Byla 2-7303-717/2012
Dėl skolos priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Ona Valentukevičiūtė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Dolce kreditas“ ieškinį atsakovei E. S. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „Dolce kreditas“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jam iš atsakovės E. S. 345,00 Lt skolos, 40,27 Lt palūkanų, 207,00 Lt delspinigių, 50,00 Lt baudos, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 50,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio bei 200,00 Lt bylinėjimosi išlaidų už teisinę pagalbą.

3Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, apie teisme iškeltą bylą jai pranešta CPK 130 str. nustatyta tvarka, viešo paskelbimo būdu, apie bylą paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt , ieškovas prašo priimti sprendimą už akių (b.l.3-5). Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai – kredito sutarties bendrosios sąlygos 2009-10-20, 2009-10-20 mokėjimo nurodymas Nr. 402, E. S. kredito istorija – patvirtina, kad 2009-10-20 tarp ieškovo ir atsakovės buvo pasirašytos Kredito sutarties bendrosios sąlygos. Kredito sutartis buvo sudaryta elektroniniu būdu, atsakovė į ieškovo sąskaitą įmokėjo registracijos mokestį ir taip patvirtino Kredito sutarties bendrąsias sąlygas. Pagal sutartį atsakovei buvo suteiktas 300,00 Lt kreditas už 45,00 Lt kainą, o atsakovė įsipareigojo kreditą grąžinti iki 2009-11-04, tačiau to nepadarė. Todėl yra skolinga ieškovui 345,00 Lt negrąžinto kredito.

7Nustačius, kad atsakovė sutartinės prievolės tinkamai neįvykdė, jai, vadovaujantis CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytos sutarties sąlygomis, kyla pareiga sumokėti ieškovui netesybas. Kaip matyti iš tarp šalių sudarytos kredito sutarties, šalys už prievolės neįvykdymą atsakovės atžvilgiu susitarė taikyti dvejopo pobūdžio netesybas – 2 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą mokėti dieną ir vienkartinę 50,00 Lt baudą tuo atveju, jei kredito gavėjas delsia grąžinti kreditą ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo kredito grąžinimo dienos (sutarties 5.3 p.). Esant tokiai šalių valiai bei teismui konstatavus sutartinės prievolės pažeidimo byloje faktą, iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 50,00 Lt bauda (CK 6.256 str. 2 d.).

8Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 207,00 Lt delspinigių. Ieškinyje nurodo, kad 2 procentų dydžio delspinigius paskaičiavo už 30 uždelstų atsiskaityti kalendorinių dienų nuo uždelsto mokėjimo sumos. Bendrųjų sutarties sąlygų 5.1 punkte nurodyta, kad minėto dydžio delspinigiai skaičiuojami paskolos gavėjui vėluojant atlikti bet kokį mokėjimą pagal paskolos sutartį.

9Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra pažymėjęs, kad šalims sutartyje susitarus dėl tam tikro dydžio netesybų, sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali ginčyti sutartyje nustatyto netesybų dydžio, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir panašias aplinkybes. Tokiems atvejams teismui suteikiama teisė mažinti netesybas CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. pagrindu, taip kontroliuojant netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-7-409/2010 civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A.D.individuali įmonė „Aujama“).

10Sprendžiant ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į sutarties sudarymo aplinkybes, t.y. į tai, kad atsakovė yra fizinis asmuo, o ne verslo subjektas bei sudarydama sutartį buvo silpnesnioji sutarties pusė, sutartį sudarė prisijungdama prie ieškovo paruoštų standartinių paskolos sutarties sąlygų ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, taip pat į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Taip pat atsižvelgiama į sutartimi nustatytą paskolos kainos dydį, į tai, kad paskolos sutartyje be delspinigių numatyta ieškovo teisė reikalauti ir 50,00 Lt dydžio baudos priteisimo. Be to, atsižvelgiama į tai, kad ieškovas prašomų priteisti delspinigių dydžio nepagrindė jokiais papildomais įrodymais, kurie patvirtintų, kad dėl netinkamo sutarties vykdymo jis patyrė prašomų priteisti delspinigių dydžio nuostolių, ieškovas savo reikalavimą grindžia tik sutartyje įtvirtinta sąlyga. Įvertinus šias aplinkybes konstatuotina, kad ieškovo prašomi jo naudai priteisti delspinigiai yra aiškiai per didelės ir neprotingo dydžio netesybos, ženkliai didesnės, nei nurodyto įstatyminio dydžio minimalūs kreditoriaus patirti nuostoliai.

11Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovė sutartinės prievolės neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovui nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių atsakovės sąskaita, todėl reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies, netesybos mažintinos iki 20,70 Lt ir šis dydis, įvertinus paminėtus motyvus, laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius, likusi ieškinio dalis dėl delspinigių priteisimo atmestina kaip nepagrįsta (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). (Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1444-605/2011; Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-622-390/2010; Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1878-230/2011; Konstitucinio teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas bylos Nr. 26/07).

12Ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 40,27 Lt palūkanų, paskaičiuotų taikant įstatyminį 5 procentų dydžio tarifą už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, atmestinas kaip nepagrįstas, kadangi šalys abipuse valia sutartyje sulygo, jog už kredito sutarties sąlygų nevykdymą atsakovo atžvilgiu bus taikoma dvejopo pobūdžio civilinė atsakomybė – baudos ir delspinigių – formomis. Ieškovo reikalaujamos palūkanos, įtvirtintos CK 6.210 str. 1 d., kaip ir šalių sutartyje nustatytos netesybos, atlieka kompensuojamąją ieškovo turtinių interesų funkciją, kuomet skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą, todėl teismui jau priteisus iš atsakovo ir 50,00 Lt baudą, ir 20,70 Lt delspinigių, dar priteisti ir palūkanas nėra pagrindo, dėl šios priežasties pastarasis ieškovo reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 178 str.).

13Ieškovo reikalavimu iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 1 d. ir 2 d., 6.210 str. 1 d.).

14Ieškinį tenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas minimalus pagal ieškinio sumą sumokėtas žyminis mokestis – 50,00 Lt, ir teisinės pagalbos išlaidos proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai – 189,00 Lt (CPK 93 str. 2 d.)

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

16Ieškinį patenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovės E. S., a.k. ( - ) ieškovo UAB „Dolce kreditas“, į.k. 302314255, buveinė Savanorių pr. 243-4/ Tvirtovės al. 81-4, Kaunas, a.s. ( - ) Swedbank AB, b.k. 73000, naudai 345,00 Lt (tris šimtus keturiasdešimt penkis litus 00 ct) skolos, 20,70 Lt (dvidešimt litų 70 ct) delspinigių, 50,00 Lt (penkiasdešimties litų) baudą, 5 (penkių) procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-03-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 239,00 Lt (du šimtus trisdešimt devynis litus) bylinėjimosi išlaidų.

18Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai