Byla 2-1287-808/2011

1Vilniaus miesto 4-o apylinkės teismo teisėja Gražina Žukauskienė, sekretoriaujant Dianai Gigevičiūtei, dalyvaujant ieškovo UAB „V. e.“ atstovei Daivai Norkeliūnaitei, atsakovui G. K.,

2teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ ieškinį atsakovui G. K., tretiesiems asmenims V. m. s., savivaldybės įmonei „V. m. b.“ dėl skolos už šilumos energiją ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovo priteisti 802,32 Lt skolos už šilumos energiją, 58,41 Lt delspinigių, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo procesinio sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas teikia centralizuotą šilumos energiją daugiabučiam namui adresu Linksmoji g. 84, Vilniuje, kurio 13 butas nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei. Nuo 2004 m. minėtame bute nuomininko teisėmis gyvena atsakovas G. K., kuris pagal sudarytą tarp jo ir šilumos tiekėjo (ieškovo) šilumos pirkimo-pardavimo sutartį, įsipareigojo laiku atsiskaityti už teikiamą šilumos energiją. Atsakovas šios prievolės tinkamai nevykdė, mokesčius mokėdavo nepilnai, pavėluotai, todėl laikotarpiu nuo 2010-01-01 iki 2010-09-30 susidarė 802,32 Lt skola (b.l. 1-3).

4Atsakovas, nors ieškinys ir teismo pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo buvo įteikti tinkami (b.l. 29), atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Tretysis asmuo savivaldybės įmonė „V. m. b.“ sutiko su pareikštu ieškiniu (b.l. 30-32), nurodydamas, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2008-05-28 sprendimu Nr. 1-474 perdavė savivaldybės įmonei „Vilniaus miesto būstas“ patikėjimo teise valdyti visas savivaldybei nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas. Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklauso butas, esantis Linksmoji g. 64-13, Vilniuje. 2007-08-07 tarp VšĮ „Vilniaus butai“ ir G. K. (atsakovo) sudaryta Socialinio būsto gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis. Be to, nuo 2004-02-13 iki dabar atsakovas deklaruoja savo gyvenamąją vietą minėtame bute. Buto, esančio Linksmoji g. 64-13, Vilniuje, nuomininkas G. K. laikytinas teiktos šilumos energijos ir karšto vandens vartotoju, todėl jam atsiranda pareiga sumokėti už šias paslaugas.

6Tretysis asmuo V. m. s. nors ieškinys ir teismo pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo buvo įteikti tinkami (b.l. 27), atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

7Teismo posėdyje ieškovo UAB „V. e.“ atstovė Daiva Norkeliūnaitė palaikė ieškinyje išdėstytas aplinkybes, prašo ieškinį tenkinti nurodytais pagrindais ir motyvais. Bei papildomai nurodė, kad atsižvelgiant į atsakovo sunkią finansinę padėtį ir į tai, kad jis vienas augina du nepilnamečius vaikus, sutiko jog skolos mokėjimas būtų išdėstytas ne ilgesniam nei 3 mėnesių laikotarpiui mokant skolą lygiomis dalimis kas mėnesį.

8Teismo posėdyje atsakovas G. K. su ieškiniu sutiko ir papildomai nurodė, kad skolą už šilumą susidarė, nes jam ne visada laiku perveda pinigus į banko sąskaitą. Jo žmona S. K. 2003 metais mirė (b.l. 58). Atsakovas augina tris vaikus, du iš jų nepilnamečiai (b.l. 54,55,56). Atsakovas negali iškart sumokėti viso susidariusio įsiskolinimo, nes šiuo metu yra bedarbis, registruotas darbo biržoje (b.l. 57). Prašo skolos mokėjimą išdėstyti trims mėnesiams.

9Trečiojo asmens savivaldybės įmonės „V. m. b.“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą bylą nagrinėti trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant (b.l. 51).

10Trečiojo asmens V. m. s. atstovas, nors jam apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai (b.l.59), į teismo posėdį neatvyko. Prašymo atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė.

