Byla 2-268-775/2012
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė, sekretoriaujant Jolitai Čarnienei, dalyvaujant ieškovo atstovui Vygantui Subačiui, nedalyvaujant atsakovo atstovui advokatui Kęstučiui Jonaičiui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Morita“ ieškinį atsakovui UAB „Rangesta“ dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovo UAB „Rangesta“ 136 317,43 Lt skolą, 11935,72 Lt delspinigius, 8,49 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (b.l.3-6). 2011-10-18 buvo priimtas preliminarus sprendimas, kuriuo ieškinys tenkintas visiškai (b.l.36,37).

3Ieškovas ieškinyje nurodė, jog 2010-12-14 atsakovas su ieškovu sudarė pirkimo - pardavimo sutartį Nr.OB-299, pagal kurią ieškovas įsipareigojo pagal užsakymą pristatyti prekes, aprašytas sutarties priede, o pirkėjas įsipareigojo nustatytu terminu sumokėti už prekes. Ieškovas pardavė atsakovui prekių pagal PVM sąskaitas – faktūras Nr. 0116827, 0116828, 0116832, 0116834, 0116835, 0116858, 0119136 ir 0119199 už 161 634,78 Lt sumą. Atsakovas pagal šias sąskaitas sumokėjo tik 25317,35 Lt, liko skolingas ieškovui 136 317,43 Lt. Kadangi atsakovas laiku neatsiskaitė, jam sutarties 5.1 p. pagrindu paskaičiuoti 11935,72 Lt delspinigiai. Atsakovas taip pat privalo mokėti 8,49 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei padengti ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

42011-11-16 atsakovas pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo (b.l.44,45). Atsakovas nurodė, kad su ieškovo reikalavimais nesutinka, kadangi įsiskolinimo suma netiksli, 2011-10-25 UAB „Projektų centras“ už atsakovą sumokėjo ieškovui 5000 Lt, todėl ieškovo reikalavimas turi būti mažintinas. Be to, tarp šalių 2009-07-21 buvo sudaryta kita statybos subrangos sutartis Nr.09/03, kurios pagrindu ieškovas subrangovui įsipareigojo į sutartyje nurodytą objektą pristatyti vidaus duris ir atlikti jų įrengimo darbus. Per sutartyje numatytą garantinį laikotarpį išaiškėjo ieškovo vykdytų darbų trūkumai, į ieškovą ne kartą buvo kreiptasi dėl trūkumų pašalinimo. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas nereagavo į pakartotinius atsakovo raginimus pašalinti atliktų darbų defektus, atsakovas sustabdė savo prievolės mokėti ieškovui atlyginimą pagal 2010-12-14 pirkimo – pardavimo sutartį vykdymą.

52011-11-30 teisme gautas ieškovo atsiliepimas į atsakovo prieštaravimus (b.l.64,65), kuriame nurodoma, kad sutinka su prieštaravimais dalyje dėl 5000 Lt skolos dalies sumokėjimo, bei nurodo, kad atsakovas pripažįsta likusią dalį skolos 143253,15 Lt, todėl Kauno miesto apylinkės teismo preliminarus sprendimas turi būti pakeistas, priteistą sumą mažinant nuo 136317,43 Lt iki 131317,43 Lt, o likusioje dalyje teismo sprendimas turi likti nepakeistas. Kitoje dalyje atsakovo prieštaravimai yra visiškai nepagrįsti, nes 2009 07 21 subrangos sutartis yra visiškai atskira sutartis, niekuo nesusijusi su ginčo sutartimi, be to, nei iš užsakovo, nei iš atsakovo dėl 2009 07 21 sutarties vykdymo jokių pretenzijų nėra gavę.

6Ieškovo atstovas teismo posėdyje palaikė ieškinyje ir atsiliepime į prieštaravimus pateiktus argumentus, prašė ieškinį patenkinti.

7Atsakovo atstovai į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jiems pranešta tinkamai (b.l. 69, 71). Atsakovo atstovas advokatas K.Jonaitis prašė teismo posėdį atidėti vėlesnei datai, nes yra išvykęs į užsienį, išvyka buvo suplanuota iš anksto ir apmokėta dar 2011 08 30 (b.l. 72). Kadangi pagal įstatymus advokato atostogos nepripažįstamos svarbia priežastimi atidėti bylos nagrinėjimą, be to, atsakovo advokatas K. Jonaitis apie šį teismo posėdį žinojo nuo 2011 12 08 dienos, tačiau neprašė teismo perkelti teismo posėdžio datą, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas dėl nuostolių atlyginimo turi teisę kreiptis į teismą su atskiru ieškiniu, taip pat vadovaujantis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais, atsakovo atstovo neatvykimo į posėdį priežastis laikytina nesvarbia ir byla nagrinėtina jam nedalyvaujant (CPK 246 str.2d.).

8Preliminarus sprendimas keistinas.

9Byloje nustatyta, kad 2010-12-14 šalys sudarė Juridinių asmenų pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo parduoti sutarties priede Nr. 1 paminėtas prekes, o atsakovas įsipareigojo prekes priimti ir už jas tinkamai atsiskaityti (b.l.7-9). Ieškovas atsakovui už parduotas prekes išrašė PVM sąskaitas-faktūras: MOR Nr. 0116827 – 31792,75 Lt sumai (b.l.10), MOR Nr. 0116828 – 1114,41 Lt sumai (b.l.11), MOR Nr. 0116832 – 31792,75 Lt sumai (b.l.12), MOR Nr. 0116834 – 31792,75 Lt sumai (b.l.13), MOR Nr. 0116835 – 2311,10 Lt sumai (b.l.14), MOR Nr. 0116858 – 29903,94 Lt sumai (b.l.15), MOR Nr. 0119136 – 31130,88 Lt sumai (b.l.16), MOR Nr. 0119199 – 1796,20 Lt sumai (b.l.17). Atsakovas apmokėjo PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 0116828 ir dalinai apmokėjo PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 0116827, liko skolingas ieškovui 136 317,43 Lt. Atsakovas sutartimi įsipareigojo mokėti 0,05 proc. delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovas sutarties 5.1 p. pagrindu paskaičiavo 11935,72 Lt delspinigius (b.l.25). Atsakovas 2011-10-25 prašymu paprašė UAB „Projektų centras“ įsiskolinimą 5000 Lt pervesti į UAB „Morita“ sąskaitą (b.l.46,47). UAB „Morita“ ir UAB „Rangesta“ 2009-07-21 sudarė statybos subrangos sutartį Nr.09/03, pagal kurią atsakovas pavedė ieškovui pastate adresu V.Kudirkos g.45, Druskininkai pristatyti vidaus duris ir atlikti jų įrengimo darbus (b.l.48-56). Ieškovas pateikė 2010 11 12 priėmimo perdavimo aktą, kuriame UAB „Grand SPA Lietuva“ atstovas nurodo, jog UAB „Morita“ dėl durų pretenzijų neturi (b.l. 66). Atsakovas 2011-11-11 sudarė sutartį su UAB „Skena“ dėl viešbučio „Grand SPA Lietuva“ pastate, esančiame V.Kudirkos g.45, Druskininkuose, vidaus durų techninės būklės įvertinimo (b.l.57,58).

10Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Pirkimo – pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą) (CK 6.305 str. 1 d.). Iš byloje, esančių PVM sąskaitų – faktūrų (b.l.10-17) matyti, kad atsakovas ieškovo pateiktas prekes priėmė, pretenzijų ieškovui dėl daiktų kokybės nepateikė. Atsakovui priėmus prekes, atsirado pareiga už pateiktas prekes sumokėti. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutarties prievoles (CK 6.256 str. 1 d.). Atsakovas laiku savo prievolės neįvykdė, tai patvirtino ir prieštaravimuose dėl preliminaraus sprendimo (b.l.44). Atsakovas su ieškovu iki bylos iškėlimo buvo atsiskaitęs tik iš dalies, ir buvo skolingas 136 317,43 Lt. Bylos nagrinėjimo metu UAB „Projektų centras“ už atsakovą UAB „Rangesta“ sumokėjo dalį skolos – 5000 Lt (b.l.46,47). Dalies skolos sumokėjimo faktą patvirtino ir ieškovas (b.l.64).

