Byla e2-864-570/2018

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Rūta Neveckienė,

2sekretoriaujant Rimai Gucaitienei,

3pareiškėjui D. V., pareiškėjo atstovui advokatui Ričardui Lilui, pareiškėjai R. V., pareiškėjos atstovei advokatei Vilijai Kavaliauskienei, institucijos teikiančios išvadą byloje valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovei, suinteresuotiems asmenims AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialias Lietuvoje, AB „Lietuvos draudimas“, antstolei A. K., antstolei Astai Lukšienei, antstolei Brigitai Palavinskienei, antstolei Svajonei Žukaitienei, antstoliui Artūrui Augliui, antstoliui Sauliui Virbickui, antstoliui Valdui Zubinui, E. S., Marijampolės teritorinei darbo biržai, UAB „Kauno autobusai“, Valsybinės mokesčių inpekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovui nedalyvaujant,

4teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų D. V. ir R. V. pareiškimą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutarimu, suinteresuoti asmenys AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialias Lietuvoje, AB „Lietuvos draudimas“, antstolė A. K., antstolė Asta Lukšienė, antstolė Brigita Palavinskienė, antstolė Svajonė Žukaitienė, antstolis Artūras Auglys, antstolis Saulius Virbickas, antstolis Valdas Zubinas, E. S., Marijampolės teritorinė darbo birža, UAB „Kauno autobusai“, Valsybinė mokesčių inpekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, institucija teikianti išvadą byloje Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

5Teismas

Nustatė

6Pareiškėjai 2018 m. liepos 16 d. pateikė teismui pareiškimą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu bei sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Pareiškėjai nurodo, kad jokių šeimyninių ryšių nepalaiko nuo 2013 m. birželio mėn., 2014-12-23 gimusi V. V. nėra pareiškėjo D. V. biologinė dukra, todėl prašo teismo nutraukus santuoką ir pripažinus, kad V. V. nėra D. V. biologinė dukra, ištaisyti V. V. gimimo liudijimą, išbraukiant duomenis apie tėvą. Jų santuoka iširo dėl skirtingų požiūrių į santuokinį gyvenimą. Pareiškėjai yra tvirtai ir galutinai nusprendę santuoką nutraukti, nemato galimybės gyventi kartu, termino susitaikymui neprašo.

7Santuokoje turi nepilnametį sūnų N. V., gim. 2012 m. gruodžio 7 d. Sutartimi dėl santuokos nutraukimo pasekmių pareiškėjai susitarė dėl vaiko gyvenamosios vietos su motina R. V., vaiko materialinio išlaikymo, bendro turto ir kreditorinių įsipareigojimų padalinimo, tarpusavio išlaikymo ir kt.

8Suinteresuoti asmenys antstolis Saulius Virbickas, UAB „Kauno autobusai“, antstolė Asta Lukšienė pateikė atsiliepimus byloje, kuriais nurodė, jog neprieštarauja pareiškėjų kreditorinių įsipareigojimų paskirstymui. Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų byloje nepateikė. Procesiniai dokumentai jiems įteikti tinkamai.

9Prašymas tenkinamas.

10Nustatyta, kad pareiškėjų santuoka įregistruota 2011 m. birželio 7 d. Vilkaviškio rajono sav. administracijos civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. 55. Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad pareiškėjai bendro ūkio neveda, santuokinio gyvenimo negyvena daugiau nei vienerius metus, galimybės išsaugoti šeimą jie nemato, todėl darytina išvada, kad santuoka faktiškai iširusi, todėl nutrauktina (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.53 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 541 straipsnis). Bylos dėl santuokos nutraukimo bendru abiejų sutuoktinių sutikimu nagrinėjamos supaprastinto proceso tvarka (CK 3.51 straipsnio 2 dalis).

11Pareiškėjai nurodo, kad 2014 m. gruodžio 23 d. gimusi V. V. nėra pareiškėjo D. V. biologinė dukra, todėl prašo teismo pripažinti, kad V. V. nėra D. V. biologinė dukra ir ištaisyti V. V. gimimo liudijimą, išbraukiant duomenis apie tėvą.

12Nuginčyti tėvystę, kai vaikas gimė susituokusiems tėvams arba nepraėjus daugiau kaip trims šimtams dienų po santuokos pabaigos, galima tik įrodžius, kad asmuo negali būti vaiko tėvas (CK 3.150 straipsnio 1 dalis). Pagrindas tėvystei nuginčyti yra moksliniai įrodymai (giminystės ryšį įrodančios ekspertizės išvados) ir kitos civilinio proceso kodekse numatytos įrodinėjimo priemonės (CK 3.148 straipsnis). Duomenis gimimo įraše apie vaiko motiną ar tėvą leidžiama nuginčyti tik teismo tvarka (CK 3.149 straipsnio 1 dalis).

13Iš pareiškėjų paaiškinimų, byloje surinktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėjai šeimyninių ryšių nepalaiko nuo 2013 m. birželio mėnesio, D. V. atlieka laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose, kaip matyti iš pataisos namų pranešimo, R. V. į pasimatymus su D. V. nebuvo atvykusi nuo 2016-07-07. Į trumpalaikį pasimatymą atvyko 2016-11-03. Nenutraukus santuokos, pareiškėjai R. V. 2014-12-23 gimė dukra V. V.. Kadangi V. V. gimė susituokusiems tėvams, jos gimimo akto įraše nr. 10 tėvu įrašytas pareiškėjas D. V., tačiau šalys patvirtino, jog D. V. nėra V. V. tėvas, jokių ginčų dėl to nekilo, šalys neprašė skirti genominės ekspertizės vaiko tėvystei nustatyti. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjų prašymas dėl tėvystės nuginčijimo tenkinamas, nustatytina, jog D. V. nėra V. V., gim. 2014-12-23 biologinis tėvas. Vaiko gimimo įraše Nr. 10 atitinkamas įrašas apie tėvą naikintinas.

14Tenkinamas pareiškėjų prašymas po santuokos nutraukimo palikti pavardes: Verbanovas, Verbanovienė (CK 3.69 straipsnio 1 dalis). Bendro turto ir kreditorinių įsipareigojimų padalijimas aptartas sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Sutartis dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sudaryta laisva valia, todėl įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad sutartis dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių neprieštarauja viešajai tvarkai, nepažeidžia sutuoktinių teisių ir teisėtų interesų, todėl tvirtintina (CK 3.53 straipsnio 3 dalis, b.l. 4).

15Išaiškintina pareiškėjams, kad sutinkamai su CK 3.53 straipsnio 3 dalimi iš esmės pasikeitus aplinkybėms (vieno buvusio sutuoktinio liga, nedarbingumas ir kt.) buvę sutuoktiniai arba vienas iš jų gali kreiptis į teismą dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo. Įsiteisėjęs teismo sprendimas patvirtinti pareiškėjų pateiktą sutartį dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių įgys res judicata galią. Tai reiškia, kad, įsiteisėjus teismo sprendimui, pareiškėjai negalės iš naujo kelti klausimo dėl sprendimu patvirtintos santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutarties sąlygų (turto padalijimo, santuokos nutraukimo fakto), išskyrus dėl tęstinių, pareiškėjus siejančių santykių.

16Byloje yra valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimas dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo Nr. 2.1.(NTP-2)-17-T-4310-17437 ir 2017 rugsėjo 29 d. sprendimas dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo Nr. 2.1.(NTP-2)-17-T-4310-17437, kurių pagrindu pareiškėjams D. V. ir R. V. buvo teikta antrinė teisinė pagalba, atleidžiant abu pareiškėjus 100 procentų nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų, su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų ir proceso išlaidų. Pagal CPK 99 straipsnio 2 dalį valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas teismas priteisia savo iniciatyva, gavus valstybės garantuojamą teisinę pagalbą organizuojančios institucijos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų apskaičiavimą. Teismui pateiktos 2018 m. birželio 5 d. ir 2018 m. liepos 5 d. Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos pažymos dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų, pagal kurias teikiant valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą R. V., valstybės patirtas išlaidas sudaro – 195 Eur, o teikiant valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą D. V., susidarė 620,10 Eur išlaidos. Kadangi abu pareiškėjai yra atleisti 100 procentų nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų, su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų, šios valstybės patirtos išlaidos teikiant antrinę teisinę pagalbą iš nei vieno pareiškėjo nepriteistinos.

17Šioje byloje susidarė 55,59 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, tačiau jos iš pareiškėjų nepriteistinos, kadangi pareiškėjai atleisti 100 procentų nuo su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų ir proceso išlaidų

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.51 - 3.53 straipsniais, 3.69 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, 541 straipsniu, teismas

Nutarė

19pareiškimą tenkinti visiškai.

20Nustatyti, kad D. V., asmens kodas ( - ) nėra V. V., asmens kodas ( - ) biologinis tėvas, o V. V. nėra D. V. dukra.

21Marijampolės savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje 2015 m. sausio 6 d. padarytą gimimo įrašą Nr. 10, kad D. V. yra V. V. tėvas, pripažinti negaliojančiu.

22Nutraukti D. V., asmens kodas ( - ) ir R. V., asmens kodas ( - ) santuoką, įregistruotą 2011 m. birželio 7 d. Vilkaviškio rajono sav. administracijos civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. 55, bendru susitarimu.

23Nutraukus santuoką pareiškėjams palikti pavardes: pareiškėjai – Verbanovienė, pareiškėjui - Verbanovas.

24Patvirtinti pareiškėjų D. V., asmens kodas ( - ) ir R. V., asmens kodas ( - ) 2018 m. liepos 10 d. sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių šiomis sąlygomis:

251.

26SUTARTIES DALYKAS

271.1

28Šia sutartimi Šalys susitaria dėl santuokos nutraukimo pasekmių: bendro sutuoktinių turto padalinimo bei kitų klausimų.

291.2

30Šalys patvirtina, kad santuoka tarp šalių buvo sudaryta 2011-06-07 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. 55.

311.3

32Šalys patvirtina, kad turi bendrą nepilnametį vaiką - N. V., gini. 2012-12-07.

331.4.

34Šalys patvirtina, kad nepilnametė V. V., gim. 2014-12-23, nėra D. V. biologinė dukra.

352.

36BENDRO TURTO IR KREDITORINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PADALIJIMAS

372.1.

38Šalys patvirtina, kad jokio bendro nekilnojamojo ar registruoto kilnojamojo turto, gyvendami santuokoje nėra įsigiję.

392.2.

40Šalys patvirtina, kad visas kitas santuokoje įgytas kilnojamasis turtas yra pasidalintas iki sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių pasirašymo dienos.

412.3.

42Šalys susitaria, kad banko sąskaitose ar banko įstaigose esančios ir faktiškai kiekvieno iš pareiškėjų valdomos piniginės lėšos lieka to pareiškėjo asmenine nuosavybe, kurio vardu yra atidaryta banko sąskaita ir/ar išduota banko kortelė, ar faktiškai valdomos banko sąskaitose esančios lėšos.

432.4.

44Šalys pareiškia, patvirtina ir garantuoja, kad nei viena iš jų neturi turto, esančio asmenine pareiškėjo nuosavybe, kuris galėtų būti pripažintas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pagal LR CK 3.90 str. nuostatas, neturi viena kitai jokių pretenzijų, susijusių su turto pasidalijimu.

452.5.