11Ieškinys tenkintinas visiškai.

12Byloje ieškovas, prašydamas priteisti nurodytas sumas, remiasi šalių sudaryta 2004-07-19 Šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 1552456 (b.l. 10-13). Teismas, neperžengdamas ieškinio faktinio pagrindo ribų sprendžia ar ieškovo nurodomas faktinis pagrindas – tarp šalių sudaryta 2004-07-19 sutartis – sudaro pagrindą priteisti iš atsakovo ieškovui 802,32 Lt skolos už šilumos energiją, 58,41 Lt delspinigių ir 5 proc. procesinių palūkanų. Iš ieškinyje išdėstytų aplinkybių bei pareikštų reikalavimų matyti, kad atsakovas, 2007-08-07 Socialinio būsto gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 1.39-N07/0464, sudarytos tarp VšĮ „Vilniaus butai“ ir G. K., pagrindu gyvena bute, esančiame Linksmoji g. 64-13, Vilniuje (b.l. 33-36). Ieškovas teikia centralizuotą šilumos energiją daugiabučiam namui adresu Linksmoji g. 64, Vilniuje. Minėto daugiabučio namo buto Nr. 13 įrengimai prijungti prie pastato bendrų šildymo ir karšto vandens sistemų. LR CK 6.584 str. 1 d. numato, kad mokestis už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas, kai nuomojamos valstybės ar savivaldybių gyvenamosios patalpos, imamas atskirai nuo buto nuompinigių. Pagal LR Vyriausybės 2001-07-11 nutarimu Nr. 876 patvirtino valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymų už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas tvarkos aprašo 2 p., šalto ir karšto vandens, elektros energijos, dujų ir šiluminės energijos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis su tiekėjais sudaro valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkai, jeigu nuomos sutartyse nenumatyta kitaip, ir už gyvenamosiose patalpose faktiškai sunaudotą šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas ir šiluminę energiją atsiskaito pagal nustatytąja tvarka įrengtų apskaitos prietaisų rodmenis arba kita vartojimo ir nuomos sutartyse nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į išdėstyta darytina išvada, kad atsakovas G. K. turi pareigą mokėti už šildymą, todėl ši skola iš jo priteistina teisminiu keliu (CK 6.385 str., 6.388 str., 6.583 str.).

13Atsakovas skolą iš esmės pripažįsta, ji pagrįsta dokumentais, todėl šioje dalyje ieškinys tenkintinas visiškai, priteisiant iš atsakovo ieškovui įsiskolinimą, t. y. 802,32 Lt (CPK 268 str. 5 d., CK 6.205 str., 6.260 str., 6.261 str.). CK 6.261 str. nustatyta, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Kreditorius, įrodęs kitus nuostolius, turi teisę ir į jų atlyginimą. 2004-07-19 Šilumos pirkimo-pardavimo sutarties 18 punktu šalys susitarė, kad bus mokami 0,04 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Atsakovas neginčija ieškovo pateiktu paskaičiavimu dėl 58,41 Lt delspinigių. Teismas, ieškovo reikalavimą dėl delspinigių priteisimo laiko pagrįstu, kadangi pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, jog atsakovas pažeidė sutartinius įsipareigojimus, praleido prievolių vykdymo terminus, todėl jo atžvilgiu taikytinas šalių numatytas prievolių vykdymo užtikrinimas – netesybos (delspinigiai) (CK 6.70-6.72 str., 6.245 str.).

14Netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Pagal Civilinį kodeksą netesybos yra įskaitinės, t. y. jos įskaitomos į nuostolių atlyginimą, todėl, esant CK 6.73 straipsnio 2 dalyje nurodytiems pagrindams, teismas netesybas gali sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Netesybos negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas faktines aplinkybes, argumentus, į netesybų paskirtį, sistemiškai taikant teisės normas, reglamentuojančias prievolių termino praleidimo teisines pasekmes, vadovaudamasis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, teismas neturi pagrindo nesutikti su ieškovo paskaičiuotais delspinigiais, nes prie ieškinio pridedama delspinigių skaičiuotė (b. l. 6) patvirtina, kad prašoma priteisti delspinigių suma – 58,41 Lt yra paskaičiuota teisingai.

15Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., iš atsakovo ieškovo naudai taip pat priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2011-05-13, iki teismo procesinio sprendimo visiško įvykdymo.

16Iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas 67,00 Lt žyminis mokestis, 2,90 Lt už Gyventojų registro tarnybos pažymą, 3,00 Lt už VĮ Registro centro nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką, iš viso 72,90 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.).

17Iš atsakovo į valstybės pajamas priteistina 26,18 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu ir įteikimu ( CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

18Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 197, 259, 269-271 straipsniais, teismas

Nutarė

19ieškinį patenkinti visiškai.

20Priteisti iš atsakovo G. K., asmens kodas ( - ) gyv. L. g. 64-13, Vilniuje, ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „V. e.“, į. k. ( - ), buveinės adresas J. g. 13, Vilnius, naudai 802,32 Lt (aštuonis šimtus du litus 32 ct) skolos už šilumos energiją, 58,41 Lt (penkiasdešimt aštuonis litus 41 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2011-05-13, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72,90 Lt (septyniasdešimt du litus 90 ct) bylinėjimosi išlaidų, priteistų sumų mokėjimą išdėstyti 3 (trims) mėnesiams.

21Nustatyti, kad pirmus du mėnesius po teismo sprendimo įsiteisėjimo G. K., asmens kodas ( - ) ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „V. e.“, į.k. ( - ), turi sumokėti po 300,00 Lt (tris šimtus litų 00 ct), o trečią mėnesį turi sumokėti 333,63 Lt (tris šimtus trisdešimt tris litus 63 ct).

22Priteisti iš atsakovo G. K., asmens kodas ( - ) į valstybės biudžetą 26,18 Lt (dvidešimt šešis litus 18 ct) išlaidų, susijusių su teismo procesinių dokumentų įteikimu, kurios mokamos banke į Vilniaus apskrities mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT 24 7300 0101 1239 4300, AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660. Sumokėjus, kvitas pateikiamas teismui.

23Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 4-o apylinkės teismo teisėja Gražina... 2. teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios... 3. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovo priteisti 802,32 Lt... 4. Atsakovas, nors ieškinys ir teismo pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį... 5. Tretysis asmuo savivaldybės įmonė „V. m. b.“ sutiko su pareikštu... 6. Tretysis asmuo V. m. s. nors ieškinys ir teismo pranešimas dėl atsiliepimo... 7. Teismo posėdyje ieškovo UAB „V. e.“ atstovė Daiva Norkeliūnaitė... 8. Teismo posėdyje atsakovas G. K. su ieškiniu sutiko ir papildomai nurodė, kad... 9. Trečiojo asmens savivaldybės įmonės „V. m. b.“ atstovas į teismo... 10. Trečiojo asmens V. m. s. atstovas, nors jam apie posėdžio laiką ir vietą... 11. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 12. Byloje ieškovas, prašydamas priteisti nurodytas sumas, remiasi šalių... 13. Atsakovas skolą iš esmės pripažįsta, ji pagrįsta dokumentais, todėl... 14. Netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią... 15. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., iš atsakovo ieškovo naudai... 16. Iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas 67,00 Lt žyminis mokestis, 2,90 Lt... 17. Iš atsakovo į valstybės pajamas priteistina 26,18 Lt išlaidų, susijusių... 18. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 19. ieškinį patenkinti visiškai.... 20. Priteisti iš atsakovo G. K., asmens kodas ( - ) gyv. L. g. 64-13, Vilniuje,... 21. Nustatyti, kad pirmus du mėnesius po teismo sprendimo įsiteisėjimo G. K.,... 22. Priteisti iš atsakovo G. K., asmens kodas ( - ) į valstybės biudžetą 26,18... 23. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu...