Byla 1-62-296/2012

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Petras Karvelis, sekretoriaujant Rasai Pladaitei, dalyvaujant prokurorui Tomui Songailai, gynėjams advokatams Aleksandrui Sizovui, Ingai Abramavičiūtei, Aleksandrui Geršanovui, Rimantui Aliukoniui, Edmundui Būbeliui, Jonui Korsakui, teisiamajame posėdyje nagrinėdamas baudžiamąją bylą, kurioje V. K. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 24 str. 4 d., 25 str. 3 d., 182 str. 2 d., V. M., V. M., V. P., T. J. ir D. C. kaltinami pagal BK 25 str. 3 d., 182 str. 2 d.,

Nustatė

2V. K. kaltinamas tuo, kad jis 2003 m. balandžio 7 d. – 2005 m. gegužės 29 d. laikotarpyje subūręs Vilniaus mieste organizuotą grupę ir jai vadovavęs, kurioje dalyvaujant organizuotos grupės nariams V. M., V. P., V. M., D. C., T. J., A. J., A. V., siekdami apgaule savo naudai įgyti didelės vertės svetimą – valstybės turtą ir būdamas susitaręs daryti sunkų ilgą laiką trunkantį nusikaltimą, apgaule, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir mokėjimo srityje, įgyti Lietuvos Respublikos biudžeto lėšas, pasinaudodamas UAB „RBS verslas“ į/k.2073051, įregistruotos adresu L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, UAB „Interaima“ į/k.2073051, įregistruotos V. Maciulevičiaus g. 30-255 Vilnius, UAB “Oltija“ į/k.2257628 įregistruotos Darbininkų g. 14-6 Vilnius, UAB „Mano būstas“ į/k.2445055 registruotos Smolensko g. 6 Vilnius, UAB „Anna Mari“ į/k.1076157 registruotos M. K. Paco g. 7-2 Vilnius, UAB „Lietgardis“ į/k. 1056076 įregistruotos Volungės g. 9-47 Vilnius dokumentais, siekdamas legalizuoti su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis atliktus statybinius darbus UAB „Vikstata“, veikdamas organizuotos grupės interesams ir žinodamas, kad UAB „RBS verslas“, UAB „Interaima“, UAB „Oltija“, UAB „Mano būstas“, UAB „Lietgardis“ naudojamos nusikalstamai veiklai nuslėpti, organizavo fiktyvių dokumentų PVM sąskaitų–faktūrų išrašymą, sutarčių sudarymą, kurių pagrindu apgaulės būdų išvengė pridėtinės vertės mokesčio, bei įteisino atliktus darbus, o būtent:

32003 m. liepos 7 d. – 2003 m. spalio 23 d. laikotarpyje V. K. subūręs organizuotą grupę, jai vadovavęs, kurioje dalyvaujant organizuotos grupės nariams UAB „RBS verslas“ direktoriui V. M., komercijos direktoriui V. P., V. M., UAB „Mano būstas“ direktoriui D. C., siekdami apgaule savo naudai įgyti didelės vertės svetimą – valstybės turtą ir būdami susitarę daryti sunkų ilgą laiką trunkantį nusikaltimą, apgaule, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir mokėjimo srityje, įgyti Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, pasinaudodami nusikalstamai veiklai nuslėpti įsteigtų įmonių UAB „RBS verslas“ į/k.2073051, įregistruotos adresu L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, UAB „Mano būstas“ į/k.2445055 registruotos Smolensko g. 6 Vilnius, dokumentais, 2003-04-07 sudarė rangos sutartį tarp UAB „Vikstata“ ir UAB „RBS verslas“, bei 2003-04-08 rangos sutartį tarp UAB „Mano būstas“ ir UAB „RBS verslas“ dėl statybinių darbų atlikimo prekybos centre J. Basanavičiaus g. 53 Kėdainiai. Sudarytų sutarčių pagrindu, V. M. nurodymu, UAB „Mano būstas“ direktorius D. C. išrašė, patvirtino savo parašu UAB „Mano būstas“ PVM sąskaitas faktūras 2003-04-30 PVM s/f serija LEA Nr. 6795408 – 98968,64 Lt sumai; tame tarpe 15 096,91 Lt. PVM, 2003-05-30 PVM s/f serija LEA Nr.6795424 – 99113,42 Lt sumai; tame tarpe 15 119 Lt. PVM, 2003-06-30 PVM s/f serija LEA Nr.6795433 – 169191,53 Lt sumai; tame tarpe 25 808,88 Lt. PVM, 2003-07-31 PVM s/f serija LEA Nr.6795442 – 193 767,23 Lt sumai; tame tarpe 29 557,71 Lt. PVM, 2003-08-20 PVM s/f LEA 6795447 - 147 621 Lt sumai, tame tarpe 22 518 lt. PVM, viso 708 661,76 Lt sumai, tame tarpe 108 100,05 Lt. PVM ir perdavė V. M., kuris jas pateikė V. K., o pastarasis UAB „RBS verslas“ direktoriui V. M. ir V. P., kurie PVM sąskaitas faktūras apskaitė UAB „RBS verslas“ buhalterinėje apskaitoje. Tęsiant nusikalstamą veiką, UAB „RBS verslas“ vardu išrašė UAB „Vikstata“ PVM sąskaitas faktūras 2003-04-30 LBD Nr. 9557214, 99968,33 Lt., tame tarpe 15249,41 Lt PVM; 2003-05-30 LBD Nr. 9557216, 100622 Lt, tame tarpe 15349,12 Lt PVM; 2003-06-30 s/f. LBD 9557222, bendrai 171768 Lt sumai, tame tarpe 26201,90 Lt PVM; 2003-07-31 s/f. LBD 9557224, bendrai 196718 Lt sumai, tame tarpe 30007,83 Lt PVM; 2003-08-20 s/f. LBD 9557227, bendrai 149869 Lt sumai, tame tarpe 22861,37Lt PVM, viso 718945,33 Lt tame tarpe 109 669,63 Lt PVM, kuriose buvo įrašyti žinomai melagingi duomenys apie UAB „RBS verslas“ darbų atlikimą UAB „Vikstata“, kuriuos realiai atliko V. K. pasamdyti ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys, bei įmonės. UAB „Vikstata“ apmokėjus mokėjimo pavedimais į UAB „RBS verslas“ sąskaitą 718945,33 Lt, iš kurių70 8661,79 Lt sumą, 2003-05-19 – 2003-10-23 laikotarpyje UAB „RBS verlsas“ pervedė mokėjimo pavedimais į UAB „Mano būstas“ sąskaitą esančią „Swedbank“ Nr. ( - ) ir juos V. M. nurodymu paėmus iš sąskaitos D. C., šiuos pinigus nenustatytomis proporcijomis pasidalinus tarpusavyje V. K., V. M., V. P., V. M., D. C., tokiu būdu V. K. savo ir kitų organizuotos grupės narių V. M., V. P., V. M., D. C. naudai įgijo didelės vertės svetimą – valstybei priklausantį turtą 109 669,63 Lt PVM.

4Tęsdamas nusikalstamą veiką 2004 m. liepos 19 d. – 2004m. rugsėjo 30 d. laikotarpyje, V. K. subūręs Vilniaus mieste organizuotą grupę, jai vadovavęs, kurioje dalyvaujant organizuotos grupės nariams UAB „Interaima“ direktoriui V. M., komercijos direktoriui V. P., V. M., UAB „Mano būstas“ direktoriui D. C., siekdami apgaule savo naudai įgyti didelės vertės svetimą – valstybės turtą ir būdami susitarę daryti sunkų ilgą laiką trunkantį nusikaltimą, apgaule, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir mokėjimo srityje, įgyti Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, pasinaudodami nusikalstamai veiklai nuslėpti įsteigtų įmonių UAB „Interaima“ į/k.207305, įregistruotos L.Asanavičiūtės g. 46, Vilnius, UAB „Mano būstas“ į/k.2445055 registruotos Smolensko g. 6 Vilnius, dokumentais, 2004-07-19 sudarė statybos rangos sutartį Nr. 2004.07.19-04 tarp UAB „Vikstata“ ir UAB „Interaima“, bei 2004-07-21 statybos rangos sutartį Nr. 04-13-S tarp UAB „Interaima“ ir UAB „Mano būstas“ dėl statybinių darbų atlikimo prekybos centre adresu Vilniaus g. 62, Ukmergė. Sudarytų sutarčių pagrindu UAB „Mano būstas“ direktorius D. C. patvirtino savo parašu UAB „Mano būstas“ PVM sąskaitą faktūrą 2004-09-30 PVM s/f serija LEA Nr. 6795713 – 118 072,10 Lt sumai; tame tarpe 18 011,00 Lt PVM, kurią perdavė V. M., o pastarasis tiesiogiai pats ir per V. K. perdavė UAB „Interaima“ direktoriui V. M. ir V. P., kurie PVM sąskaitas faktūras apskaitė UAB „Interaima“ buhalterinėje apskaitoje, ir tęsiant nusikalstamą veiką, UAB „Interaima“ vardu V. M. išrašė ir patvirtino UAB „Vikstata“ PVM sąskaitą faktūrą 2004-09-30 INT Nr. 0000030 – 119 870 Lt sumai, tame tarpe 18 285 Lt PVM, kurioje buvo įrašyti žinomai melagingi duomenys apie darbų atlikimą, kuriuos realiai atliko V. K. pasamdyti ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys, bei įmonės. UAB „Vikstata“ apmokėjus mokėjimo pavedimais į UAB „Interaima“ sąskaitą 119 870 Lt, iš kurių UAB „Interaima“ 2004-07-29 mokėjimo pavedimu Nr.130 pervedė 49 250 litų, į UAB „Mano būstas“ sąskaitą esančią „Swedbank“ Nr. ( - ), bei 68 822 Lt sumokėjo grynais, viso 118 072,10 Lt sumą, pervestas lėšas V. K., V. M. nurodymu paėmus iš sąskaitos D. C. ir 118 072,10 Lt sumą nenustatytomis proporcijomis pasidalinus tarpusavyje V. K., V. M., V. P., V. M., D. C., tokiu būdu V. K. savo ir kitų organizuotos grupės narių V. M., V. P., V. M., D. C. naudai įgijo svetimą – valstybei priklausantį turtą 18 285 Lt PVM.

5Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2003 m. balandžio 30 d.- 2003 m. birželio 30 d. laikotarpyje, V. K. subūręs Vilniaus mieste organizuotą grupę, jai vadovavęs, kurioje dalyvaujant organizuotos grupės nariams UAB „RBS verslas“ direktoriui V. M., komercijos direktoriui V. P., UAB „Lietgardis“ direktoriui A. V. siekdami apgaule savo naudai įgyti didelės vertės svetimą – valstybės turtą ir būdami susitarę daryti sunkų ilgą laiką trunkantį nusikaltimą, apgaule, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir mokėjimo srityje, įgyti Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, pasinaudodami nusikalstamai veiklai nuslėpti įsteigtų įmonių UAB „RBS verslas“ į/k.2073051, įregistruotos adresu L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, UAB „Lietgardis“ į/k. 1056076 įregistruotos Volungės g. 9-47 Vilnius, dokumentais, 2003-04-30 sudarė statybos rangos sutartį Nr.19 tarp UAB „Vikstata“ ir UAB „RBS verslas“, bei 2003-05-05 statybos rangos sutartį tarp UAB „Lietgardis“ ir UAB „RBS verslas“ dėl statybinių darbų atlikimo Gatavos produkcijos ir žaliavos sandėlyje, adresu Daukšių k., Kėdainių raj. Sudarytų sutarčių pagrindu UAB „Lietgardis“ direktorius A. V. išrašė, patvirtino savo parašu UAB „Lietgardis“ PVM sąskaitą faktūrą 2003-05-30 GFA 0128222, 236470,0 Lt, tame tarpe 36072,0 Lt PVM, ir perdavė UAB „RBS verslas“ direktoriui V. M. ir komercijos direktoriui V. P., kuris PVM sąskaitą faktūrą apskaitė UAB „RBS verslas“ buhalterinėje apskaitoje, ir tęsiant nusikalstamą veiką, UAB „RBS verslas“ vardu išrašė UAB „Vikstata“ PVM sąskaitą faktūrą 2003-05-30 LBD 9557218, 240 071,0 Lt, tame tarpe 36 621,0 Lt PVM, kurioje buvo įrašyti žinomai melagingi duomenys apie darbų atlikimą UAB „Vikstata“, kuriuos realiai atliko V. K. pasamdyti ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys, bei įmonės. UAB „Vikstata“ apmokėjus mokėjimo pavedimais į UAB „RBS verslas“ sąskaitą 240 071,0 Lt, iš kurių, 236469,64 Lt tame tarpe 36072,0 Lt PVM, UAB „RBS verlas“ pervedė į UAB „Lietgardis“ sąskaitą esančią AB Vilniaus bankas Naujamiesčio filialas sąskaitą Nr.49467767, 2003-06-11 mokėjimo pavedimu Nr.45 pervedė 57600 Lt, 2003-06-16 mokėjimo pavedimu Nr.48 pervedė 45080 Lt, 2003-06-26 mokėjimo pavedimu Nr.51 pervedė 49500 Lt, 2003-06-27 mokėjimo pavedimu Nr.55 pervedė 44700 Lt ir 2003-06-30 mokėjimo pavedimu Nr.56 pervedė 39589,64 Lt, ir juos V. K. nurodymu paėmus iš sąskaitos A. V., šiuos pinigus nenustatytomis proporcijomis pasidalinus tarpusavyje V. K., V. M., V. P., A. V., tokiu būdu V. K. savo ir organizuotos grupės narių V. M., V. P., A. V., naudai įgijo didelės vertės svetimą – valstybei priklausantį turtą 36 072,0 Lt PVM.

6Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2003 m. balandžio 30 d. – 2003m. rugpjūčio 20 d. laikotarpyje, V. K. subūręs Vilniaus mieste organizuotą grupę, jai vadovavęs, kurioje dalyvaujant organizuotos grupės nariams UAB „RBS verslas“ direktoriui V. M., komercijos direktoriui V. P., UAB „Oltija“ direktoriui A. J., V. M. siekdami apgaule savo naudai įgyti didelės vertės svetimą valstybės turtą ir būdami susitarę daryti sunkų ilgą laiką trunkantį nusikaltimą, apgaule, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir mokėjimo srityje, įgyti Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, pasinaudodami nusikalstamai veiklai nuslėpti įsteigtų įmonių UAB „RBS verslas“ į/k.2073051, įregistruotos adresu L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, UAB “Oltija“ į/k.2257628 įregistruotos Darbininkų g. 14-6 Vilnius, dokumentais, 2003-04-30 sudarė rangos sutartį Nr.18 tarp UAB „Vikstata“ ir UAB „RBS verslas“, bei 2003-05-02 rangos sutartį tarp UAB „Oltija“ ir UAB „RBS verslas“ dėl statybinių darbų atlikimo šiuolaikinėje mėsos perdirbimo įmonėje, adresu Mantvilonių km., Kėdainių raj. Sudarytų sutarčių pagrindu UAB „Oltija“ direktorius A. J. išrašė, patvirtino savo parašu UAB „Oltija“ PVM sąskaitas faktūras 2003-05-30 LEA 3464388 152806,0 Lt tame tarpe 23309,0 Lt PVM, 2003-06-30 LEA 3464403 180021,56 Lt tame tarpe 27461,0 Lt PVM, 2003-07-30 LGA 0927473 148914,27 Lt tame tarpe 22716,0 Lt PVM, viso 481741,83 Lt tame tarpe 73 486,0 Lt PVM, kurias perdavė V. M., o pastarasis UAB „RBS verslas“ direktoriui V. M. ir komercijos direktoriui V. P., kurie PVM sąskaitas faktūras apskaitė UAB „RBS verslas“ buhalterinėje apskaitoje, ir tęsiant nusikalstamą veiką, UAB „RBS verslas“ vardu išrašė UAB „Vikstata“ 2003-05-30 LBD 9557217 155133,0 Lt, tame tarpe 23664,36 Lt PVM 2003-06-30 LBD 9557223 182763,0 Lt tame tarpe 27879,10 Lt PVM, 2003-07-31 LBD 9557225 151182,0 Lt tame tarpe 23061,66 Lt PVM, viso 489 078,0 Lt tame tarpe 74 605,12 Lt PVM, kuriose buvo įrašyti žinomai melagingi duomenys apie darbų atlikimą, kuriuos realiai atliko V. K. pasamdyti ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys, bei įmonės. UAB „Vikstata“ apmokėjus mokėjimo pavedimais į UAB „RBS verslas“ sąskaitą 489 078,0 Lt, iš kurių 481 741,83 Lt UAB „RBS verlas“ nuo 2003-03-03 iki 2003-08-20 pervedė į UAB „Oltija“ atsiskaitomąją sąskaitą Nr.20467120, esančią AB bankas Snoras ir juos V. K., V. M. nurodymu paėmus iš sąskaitos A. J., šiuos pinigus nenustatytomis proporcijomis pasidalinus tarpusavyje V. K., V. M., V. P., V. M., A. J., tokiu būdu V. K. savo ir organizuotos grupės narių V. M., V. P., V. M., A. J. naudai įgijo didelės vertės svetimą – valstybei priklausantį turtą 74 605,12 Lt PVM.

7Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2004 m. sausio 5 d. – 2004 m. birželio 8 d. laikotarpyje, V. K. subūręs Vilniaus mieste organizuotą grupę, jai vadovavęs, kurioje dalyvaujant organizuotos grupės nariams UAB „Interaima“ direktoriui V. M., komercijos direktoriui V. P., UAB „Anna Mari“ direktoriui T. J., V. M. siekdami apgaule savo naudai įgyti didelės vertės svetimą – valstybės turtą ir būdami susitarę daryti sunkų ilgą laiką trunkantį nusikaltimą, apgaule, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir mokėjimo srityje, įgyti Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, pasinaudodami nusikalstamai veiklai nuslėpti įsteigtų įmonių UAB „Interaima“ į/k.207305, įregistruotos L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, UAB „Anna Mari“ į/k.1076157, įregistruotos adresu M.Paco 7/2-2, Vilnius, dokumentais, 2004-01-05 sudarė statybos rangos sutartį Nr.2004.01.05-02 tarp UAB „Vikstata“ ir UAB „Interaima“, bei 2004-01-06 statybos rangos sutartį Nr. S-04-02S tarp UAB „Anna Mari“ ir UAB „Interaima“ dėl statybinių darbų atlikimo gamybiniame administraciniame pastate adresu Draugystės g. 15 Kaunas. Sudarytų sutarčių pagrindu UAB „Anna Mari“ direktorius T. J. patvirtino savo parašu UAB „Anna Mari“ PVM sąskaitas faktūras 2004-01-30 PVM s/f serija LEB Nr.4181844 –118360,56 Lt, tame tarpe 18 055 Lt PVM, 2004-02-27 PVM s/f serija LEB Nr. 4181850–132 636,15 Lt, tame tarpe 20 232,63 Lt PVM, kurias perdavė V. M., o pastarasis UAB „Interaima“ direktoriui V. M. ir V. P., kurie PVM sąskaitas faktūras apskaitė UAB „Interaima“ buhalterinėje apskaitoje, ir tęsiant nusikalstamą veiką, UAB „Interaima“ vardu V. M. išrašė UAB „Vikstata“ PVM sąskaitas faktūras 2004-01-30 PVM s/f. LEB 4360961,120163 Lt, tame tarpe 18329,95 Lt PVM; 2004-02-27 PVM s/f. LEB Nr.4360966 134656 Lt tame tarpe 20540,75 PVM, viso už 254 819, tame tarpe 38 870,70 Lt PVM., kuriose buvo įrašyti žinomai melagingi duomenys apie darbų atlikimą, kuriuos realiai atliko V. K. pasamdyti ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys, bei įmonės. UAB „Vikstata“ apmokėjus mokėjimo pavedimais į UAB „Interaima“ sąskaitą 254 819 Lt, iš kurių UAB „Interaima“ laikotarpyje nuo 2004-04-15 iki 2004-06-08 pervedė į UAB „Anna Mari“ sąskaitą Nr.( - ) esančią AB „Hansabankas“ 250 996,7 Lt ir juos V. K., V. M. nurodymu paėmus iš sąskaitos T. J. ir šiuos pinigus nenustatytomis proporcijomis pasidalinus tarpusavyje V. K., V. M., V. P., V. M., T. J., tokiu būdu V. K. savo ir organizuotos grupės narių V. M., V. P., V. M., T. J. naudai įgijo didelės vertės svetimą – valstybei priklausantį turtą 38 870,70 Lt PVM.

8Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2004 m. kovo 4 d. – 2004 m. birželio 8 d. laikotarpyje, V. K. subūręs Vilniaus mieste organizuotą grupę, jai vadovavęs, kurioje dalyvaujant organizuotos grupės nariams UAB „Interaima“ direktoriui V. M., V. P., UAB „Anna Mari“ direktoriui T. J., V. M. siekdami apgaule savo naudai įgyti didelės vertės svetimą – valstybės turtą ir būdami susitarę daryti sunkų ilgą laiką trunkantį nusikaltimą, apgaule, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir mokėjimo srityje, įgyti Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, pasinaudodami nusikalstamai veiklai nuslėpti įsteigtų įmonių UAB „Interaima“ į/k.207305, įregistruotos L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, UAB „Anna Mari“ į/k.1076157, įregistruotos adresu M.Paco 7/2-2, Vilnius, dokumentais, 2004-03-04 sudarė statybos rangos sutartį Nr. 2004.03.04-03 tarp UAB „Vikstata“ ir UAB „Interaima“, bei 2004-03-05 statybos rangos sutartį Nr. S-04-02S tarp UAB „Anna Mari“ ir UAB „Interaima“ dėl statybinių darbų atlikimo moderniame konservų fabrike, adresu Šingalių km., Kėdainių raj. Sudarytų sutarčių pagrindu UAB “Anna Mari“ direktorius T. J. patvirtino savo parašu UAB „Anna Mari“ PVM sąskaitas faktūras 2004-03-31 PVM s/f serija LEB 4181864 –98671,40 Lt, tame tarpe 15051,60 Lt PVM, 2004-04-30 PVM s/f serija LEB Nr. 4181884–196828,60 Lt, tame tarpe 30024,70 Lt PVM, viso 295 500,0 Lt, tame tarpe 45 076,30 Lt PVM, kurias perdavė V. M., o pastarasis tiesiogiai ir per V. K. perdavė UAB „Interaima“ direktoriui V. M., V. P., kurie PVM sąskaitas faktūras apskaitė UAB „Interaima“ buhalterinėje apskaitoje, ir tęsiant nusikalstamą veiką, UAB „Interaima“ vardu V. M. išrašė UAB „Vikstata“ PVM sąskaitas faktūras 2004-03-31PVM s/f. LEB 4360971-100174,0 Lt sumai, tame tarpe 15280,78 Lt PVM; 2004-04-30 PVM s/f. LEB Nr. 4360972-199826,0 Lt sumai, tame tarpe 30481,93 Lt PVM, viso 300000,0 Lt, tame tarpe 45762,71 Lt PVM, kuriose buvo įrašyti žinomai melagingi duomenys apie darbų atlikimą, kuriuos realiai atliko V. K. pasamdyti ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys, bei įmonės. UAB „Vikstata“ apmokėjus mokėjimo pavedimais į UAB „Interaima“ sąskaitą 300000,0 Lt, iš kurių 295500,0 Lt UAB „Interaima“ 2004-04-15 iki 2004-06-08 laikotarpyje pervedė į UAB „Anna Mari“ sąskaitą Nr.( - ) esančią AB „Hansabankas“ ir juos V. K., V. M. nurodymu paėmus iš sąskaitos T. J. ir šiuos pinigus nenustatytomis proporcijomis pasidalinus tarpusavyje V. K., V. M., V. P., V. M., T. J., tokiu būdu V. K. savo ir organizuotos grupės narių V. M., V. P., V. M., T. J. naudai įgijo didelės vertės svetimą – valstybei priklausantį turtą 45 762,71 Lt PVM.

9Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2004 m. liepos 19 d. – 2005 m. rugsėjo 29 d. laikotarpyje, V. K. subūręs Vilniaus mieste organizuotą grupę, jai vadovavęs, kurioje dalyvaujant organizuotos grupės nariams UAB „Interaima“ direktoriui V. M., komercijos direktoriui V. P., UAB „Anna Mari“ direktoriui T. J., V. M. siekdami apgaule savo naudai įgyti didelės vertės svetimą – valstybės turtą ir būdami susitarę daryti sunkų ilgą laiką trunkantį nusikaltimą, apgaule, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir mokėjimo srityje, įgyti Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, pasinaudodami nusikalstamai veiklai nuslėpti įsteigtų įmonių UAB „Interaima“ į/k.207305, įregistruotos L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, UAB „Anna Mari“ į/k.1076157, įregistruotos adresu M.Paco 7/2-2, Vilnius, dokumentais, 2004-07-19d. sudarė statybos rangos sutartį Nr.2004-07-19-05 tarp UAB „Vikstata“ ir UAB „Interaima“, bei 2004-07-20 statybos rangos sutartį Nr.04-02S/2 tarp UAB „Anna Mari“ ir UAB „Interaima“ dėl statybinių darbų atlikimo prekybos centre adresu Gedimino g.21 Tauragė. Sudarytų sutarčių pagrindu UAB „Anna Mari“ direktorius T. J. patvirtino savo parašu UAB „Anna Mari“ PVM sąskaitą faktūrą 2004-09-30 PVM s/f serija LEB 4181914 – 84 267,10 Lt sumai; tame tarpe 12 854,30 Lt PVM, kurią perdavė V. M., o pastarasis tiesiogiai ir per V. K. perdavė UAB „Interaima“ direktoriui V. M., komercijos direktoriui V. P., kurią apskaitė UAB „Interaima“ buhalterinėje apskaitoje, ir tęsiant nusikalstamą veiką, UAB „Interaima“ vardu V. M. išrašė UAB „Vikstata“ PVM sąskaitą faktūrą 2004-09-30 INT Nr. 0000031 – 85 550,0 Lt sumai, tame tarpe 13 050,0 Lt PVM, kurioje buvo įrašyti žinomai melagingi duomenys apie darbų atlikimą, kuriuos realiai atliko V. K. pasamdyti ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys, bei įmonės. UAB „Vikstata“ apmokėjus mokėjimo pavedimais į UAB „Interaima“ sąskaitą 85 550,0 Lt, iš kurių 68 950,10 Lt, tame tarpe 10 478,0 Lt PVM, UAB „Interaima“ 2004-07-27 mokėjimo nurodymu Nr.128 49250 LT sumai, 2005-03-29 mokėjimo nurodymu Nr.120 19700 LT sumai, pervedė į UAB „Anna Mari“ sąskaitą Nr.( - ) esančią AB banke Hansabankas ir juos V. K., V. M. nurodymu paėmus iš sąskaitos T. J. ir šiuos pinigus nenustatytomis proporcijomis pasidalinus tarpusavyje V. K., V. M., V. P., V. M., T. J., tokiu būdu V. K. savo ir organizuotos grupės narių V. M., V. P., V. M., T. J. naudai įgijo vertės svetimą – valstybei priklausantį turtą, 10 478,0 Lt PVM., bendrai 333 742,86 Lt PVM.

10V. M. kaltinamas tuo, kad jis 2003 m. balandžio 30 d. – 2005 m. kovo 29 d. laikotarpyje, V. M. veikdamas Vilniaus mieste V. K. suburtoje organizuotoje grupėje, kartu su V. K., V. M., V. P., D. C., T. J., A. J., siekdami apgaule savo naudai įgyti didelės vertės svetimą – valstybės turtą ir būdami susitarę daryti sunkų ilgą laiką trunkantį nusikaltimą, apgaule, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir mokėjimo srityje, įgyti Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, pasinaudodami UAB „RBS verslas“ į/k.2073051, įregistruotos adresu L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, UAB „Interaima“ į/k.2073051, įregistruotos V. M. g. 30-255 Vilnius, UAB “Oltija“ į/k.2257628 įregistruotos Darbininkų g. 14-6 Vilnius, UAB „Mano būstas“ į/k.2445055 registruotos Smolensko g. 6 Vilnius, UAB „Anna Mari“ į/k.1076157 registruotos M. K. Paco g. 7-2 Vilnius, dokumentais, siekdami legalizuoti V. K. su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis atliktus statybinius darbus UAB „Vikstata“, veikdamas organizuotos grupės interesams ir žinodamas, kad UAB „RBS verslas“, UAB „Interaima“, UAB „Oltija“, UAB „Mano būstas“, naudojamos nusikalstamai veiklai nuslėpti, organizavo fiktyvių dokumentų PVM sąskaitų–faktūrų išrašymą, sutarčių sudarymą, kurių pagrindu apgaulės būdų išvengė pridėtinės vertės mokesčio, bei įteisino atliktus darbus, o būtent:

112003 m. balandžio 30 d. – 2003 m. spalio 23 d. laikotarpyje, V. M., veikdamas Vilniaus mieste V. K. suburtoje organizuotoje grupėje kartu su V. K., UAB „RBS verslas“ direktoriumi V. M., komercijos direktoriumi V. P., UAB „Mano būstas“ direktoriumi D. C., siekdami apgaule savo naudai įgyti didelės vertės svetimą – valstybės turtą ir būdami susitarę daryti sunkų ilgą laiką trunkantį nusikaltimą, apgaule, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir mokėjimo srityje, įgyti Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, pasinaudodami nusikalstamai veiklai nuslėpti įsteigtų įmonių UAB „RBS verslas“ į/k.2073051, įregistruotos adresu L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, UAB “Mano būstas“ į/k.2445055 registruotos Smolensko g. 6 Vilnius, dokumentais, 2003-04-07 sudarė rangos sutartį tarp UAB „Vikstata“ ir UAB „RBS verslas“, bei 2003-04-08 rangos sutartį tarp UAB „Mano būstas“ ir UAB „RBS verslas“ dėl statybinių darbų atlikimo prekybos centre J. Basanavičiaus g. 53 Kėdainiai. Sudarytų sutarčių pagrindu, V. M. nurodymu, UAB “Mano būstas“ direktorius D. C. išrašė, patvirtino savo parašu UAB “Mano būstas“ PVM sąskaitas faktūras 2003-04-30 PVM s/f serija LEA Nr. 6795408 – 98968,64 Lt sumai; tame tarpe 15 096,91 Lt. PVM, 2003-05-30 PVM s/f serija LEA Nr.6795424 – 99113,42 Lt sumai; tame tarpe 15 119 Lt PVM, 2003-06-30 PVM s/f serija LEA Nr.6795433 – 169191,53 Lt sumai; tame tarpe 25 808,88 Lt. PVM, 2003-07-31 PVM s/f serija LEA Nr.6795442 – 193 767,23 Lt sumai; tame tarpe 29 557,71 Lt PVM, 2003-08-20 PVM s/f LEA 6795447 - 147 621 Lt sumai, tame tarpe 22 518 Lt PVM, viso 708 661,76 Lt sumai, tame tarpe 108 100,05 Lt PVM ir perdavė V. M., kuris jas pateikė V. K., o pastarasis UAB „RBS verslas“ direktoriui V. M., bei V. P., kurie PVM sąskaitas faktūras apskaitė UAB „RBS verslas“ buhalterinėje apskaitoje. Tęsiant nusikalstamą veiką, UAB „RBS verslas“ vardu išrašė UAB „Vikstata“ PVM sąskaitas faktūras 2003-04-30 LBD Nr. 9557214, 99968,33 Lt, tame tarpe 15249,41 Lt PVM; 2003-05-30 LBD Nr. 9557216, 100622 Lt, tame tarpe 15349,12 Lt PVM; 2003-06-30 s/f. LBD 9557222, bendrai 171768 Lt sumai, tame tarpe 26201,90 Lt PVM; 2003-07-31 s/f. LBD 9557224, bendrai 196718 Lt sumai, tame tarpe 30007,83 Lt PVM; 2003-08-20 s/f. LBD 9557227, bendrai 149869 Lt sumai, tame tarpe 22861,37 Lt PVM, viso 718945,33 Lt tame tarpe 109 669,63 Lt PVM, kuriose buvo įrašyti žinomai melagingi duomenys apie UAB „RBS verslas“ darbų atlikimą UAB „Vikstata“, kuriuos realiai atliko V. K. pasamdyti ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys, bei įmonės. UAB „Vikstata“ apmokėjus mokėjimo pavedimais į UAB „RBS verslas“ sąskaitą 718945,33 Lt, iš kurių 70 8661,79 Lt sumą, 2003-05-19 – 2003-10-23 laikotarpyje UAB „RBS verlsas“ pervedė mokėjimo pavedimais į UAB „Mano būstas“ sąskaitą esančią „Swedbank“ Nr. ( - ) ir juos V. M. nurodymu paėmus iš sąskaitos D. C., šiuos pinigus nenustatytomis proporcijomis pasidalinus tarpusavyje V. K., V. M., V. P., V. M., D. C., tokiu būdu V. M. savo ir kitų organizuotos grupės narių V. K., V. M., V. P., D. C. naudai įgijo didelės vertės svetimą – valstybei priklausantį turtą 109 669,63 Lt PVM.

12Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2004 m. liepos 19 d. – 2004 m. rugsėjo 30 d. laikotarpyje, V. M. veikdamas Vilniaus mieste V. K. suburtoje organizuotoje grupėje kartu su UAB „Interaima“ direktoriumi V. M., komercijos direktoriumi V. P., V. K., UAB „Mano būstas“ direktoriumi D. C., siekdami apgaule savo naudai įgyti svetimą – valstybės turtą ir būdami susitarę daryti sunkų ilgą laiką trunkantį nusikaltimą, apgaule, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir mokėjimo srityje, įgyti Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, pasinaudodami nusikalstamai veiklai nuslėpti įsteigtų įmonių UAB „Interaima“ į/k.207305, įregistruotos L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, UAB „Mano būstas“ į/k.2445055 registruotos Smolensko g. 6 Vilnius, dokumentais, 2004-07-19 sudarė statybos rangos sutartį Nr. 2004.07.19-04 tarp UAB „Vikstata“ ir UAB „Interaima“, bei 2004-07-21 statybos rangos sutartį Nr. 04-13-S tarp UAB „Interaima“ ir UAB „Mano būstas“ dėl statybinių darbų atlikimo prekybos centre adresu Vilniaus g. 62, Ukmergė. Sudarytų sutarčių pagrindu UAB „Mano būstas“ direktorius D. C. patvirtino savo parašu UAB „Mano būstas“ PVM sąskaitą faktūrą 2004-09-30 PVM s/f serija LEA Nr. 6795713 – 118 072,10 Lt sumai; tame tarpe 18 011,00 Lt PVM, kurią perdavė V. M., o pastarasis tiesiogiai pats ir per V. K. perdavė UAB „Interaima“ direktoriui V. M., bei komercijos direktoriui V. P., kurie PVM sąskaitas faktūras apskaitė UAB „Interaima“ buhalterinėje apskaitoje, ir tęsiant toliau nusikalstamą veiką, UAB „Interaima“ vardu V. M. išrašė ir patvirtino UAB „Vikstata“ PVM sąskaitą faktūrą 2004-09-30 INT Nr. 0000030 – 119 870 Lt sumai, tame tarpe 18 285 Lt PVM, kurioje buvo įrašyti žinomai melagingi duomenys apie darbų atlikimą, kuriuos realiai atliko V. K. pasamdyti ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys, bei įmonės. UAB „Vikstata“ apmokėjus mokėjimo pavedimais į UAB „Interaima“ sąskaitą 119 870 Lt, iš kurių UAB „Interaima“ 2004-07-29 mokėjimo pavedimu Nr. 130 pervedė 49 250 litų, į UAB „Mano būstas“ sąskaitą esančią „Swedbank“ Nr. ( - ), bei 68 822 Lt sumokėjo grynais, viso 118 072,10 Lt sumą, pervestas lėšas V. K., V. M. nurodymu paėmus iš sąskaitos D. C. ir 118 072,10 Lt sumą nenustatytomis proporcijomis pasidalinus tarpusavyje V. K., V. M., V. P., V. M., D. C., tokiu būdu V. M. savo ir kitų organizuotos grupės narių V. M., V. P., V. K., D. C. naudai įgijo svetimą – valstybei priklausantį turtą 18 285 Lt PVM.

13Tęsdamas nusikalstamą veiką, V. M. 2002 m. spalio mėn.– 2003 m. gegužės 2 d. 2003 m. rugpjūčio 20 d. laikotarpyje, veikdamas Vilniaus mieste, V. K. suburtoje organizuotoje grupėje kartu su UAB „Oltija“ direktoriumi A. J., UAB „RBS verslas“ direktoriumi V. M., komercijos direktoriumi V. P. siekdami apgaule savo naudai įgyti didelės vertės svetimą valstybės turtą ir būdami susitarę daryti sunkų ilgą laiką trunkantį nusikaltimą, apgaule, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir mokėjimo srityje, įgyti Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, pasinaudodami nusikalstamai veiklai nuslėpti įsteigtų įmonių UAB „RBS verslas“ į/k.2073051, įregistruotos adresu L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, UAB „Oltija“ į/k.2257628 įregistruotos Darbininkų g. 14-6 Vilnius, dokumentais, 2003-04-30 sudarė rangos sutartį Nr.18 tarp UAB „Vikstata“ ir UAB „RBS verslas“, bei 2003-05-02 rangos sutartį tarp UAB „Oltija“ ir UAB „RBS verslas“ dėl statybinių darbų atlikimo šiuolaikinėje mėsos perdirbimo įmonėje, adresu Mantvilonių km., Kėdainių raj. Sudarytų sutarčių pagrindu UAB “Oltija“ direktorius A. J. išrašė, patvirtino savo parašu UAB „Oltija“ PVM sąskaitas faktūras 2003-05-30 LEA 3464388 152806,0 Lt tame tarpe 23309,0 Lt PVM, 2003-06-30 LEA 3464403 180021,56 lt. tame tarpe 27461,0 lt. PVM, 2003-07-30 LGA 0927473 148914,27 lt. tame tarpe 22716,0 Lt PVM, viso 481741,83 Lt tame tarpe 73 486,0 Lt PVM, kurias perdavė V. M., o pastarasis UAB „RBS verslas“ direktoriui V. M., bei komercijos direktoriui V. P., kurie PVM sąskaitas faktūras apskaitė UAB „RBS verslas“ buhalterinėje apskaitoje, ir tęsiant nusikalstamą veiką, UAB „RBS verslas“ vardu išrašė UAB „Vikstata“ 2003-05-30 LBD 9557217 155133,0 Lt, tame tarpe 23664,36 Lt PVM 2003-06-30 LBD 9557223 182763,0 Lt tame tarpe 27879,10 Lt PVM, 2003-07-31 LBD 9557225 151182,0 Lt tame tarpe 23061,66 Lt PVM, viso 489 078,0 Lt tame tarpe 74 605,12 Lt PVM, kuriose buvo įrašyti žinomai melagingi duomenys apie darbų atlikimą, kuriuos realiai atliko V. K. pasamdyti ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys, bei įmonės. UAB „Vikstata“ apmokėjus mokėjimo pavedimais į UAB „RBS verslas“ sąskaitą 489 078,0 Lt, iš kurių 481 741,83 Lt UAB „RBS verlas“ nuo 2003-03-03 iki 2003-08-20 pervedė į UAB „Oltija“ atsiskaitomąją sąskaitą Nr. 20467120, esančią AB bankas Snoras ir juos V. K., V. M. nurodymu paėmus iš sąskaitos A. J., šiuos pinigus nenustatytomis proporcijomis pasidalinus tarpusavyje V. K., V. M., V. P., V. M., A. J., tokiu būdu V. M. savo ir kitų organizuotos grupės narių V. K., V. M., V. P., A. J. naudai įgijo didelės vertės svetimą – valstybei priklausantį turtą 74 605,12 Lt PVM.

14Tęsdamas nusikalstamą veiką, V. M. 2004 m. sausio 5 d.- 2004 m. birželio 8 d. laikotarpyje veikdamas Vilniaus mieste, V. K. suburtoje organizuotoje grupėje kartu su UAB „Anna Mari“ direktoriumi T. J., V. K., UAB „Interaima“ direktoriumi V. M., komercijos direktoriumi V. P. siekdami apgaule savo naudai įgyti didelės vertės svetimą – valstybės turtą ir būdami susitarę daryti sunkų ilgą laiką trunkantį nusikaltimą, apgaule, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir mokėjimo srityje, įgyti Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, pasinaudodami nusikalstamai veiklai nuslėpti įsteigtų įmonių UAB „Interaima“ į/k.207305, įregistruotos L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, UAB „Anna Mari“ į/k.1076157, įregistruotos adresu M.Paco 7/2-2, Vilnius, dokumentais, 2004-01-05 sudarė statybos rangos sutartį Nr.2004.01.05-02 tarp UAB „Vikstata“ ir UAB „Interaima“, bei 2004-01-06d. statybos rangos sutartį Nr. S-04-02S tarp UAB “Anna Mari“ ir UAB „Interaima“ dėl statybinių darbų atlikimo gamybiniame administraciniame pastate adresu Draugystės g. 15 Kaunas. Sudarytų sutarčių pagrindu UAB „Anna Mari“ direktorius T. J. patvirtino savo parašu UAB „Anna Mari“ PVM sąskaitas faktūras 2004-01-30 PVM s/f serija LEB Nr.4181844 –118360,56Lt, tame tarpe 18 055 Lt PVM, 2004-02-27 PVM s/f serija LEB Nr. 4181850–132 636,15 Lt, tame tarpe 20 232,63 Lt PVM, kurias perdavė V. M., o pastarasis UAB „Interaima“ direktoriui V. M., bei komercijos direktoriui V. P., kurie PVM sąskaitas faktūras apskaitė UAB „Interaima“ buhalterinėje apskaitoje, ir tęsiant nusikalstamą veiką, UAB „Interaima“ vardu V. M. išrašė UAB „Vikstata“ PVM sąskaitas faktūras 2004-01-30 PVM s/f. LEB 4360961,120163Lt, tame tarpe 18329,95 Lt PVM; 2004-02-27 PVM s/f. LEB Nr.4360966 134656 Lt tame tarpe 20540,75 PVM, viso už 254 819, tame tarpe 38 870,70 Lt PVM., kuriose buvo įrašyti žinomai melagingi duomenys apie darbų atlikimą, kuriuos realiai atliko V. K. pasamdyti ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys, bei įmonės. UAB „Vikstata“ apmokėjus mokėjimo pavedimais į UAB „Interaima“ sąskaitą 254 819 Lt, iš kurių UAB „Interaima“ laikotarpyje nuo 2004-04-15 iki 2004-06-08 pervedė į UAB „Anna Mari“ sąskaitą Nr.( - ) esančią AB „Hansabankas“ 250 996,7 Lt ir juos V. K., V. M. nurodymu paėmus iš sąskaitos T. J. ir šiuos pinigus nenustatytomis proporcijomis pasidalinus tarpusavyje V. K., V. M., V. P., V. M., T. J., tokiu būdu V. M. savo ir kitų bendrininkų V. K., V. M., V. P., T. J. naudai įgijo didelės vertės svetimą – valstybei priklausantį turtą 38 870,70 Lt PVM.

15Tęsdamas nusikalstamą veiką, V. M. 2004 m. kovo 4 d. – 2004 m. kovo 4 d. – 2004 m. birželio 8 d. laikotarpyje veikdamas Vilniaus m. V. K. suburtoje organizuotoje grupėje kartu su UAB „Interaima“ direktoriumi V. M., komercijos direktoriumi V. P. UAB „Anna Mari“ direktoriumi T. J., V. M., V. K. siekdami apgaule savo naudai įgyti didelės vertės svetimą – valstybės turtą ir būdami susitarę daryti sunkų ilgą laiką trunkantį nusikaltimą, apgaule, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir mokėjimo srityje, įgyti Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, pasinaudodami nusikalstamai veiklai nuslėpti įsteigtų įmonių UAB „Interaima“ į/k.207305, įregistruotos L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, UAB „Anna Mari“ į/k.1076157, įregistruotos adresu M.Paco 7/2-2, Vilnius, dokumentais, 2004-03-04 sudarė statybos rangos sutartį Nr. 2004.03.04-03 tarp UAB „Vikstata“ ir UAB „Interaima“, bei 2004-03-05d. statybos rangos sutartį Nr. S-04-02S tarp UAB „Anna Mari“ ir UAB „Interaima“ dėl statybinių darbų atlikimo moderniame konservų fabrike, adresu Šingalių km., Kėdainių raj. Sudarytų sutarčių pagrindu UAB „Anna Mari“ direktorius T. J. patvirtino savo parašu UAB „Anna Mari“ PVM sąskaitas faktūras 2004-03-31 PVM s/f serija LEB 4181864 –98671,40 Lt, tame tarpe 15051,60 Lt PVM, 2004-04-30 PVM s/f serija LEB Nr. 4181884–196828,60 Lt, tame tarpe 30024,70 Lt PVM, viso 295 500,0 Lt, tame tarpe 45 076,30 Lt PVM, kurias perdavė V. M., o pastarasis tiesiogiai ir per V. K. perdavė UAB „Interaima“ direktoriui V. M., bei V. P., kurie PVM sąskaitas faktūras apskaitė UAB „Interaima“ buhalterinėje apskaitoje, ir tęsiant nusikalstamą veiką, UAB „Interaima“ vardu V. M. išrašė UAB „Vikstata“ PVM sąskaitas faktūras 2004-03-31 PVM s/f. LEB 4360971-100174,0 Lt sumai, tame tarpe 15280,78 Lt PVM; 2004-04-30 PVM s/f. LEB Nr. 4360972-199826,0 Lt. sumai, tame tarpe 30481,93 Lt. PVM, viso 300000,0 Lt., tame tarpe 45762,71Lt PVM, kuriose buvo įrašyti žinomai melagingi duomenys apie darbų atlikimą, kuriuos realiai atliko V. K. pasamdyti ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys, bei įmonės. UAB „Vikstata“ apmokėjus mokėjimo pavedimais į UAB „Interaima“ sąskaitą 300000,0 Lt, iš kurių 295500,0 Lt UAB „Interaima“ 2004-04-15 iki 2004-06-08 laikotarpyje pervedė į UAB „Anna Mari“ sąskaitą Nr.( - ) esančią AB „Hansabankas“ ir juos V. K., V. M. nurodymu paėmus iš sąskaitos T. J. ir šiuos pinigus nenustatytomis proporcijomis pasidalinus tarpusavyje V. K., V. M., V. P., V. M., T. J., tokiu būdu V. M. savo ir kitų bendrininkų V. M., V. P., V. K., T. J. naudai įgijo didelės vertės svetimą – valstybei priklausantį turtą 45 762,71 Lt PVM.

16Tęsdamas nusikalstamą veiką, V. M. 2004 m. liepos 19 d.- 2005 m. kovo 29 d. laikotarpyje veikdamas Vilniaus mieste, V. K. suburtoje organizuotoje grupėje kartu su UAB „Interaima“ direktoriumi V. M., komercijos direktoriumi V. P., UAB „Anna Mari“ direktoriumi T. J., V. K., siekdami apgaule savo naudai įgyti svetimą – valstybės turtą ir būdami susitarę daryti sunkų ilgą laiką trunkantį nusikaltimą, apgaule, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir mokėjimo srityje, įgyti Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, pasinaudodami nusikalstamai veiklai nuslėpti įsteigtų įmonių UAB „Interaima“ į/k.207305, įregistruotos L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, UAB „Anna Mari“ į/k.1076157, įregistruotos adresu M.Paco 7/2-2, Vilnius, dokumentais, 2004-07-19d. sudarė statybos rangos sutartį Nr.2004-07-19-05 tarp UAB „Vikstata“ ir UAB „Interaima“, bei 2004-07-20 statybos rangos sutartį Nr.04-02S/2 tarp UAB „Anna Mari“ ir UAB „Interaima“ dėl statybinių darbų atlikimo prekybos centre adresu Gedimino g.21 Tauragė. Sudarytų sutarčių pagrindu UAB „Anna Mari“ direktorius T. J. patvirtino savo parašu UAB “Anna Mari“ PVM sąskaitą faktūrą 2004-09-30 PVM s/f serija LEB 4181914 – 84 267,10 Lt. sumai; tame tarpe 12 854,30Lt. PVM, kurias perdavė V. M., o pastarasis tiesiogiai ir per V. K. perdavė UAB „Interaima“ direktoriui V. M., bei komercijos direktoriui V. P., kurie PVM sąskaitą faktūrą apskaitė UAB „Interaima“ buhalterinėje apskaitoje, ir tęsiant nusikalstamą veiką, UAB „Interaima“ vardu V. M. išrašė UAB „Vikstata“ PVM sąskaitą faktūrą 2004-09-30 INT Nr. 0000031 – 85 550,0 Lt sumai, tame tarpe 13 050,0 Lt PVM, kurioje buvo įrašyti žinomai melagingi duomenys apie darbų atlikimą, kuriuos realiai atliko V. K. pasamdyti ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys, bei įmonės. UAB „Vikstata“ apmokėjus mokėjimo pavedimais į UAB „Interaima“ sąskaitą 85 550,0 Lt, iš kurių 68 950,10 Lt, tame tarpe 10 478,0 Lt PVM, UAB „Interaima“ 2004-07-27 mokėjimo nurodymu Nr.128 49250 Lt sumai, 2005-03-29 mokėjimo nurodymu Nr.120 19700 Lt sumai, pervedė į UAB „Anna Mari“ sąskaitą Nr.( - ) esančią AB banke Hansabankas ir juos V. K., V. M. nurodymu paėmus iš sąskaitos T. J. ir šiuos pinigus nenustatytomis proporcijomis pasidalinus tarpusavyje V. K., V. M., V. P., V. M., T. J., tokiu būdu V. M. savo ir kitų bendrininkų V. K., V. M., V. P., T. J. naudai įgijo svetimą – valstybei priklausantį turtą, 10 478,0 Lt PVM., bendrai 297671,16 Lt sumai PVM.