46Šalys susitaria, kad D. V., a.k. ( - ) kreditoriniai įsipareigojimai:

47a) Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM-

48- 434,00 Eur, išieškojimą vykdo antstolis Artūras Auglys, vykdomoji bylaNr. 0023/17/00011;

49- 213,72 Eur, išieškojimą vykdo antstolė Asta Lukšienė, vykdomoji byla Nr. 0140/16/02595;

50- 360,00 Eur, išieškojimą vykdo antstolė Brigita Palavinskienė, vykdomoji byla Nr. 0171/16/03134;

51- 20,00 Eur, išieškojimą vykdo antstolis Artūras Auglys, vykdomoji byla Nr. 0023/16/01201;

52- 350,00 kur, išieškojimą vykdo antstolis Artūras Auglys, vykdomoji byla Nr. 0023/16/00908;

53- 350,00 Eur, išieškojimą vykdo antstolė Asta Lukšienė, vykdomoji byla Nr. 0140/15/00759;

54- turto konfiskavimas, išieškojimą vykdo antstolė Asta Lukšienė, vykdomoji byla Nr. 0140/16/01941;

55- turto konfiskavimas, išieškojimą vykdo antstolė Asta Lukšienė, vykdomoji byla Nr. 0140/15/00656;

56b) Lietuvos Respublikai (Į.k. 111105555), atstovaujamai VMĮ prie LR FM - 78,20 Eur, išieškojimą vykdo antstolis Saulius Virbickas, vykdomoji byla Nr. 0127/09/00165;

57- 86,89 Eur išieškojimą vykdo antstolė A. K., vykdomoji byla Nr. 0133/09/00237;

58c) Marijampolės teritorinė darbo birža - 640,14 Eur, išieškojimą vykdo antstolė Svajonė Žukaitienė, vykdomoji byla Nr. 0076/16/00694;

59d) UAB „Kauno autobusai“ - 289,62 Eur, išieškojimą vykdo antstolis Valdas Zubinas, vykdomoji byla Nr. 0140/14/01325;

60e) AB „Lietuvos draudimas“ - 141,28 Eur, išieškojimą vykdo antstolis Saulius Virbickas, vykdomoji byla Nr. 0127/08/05570;

61- 94,71 Eur, išieškojimą vykdo antstolė angelė Kvaraciejienė, vykdomoji byla Nr. 0133/08/04608

62f) E. S. - 1020,91 Eur, išieškojimą vykdo antstolė Svajonė Žukaitienė. vykdomoji byla Nr. 0076/17/00355;

63g) AAS „BTA baltic Insurance Company“ filialas lietuvoje - 2868,54 Eur, išieškojimą vykdo antstolė Svajonė Žukaitienė, vykdomoji byla Nr. 0076/16/02289;

64Po santuokos nutraukimo visi išvardinti kreditoriniai įsipareigojimai kreditoriams ir vykdymo išlaidos antstoliams lieka D. V. asmeninėmis prievolėmis.

652.6. Šalys susitaria, kad R. V. kreditoriniai įsipareigojimai:

66a)Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM - 131,37 Eur išieškojimą vykdo antstolė Svajonė Žukaitienė, vykdomoji byla Nr. 0076/13/01250;

67- 43,00 Eur, išieškojimą vykdo antstolis Artūras Auglys, vykdomoji byla Nr. 0023/16/00397;

68- 14,00 Eur, išieškojimą vykdo antstolis Artūras Auglys, vykdomoji byla Nr. 0023/16/00529;

69- 14,00 Eur, išieškojimą vykdo antstolis Artūras Auglys, vykdomoji byla Nr. 0023/16/00744;

70- 64,00 Eur, išieškojimą vykdo antstolis Artūras Auglys, vykdomoji byla Nr. 0023/16/01089;

71- 64,00 Eur, išieškojimą vykdo antstolis Artūras Auglys, vykdomoji byla Nr. 0023/16/01211;

72b) UAB „Bitė Lietuva“ - 70,27 Eur ir 5 procentai metinių palūkanų, išieškojimą vykdo antstolis Artūras Auglys, vykdomoji byla Nr. 0023/14/00244;

73c) UAB „Marijampolės butų ūkis“ - 134,99 Eur, išieškojimą vykdo antstolė Svajonė Žukaitienė, vykdomoji byla Nr. 0076/10/02079;

74d) Marijampolės savivaldybės administracija - 8758,11 Eur, išieškojimą vykdo antstolė Svajonė Žukaitienė, vykdomoji byla Nr. 0076/13/02257.

75Po santuokos nutraukimo, visi išvardinti kreditoriniai įsipareigojimai kreditoriams ir vykdymo išlaidos antstoliams lieka R. V. asmeninėmis prievolėmis.

762.7. Po Teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos paaiškėjus, kad šalys turi skolinių įsipareigojimų, nenurodytų sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių, minėti skoliniai įsipareigojimai pripažįstami kiekvienos šalies asmenine prievole ir šalys vykdo minėtas prievoles iš savo asmeninio turto.

773.

78SUTUOKTINIŲ TARPUSAVIO IŠLAIKYMAS

793.1

80Šalys, būdamos veiksnios, pareiškia ir patvirtina, kad po santuokos nutraukimo jiems nėra reikalingas išlaikymas vienas iš kito.

813.2

82Šalys patvirtina, kad sudarant šią sutartį nėra aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas reikalauti kompensacijos iš kito sutuoktinio.

834.

84NEPILNAMEČIŲ VAIKŲ GYVENAMOSIOS VIETOS NUSTATYMAS

854.1

86Šalys susitaria, kad nepilnamečio sūnaus N. V., gim. 2012-12-07, gyvenamoji vieta nustatoma su R. V..

875.

88NEPILNAMEČIŲ VAIKŲ IŠLAIKYMAS

895.1

90Šalys susitaria, kad D. V., a.k. ( - ) nuo ieškinio į teismą padavimo dienos teiks materialinį išlaikymą nepilnamečiam sūnui N. V., gim. 2012-12-07, periodinėmis išmokomis kas mėnesį po 70,00 Eur (septyniasdešimt eurų) iki jo pilnametystės. Išlaikymo uzufrukto teise tvarkytoja paskiriama įstatyminė atstovė R. V..

916.

92DALYVAVIMAS BENDRAVIME SU NEPILNAMEČIU VAIKU IR JO AUKLĖJIME

936.1.

94Šalys susitaria, D. V., atlikęs laisvės atėmimo bausmę, galės nevaržomai bendrauti su nepilnamečiu sūnumi N. V., gim. 2012-12-07.

957.

96PAVARDĖS

977.1

98Šalys susitaria, kad po santuokos nutraukimo D. V. paliekama pavardė „Verbanovas“, R. V. paliekama pavardė -„Verbanovienė“.

998.

100KITOS SĄLYGOS

1018.1

102Ši sutartis yra sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu.

1038.2.

104Šalys lieka prie savo patirtų bylinėjimosi išlaidų

1058.3.

106Šalys patvirtina, kad sutarties sąlygos yra aiškios ir suprantamos, neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei.

1078.4.

108Ši sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, kurie įteikiami abiem šalims ir Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmams.

109Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti pareiškėjų atstovams.

110Įsiteisėjusio sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti Marijampolės savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriui ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriui.

111Išaiškinti pareiškėjams, kad sutinkamai su CK 3.53 straipsnio 3 dalimi iš esmės pasikeitus aplinkybėms (vieno buvusio sutuoktinio liga, nedarbingumas ir kt.) buvę sutuoktiniai arba vienas iš jų gali kreiptis į teismą dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo.

112Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Rūta... 2. sekretoriaujant Rimai Gucaitienei,... 3. pareiškėjui D. V., pareiškėjo atstovui advokatui Ričardui Lilui,... 4. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų D. V. ir R.... 5. Teismas... 6. Pareiškėjai 2018 m. liepos 16 d. pateikė teismui pareiškimą dėl santuokos... 7. Santuokoje turi nepilnametį sūnų N. V., gim. 2012 m. gruodžio 7 d.... 8. Suinteresuoti asmenys antstolis Saulius Virbickas, UAB „Kauno autobusai“,... 9. Prašymas tenkinamas.... 10. Nustatyta, kad pareiškėjų santuoka įregistruota 2011 m. birželio 7 d.... 11. Pareiškėjai nurodo, kad 2014 m. gruodžio 23 d. gimusi V. V. nėra... 12. Nuginčyti tėvystę, kai vaikas gimė susituokusiems tėvams arba nepraėjus... 13. Iš pareiškėjų paaiškinimų, byloje surinktų rašytinių įrodymų... 14. Tenkinamas pareiškėjų prašymas po santuokos nutraukimo palikti pavardes:... 15. Išaiškintina pareiškėjams, kad sutinkamai su CK 3.53 straipsnio 3 dalimi... 16. Byloje yra valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus... 17. Šioje byloje susidarė 55,59 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.51 - 3.53 straipsniais,... 19. pareiškimą tenkinti visiškai.... 20. Nustatyti, kad D. V., asmens kodas ( - ) nėra V. V., asmens kodas ( - )... 21. Marijampolės savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje... 22. Nutraukti D. V., asmens kodas ( - ) ir R. V., asmens kodas ( - ) santuoką,... 23. Nutraukus santuoką pareiškėjams palikti pavardes: pareiškėjai –... 24. Patvirtinti pareiškėjų D. V., asmens kodas ( - ) ir R. V., asmens kodas ( -... 25. 1.... 26. SUTARTIES DALYKAS... 27. 1.1... 28. Šia sutartimi Šalys susitaria dėl santuokos nutraukimo pasekmių: bendro... 29. 1.2... 30. Šalys patvirtina, kad santuoka tarp šalių buvo sudaryta 2011-06-07... 31. 1.3... 32. Šalys patvirtina, kad turi bendrą nepilnametį vaiką - N. V., gini.... 33. 1.4.... 34. Šalys patvirtina, kad nepilnametė V. V., gim. 2014-12-23, nėra D. V.... 35. 2.... 36. BENDRO TURTO IR KREDITORINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PADALIJIMAS... 37. 2.1.... 38. Šalys patvirtina, kad jokio bendro nekilnojamojo ar registruoto kilnojamojo... 39. 2.2.... 40. Šalys patvirtina, kad visas kitas santuokoje įgytas kilnojamasis turtas yra... 41. 2.3.... 42. Šalys susitaria, kad banko sąskaitose ar banko įstaigose esančios ir... 43. 2.4.... 44. Šalys pareiškia, patvirtina ir garantuoja, kad nei viena iš jų neturi... 45. 2.5.... 46. Šalys susitaria, kad D. V., a.k. ( - ) kreditoriniai įsipareigojimai:... 47. a) Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM-... 48. - 434,00 Eur, išieškojimą vykdo antstolis Artūras Auglys, vykdomoji bylaNr.... 49. - 213,72 Eur, išieškojimą vykdo antstolė Asta Lukšienė, vykdomoji byla... 50. - 360,00 Eur, išieškojimą vykdo antstolė Brigita Palavinskienė, vykdomoji... 51. - 20,00 Eur, išieškojimą vykdo antstolis Artūras Auglys, vykdomoji byla Nr.... 52. - 350,00 kur, išieškojimą vykdo antstolis Artūras Auglys, vykdomoji byla... 53. - 350,00 Eur, išieškojimą vykdo antstolė Asta Lukšienė, vykdomoji byla... 54. - turto konfiskavimas, išieškojimą vykdo antstolė Asta Lukšienė,... 55. - turto konfiskavimas, išieškojimą vykdo antstolė Asta Lukšienė,... 