11Prieštaravimuose į preliminarų sprendimą atsakovas buvo nurodęs, kad nevykdė įsipareigojimų, nes ieškovas netinkamai įvykdė ankstesnę 2009-07-21 tarp šalių sudarytą subrangos sutartį. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009 m. spalio 8 d. nutartyje civilinėje byloje 3K-3-413/2009 konstatavo, kad sprendžiant klausimą dėl sutarties šalies teisės sustabdyti savo prievolės vykdymą, kai savo priešpriešinės prievolės neįvykdo (netinkamai įvykdo) kita sutarties šalis, taikytinos atitinkamos 6.46, 6.58 ir 6.207 straipsnių nuostatos. Pagal CK 6.46 straipsnio 2 dalį skolininkas turi teisę sustabdyti prievolės vykdymą, kai kreditorius nevykdo savo priešpriešinės pareigos, jeigu skolininko ir kreditoriaus priešpriešinės pareigos susijusios taip, kad galima pateisinti prievolės vykdymo sustabdymą.

12CK 6.58 straipsnio 1 dalyje taip pat nustatyta, kad jeigu sutartinės prievolės įvykdymas yra priešpriešinis, o prievolės šalis, kuri pirma turi atlikti veiksmus prievolei vykdyti, prievolės nevykdo arba yra aišku, jog nustatytu terminu jo neįvykdys, kita prievolės šalis turi teisę sustabdyti priešpriešinį savo prievolės vykdymą arba apskritai atsisakyti ją vykdyti, apie tai pranešti kitai šaliai ir pareikalauti atlyginti nuostolius. Nurodė, kad tais atvejais, kai viena iš sutarties šalių neįvykdo (netinkamai įvykdo) savo sutartinės prievolės, kitos šalies prievolės vykdymo sustabdymo, kaip savigynos formos, teisėto panaudojimo sąlygos yra tokios: 1) sutarties šalių prievolės turi būti priešpriešinės; 2) prievolės turi būti vykdomos vienu metu arba viena po kitos; 3) prievolės neįvykdo (netinkamai įvykdo) bet kuri šalis, kai prievolės vykdomos vienu metu, arba pirmiau prievolę turinti įvykdyti šalis, kai prievolės vykdomos viena po kitos; 4) dėl prievolės neįvykdymo nėra kitos šalies kaltės, taip pat nėra kitų nuo prievolės neįvykdžiusios šalies nepriklausančių aplinkybių; 5) prievolės neįvykdžiusi šalis nepateikė adekvataus savo prievolės įvykdymo užtikrinimo; 6) prievolės vykdymo sustabdymas, kaip savigynos forma, panaudotas protingai ir sąžiningai, neperžengiant savigynos ribų.

13Teismas konstatuoja, jog šiuo atveju atsakovas negalėjo pasinaudoti sulaikymo teise, nes prievolės pagal atsakovo nurodomas sutartis nebuvo priešpriešinės. Teismui pateiktoje 2010-12-14 juridinių asmenų pirkimo-pardavimo sutartyje nėra nurodyta apie kokį nors ryšį su 2009 07 21 statybos subrangos sutartimi Nr.09/03. Ieškovas taip pat ginčijo priešpriešinį ryšį tarp minėtų sutarčių, nurodė, jog šiose sutartyse skirtingi užsakovai ir objektai. Šią aplinkybę patvirtino ir ieškovo liudytojas K. S. (b.l. 81). Be to, atsakovas iki bylos nagrinėjimo iš esmės nėra pateikęs jokių įrodymų, patvirtinančių, kad pagal 2009 07 21 statybos subrangos sutartį Nr.09/03 ieškovas būtų darbus atlikęs nekokybiškai ir atsakovas dėl to turėtų nuostolių. Priešingai, ieškovas pateikė teismui 2010 11 12 priėmimo perdavimo aktą, kuriame UAB „Grand SPA Lietuva“ atstovas nurodo, jog UAB „Morita“ dėl durų pretenzijų neturi (b.l. 66).

14Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kad atsakovas pažeidė savo pareigą tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir nesumokėjo už prekes, bylos nagrinėjimo metu dalį skolos (5000 Lt) padengė, ieškovo reikalavimas mažintinas ir iš atsakavo ieškovui priteistina 131 317,43 Lt skola (CK 6.256 str. 1 d., 6.305 str. 1 d.; 6.314 str. 5 d., 6.313 str. 1 d., 6.344 str. 1 d.)

15Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 str. 2 d.). Pagal sutarties 5.1 p. atsakovas įsipareigojo mokėti 0,5 proc. delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Atsižvelgiant į sutarties laisvės principą bei į tai, kad abi šalys yra juridiniai asmenys, turintys patirtį verslo bei derybų srityje, šalys laisva valia nustatė atitinkamas sutarties sąlygas. Kadangi atsakovas pažeidė pareigą laiku įvykdyti savo prievolę, prieštaravimuose delspinigių dydžio neginčijo, iš atsakovo ieškovui priteistini 11935,72 Lt delspinigiai (CK 6.71 str., 6.256 str. 2 d., sutarties 5.1 p.).

16CK 6.37 str. 2 d. numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo, privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prievolė tinkamai neįvykdyta, įstatymas (CK 6.210 str. 2 d.) numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas, kai abi šalys yra verslininkai arba privatūs juridiniai asmenys, privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas numato, jog palūkanų norma yra vieno mėnesio VILIBOR palūkanų norma, padidinta 7 procentiniais punktais, todėl iš atsakovo priteistinos 8,49 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-10-17) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str., Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas, Klaipėdos apygardos teismo nutartis c.b. 2A-720-370/2010).

17Atsižvelgiant į tai, kad tik bylos nagrinėjimo metu atsakovas sumokėjo dalį skolos, proporcingai bylinėjimosi išlaidos neskirstytinos ir ieškovui iš atsakovo priteistinas 1983,00 Lt žyminis mokestis, valstybei iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 80 str.1d. 4 p., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d., 96 str.).

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 263 str., 265 str., 270 str., 424-430 str.,

Nutarė

192011-10-18 Kauno miesto apylinkės teismo preliminarų sprendimą pakeisti.

20Ieškinį tenkinti dalinai.

21Priteisti iš atsakovo UAB „Rangesta“, į.k. 300046506, buveinė Šiaurės pr. 65-7, Kaunas, ieškovui UAB „Morita“, į.k. 151204721, buveinė Gedimino g. 96, Marijampolė, a.s. Nr. LT65 7044 0600 0207 7056, AB „SEB bankas“, banko kodas 70440, 131 317,43 Lt (vieno šimto trisdešimt vieno tūkstančio trijų šimtų septyniolikos litų 43 ct) skolą, 11 935,72 Lt (vienuolikos tūkstančių devynių šimtų trisdešimt penkių litų 72 ct) delspinigius, 8,49 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos (nuo 143 253,15 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (nuo 2011-10-17) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1983,00 Lt (vieno tūkstančio devynių šimtų aštuoniasdešimt trijų litų) žyminį mokestį.

22Priteisti iš atsakovo UAB „Rangesta“, į.k. 300046506, buveinė Šiaurės pr. 65-7, Kaunas, valstybei 12,72 Lt ( dvylika litų 72 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank”, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

23Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė dokumentinio... 3. Ieškovas ieškinyje nurodė, jog 2010-12-14 atsakovas su ieškovu sudarė... 4. 2011-11-16 atsakovas pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo... 5. 2011-11-30 teisme gautas ieškovo atsiliepimas į atsakovo prieštaravimus... 6. Ieškovo atstovas teismo posėdyje palaikė ieškinyje ir atsiliepime į... 7. Atsakovo atstovai į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jiems pranešta... 8. Preliminarus sprendimas keistinas.... 9. Byloje nustatyta, kad 2010-12-14 šalys sudarė Juridinių asmenų... 10. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 11. Prieštaravimuose į preliminarų sprendimą atsakovas buvo nurodęs, kad... 12. CK 6.58 straipsnio 1 dalyje taip pat nustatyta, kad jeigu sutartinės... 13. Teismas konstatuoja, jog šiuo atveju atsakovas negalėjo pasinaudoti sulaikymo... 14. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kad atsakovas pažeidė savo pareigą... 15. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo... 16. CK 6.37 str. 2 d. numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo, privalo... 17. Atsižvelgiant į tai, kad tik bylos nagrinėjimo metu atsakovas sumokėjo... 18. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 263 str., 265 str., 270 str., 424-430... 19. 2011-10-18 Kauno miesto apylinkės teismo preliminarų sprendimą pakeisti.... 20. Ieškinį tenkinti dalinai.... 21. Priteisti iš atsakovo UAB „Rangesta“, į.k. 300046506, buveinė Šiaurės... 22. Priteisti iš atsakovo UAB „Rangesta“, į.k. 300046506, buveinė Šiaurės... 23. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...