56. b) Lietuvos Respublikai (Į.k. 111105555), atstovaujamai VMĮ prie LR FM -... 57. - 86,89 Eur išieškojimą vykdo antstolė A. K., vykdomoji byla Nr.... 58. c) Marijampolės teritorinė darbo birža - 640,14 Eur, išieškojimą vykdo... 59. d) UAB „Kauno autobusai“ - 289,62 Eur, išieškojimą vykdo antstolis... 60. e) AB „Lietuvos draudimas“ - 141,28 Eur, išieškojimą vykdo antstolis... 61. - 94,71 Eur, išieškojimą vykdo antstolė angelė Kvaraciejienė, vykdomoji... 62. f) E. S. - 1020,91 Eur, išieškojimą vykdo antstolė Svajonė Žukaitienė.... 63. g) AAS „BTA baltic Insurance Company“ filialas lietuvoje - 2868,54 Eur,... 64. Po santuokos nutraukimo visi išvardinti kreditoriniai įsipareigojimai... 65. 2.6. Šalys susitaria, kad R. V. kreditoriniai įsipareigojimai:... 66. a)Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM - 131,37 Eur išieškojimą... 67. - 43,00 Eur, išieškojimą vykdo antstolis Artūras Auglys, vykdomoji byla Nr.... 68. - 14,00 Eur, išieškojimą vykdo antstolis Artūras Auglys, vykdomoji byla Nr.... 69. - 14,00 Eur, išieškojimą vykdo antstolis Artūras Auglys, vykdomoji byla Nr.... 70. - 64,00 Eur, išieškojimą vykdo antstolis Artūras Auglys, vykdomoji byla Nr.... 71. - 64,00 Eur, išieškojimą vykdo antstolis Artūras Auglys, vykdomoji byla Nr.... 72. b) UAB „Bitė Lietuva“ - 70,27 Eur ir 5 procentai metinių palūkanų,... 73. c) UAB „Marijampolės butų ūkis“ - 134,99 Eur, išieškojimą vykdo... 74. d) Marijampolės savivaldybės administracija - 8758,11 Eur, išieškojimą... 75. Po santuokos nutraukimo, visi išvardinti kreditoriniai įsipareigojimai... 76. 2.7. Po Teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos paaiškėjus, kad šalys turi... 77. 3.... 78. SUTUOKTINIŲ TARPUSAVIO IŠLAIKYMAS... 79. 3.1... 80. Šalys, būdamos veiksnios, pareiškia ir patvirtina, kad po santuokos... 81. 3.2... 82. Šalys patvirtina, kad sudarant šią sutartį nėra aplinkybių, dėl kurių... 83. 4.... 84. NEPILNAMEČIŲ VAIKŲ GYVENAMOSIOS VIETOS NUSTATYMAS... 85. 4.1... 86. Šalys susitaria, kad nepilnamečio sūnaus N. V., gim. 2012-12-07, gyvenamoji... 87. 5.... 88. NEPILNAMEČIŲ VAIKŲ IŠLAIKYMAS... 89. 5.1... 90. Šalys susitaria, kad D. V., a.k. ( - ) nuo ieškinio į teismą padavimo... 91. 6.... 92. DALYVAVIMAS BENDRAVIME SU NEPILNAMEČIU VAIKU IR JO AUKLĖJIME... 93. 6.1.... 94. Šalys susitaria, D. V., atlikęs laisvės atėmimo bausmę, galės nevaržomai... 95. 7.... 96. PAVARDĖS... 97. 7.1... 98. Šalys susitaria, kad po santuokos nutraukimo D. V. paliekama pavardė... 99. 8.... 100. KITOS SĄLYGOS... 101. 8.1... 102. Ši sutartis yra sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu.... 103. 8.2.... 104. Šalys lieka prie savo patirtų bylinėjimosi išlaidų... 105. 8.3.... 106. Šalys patvirtina, kad sutarties sąlygos yra aiškios ir suprantamos,... 107. 8.4.... 108. Ši sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, kurie įteikiami abiem šalims ir... 109. Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti pareiškėjų atstovams.... 110. Įsiteisėjusio sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti Marijampolės... 111. Išaiškinti pareiškėjams, kad sutinkamai su CK 3.53 straipsnio 3 dalimi iš... 112. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...