17V. M. kaltinamas tuo, kad jis 2003 m. balandžio 7 d. – 2005 m. gegužės 29 d. laikotarpyje V. M. būdamas UAB „RBS verslas“, UAB „Interaima“ direktoriumi, veikdamas V. K. suburtoje Vilniaus mieste organizuotoje grupėje, kartu su organizuotos grupės nariais V. K., V. P., D. C., T. J., A. J., A. V., siekdami apgaule savo naudai įgyti didelės vertės svetimą – valstybės turtą ir būdami susitarę daryti sunkų ilgą laiką trunkantį nusikaltimą, apgaule, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir mokėjimo srityje, įgyti Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, pasinaudodami UAB „RBS verslas“ į/k.2073051, įregistruotos adresu L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, UAB „Interaima“ į/k.2073051, įregistruotos V. M. g. 30-255 Vilnius, UAB „Oltija“ į/k.2257628 įregistruotos Darbininkų g. 14-6 Vilnius, UAB „Mano būstas“ į/k.2445055 registruotos Smolensko g. 6 Vilnius, UAB „Anna Mari“ į/k.1076157 registruotos M. K. Paco g. 7-2 Vilnius, UAB „Lietgardis“ į/k. 1056076 įregistruotos Volungės g.9-47 Vilnius dokumentais, siekdami legalizuoti V. K. su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis atliktus statybinius darbus UAB „Vikstata“, veikdamas organizuotos grupės interesams ir žinodamas, kad UAB „RBS verslas“, UAB „Interaima“, UAB „Oltija“, UAB „Mano būstas“, UAB „Lietgardis“ naudojamos nusikalstamai veiklai nuslėpti, organizavo fiktyvių dokumentų PVM sąskaitų–faktūrų išrašymą, sutarčių sudarymą, kurių pagrindu apgaulės būdų išvengė pridėtinės vertės mokesčio, bei įteisino atliktus darbus, o būtent:

182003 m. balandžio 7 d. – 2004 m. spalio 23 d. laikotarpyje, V. M. būdamas UAB „RBS verslas“ į/k.2073051, įregistruotos adresu L.Asanavičiūtės 46, Vilnius direktoriumi, veikdamas V. K. suburtoje Vilniaus mieste organizuotoje grupėje, kartu su organizuotos grupės nariais UAB „RBS verslas“ komercijos direktoriumi V. P., V. M., UAB „Mano būstas“ į/k.2445055 registruotos Smolensko g. 6 Vilnius, direktoriumi D. C., siekdami apgaule savo naudai įgyti didelės vertės svetimą – valstybės turtą ir būdami susitarę daryti sunkų ilgą laiką trunkantį nusikaltimą, apgaule, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir mokėjimo srityje, įgyti Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, pasinaudodami nusikalstamai veiklai nuslėpti įsteigtų įmonių UAB „RBS verslas“ į/k.2073051, įregistruotos adresu L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, UAB “Mano būstas“ į/k.2445055 registruotos Smolensko g. 6 Vilnius, dokumentais, 2003-04-07 sudarė rangos sutartį tarp UAB „Vikstata“ ir UAB „RBS verslas“, bei 2003-04-08d. rangos sutartį tarp UAB „Mano būstas“ ir UAB „RBS verslas“ dėl statybinių darbų atlikimo prekybos centre J. Basanavičiaus g. 53 Kėdainiai. Sudarytų sutarčių pagrindu, V. M. nurodymu, UAB “Mano būstas“ direktorius D. C. išrašė, patvirtino savo parašu UAB “Mano būstas“ PVM sąskaitas faktūras 2003-04-30 PVM s/f serija LEA Nr. 6795408 – 98968,64 Lt sumai; tame tarpe 15 096,91 Lt. PVM, 2003-05-30 PVM s/f serija LEA Nr.6795424 – 99113,42 Lt sumai; tame tarpe 15 119 Lt. PVM, 2003-06-30 PVM s/f serija LEA Nr.6795433 – 169191,53 Lt sumai; tame tarpe 25 808,88 Lt. PVM, 2003-07-31 PVM s/f serija LEA Nr.6795442 – 193 767,23 Lt sumai; tame tarpe 29 557,71 Lt. PVM, 2003-08-20 PVM s/f LEA 6795447 - 147 621 Lt sumai, tame tarpe 22 518 lt. PVM, viso 708 661,76 Lt sumai, tame tarpe 108 100,05 Lt. PVM ir perdavė V. M., kuris jas pateikė V. K., o pastarasis UAB „RBS verslas“ direktoriui V. M., komercijos direktoriui V. P., kurie PVM sąskaitas faktūras apskaitė UAB „RBS verslas“ buhalterinėje apskaitoje. Tęsiant nusikalstamą veiką, V. M. UAB „RBS verslas“ vardu išrašė UAB „Vikstata“ PVM sąskaitas faktūras 2003-04-30 LBD Nr. 9557214, 99968,33 Lt., tame tarpe 15249,41 lt. PVM; 2003-05-30 LBD Nr. 9557216, 100622 lt., tame tarpe 15349,12 lt. PVM; 2003-06-30 s/f. LBD 9557222, bendrai 171768 Lt. sumai, tame tarpe 26201,90 Lt. PVM; 2003-07-31 s/f. LBD 9557224, bendrai 196718Lt. sumai, tame tarpe 30007,83Lt. PVM; 2003-08-20 s/f. LBD 9557227, bendrai 149869Lt. sumai, tame tarpe 22861,37Lt. PVM, viso 718945,33lt. tame tarpe 109 669,63 lt. PVM, kuriose buvo įrašyti žinomai melagingi duomenys apie UAB „RBS verslas“ darbų atlikimą UAB „Vikstata“, kuriuos realiai atliko V. K. pasamdyti ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys, bei įmonės. UAB „Vikstata“ apmokėjus mokėjimo pavedimais į UAB „RBS verslas“ sąskaitą 718945,33 lt., iš kurių 70 8661,79 Lt.sumą, 2003-05-19 – 2003-10-23 laikotarpyje UAB „RBS verlsas“ pervedė mokėjimo pavedimais į UAB „Mano būstas“ sąskaitą esančią „Swedbank“ Nr. ( - ) ir juos V. M. nurodymu paėmus iš sąskaitos D. C., šiuos pinigus nenustatytomis proporcijomis pasidalinus tarpusavyje V. K., V. M., V. P., V. M., D. C., tokiu būdu V. M. savo ir kitų organizuotos grupės narių V. P., V. K., V. M., D. C. naudai įgijo didelės vertės svetimą – valstybei priklausantį turtą 109 669,63 Lt PVM.

19Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2004 m. liepos 19 d. – 2004 m. liepos 29 d. laikotarpyje, V. M. būdamas UAB „Interaima“ į/k.2073051, įregistruotos adresu L.Asanavičiūtės 46, Vilnius direktoriumi, veikdamas V. K. suburtoje Vilniaus mieste organizuotoje grupėje, kartu su organizuotos grupės nariais UAB „Interaima“ komercijos direktoriumi V. P., V. M., V. K., UAB „Mano būstas“ į/k.2445055 registruotos Smolensko g. 6 Vilnius direktoriumi D. C., siekdami apgaule savo naudai įgyti svetimą – valstybės turtą ir būdami susitarę daryti sunkų ilgą laiką trunkantį nusikaltimą, apgaule, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir mokėjimo srityje, įgyti Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, pasinaudodami nusikalstamai veiklai nuslėpti įsteigtų įmonių UAB „Interaima“ į/k.207305, įregistruotos L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, UAB „Mano būstas“ į/k.2445055 registruotos Smolensko g. 6 Vilnius, dokumentais, 2004-07-19 sudarė statybos rangos sutartį Nr. 2004.07.19-04 tarp UAB"Vikstata" ir UAB "Interaima", bei 2004-07-21 statybos rangos sutartį Nr. 04-13-S tarp UAB „Interaima“ ir UAB „Mano būstas“ dėl statybinių darbų atlikimo prekybos centre adresu Vilniaus g. 62, Ukmergė. Sudarytų sutarčių pagrindu UAB “Mano būstas“ direktorius D. C. patvirtino savo parašu UAB “Mano būstas“ PVM sąskaitą faktūrą 2004-09-30 PVM s/f serija LEA Nr. 6795713 – 118 072,10 Lt. sumai; tame tarpe 18 011,00Lt. PVM, kurią perdavė V. M., o pastarasis tiesiogiai pats ir per V. K. perdavė UAB „Interaima“ direktoriui V. M., komercijos direktoriui V. P., kurie PVM sąskaitas faktūras apskaitė UAB „Interaima“ buhalterinėje apskaitoje, ir tęsiant nusikalstamą veiką, UAB „Interaima“ vardu V. M. išrašė ir patvirtino UAB „Vikstata“ PVM sąskaitą faktūrą 2004-09-30 INT Nr. 0000030 – 119 870 Lt. sumai, tame tarpe 18 285 Lt. PVM, kurioje buvo įrašyti žinomai melagingi duomenys apie darbų atlikimą, kuriuos realiai atliko V. K. pasamdyti ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys, bei įmonės. UAB „Vikstata“ apmokėjus mokėjimo pavedimais į UAB „Interaima“ sąskaitą 119 870 Lt., iš kurių UAB „Interaima“ 2004-07-29 mokėjimo pavedimu Nr.130 pervedė 49 250 litų, į UAB „Mano būstas“ sąskaitą esančią „Swedbank“ Nr. ( - ), bei 68 822 Lt. sumokėjo grynais, viso 118 072,10 Lt. sumą, pervestas lėšas V. K., V. M. nurodymu paėmus iš sąskaitos D. C. ir 118 072,10 Lt. sumą nenustatytomis proporcijomis pasidalinus tarpusavyje V. M., V. K., V. P., V. M., D. C., tokiu būdu V. M. savo ir kitų organizuotos grupės narių V. K., V. P., V. M., D. C. naudai įgijo svetimą – valstybei priklausantį turtą 18 285 Lt PVM.

20Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2003 m. balandžio 30 d. – 2003 m. birželio 26 d. laikotarpyje, V. M. būdamas UAB „RBS verslas“ į/k.2073051, įregistruotos adresu L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, direktoriumi, veikdamas Vilniaus mieste V. K. suburtoje organizuotoje grupėje, kartu su organizuotos grupės nariais UAB „RBS verslas“ komercijos direktoriumi V. P., UAB „Lietgardis“ direktoriumi A. V. siekdami apgaule savo naudai įgyti didelės vertės svetimą – valstybės turtą ir būdami susitarę daryti sunkų ilgą laiką trunkantį nusikaltimą, apgaule, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir mokėjimo srityje, įgyti Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, pasinaudodami nusikalstamai veiklai nuslėpti įsteigtų įmonių UAB „RBS verslas“ į/k.2073051, įregistruotos adresu L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, UAB „Lietgardis“ į/k. 1056076 įregistruotos Volungės g.9-47 Vilnius, dokumentais, 2003-04-30 sudarė statybos rangos sutartį Nr.19 tarp UAB „Vikstata“ ir UAB „RBS verslas“, bei 2003-05-05 statybos rangos sutartį tarp UAB „Lietgardis“ ir UAB „RBS verslas“ dėl statybinių darbų atlikimo Gatavos produkcijos ir žaliavos sandėlyje, adresu Daukšių k., Kėdainių raj. Sudarytų sutarčių pagrindu UAB „Lietgardis“ direktorius A. V. išrašė, patvirtino savo parašu UAB „Lietgardis“ PVM sąskaitą faktūrą 2003-05-30 GFA 0128222, 236470,0 Lt, tame tarpe 36072,0Lt. PVM, ir perdavė UAB „RBS verslas“ direktoriui V. M., komercijos dirketoriui V. P. kurie PVM sąskaitą faktūrą apskaitė UAB „RBS verslas“ buhalterinėje apskaitoje, ir tęsiant nusikalstamą veiką, UAB „RBS verslas“ vardu išrašė UAB „Vikstata“ PVM sąskaitą faktūrą 2003-05-30 LBD 9557218, 240 071,0 Lt., tame tarpe 36 621,0lt. PVM, kurioje buvo įrašyti žinomai melagingi duomenys apie darbų atlikimą UAB „Vikstata“, kuriuos realiai atliko V. K. pasamdyti ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys, bei įmonės. UAB „Vikstata“ apmokėjus mokėjimo pavedimais į UAB „RBS verslas“ sąskaitą 240 071,0 Lt., iš kurių, 236469,64 Lt. tame tarpe 36072,0Lt. PVM, UAB “RBS verlas“ pervedė į UAB „Lietgardis“ sąskaitą esančią AB Vilniaus bankas Naujamiesčio filialas sąskaitą Nr.49467767, 2003-06-11 mokėjimo pavedimu Nr.45 pervedė 57600 Lt, 2003-06-16 mokėjimo pavedimu Nr.48 pervedė 45080 Lt, 2003-06-26 mokėjimo pavedimu Nr.51 pervedė 49500 Lt, 2003-06-27 mokėjimo pavedimu Nr.55 pervedė 44700 Lt ir 2003-06-30 mokėjimo pavedimu Nr.56 pervedė 39589,64 Lt., ir juos V. K. nurodymu paėmus iš sąskaitos A. V., šiuos pinigus nenustatytomis proporcijomis pasidalinus tarpusavyje V. K., V. M., V. P., A. V. tokiu būdu V. M. savo ir organizuotos grupės narių V. P., A. V., V. K., naudai įgijo didelės vertės svetimą – valstybei priklausantį turtą 36 072,0 Lt PVM.

21Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2003 m. balandžio 30 d. – 2003 m. rugpjūčio 20 d. laikotarpyje, V. M. būdamas UAB „RBS verslas“ į/k.2073051, įregistruotos adresu L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, direktoriumi, veikdamas Vilniaus mieste V. K. suburtoje organizuotoje grupėje, kartu su organizuotos grupės nariais UAB „RBS verslas“ komercijos direktoriumi V. P., UAB „Oltija“ direktoriumi A. J., V. M. siekdami apgaule savo naudai įgyti didelės vertės svetimą valstybės turtą ir būdami susitarę daryti sunkų ilgą laiką trunkantį nusikaltimą, apgaule, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir mokėjimo srityje, įgyti Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, pasinaudodami nusikalstamai veiklai nuslėpti įsteigtų įmonių UAB „RBS verslas“ į/k.2073051, įregistruotos adresu L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, UAB „Oltija“ į/k.2257628 įregistruotos Darbininkų g. 14-6 Vilnius, dokumentais, 2003-04-30 sudarė rangos sutartį Nr.18 tarp UAB „Vikstata“ ir UAB „RBS verslas“, bei 2003-05-02 rangos sutartį tarp UAB “Oltija“ ir UAB „RBS verslas“ dėl statybinių darbų atlikimo šiuolaikinėje mėsos perdirbimo įmonėje, adresu Mantvilonių km., Kėdainių raj.. Sudarytų sutarčių pagrindu UAB “Oltija“ direktorius A. J. išrašė, patvirtino savo parašu UAB “Oltija“ PVM sąskaitas faktūras 2003-05-30 LEA 3464388 152806,0 Lt tame tarpe 23309,0 Lt PVM, 2003-06-30 LEA 3464403 180021,56 Lt tame tarpe 27461,0 Lt PVM, 2003-07-30 LGA 0927473 148914,27 Lt tame tarpe 22716,0 Lt PVM, viso 481741,83 Lt tame tarpe 73 486,0 Lt PVM, kurias perdavė V. M., o pastarasis UAB „RBS verslas“ direktoriui V. M., komercijos direktoriui V. P., kurie PVM sąskaitas faktūras apskaitė UAB „RBS verslas“ buhalterinėje apskaitoje, ir tęsiant nusikalstamą veiką, V. M. UAB „RBS verslas“ vardu išrašė UAB „Vikstata“ PVM sąskaitas faktūras 2003-05-30 LBD 9557217 155133,0 Lt., tame tarpe 23664,36 Lt. PVM, 2003-06-30 LBD 9557223 182763,0 Lt. tame tarpe 27879,10 Lt. PVM, 2003-07-31 LBD 9557225 151182,0 Lt. tame tarpe 23061,66 Lt. PVM, viso 489 078,0 Lt. tame tarpe 74 605,12 Lt.PVM, kuriose buvo įrašyti žinomai melagingi duomenys apie darbų atlikimą, kuriuos realiai atliko V. K. pasamdyti ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys, bei įmonės. UAB „Vikstata“ apmokėjus mokėjimo pavedimais į UAB „RBS verslas“ sąskaitą 489 078,0 Lt., iš kurių 481 741,83 Lt. UAB „RBS verlas“ nuo 2003-03-03 iki 2003-08-20 pervedė į UAB „Oltija“ atsiskaitomąją sąskaitą Nr.20467120, esančią AB bankas Snoras ir juos V. K., V. M. nurodymu paėmus iš sąskaitos A. J., šiuos pinigus nenustatytomis proporcijomis pasidalinus tarpusavyje V. K., V. M., V. P., V. M., A. J., tokiu būdu V. M. savo ir kitų organizuotos grupės narių V. K., V. P., V. M., A. J. naudai įgijo didelės vertės svetimą – valstybei priklausantį turtą 74 605,12 Lt PVM.

22Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2004 m. sausio 5 d. – 2004 m. birželio 8 d. laikotarpyje V. M. būdamas UAB „Interaima“ į/k.207305, įregistruotos L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, direktoriumi, veikdamas Vilniaus mieste V. K. suburtoje organizuotoje grupėje, kartu su organizuotos grupės nariais UAB „Interaima“ komercijos direktoriumi V. P., UAB „Anna Mari“ direktoriumi T. J., V. K., V. M. siekdami apgaule savo naudai įgyti didelės vertės svetimą – valstybės turtą ir būdami susitarę daryti sunkų ilgą laiką trunkantį nusikaltimą, apgaule, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir mokėjimo srityje, įgyti Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, pasinaudodami nusikalstamai veiklai nuslėpti įsteigtų įmonių UAB „Interaima“ į/k.207305, įregistruotos L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, UAB „Anna Mari“ į/k.1076157, įregistruotos adresu M.Paco 7/2-2, Vilnius, dokumentais, 2004-01-05 sudarė statybos rangos sutartį Nr.2004.01.05-02 tarp UAB „Vikstata“ ir UAB „Interaima“, bei 2004-01-06d. statybos rangos sutartį Nr. S-04-02S tarp UAB “Anna Mari“ ir UAB „Interaima“ dėl statybinių darbų atlikimo gamybiniame administraciniame pastate adresu Draugystės g. 15 Kaunas. Sudarytų sutarčių pagrindu UAB “Anna Mari“ direktorius T. J. patvirtino savo parašu UAB „Anna Mari“ PVM sąskaitas faktūras 2004-01-30 PVM s/f serija LEB Nr.4181844 –118360,56Lt., tame tarpe 18 055 Lt.PVM, 2004-02-27 PVM s/f serija LEB Nr. 4181850–132 636,15 Lt, tame tarpe 20 232,63 Lt.PVM, kurias perdavė V. M., o pastarasis UAB „Interaima“ direktoriui V. M., komercijos direktoriui V. P.,kurie PVM sąskaitas faktūras apskaitė UAB „Interaima“ buhalterinėje apskaitoje, ir tęsiant nusikalstamą veiką, UAB „Interaima“ vardu V. M. išrašė UAB „Vikstata“ PVM sąskaitas faktūras 2004-01-30 PVM s/f. LEB 4360961,120163Lt., tame tarpe 18329,95 Lt PVM; 2004-02-27 PVM s/f. LEB Nr.4360966 134656 Lt. tame tarpe 20540,75 PVM, viso už 254 819, tame tarpe 38 870,70 Lt PVM., kuriose buvo įrašyti žinomai melagingi duomenys apie darbų atlikimą, kuriuos realiai atliko V. K. pasamdyti ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys, bei įmonės. UAB „Vikstata“ apmokėjus mokėjimo pavedimais į UAB „Interaima“ sąskaitą 254 819 Lt., iš kurių UAB “Interaima“ laikotarpyje nuo 2004-04-15 iki 2004-06-08 pervedė į UAB „Anna Mari“ sąskaitą Nr.( - ) esančią AB „Hansabankas“ 250 996,7 Lt ir juos V. K., V. M. nurodymu paėmus iš sąskaitos T. J. ir šiuos pinigus nenustatytomis proporcijomis pasidalinus tarpusavyje V. K., V. M., V. P., V. M., T. J., tokiu būdu V. M. savo ir kitų organizuotos grupės narių V. P., V. K., V. M., T. J. naudai įgijo didelės vertės svetimą – valstybei priklausantį turtą 38 870,70 Lt PVM.

23Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2004 m. kovo 4 d. – 2004 m. birželio 8 d. laikotarpyje V. M. būdamas UAB „Interaima“ į/k.207305, įregistruotos L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, direktoriumi, veikdamas Vilniaus mieste V. K. suburtoje organizuotoje grupėje, kartu su organizuotos grupės nariais UAB „Interaima“ komercijos direktoriumi V. P., UAB „Anna Mari“ direktoriumi T. J., V. M., V. K. siekdami apgaule savo naudai įgyti didelės vertės svetimą – valstybės turtą ir būdami susitarę daryti sunkų ilgą laiką trunkantį nusikaltimą, apgaule, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir mokėjimo srityje, įgyti Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, pasinaudodami nusikalstamai veiklai nuslėpti įsteigtų įmonių UAB „Interaima“ į/k.207305, įregistruotos L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, UAB „Anna Mari“ į/k.1076157, įregistruotos adresu M.Paco 7/2-2, Vilnius, dokumentais, 2004-03-04 sudarė statybos rangos sutartį Nr. 2004.03.04-03 tarp UAB „Vikstata“ ir UAB „Interaima“, bei 2004-03-05d. statybos rangos sutartį Nr. S-04-02S tarp UAB „Anna Mari“ ir UAB „Interaima“ dėl statybinių darbų atlikimo moderniame konservų fabrike, adresu Šingalių km., Kėdainių raj. Sudarytų sutarčių pagrindu UAB “Anna Mari“ direktorius T. J. patvirtino savo parašu UAB “Anna Mari“ PVM sąskaitas faktūras 2004-03-31 PVM s/f serija LEB 4181864 –98671,40Lt., tame tarpe 15051,60 Lt PVM, 2004-04-30 PVM s/f serija LEB Nr. 4181884–196828,60Lt.,tame tarpe 30024,70 Lt PVM, viso 295 500,0 Lt, tame tarpe 45 076,30 Lt PVM, kurias perdavė V. M., o pastarasis tiesiogiai ir per V. K. perdavė UAB „Interaima“ direktoriui V. M., komercijos direktoriui V. P., kurie PVM sąskaitas faktūras apskaitė UAB „Interaima“ buhalterinėje apskaitoje, ir tęsiant nusikalstamą veiką, UAB „Interaima“ vardu V. M. išrašė UAB „Vikstata“ PVM sąskaitas faktūras 2004-03-31PVM s/f. LEB 4360971-100174,0 Lt sumai, tame tarpe 15280,78 Lt PVM; 2004-04-30 PVM s/f. LEB Nr. 4360972-199826,0 Lt sumai, tame tarpe 30481,93 Lt PVM, viso 300000,0 Lt, tame tarpe 45762,71 Lt PVM, kuriose buvo įrašyti žinomai melagingi duomenys apie darbų atlikimą, kuriuos realiai atliko V. K. pasamdyti ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys, bei įmonės. UAB „Vikstata“ apmokėjus mokėjimo pavedimais į UAB „Interaima“ sąskaitą 300000,0 Lt., iš kurių 295500,0Lt UAB „Interaima“ 2004-04-15 iki 2004-06-08 laikotarpyje pervedė į UAB „Anna Mari“ sąskaitą Nr.( - ) esančią AB „Hansabankas“ ir juos V. K., V. M. nurodymu paėmus iš sąskaitos T. J. ir šiuos pinigus nenustatytomis proporcijomis pasidalinus tarpusavyje V. K., V. M., V. P., V. M., T. J., tokiu būdu V. M. savo ir kitų organizuotos grupės narių V. P., V. K., V. M., T. J. naudai įgijo didelės vertės svetimą – valstybei priklausantį turtą 45 762,71 Lt PVM.

24Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2004 m. liepos 19 d. – 2005 m. kovo 29 d. laikotarpyje V. M. būdamas UAB „Interaima“ į/k.207305, įregistruotos L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, direktoriumi, veikdamas Vilniaus mieste V. K. suburtoje organizuotoje grupėje, kartu su organizuotos grupės nariais UAB „Interaima“ komercijos direktoriumi V. P., UAB „Anna Mari“ direktoriumi T. J., V. M., V. K. siekdami apgaule savo naudai įgyti svetimą – valstybės turtą ir būdami susitarę daryti sunkų ilgą laiką trunkantį nusikaltimą, apgaule, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir mokėjimo srityje, įgyti Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, pasinaudodami nusikalstamai veiklai nuslėpti įsteigtų įmonių UAB „Interaima“ į/k.207305, įregistruotos L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, UAB „Anna Mari“ į/k.1076157, įregistruotos adresu M.Paco 7/2-2, Vilnius, dokumentais, 2004-07-19 sudarė statybos rangos sutartį Nr.2004-07-19-05 tarp UAB „Vikstata“ ir UAB „Interaima“, bei 2004-07-20 statybos rangos sutartį Nr.04-02S/2 tarp UAB “Anna Mari“ ir UAB „Interaima“ dėl statybinių darbų atlikimo prekybos centre adresu Gedimino g.21 Tauragė. Sudarytų sutarčių pagrindu UAB “Anna Mari“ direktorius T. J. patvirtino savo parašu UAB “Anna Mari“ PVM sąskaitą faktūrą 2004-09-30 PVM s/f serija LEB 4181914 – 84 267,10 Lt. sumai; tame tarpe 12 854,30Lt. PVM, kurias perdavė V. M., o pastarasis tiesiogiai ir per V. K. perdavė UAB „Interaima“ direktoriui V. M., komercijos direktoriui V. P., kurie PVM sąskaitą faktūrą apskaitė UAB „Interaima“ buhalterinėje apskaitoje, ir tęsiant nusikalstamą veiką, UAB „Interaima“ vardu V. M. išrašė UAB „Vikstata“ PVM sąskaitą faktūrą 2004-09-30 INT Nr. 0000031 – 85 550,0 Lt.sumai, tame tarpe 13 050,0Lt. PVM, kurioje buvo įrašyti žinomai melagingi duomenys apie darbų atlikimą, kuriuos realiai atliko V. K. pasamdyti ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys, bei įmonės. UAB „Vikstata“ apmokėjus mokėjimo pavedimais į UAB „Interaima“ sąskaitą 85 550,0 Lt., iš kurių 68 950,10 Lt., tame tarpe 10 478,0Lt. PVM, UAB “Interaima“ 2004-07-27 mokėjimo nurodymu Nr.128 49250 LT.sumai, 2005-03-29 mokėjimo nurodymu Nr.120 19700 LT. sumai, pervedė į UAB „Anna Mari“ sąskaitą Nr.( - ) esančią AB banke Hansabankas ir juos V. K., V. M. nurodymu paėmus iš sąskaitos T. J. ir šiuos pinigus nenustatytomis proporcijomis pasidalinus tarpusavyje V. K., V. M., V. P., V. M., T. J., tokiu būdu V. M. savo ir organizuotos grupės narių V. K., V. P., V. M., T. J. naudai įgijo svetimą – valstybei priklausantį turtą, 10 478,0Lt. PVM, bendrai 333 742,86 Lt sumai PVM.

25V. P. kaltinamas tuo, kad jis 2003 m. balandžio 7 d. – 2004 m. rugsėjo 30 d. laikotarpyje V. P. būdamas UAB „RBS verslas“, UAB „Interaima“ komercijos direktoriumi, veikdamas V. K. suburtoje Vilniaus mieste organizuotoje grupėje, kartu su organizuotos grupės nariais V. K., V. M., D. C., T. J., A. J., A. V., siekdami apgaule savo naudai įgyti didelės vertės svetimą – valstybės turtą ir būdami susitarę daryti sunkų ilgą laiką trunkantį nusikaltimą, apgaule, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir mokėjimo srityje, įgyti Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, pasinaudodami UAB „RBS verslas“ į/k.2073051, įregistruotos adresu L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, UAB „Interaima“ į/k.2073051, įregistruotos V. M. g. 30-255 Vilnius, UAB „Oltija“ į/k.2257628 įregistruotos Darbininkų g. 14-6 Vilnius, UAB ‚Mano būstas“ į/k.2445055 registruotos Smolensko g. 6 Vilnius, UAB „Anna Mari“ į/k.1076157 registruotos M. K. Paco g. 7-2 Vilnius, UAB „Lietgardis“ į/k. 1056076 įregistruotos Volungės g. 9-47 Vilnius dokumentais, siekdami legalizuoti V. K. su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis atliktus statybinius darbus UAB „Vikstata“, veikdamas organizuotos grupės interesams ir žinodamas, kad UAB „RBS verslas“, UAB „Interaima“, UAB „Oltija“, UAB „Mano būstas“, UAB „Lietgardis“ naudojamos nusikalstamai veiklai nuslėpti, organizavo fiktyvių dokumentų PVM sąskaitų–faktūrų išrašymą, sutarčių sudarymą, kurių pagrindu apgaulės būdų išvengė pridėtinės vertės mokesčio, bei įteisino atliktus darbus, o būtent:

262003 m. balandžio 7 d. – 2004 m. spalio 23 d. laikotarpyje, V. P. būdamas UAB „RBS verslas“ į/k.2073051, įregistruotos adresu L.Asanavičiūtės 46, Vilnius komercijos direktoriumi, veikdamas V. K. suburtoje Vilniaus mieste organizuotoje grupėje, kartu su organizuotos grupės nariais UAB „RBS verslas“ direktoriumi V. M., V. M., UAB „Mano būstas“ į/k.2445055 registruotos Smolensko g. 6 Vilnius, direktoriumi D. C., siekdami apgaule savo naudai įgyti didelės vertės svetimą – valstybės turtą ir būdami susitarę daryti sunkų ilgą laiką trunkantį nusikaltimą, apgaule, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir mokėjimo srityje, įgyti Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, pasinaudodami nusikalstamai veiklai nuslėpti įsteigtų įmonių UAB „RBS verslas“ į/k.2073051, įregistruotos adresu L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, UAB “Mano būstas“ į/k.2445055 registruotos Smolensko g. 6 Vilnius, dokumentais, 2003-04-07 sudarė rangos sutartį tarp UAB „Vikstata“ ir UAB „RBS verslas“, bei 2003-04-08d. rangos sutartį tarp UAB „Mano būstas“ ir UAB „RBS verslas“ dėl statybinių darbų atlikimo prekybos centre J. Basanavičiaus g. 53 Kėdainiai. Sudarytų sutarčių pagrindu, V. M. nurodymu, UAB “Mano būstas“ direktorius D. C. išrašė, patvirtino savo parašu UAB “Mano būstas“ PVM sąskaitas faktūras 2003-04-30 PVM s/f serija LEA Nr. 6795408 – 98968,64 Lt sumai; tame tarpe 15 096,91 Lt. PVM, 2003-05-30 PVM s/f serija LEA Nr.6795424 – 99113,42 Lt sumai; tame tarpe 15 119 Lt. PVM, 2003-06-30 PVM s/f serija LEA Nr.6795433 – 169191,53 Lt sumai; tame tarpe 25 808,88 Lt. PVM, 2003-07-31 PVM s/f serija LEA Nr.6795442 – 193 767,23 Lt sumai; tame tarpe 29 557,71 Lt. PVM, 2003-08-20 PVM s/f LEA 6795447 - 147 621 Lt sumai, tame tarpe 22 518 lt. PVM, viso 708 661,76 Lt sumai, tame tarpe 108 100,05 Lt. PVM ir perdavė V. M., kuris jas pateikė V. K., o pastarasis UAB „RBS verslas“ direktoriui V. M., komercijos direktoriui V. P., kurie PVM sąskaitas faktūras apskaitė UAB „RBS verslas“ buhalterinėje apskaitoje. Tęsiant nusikalstamą veiką, V. M. UAB „RBS verslas“ vardu išrašė UAB „Vikstata“ PVM sąskaitas faktūras 2003-04-30 LBD Nr. 9557214, 99968,33 Lt., tame tarpe 15249,41 lt. PVM; 2003-05-30 LBD Nr. 9557216, 100622 lt., tame tarpe 15349,12 lt. PVM; 2003-06-30 s/f. LBD 9557222, bendrai 171768 Lt. sumai, tame tarpe 26201,90 Lt. PVM; 2003-07-31 s/f. LBD 9557224, bendrai 196718Lt. sumai, tame tarpe 30007,83Lt. PVM; 2003-08-20 s/f. LBD 9557227, bendrai 149869Lt. sumai, tame tarpe 22861,37Lt. PVM, viso 718945,33lt. tame tarpe 109 669,63 lt. PVM, kuriose buvo įrašyti žinomai melagingi duomenys apie UAB „RBS verslas“ darbų atlikimą UAB „Vikstata“, kuriuos realiai atliko V. K. pasamdyti ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys, bei įmonės. UAB „Vikstata“ apmokėjus mokėjimo pavedimais į UAB „RBS verslas“ sąskaitą 718945,33 lt., iš kurių 70 8661,79 Lt.sumą, 2003-05-19 – 2003-10-23 laikotarpyje UAB „RBS verlsas“ pervedė mokėjimo pavedimais į UAB „Mano būstas“ sąskaitą esančią „Swedbank“ Nr. ( - ) ir juos V. M. nurodymu paėmus iš sąskaitos D. C., šiuos pinigus nenustatytomis proporcijomis pasidalinus tarpusavyje V. K., V. M., V. P., V. M., D. C., tokiu būdu V. P. savo ir kitų organizuotos grupės narių V. M., V. K., V. M., D. C. naudai įgijo didelės vertės svetimą – valstybei priklausantį turtą 109 669,63 Lt PVM.

27Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2004 m. liepos 19 d. – 2004 m. liepos 29 d. laikotarpyje, V. P. būdamas UAB „Interaima“ į/k.2073051, įregistruotos adresu L.Asanavičiūtės 46, Vilnius komercijos direktoriumi, veikdamas V. K. suburtoje Vilniaus mieste organizuotoje grupėje, kartu su organizuotos grupės nariais UAB „Interaima“ direktoriumi V. M., V. M., V. K., UAB „Mano būstas“ į/k.2445055 registruotos Smolensko g. 6 Vilnius direktoriumi D. C., siekdami apgaule savo naudai įgyti svetimą – valstybės turtą ir būdami susitarę daryti sunkų ilgą laiką trunkantį nusikaltimą, apgaule, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir mokėjimo srityje, įgyti Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, pasinaudodami nusikalstamai veiklai nuslėpti įsteigtų įmonių UAB „Interaima“ į/k.207305, įregistruotos L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, UAB „Mano būstas“ į/k.2445055 registruotos Smolensko g. 6 Vilnius, dokumentais, 2004-07-19 sudarė statybos rangos sutartį Nr. 2004.07.19-04 tarp UAB „Vikstata“ ir UAB „Interaima“, bei 2004-07-21 statybos rangos sutartį Nr. 04-13-S tarp UAB „Interaima“ ir UAB „Mano būstas“ dėl statybinių darbų atlikimo prekybos centre adresu Vilniaus g. 62, Ukmergė. Sudarytų sutarčių pagrindu UAB „Mano būstas“ direktorius D. C. patvirtino savo parašu UAB „Mano būstas“ PVM sąskaitą faktūrą 2004-09-30 PVM s/f serija LEA Nr. 6795713 – 118 072,10 Lt. sumai; tame tarpe 18 011,00Lt. PVM, kurią perdavė V. M., o pastarasis tiesiogiai pats ir per V. K. perdavė UAB „Interaima“ direktoriui V. M., komercijos direktoriui V. P., kurie PVM sąskaitas faktūras apskaitė UAB „Interaima“ buhalterinėje apskaitoje, ir tęsiant nusikalstamą veiką, UAB „Interaima“ vardu V. M. išrašė ir patvirtino UAB „Vikstata“ PVM sąskaitą faktūrą 2004-09-30 INT Nr. 0000030 – 119 870 Lt. sumai, tame tarpe 18 285 Lt. PVM, kurioje buvo įrašyti žinomai melagingi duomenys apie darbų atlikimą, kuriuos realiai atliko V. K. pasamdyti ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys, bei įmonės. UAB „Vikstata“ apmokėjus mokėjimo pavedimais į UAB „Interaima“ sąskaitą 119 870 Lt., iš kurių UAB „Interaima“ 2004-07-29 mokėjimo pavedimu Nr.130 pervedė 49 250 litų, į UAB „Mano būstas“ sąskaitą esančią „Swedbank“ Nr. ( - ), bei 68 822 Lt. sumokėjo grynais, viso 118 072,10 Lt. sumą, pervestas lėšas V. K., V. M. nurodymu paėmus iš sąskaitos D. C. ir 118 072,10 Lt. sumą nenustatytomis proporcijomis pasidalinus tarpusavyje V. M., V. K., V. P., V. M., D. C., tokiu būdu V. P. savo ir kitų organizuotos grupės narių V. K., V. M., V. M., D. C. naudai įgijo svetimą – valstybei priklausantį turtą 18 285 Lt PVM.

28Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2003 m. balandžio 30 d. – 2003 m. birželio 26 d. laikotarpyje, V. P. būdamas UAB „RBS verslas“ į/k.2073051, įregistruotos adresu L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, komercijos direktoriumi, veikdamas Vilniaus mieste V. K. suburtoje organizuotoje grupėje, kartu su organizuotos grupės nariais UAB „RBS verslas“ direktoriumi V. M., UAB „Lietgardis“ direktoriumi A. V. siekdami apgaule savo naudai įgyti didelės vertės svetimą – valstybės turtą ir būdami susitarę daryti sunkų ilgą laiką trunkantį nusikaltimą, apgaule, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir mokėjimo srityje, įgyti Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, pasinaudodami nusikalstamai veiklai nuslėpti įsteigtų įmonių UAB „RBS verslas“ į/k.2073051, įregistruotos adresu L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, UAB „Lietgardis“ į/k. 1056076 įregistruotos Volungės g.9-47 Vilnius, dokumentais, 2003-04-30 sudarė statybos rangos sutartį Nr.19 tarp UAB „Vikstata“ ir UAB „RBS verslas“, bei 2003-05-05d. statybos rangos sutartį tarp UAB „Lietgardis“ ir UAB „RBS verslas“ dėl statybinių darbų atlikimo Gatavos produkcijos ir žaliavos sandėlyje, adresu Daukšių k., Kėdainių raj. Sudarytų sutarčių pagrindu UAB “Lietgardis“ direktorius A. V. išrašė, patvirtino savo parašu UAB “Lietgardis“ PVM sąskaitą faktūrą 2003-05-30 GFA 0128222, 236470,0 Lt., tame tarpe 36072,0Lt. PVM, ir perdavė UAB „RBS verslas“ direktoriui V. M., komercijos dirketoriui V. P. kurie PVM sąskaitą faktūrą apskaitė UAB „RBS verslas“ buhalterinėje apskaitoje, ir tęsiant nusikalstamą veiką, UAB „RBS verslas“ vardu išrašė UAB „Vikstata“ PVM sąskaitą faktūrą 2003-05-30 LBD 9557218, 240 071,0 Lt., tame tarpe 36 621,0 Lt. PVM, kurioje buvo įrašyti žinomai melagingi duomenys apie darbų atlikimą UAB „Vikstata“, kuriuos realiai atliko V. K. pasamdyti ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys, bei įmonės. UAB „Vikstata“ apmokėjus mokėjimo pavedimais į UAB „RBS verslas“ sąskaitą 240 071,0 Lt., iš kurių, 236469,64 Lt. tame tarpe 36072,0Lt. PVM, UAB “RBS verlas“ pervedė į UAB „Lietgardis“ sąskaitą esančią AB Vilniaus bankas Naujamiesčio filialas sąskaitą Nr.49467767, 2003-06-11 mokėjimo pavedimu Nr.45 pervedė 57600 Lt, 2003-06-16 mokėjimo pavedimu Nr.48 pervedė 45080 Lt, 2003-06-26 mokėjimo pavedimu Nr.51 pervedė 49500 Lt, 2003-06-27 mokėjimo pavedimu Nr.55 pervedė 44700 Lt ir 2003-06-30 mokėjimo pavedimu Nr.56 pervedė 39589,64 Lt., ir juos V. K. nurodymu paėmus iš sąskaitos A. V., šiuos pinigus nenustatytomis proporcijomis pasidalinus tarpusavyje V. K., V. M., V. P., A. V. tokiu būdu V. P. savo ir organizuotos grupės narių V. M., A. V., V. K., naudai įgijo didelės vertės svetimą – valstybei priklausantį turtą 36 072,0 Lt PVM.

29Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2003 m. balandžio 30 d. – 2003 m. rugpjūčio 20 d. laikotarpyje, V. P. būdamas UAB „RBS verslas“ į/k.2073051, įregistruotos adresu L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, komercijos direktoriumi, veikdamas Vilniaus mieste V. K. suburtoje organizuotoje grupėje, kartu su organizuotos grupės nariais UAB „RBS verslas“ direktoriumi V. M., UAB „Oltija“ direktoriumi A. J., V. M. siekdami apgaule savo naudai įgyti didelės vertės svetimą valstybės turtą ir būdami susitarę daryti sunkų ilgą laiką trunkantį nusikaltimą, apgaule, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir mokėjimo srityje, įgyti Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, pasinaudodami nusikalstamai veiklai nuslėpti įsteigtų įmonių UAB „RBS verslas“ į/k.2073051, įregistruotos adresu L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, UAB “Oltija“ į/k.2257628 įregistruotos Darbininkų g. 14-6 Vilnius, dokumentais, 2003-04-30 sudarė rangos sutartį Nr.18 tarp UAB „Vikstata“ ir UAB „RBS verslas“, bei 2003-05-02 rangos sutartį tarp UAB “Oltija“ ir UAB „RBS verslas“ dėl statybinių darbų atlikimo šiuolaikinėje mėsos perdirbimo įmonėje, adresu Mantvilonių km., Kėdainių raj.. Sudarytų sutarčių pagrindu UAB “Oltija“ direktorius A. J. išrašė, patvirtino savo parašu UAB „Oltija“ PVM sąskaitas faktūras 2003-05-30 LEA 3464388 152806,0 Lt tame tarpe 23309,0 Lt PVM, 2003-06-30 LEA 3464403 180021,56 Lt tame tarpe 27461,0 Lt PVM, 2003-07-30 LGA 0927473 148914,27 Lt tame tarpe 22716,0 Lt PVM, viso 481741,83 Lt tame tarpe 73 486,0 Lt PVM, kurias perdavė V. M., o pastarasis UAB „RBS verslas“ direktoriui V. M., komercijos direktoriui V. P., kurie PVM sąskaitas faktūras apskaitė UAB „RBS verslas“ buhalterinėje apskaitoje, ir tęsiant nusikalstamą veiką, V. M. UAB „RBS verslas“ vardu išrašė UAB „Vikstata“ PVM sąskaitas faktūras 2003-05-30 LBD 9557217 155133,0 Lt., tame tarpe 23664,36 Lt. PVM, 2003-06-30 LBD 9557223 182763,0 Lt. tame tarpe 27879,10 Lt. PVM, 2003-07-31 LBD 9557225 151182,0 Lt. tame tarpe 23061,66 Lt. PVM, viso 489 078,0 Lt. tame tarpe 74 605,12 Lt.PVM, kuriose buvo įrašyti žinomai melagingi duomenys apie darbų atlikimą, kuriuos realiai atliko V. K. pasamdyti ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys, bei įmonės. UAB „Vikstata“ apmokėjus mokėjimo pavedimais į UAB „RBS verslas“ sąskaitą 489 078,0 Lt., iš kurių 481 741,83 Lt. UAB “RBS verlas“ nuo 2003-03-03 iki 2003-08-20 pervedė į UAB „Oltija“ atsiskaitomąją sąskaitą Nr.20467120, esančią AB bankas Snoras ir juos V. K., V. M. nurodymu paėmus iš sąskaitos A. J., šiuos pinigus nenustatytomis proporcijomis pasidalinus tarpusavyje V. K., V. M., V. P., V. M., A. J., tokiu būdu V. P. savo ir kitų organizuotos grupės narių V. K., V. M., V. M., A. J. naudai įgijo didelės vertės svetimą – valstybei priklausantį turtą 74 605,12 Lt PVM.

30Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2004 m. sausio 5 d. – 2004 m. birželio 8 d. laikotarpyje V. P. būdamas UAB „Interaima“ į/k.207305, įregistruotos L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, komercijos direktoriumi, veikdamas Vilniaus mieste V. K. suburtoje organizuotoje grupėje, kartu su organizuotos grupės nariais UAB „Interaima“ direktoriumi V. M., UAB „Anna Mari“ direktoriumi T. J., V. K., V. M. siekdami apgaule savo naudai įgyti didelės vertės svetimą – valstybės turtą ir būdami susitarę daryti sunkų ilgą laiką trunkantį nusikaltimą, apgaule, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir mokėjimo srityje, įgyti Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, pasinaudodami nusikalstamai veiklai nuslėpti įsteigtų įmonių UAB „Interaima“ į/k.207305, įregistruotos L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, UAB „Anna Mari“ į/k.1076157, įregistruotos adresu M.Paco 7/2-2, Vilnius, dokumentais, 2004-01-05 sudarė statybos rangos sutartį Nr.2004.01.05-02 tarp UAB „Vikstata“ ir UAB „Interaima“, bei 2004-01-06 statybos rangos sutartį Nr. S-04-02S tarp UAB „Anna Mari“ ir UAB „Interaima“ dėl statybinių darbų atlikimo gamybiniame administraciniame pastate adresu Draugystės g. 15 Kaunas. Sudarytų sutarčių pagrindu UAB “Anna Mari“ direktorius T. J. patvirtino savo parašu UAB “Anna Mari“ PVM sąskaitas faktūras 2004-01-30 PVM s/f serija LEB Nr.4181844 –118360,56Lt., tame tarpe 18 055 Lt.PVM, 2004-02-27 PVM s/f serija LEB Nr. 4181850–132 636,15Lt., tame tarpe 20 232,63 Lt.PVM, kurias perdavė V. M., o pastarasis UAB „Interaima“ direktoriui V. M., komercijos direktoriui V. P.,kurie PVM sąskaitas faktūras apskaitė UAB „Interaima“ buhalterinėje apskaitoje, ir tęsiant nusikalstamą veiką, UAB „Interaima“ vardu V. M. išrašė UAB „Vikstata“ PVM sąskaitas faktūras 2004-01-30 PVM s/f. LEB 4360961,120163Lt., tame tarpe 18329,95Lt. PVM; 2004-02-27 PVM s/f. LEB Nr.4360966 134656 Lt. tame tarpe 20540,75 PVM, viso už 254 819, tame tarpe 38 870,70 Lt.PVM., kuriose buvo įrašyti žinomai melagingi duomenys apie darbų atlikimą, kuriuos realiai atliko V. K. pasamdyti ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys, bei įmonės. UAB „Vikstata“ apmokėjus mokėjimo pavedimais į UAB „Interaima“ sąskaitą 254 819 Lt., iš kurių UAB “Interaima“ laikotarpyje nuo 2004-04-15 iki 2004-06-08 pervedė į UAB „Anna Mari“ sąskaitą Nr.( - ) esančią AB „Hansabankas“ 250 996,7 Lt. ir juos V. K., V. M. nurodymu paėmus iš sąskaitos T. J. ir šiuos pinigus nenustatytomis proporcijomis pasidalinus tarpusavyje V. K., V. M., V. P., V. M., T. J., tokiu būdu V. P. savo ir kitų organizuotos grupės narių V. M., V. K., V. M., T. J. naudai įgijo didelės vertės svetimą – valstybei priklausantį turtą 38 870,70 Lt PVM.

31Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2004 m. kovo 4 d. – 2004 m. birželio 8 d. laikotarpyje V. P. būdamas UAB „Interaima“ į/k.207305, įregistruotos L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, komercijos direktoriumi, veikdamas Vilniaus mieste V. K. suburtoje organizuotoje grupėje, kartu su organizuotos grupės nariais UAB „Interaima“ direktoriumi V. M., UAB „Anna Mari“ direktoriumi T. J., V. M., V. K. siekdami apgaule savo naudai įgyti didelės vertės svetimą – valstybės turtą ir būdami susitarę daryti sunkų ilgą laiką trunkantį nusikaltimą, apgaule, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir mokėjimo srityje, įgyti Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, pasinaudodami nusikalstamai veiklai nuslėpti įsteigtų įmonių UAB „Interaima“ į/k.207305, įregistruotos L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, UAB „Anna Mari“ į/k.1076157, įregistruotos adresu M.Paco 7/2-2, Vilnius, dokumentais, 2004-03-04 sudarė statybos rangos sutartį Nr. 2004.03.04-03 tarp UAB „Vikstata“ ir UAB „Interaima“, bei 2004-03-05d. statybos rangos sutartį Nr. S-04-02S tarp UAB „Anna Mari“ ir UAB „Interaima“ dėl statybinių darbų atlikimo moderniame konservų fabrike, adresu Šingalių km., Kėdainių raj. Sudarytų sutarčių pagrindu UAB „Anna Mari“ direktorius T. J. patvirtino savo parašu UAB “Anna Mari“ PVM sąskaitas faktūras 2004-03-31 PVM s/f serija LEB 4181864 –98671,40 Lt, tame tarpe 15051,60 Lt PVM, 2004-04-30 PVM s/f serija LEB Nr. 4181884–196828,60 Lt,tame tarpe 30024,70 Lt PVM, viso 295 500,0 Lt, tame tarpe 45 076,30 Lt PVM, kurias perdavė V. M., o pastarasis tiesiogiai ir per V. K. perdavė UAB „Interaima“ direktoriui V. M., komercijos direktoriui V. P., kurie PVM sąskaitas faktūras apskaitė UAB „Interaima“ buhalterinėje apskaitoje, ir tęsiant nusikalstamą veiką, UAB „Interaima“ vardu V. M. išrašė UAB „Vikstata“ PVM sąskaitas faktūras 2004-03-31PVM s/f. LEB 4360971-100174,0Lt.sumai, tame tarpe 15280,78Lt. PVM; 2004-04-30 PVM s/f. LEB Nr. 4360972-199826,0 Lt. sumai, tame tarpe 30481,93 Lt. PVM, viso 300000,0 Lt., tame tarpe 45762,71 Lt PVM, kuriose buvo įrašyti žinomai melagingi duomenys apie darbų atlikimą, kuriuos realiai atliko V. K. pasamdyti ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys, bei įmonės. UAB „Vikstata“ apmokėjus mokėjimo pavedimais į UAB „Interaima“ sąskaitą 300000,0 Lt., iš kurių 295500,0Lt UAB „Interaima“ 2004-04-15 iki 2004-06-08 laikotarpyje pervedė į UAB „Anna Mari“ sąskaitą Nr.( - ) esančią AB „Hansabankas“ ir juos V. K., V. M. nurodymu paėmus iš sąskaitos T. J. ir šiuos pinigus nenustatytomis proporcijomis pasidalinus tarpusavyje V. K., V. M., V. P., V. M., T. J., tokiu būdu V. P. savo ir kitų organizuotos grupės narių V. M., V. K., V. M., T. J. naudai įgijo didelės vertės svetimą – valstybei priklausantį turtą 45 762,71 Lt PVM.

32Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2004 m. liepos 19 d. – 2005 m. kovo 29 d. laikotarpyje V. P. būdamas UAB „Interaima“ į/k.207305, įregistruotos L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, komercijos direktoriumi, veikdamas Vilniaus mieste V. K. suburtoje organizuotoje grupėje, kartu su organizuotos grupės nariais UAB „Interaima“ direktoriumi V. M., UAB „Anna Mari“ direktoriumi T. J., V. M., V. K. siekdami apgaule savo naudai įgyti svetimą – valstybės turtą ir būdami susitarę daryti sunkų ilgą laiką trunkantį nusikaltimą, apgaule, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir mokėjimo srityje, įgyti Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, pasinaudodami nusikalstamai veiklai nuslėpti įsteigtų įmonių UAB „Interaima“ į/k.207305, įregistruotos L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, UAB „Anna Mari“ į/k.1076157, įregistruotos adresu M.Paco 7/2-2, Vilnius, dokumentais, 2004-07-19d. sudarė statybos rangos sutartį Nr.2004-07-19-05 tarp UAB "Vikstata" ir UAB "Interaima", bei 2004-07-20 statybos rangos sutartį Nr.04-02S/2 tarp UAB “Anna Mari“ ir UAB „Interaima“ dėl statybinių darbų atlikimo prekybos centre adresu Gedimino g.21 Tauragė. Sudarytų sutarčių pagrindu UAB “Anna Mari“ direktorius T. J. patvirtino savo parašu UAB “Anna Mari“ PVM sąskaitą faktūrą 2004-09-30 PVM s/f serija LEB 4181914 – 84 267,10 Lt. sumai; tame tarpe 12 854,30Lt. PVM, kurias perdavė V. M., o pastarasis tiesiogiai ir per V. K. perdavė UAB „Interaima“ direktoriui V. M., komercijos direktoriui V. P., kurie PVM sąskaitą faktūrą apskaitė UAB „Interaima“ buhalterinėje apskaitoje, ir tęsiant nusikalstamą veiką, UAB „Interaima“ vardu V. M. išrašė UAB „Vikstata“ PVM sąskaitą faktūrą 2004-09-30 INT Nr. 0000031 – 85 550,0 Lt.sumai, tame tarpe 13 050,0Lt. PVM, kurioje buvo įrašyti žinomai melagingi duomenys apie darbų atlikimą, kuriuos realiai atliko V. K. pasamdyti ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys, bei įmonės. UAB „Vikstata“ apmokėjus mokėjimo pavedimais į UAB „Interaima“ sąskaitą 85 550,0 Lt., iš kurių 68 950,10 Lt., tame tarpe 10 478,0 Lt. PVM, UAB “Interaima“ 2004-07-27 mokėjimo nurodymu Nr.128 49250 LT.sumai, 2005-03-29 mokėjimo nurodymu Nr.120 19700 LT. sumai, pervedė į UAB „Anna Mari“ sąskaitą Nr.( - ) esančią AB banke Hansabankas ir juos V. K., V. M. nurodymu paėmus iš sąskaitos T. J. ir šiuos pinigus nenustatytomis proporcijomis pasidalinus tarpusavyje V. K., V. M., V. P., V. M., T. J., tokiu būdu V. P. savo ir organizuotos grupės narių V. K., V. M., V. M., T. J. naudai įgijo svetimą – valstybei priklausantį turtą, 10 478,0Lt. PVM, bendrai 333 742,86 Lt sumai PVM.

33T. J. kaltinamas tuo, kad jis 2003 m. liepos 24 d. – 2006 m. balandžio 10 d. laikotarpyje T. J. būdamas UAB „Anna Mari“ direktoriumi, veikdamas Vilniaus mieste V. K. suburtoje organizuotoje grupėje, kartu su UAB „Interaima“ ir UAB „RBS verslas“ direktoriumi V. M., komercijos direktoriumi V. P., V. K., V. M., siekdami apgaule savo naudai įgyti didelės vertės svetimą – valstybės turtą ir būdami susitarę daryti sunkų ilgą laiką trunkantį nusikaltimą, apgaule, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir mokėjimo srityje, įgyti Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, pasinaudodami UAB „Interaima“ į/k.2073051, įregistruotos V. Maciulevičiaus g. 30-255 Vilnius, UAB „Anna Mari“ į/k.1076157 registruotos M. K. Paco g. 7-2 Vilnius, dokumentais, siekdami legalizuoti V. K. su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis atliktus statybinius darbus UAB „Vikstata“, veikdamas organizuotos grupės interesams ir žinodamas, kad UAB „Interaima“, UAB „Anna Mari“ naudojamos nusikalstamai veiklai nuslėpti, organizavo fiktyvių dokumentų PVM sąskaitų–faktūrų išrašymą, sutarčių sudarymą, kurių pagrindu apgaulės būdų išvengė pridėtinės vertės mokesčio, bei įteisino atliktus darbus, o būtent:

342003 m. liepos 24 d. – 2006 m. balandžio 10 d. laikotarpyje T. J. būdamas UAB „Anna Mari“ į/k.1076157 registruotos M. K. Paco g. 7-2 Vilnius, direktoriumi, veikdamas Vilniaus mieste V. K. suburtoje organizuotoje grupėje kartu su UAB „Interaima“ į/k.207305, įregistruotos L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, direktoriumi V. M., komercijos direktoriumi V. K., V. M. siekdami apgaule savo naudai įgyti didelės vertės svetimą – valstybės turtą ir būdami susitarę daryti sunkų ilgą laiką trunkantį nusikaltimą, apgaule, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir mokėjimo srityje, įgyti Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, pasinaudodami nusikalstamai veiklai nuslėpti įsteigtų įmonių UAB „Interaima“ į/k.207305, įregistruotos L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, UAB „Anna Mari“ į/k.1076157, įregistruotos adresu M.Paco 7/2-2, Vilnius, dokumentais, 2004-01-05 sudarė statybos rangos sutartį Nr.2004.01.05-02 tarp UAB „Vikstata“ ir UAB „Interaima“, bei 2004-01-06d. statybos rangos sutartį Nr. S-04-02S tarp UAB “Anna Mari“ ir UAB „Interaima“ dėl statybinių darbų atlikimo gamybiniame administraciniame pastate adresu Draugystės g. 15 Kaunas. Sudarytų sutarčių pagrindu UAB “Anna Mari“ direktorius T. J. patvirtino savo parašu UAB “Anna Mari“ PVM sąskaitas faktūras 2004-01-30 PVM s/f serija LEB Nr.4181844 –118360,56Lt., tame tarpe 18 055 Lt.PVM, 2004-02-27 PVM s/f serija LEB Nr. 4181850–132 636,15Lt., tame tarpe 20 232,63 Lt.PVM, kurias perdavė V. M., o pastarasis UAB „Interaima“ direktoriui V. M., bei komercijos direktoriui V. P., kuris PVM sąskaitas faktūras apskaitė UAB „Interaima“ buhalterinėje apskaitoje, ir tęsiant nusikalstamą veiką, UAB „Interaima“ vardu V. M. išrašė UAB „Vikstata“ PVM sąskaitas faktūras 2004-01-30 PVM s/f. LEB 4360961,120163Lt., tame tarpe 18329,95Lt. PVM; 2004-02-27 PVM s/f. LEB Nr.4360966 134656 Lt. tame tarpe 20540,75 PVM, viso už 254 819, tame tarpe 38 870,70 Lt.PVM., kuriose buvo įrašyti žinomai melagingi duomenys apie darbų atlikimą, kuriuos realiai atliko V. K. pasamdyti ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys, bei įmonės. UAB „Vikstata“ apmokėjus mokėjimo pavedimais į UAB „Interaima“ sąskaitą 254 819 Lt. iš kurių UAB “Interaima“ laikotarpyje nuo 2004-04-15 iki 2004-06-08 pervedė į UAB „Anna Mari“ sąskaitą Nr.( - ) esančią AB „Hansabankas“ 250 996,7 Lt. ir juos V. K., V. M. nurodymu paėmus iš sąskaitos T. J. ir šiuos pinigus nenustatytomis proporcijomis pasidalinus tarpusavyje V. K., V. M.,V. P., V. M., T. J., tokiu būdu T. J. savo ir kitų bendrininkų V. K., V. M., V. M., V. P. naudai įgijo didelės vertės svetimą – valstybei priklausantį turtą 38 870,70 Lt PVM.

35Tęsdamas nusikalstamą veiką, T. J. būdamas UAB „Anna Mari“ į/k.1076157 registruotos M. K. Paco g. 7-2 Vilnius, direktoriumi, veikdamas Vilniaus mieste V. K. suburtoje organizuotoje grupėje kartu su UAB „Interaima“ į/k.207305, įregistruotos L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, direktoriumi V. M., komercijos direktoriumi V. P., V. K., V. M., siekdami apgaule savo naudai įgyti didelės vertės svetimą – valstybės turtą ir būdami susitarę daryti sunkų ilgą laiką trunkantį nusikaltimą, apgaule, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir mokėjimo srityje, įgyti Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, pasinaudodami nusikalstamai veiklai nuslėpti įsteigtų įmonių UAB „Interaima“ į/k.207305, įregistruotos L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, UAB „Anna Mari“ į/k.1076157, įregistruotos adresu M.Paco 7/2-2, Vilnius, dokumentais, 2004-03-04 sudarė statybos rangos sutartį Nr. 2004.03.04-03 tarp UAB „Vikstata“ ir UAB „Interaima“, bei 2004-03-05 statybos rangos sutartį Nr. S-04-02S tarp UAB „Anna Mari“ ir UAB „Interaima“ dėl statybinių darbų atlikimo moderniame konservų fabrike, adresu Šingalių km., Kėdainių raj. Sudarytų sutarčių pagrindu UAB „Anna Mari“ direktorius T. J. patvirtino savo parašu UAB „Anna Mari“ PVM sąskaitas faktūras 2004-03-31 PVM s/f serija LEB 4181864 –98671,40Lt., tame tarpe 15051,60 Lt.PVM, 2004-04-30 PVM s/f serija LEB Nr. 4181884–196828,60Lt.,tame tarpe 30024,70 Lt.PVM, viso 295 500,0Lt., tame tarpe 45 076,30Lt.PVM, kurias perdavė V. M., o pastarasis tiesiogiai ir per V. K. perdavė UAB „Interaima“ direktoriui V. M., bei komercijos direktoriui V. P., kuris PVM sąskaitas faktūras apskaitė UAB „Interaima“ buhalterinėje apskaitoje, ir tęsiant nusikalstamą veiką, UAB „Interaima“ vardu V. M. išrašė UAB „Vikstata“ PVM sąskaitas faktūras 2004-03-31PVM s/f. LEB 4360971-100174,0Lt.sumai, tame tarpe 15280,78Lt. PVM; 2004-04-30 PVM s/f. LEB Nr. 4360972-199826,0 Lt. sumai, tame tarpe 30481,93 Lt. PVM, viso 300000,0 Lt., tame tarpe 45762,71Lt.PVM, kuriose buvo įrašyti žinomai melagingi duomenys apie darbų atlikimą, kuriuos realiai atliko V. K. pasamdyti ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys, bei įmonės. UAB „Vikstata“ apmokėjus mokėjimo pavedimais į UAB „Interaima“ sąskaitą 300000,0 Lt., iš kurių 295500,0Lt UAB “Interaima“ 2004-04-15 iki 2004-06-08 laikotarpyje pervedė į UAB „Anna Mari“ sąskaitą Nr.( - ) esančią AB „Hansabankas“ ir juos V. K., V. M. nurodymu paėmus iš sąskaitos T. J. ir šiuos pinigus nenustatytomis proporcijomis pasidalinus tarpusavyje V. K., V. M., V. P., V. M., T. J., tokiu būdu T. J. savo ir kitų bendrininkų V. M.,V. P., V. M., V. K. naudai įgijo didelės vertės svetimą – valstybei priklausantį turtą 45 762,71 Lt PVM.

36Tęsdamas nusikalstamą veiką, T. J. būdamas UAB „Anna Mari“ į/k.1076157 registruotos M. K. Paco g. 7-2 Vilnius, direktoriumi, veikdamas Vilniaus mieste V. K. suburtoje organizuotoje grupėje kartu su UAB „Interaima“ į/k.207305, įregistruotos L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, direktoriumi V. M., komercijos direktoriumi V. P., V. K., V. M., siekdami apgaule savo naudai įgyti svetimą – valstybės turtą ir būdami susitarę daryti sunkų ilgą laiką trunkantį nusikaltimą, apgaule, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir mokėjimo srityje, įgyti Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, pasinaudodami nusikalstamai veiklai nuslėpti įsteigtų įmonių UAB „Interaima“ į/k.207305, įregistruotos L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, UAB „Anna Mari“ į/k.1076157, įregistruotos adresu M.Paco 7/2-2, Vilnius, dokumentais, 2004-07-19d. sudarė statybos rangos sutartį Nr.2004-07-19-05 tarp UAB „Vikstata“ ir UAB „Interaima“, bei 2004-07-20 statybos rangos sutartį Nr.04-02S/2 tarp UAB „Anna Mari“ ir UAB „Interaima“ dėl statybinių darbų atlikimo prekybos centre adresu Gedimino g.21 Tauragė. Sudarytų sutarčių pagrindu UAB “Anna Mari“ direktorius T. J. patvirtino savo parašu UAB „Anna Mari“ PVM sąskaitą faktūrą 2004-09-30 PVM s/f serija LEB 4181914 – 84 267,10 Lt. sumai; tame tarpe 12 854,30Lt. PVM, kurią perdavė V. M., o pastarasis tiesiogiai ir per V. K. perdavė UAB „Interaima“ direktoriui V. M., bei komercijos direktoriui V. P., kuris PVM sąskaitą faktūrą apskaitė UAB „Interaima“ buhalterinėje apskaitoje, ir tęsiant nusikalstamą veiką, UAB „Interaima“ vardu V. M. išrašė UAB „Vikstata“ PVM sąskaitą faktūrą 2004-09-30 INT Nr. 0000031 – 85 550,0 Lt.sumai, tame tarpe 13 050,0Lt. PVM, kurioje buvo įrašyti žinomai melagingi duomenys apie darbų atlikimą, kuriuos realiai atliko V. K. pasamdyti ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys, bei įmonės. UAB „Vikstata“ apmokėjus mokėjimo pavedimais į UAB „Interaima“ sąskaitą 85 550,0 Lt., iš kurių 68 950,10 Lt., tame tarpe 10 478,0Lt. PVM, UAB “Interaima“ 2004-07-27 mokėjimo nurodymu Nr.128 49250 LT.sumai, 2005-03-29 mokėjimo nurodymu Nr.120 19700 LT. sumai, pervedė į UAB „Anna Mari“ sąskaitą Nr. ( - ) esančią AB banke Hansabankas ir juos V. K., V. M. nurodymu paėmus iš sąskaitos T. J. ir šiuos pinigus nenustatytomis proporcijomis pasidalinus tarpusavyje V. K., V. M., V. P., V. M., T. J., tokiu būdu T. J. savo ir kitų bendrininkų V. K., V. M., V. M., V. P. naudai įgijo svetimą – valstybei priklausantį turtą 10 478,0Lt. PVM., bendrai 95 111,41 Lt sumai PVM.

37D. C. kaltinamas tuo, kad jis 2003 m. balandžio 30 d. – 2005 m. kovo 29 d. laikotarpyje, D. C. veikdamas Vilniaus mieste V. K. suburtoje organizuotoje grupėje, kartu su V. K., V. M., D. C., T. J., A. J., V. M., V. P. siekdami apgaule savo naudai įgyti didelės vertės svetimą – valstybės turtą ir būdami susitarę daryti sunkų ilgą laiką trunkantį nusikaltimą, apgaule, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir mokėjimo srityje, įgyti Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, pasinaudodami UAB „RBS verslas“ į/k.2073051, įregistruotos adresu L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, UAB „Interaima“ į/k.2073051, įregistruotos V. M. g. 30-255 Vilnius, UAB „Oltija“ į/k.2257628 įregistruotos Darbininkų g. 14-6 Vilnius, UAB „Mano būstas“ į/k.2445055 registruotos Smolensko g. 6 Vilnius, UAB „Anna Mari“ į/k.1076157 registruotos M. K. Paco g. 7-2 Vilnius, dokumentais, siekdami legalizuoti V. K. su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis atliktus statybinius darbus UAB „Vikstata“, veikdamas organizuotos grupės interesams ir žinodamas, kad UAB „RBS verslas“, UAB „Interaima“, UAB „Oltija“, UAB „Mano būstas“, naudojamos nusikalstamai veiklai nuslėpti, organizavo fiktyvių dokumentų PVM sąskaitų–faktūrų išrašymą, sutarčių sudarymą, kurių pagrindu apgaulės būdų išvengė pridėtinės vertės mokesčio, bei įteisino atliktus darbus, o būtent:

382003 m. balandžio 30 d. – 2003 m. spalio 23 d.laikotarpyje, D. C., veikdamas Vilniaus mieste V. K. suburtoje organizuotoje grupėje kartu su V. K., UAB „RBS verslas“ direktoriumi V. M., komercijos direktoriumi V. P., V. M. siekdami apgaule savo naudai įgyti didelės vertės svetimą – valstybės turtą ir būdami susitarę daryti sunkų ilgą laiką trunkantį nusikaltimą, apgaule, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir mokėjimo srityje, įgyti Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, pasinaudodami nusikalstamai veiklai nuslėpti įsteigtų įmonių UAB „RBS verslas“ į/k.2073051, įregistruotos adresu L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, UAB „Mano būstas“ į/k.2445055 registruotos Smolensko g. 6 Vilnius, dokumentais, 2003-04-07 sudarė rangos sutartį tarp UAB „Vikstata“ ir UAB „RBS verslas“, bei 2003-04-08d. rangos sutartį tarp UAB „Mano būstas“ ir UAB „RBS verslas“ dėl statybinių darbų atlikimo prekybos centre J. Basanavičiaus g. 53 Kėdainiai. Sudarytų sutarčių pagrindu, V. M. nurodymu, UAB “Mano būstas“ direktorius D. C. išrašė, patvirtino savo parašu UAB „Mano būstas“ PVM sąskaitas faktūras 2003-04-30 PVM s/f serija LEA Nr. 6795408 – 98968,64 Lt sumai; tame tarpe 15 096,91 Lt. PVM, 2003-05-30 PVM s/f serija LEA Nr.6795424 – 99113,42 Lt sumai; tame tarpe 15 119 Lt. PVM, 2003-06-30 PVM s/f serija LEA Nr.6795433 – 169191,53 Lt sumai; tame tarpe 25 808,88 Lt. PVM, 2003-07-31 PVM s/f serija LEA Nr.6795442 – 193 767,23 Lt sumai; tame tarpe 29 557,71 Lt. PVM, 2003-08-20 PVM s/f LEA 6795447 - 147 621 Lt sumai, tame tarpe 22 518 lt. PVM, viso 708 661,76 Lt sumai, tame tarpe 108 100,05 Lt. PVM ir perdavė V. M., kuris jas pateikė V. K., o pastarasis UAB „RBS verslas“ direktoriui V. M. ir komercijos direktoriui V. P., kurie PVM sąskaitas faktūras apskaitė UAB „RBS verslas“ buhalterinėje apskaitoje. Tęsiant nusikalstamą veiką, UAB „RBS verslas“ vardu išrašė UAB „Vikstata“ PVM sąskaitas faktūras 2003-04-30 LBD Nr. 9557214, 99968,33 Lt., tame tarpe 15249,41 lt. PVM; 2003-05-30 LBD Nr. 9557216, 100622 lt., tame tarpe 15349,12 lt. PVM; 2003-06-30 s/f. LBD 9557222, bendrai 171768 Lt. sumai, tame tarpe 26201,90 Lt. PVM; 2003-07-31 s/f. LBD 9557224, bendrai 196718Lt. sumai, tame tarpe 30007,83Lt. PVM; 2003-08-20 s/f. LBD 9557227, bendrai 149869Lt. sumai, tame tarpe 22861,37Lt. PVM, viso 718945,33lt. tame tarpe 109 669,63 lt. PVM, kuriose buvo įrašyti žinomai melagingi duomenys apie UAB „RBS verslas“ darbų atlikimą UAB „Vikstata“, kuriuos realiai atliko V. K. pasamdyti ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys, bei įmonės. UAB „Vikstata“ apmokėjus mokėjimo pavedimais į UAB „RBS verslas“ sąskaitą 718945,33 lt., iš kurių 70 8661,79 Lt.sumą, 2003-05-19 – 2003-10-23 laikotarpyje UAB „RBS verlsas“ pervedė mokėjimo pavedimais į UAB „Mano būstas“ sąskaitą esančią „Swedbank“ Nr. ( - ) ir juos V. M. nurodymu paėmus iš sąskaitos D. C., šiuos pinigus nenustatytomis proporcijomis pasidalinus tarpusavyje V. K., V. M., V. P., V. M., D. C., tokiu būdu D. C. savo ir kitų organizuotos grupės narių V. K., V. M., V. P., V. M., naudai įgijo didelės vertės svetimą – valstybei priklausantį turtą 109 669,63 Lt PVM.

39Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2004 m. liepos 19 d. – 2004 m. rugsėjo 30 d. laikotarpyje, UAB „Mano būstas“ direktorius D. C. veikdamas Vilniaus mieste V. K. suburtoje organizuotoje grupėje kartu su UAB „Interaima“ direktoriumi V. M., komercijos direktoriumi V. P., V. K., V. M., siekdami apgaule savo naudai įgyti svetimą – valstybės turtą ir būdami susitarę daryti ilgą laiką trunkantį nusikaltimą, apgaule, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir mokėjimo srityje, įgyti Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, pasinaudodami nusikalstamai veiklai nuslėpti įsteigtų įmonių UAB „Interaima“ į/k.207305, įregistruotos L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, UAB „Mano būstas“ į/k.2445055 registruotos Smolensko g. 6 Vilnius, dokumentais, 2004-07-19 sudarė statybos rangos sutartį Nr. 2004.07.19-04 tarp UAB"Vikstata" ir UAB "Interaima", bei 2004-07-21 statybos rangos sutartį Nr. 04-13-S tarp UAB „Interaima“ ir UAB „Mano būstas“ dėl statybinių darbų atlikimo prekybos centre adresu Vilniaus g. 62, Ukmergė. Sudarytų sutarčių pagrindu UAB „Mano būstas“ direktorius D. C. patvirtino savo parašu UAB “Mano būstas“ PVM sąskaitą faktūrą 2004-09-30 PVM s/f serija LEA Nr. 6795713 – 118 072,10 Lt. sumai; tame tarpe 18 011,00Lt. PVM, kurią perdavė V. M., o pastarasis tiesiogiai pats ir per V. K. perdavė UAB „Interaima“ direktoriui V. M. ir V. P., kurie PVM sąskaitas faktūras apskaitė UAB „Interaima“ buhalterinėje apskaitoje, tęsiant nusikalstamą veiką, UAB „Interaima“ vardu V. M. išrašė ir patvirtino UAB „Vikstata“ PVM sąskaitą faktūrą 2004-09-30 INT Nr. 0000030 – 119 870 Lt. sumai, tame tarpe 18 285 Lt. PVM, kurioje buvo įrašyti žinomai melagingi duomenys apie darbų atlikimą, kuriuos realiai atliko V. K. pasamdyti ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys, bei įmonės. UAB „Vikstata“ apmokėjus mokėjimo pavedimais į UAB „Interaima“ sąskaitą 119 870 Lt., iš kurių UAB „Interaima“ 2004-07-29 mokėjimo pavedimu Nr.130 pervedė 49 250 litų, į UAB „Mano būstas“ sąskaitą esančią „Swedbank“ Nr. ( - ), bei 68 822 Lt. sumokėjo grynais, viso 118 072,10 Lt. sumą, pervestas lėšas V. K., V. M. nurodymu paėmus iš sąskaitos D. C. ir 118 072,10 Lt. sumą nenustatytomis proporcijomis pasidalinus tarpusavyje V. K., V. M., V. P.,V. M., D. C., tokiu būdu D. C. savo ir kitų organizuotos grupės narių V. M., V. P., V. K., V. M.,naudai įgijo svetimą – valstybei priklausantį turtą 18 285 Lt. PVM, bendrai 127 954 Lt PVM.

40Baudžiamoji byla grąžintina prokurorui naujam kaltinamajam aktui surašyti.

41Kaltinamojo akto turiniui keliami reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos BPK 219 straipsnyje. Šio straipsnio 3 punkte nustatyta, kad kaltinamajame akte nurodomas nusikalstamos veikos aprašymas: padarytos nusikalstamos veikos vieta, laikas būdai, padariniai ir kitos svarbios aplinkybės. Iš nusikalstamos veikos aprašymo turi būti aiškios kaltininkui inkriminuojamos nusikalstamos veikos aplinkybės, iš kurių sprendžiama apie jos sudėtį sudarančių požymių buvimą ar nebuvimą. Kaltinamajame akte turi būti nurodyti tie faktai, kurie yra būtini tam, kad nekiltų abejonių dėl jų teisinio vertinimo taikant baudžiamąjį įstatymą. Kaltinamasis aktas neatitinka BPK 219 straipsnyje nustatytų reikalavimų, kai minėtos aplinkybės jame nenurodytos arba nurodytos netiksliai, nekonkrečiai ir šie trūkumai trukdo teismui nagrinėti bylą ar dėl to suvaržoma kaltinamojo teisė į gynybą ir šių trūkumų negalima ištaisyti nagrinėjant bylą teisme. Tokiu atveju byla perduodama prokurorui naujam kaltinamajam aktui surašyti taip, kad nustatyti trūkumai (pažeidimai) būtų pašalinti.

42V. K. kaltinamas tuo, kad jis 2003 m. balandžio 7 d. – 2005 m. gegužės 29 d. laikotarpyje subūręs Vilniaus mieste organizuotą grupę ir jai vadovavęs, kurioje dalyvaujant organizuotos grupės nariams V. M., V. P., V. M., D. C., T. J., A. J., A. V., siekdami apgaule savo naudai įgyti didelės vertės svetimą – valstybės turtą ir būdamas susitaręs daryti sunkų ilgą laiką trunkantį nusikaltimą, apgaule, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir mokėjimo srityje, įgyti Lietuvos Respublikos biudžeto lėšas, pasinaudodamas UAB „RBS verslas“ į/k.2073051, įregistruotos adresu L.Asanavičiūtės 46, Vilnius, UAB „Interaima“ į/k.2073051, įregistruotos V. M. g. 30-255 Vilnius, UAB “Oltija“ į/k.2257628 įregistruotos Darbininkų g. 14-6 Vilnius, UAB „Mano būstas“ į/k.2445055 registruotos Smolensko g. 6 Vilnius, UAB „Anna Mari“ į/k.1076157 registruotos M. K. Paco g. 7-2 Vilnius, UAB „Lietgardis“ į/k. 1056076 įregistruotos Volungės g. 9-47 Vilnius dokumentais, siekdamas legalizuoti su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis atliktus statybinius darbus UAB „Vikstata“, veikdamas organizuotos grupės interesams ir žinodamas, kad UAB „RBS verslas“, UAB „Interaima“, UAB „Oltija“, UAB „Mano būstas“, UAB „Lietgardis“ naudojamos nusikalstamai veiklai nuslėpti, organizavo fiktyvių dokumentų PVM sąskaitų – faktūrų išrašymą, sutarčių sudarymą, kurių pagrindu apgaulės būdų išvengė pridėtinės vertės mokesčio, bei įteisino atliktus darbus.

43Pirmame kaltinimo epizode V. K. kaltinamas tuo, kad jis 2003-07-07 – 2003-10-23 laikotarpyje subūręs organizuotą grupę, jai vadovavęs, kurioje dalyvaujant organizuotos grupės nariams V. M., V. P., V. M., D. C. savo ir kitų grupės narių naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą. Toliau kaltinime nurodoma, kad nusikalstamą veiką V. K. organizuota grupė pradėjo 2003-04-07 sudarydama rangos sutartį su UAB „Vikstata“. Iš šio kaltinimo neaišku, kada kaltinamasis V. K. subūrė organizuotą grupę ir kada ši grupė pradėjo nusikalstamą veiką. 2003-07-07 – 2003-10-23 laikotarpyje V. K. suburta organizuota grupė negalėjo pradėti nusikalstamos veikos 2003-04-07.

44Sekančiame V. K. kaltinimo epizode nurodyta, kad jis, tęsdamas nusikalstamą veiką 2004-07-19 – 2004-09-30 laikotarpyje, subūręs organizuotą grupę, jai vadovavęs, dalyvaujant V. M., V. P., V. M., D. C. savo ir kitų grupės narių naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą.

45Trečiame V. K. kaltinimo epizode nurodyta, kad jis, tęsdamas nusikalstamą veiką, 2003-04-30 – 2003-06-30 laikotarpyje, subūręs organizuotą grupę, jai vadovavęs, dalyvaujant V. M., V. P., A. V. savo ir kitų grupės narių naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą. Šioje kaltinimo dalyje nesuprantama, kaip galima tęsti nusikalstamą veiką iš 2004 metų į 2003 metus.

46Kitame V. K. kaltinimo epizode nurodyta, kad jis, tęsdamas nusikalstamą veiką, 2003-04-30 – 2003-08-20 laikotarpyje, subūręs organizuotą grupę, dalyvaujant V. M., V. P., A. J., V. M. savo ir kitų grupės narių naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą. Dalis šio kaltinimo laikotarpio sutampa su trečiame kaltinimo epizode nurodytu laikotarpiu.

47Dalis kaltinimo laikotarpių kartojasi ir kituose kaltinimo epizoduose.

48V. M. atžvilgiu FNTT prie LR VRM Vilniaus apskrities skyriuje šiuo metu yra atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 06-1-00024-06, kurio metu V. M. 2006 m. gegužės 17 d. buvo pareikštas įtarimas dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d., 24 str. 3 d., 25 str. 3 d., 182 str. padarymo. Įtarime nurodoma, kad jis 2003 m. spalio mėn. – 2006 m. gegužės mėn. laikotarpiu, veikdamas paties suburtoje organizuotoje grupėje kartu su kitais grupės nariais N. S., N. L., D. R., J. S., V. M., I. M., G. V., A. V., G. B., V. M., J. S., E. P., būdamas organizatoriumi ir vadovu, veikdamas išankstine tiesiogine tyčia įvairių sudėčių grupėse kartu su organizuotos grupės nariais iš anksto susitarė daryti kelis nusikaltimus, tame tarpe vieną sunkų ir ilgą laiko tarpą trunkantį nusikaltimą — apgaule, sukčiaujant pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo srityje. Šio ikiteisminio tyrimo metu tiriamos veikos yra susijusios su UAB „Driukas“, UAB „ILC agentūra“, UAB „Santarija“, UAB „Interaima“, UAB „Utvilsta“, UAB „Oltija“, B. TŪB „Ekostata“, UAB „Baltic master“ ir kitomis įmonėmis.

49Šioje baudžiamojoje byloje yra nagrinėjamas V. M. pateiktas kaltinimas, kuriame nurodoma galimai padaryta tęstinė nusikalstama veika, kuri buvo padaryta laikotarpiu nuo 2002 m. spalio mėn. iki 2004 m. rugsėjo mėn. 30 d., t. y. jog jis minėtu laikotarpiu, veikdamas organizuotoje grupėje kartu su V. K., V. M., D. C., T. J., A. J., sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir mokėjimo srityje, siekė įgyti LR biudžeto lėšų. Šios kaltinime pateiktos galimai padaryta nusikalstama veika yra susijusi su UAB „Oltija“, UAB „Interaima“, UAB „Mano būstas“, UAB „Anna Mari“, UAB „Vikstata“ ir kitomis įmonėmis. Iš aukščiau nurodytų duomenų teigtina, jog teismui yra perduota nagrinėti baudžiamoji byla, kuri iš esmės yra tiriama ikiteisminio tyrimo Nr. 06-1-00024-06 metu, t. y. V. M. yra tuo pačiu metu ir įtariamas ir kaltinamas viena ir ta pačia tęstine nusikalstama veika, kuri perduota nagrinėti teismui ir tuo pačiu, kuri yra tiriama ikiteisminio tyrimo Nr. 06-1-00024-06 FNTT prie LR VRM Vilniaus apskrities skyriuje. Tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek surašytame kaltinamajame akte yra nurodomos dalis tų pačių įmonių (UAB „Interaima“, UAB „Oltija“ ir kt.), dalis tų pačių PVM sąskaitų faktūrų, nurodomi dalis tų pačių objektų, kuriuose buvo atlikti statybos darbai, todėl šiuo metu teisme negali būti nagrinėjama dalis tęstinės nusikalstamos veikos, kai kita dalis ar netgi ta pati identiška dalis yra vis dar tiriama ikiteisminio tyrimo Nr. 06-1-00024-06 metu. Įstatymas draudžia tirti vieną ir tą pačią tęstinę veiką dviejuose atskiruose tyrimuose, nagrinėjant dvi atskiras baudžiamąsias bylas (BPK 232 str. 4 p.).

50Šios aplinkybės leidžia pagrįstai teigti, jog teismui yra pateiktas nagrinėti baudžiamojoje byloje kaltinamasis aktas, kuris neatitinka Lietuvos Respublikos BPK 219 str. reikalavimų, kadangi galimos nusikalstamos veikos aprašymas (BPK 219 str. 3 punktas) yra nepilnas ir netikslus. Pažymėtina ir tai, jog Lietuvos Respublikos BPK 219 str. 3 punktas reikalauja, jog kaltinamajame akte nusikalstamos veikos aprašymas – padarytos nusikalstamos veikos laikas — turi būti nurodyti tiksliai. Teismui perduotame kaltinamajame akte nurodoma, jog V. M. tęstinę nusikalstamą veiką padarė galimai V. K. suburtoje organizuotoje grupėje, kuri buvo galimai suburta laikotarpiu nuo 2003-04-07 iki 2005-05-29, tačiau V. M. kaltinime nurodomas tęstinės nusikalstamos veikos epizodas, kuris galimai buvo įvykdytas laikotarpiu nuo 2002 m. spalio mėn. iki 2003-05-03. Taip pat, V. M. kaltinamas tuo, kad jis galimai organizavo tęstinę nusikalstamą veiką laikotarpiu nuo 2003-04-30 iki 2005-03-29, tačiau vienas iš tęstinės veikos epizodų nurodoma, jog galimai buvo padarytas laikotarpiu nuo 2002 m. spalio mėn. iki 2003-05-03. Pažymėtina, jog kitų kaltinamųjų atžvilgiu (V. M., V. P.) tie patys tęstinės veikos epizodai yra nurodoma kaltinamajame akte galimai padaryti kitu laikotarpiu, nei yra nurodoma, jog yra įvykdyti V. M., t. y. nėra aišku, kaip vienas tęstinės veikos epizodas, galimai padarytas organizuotos grupės narių, yra galimai padarytas skirtingu laiku (kalbama apie epizodus dėl statybos darbų, atliktų prekybos centre J. Basanavičiaus g. 53, Kėdainiuose; taip pat prekybos centre Vilniaus g. 62, Ukmergėje; mėsos perdirbimo įmonėje Mantvilonių kaime, Kėdainių rajone). Kaltinamojo T. J. atžvilgiu pateikiamas kaltinimas, jog pastarasis galimai nusikalstamą veiką, susijusią su statybos darbais gamybiniame administraciniame pastate Draugystės g. 15, Kaunas, konservų fabrike Singalių kaime, Kėdainių raj., prekybos centre Gedimino g. 21, Tauragėje galimai įvykdė laikotarpiu 2003-07-24 iki 2006-04-10, tuo tarpu tos pačios galimos nusikalstamos veikos atskiri atitinkami epizodai galimai padaryti V. M. nurodoma, jog padaryti atitinkamai laikotarpiu 2004-01-05 iki 2004-06-08; 2004-03-04 iki 2004-06-08; 2004-07-19 iki 2005-03-29. Todėl, iš esmės nėra aišku, nei kada galimai buvo suburta organizuota grupė, nei kada galimai V. M. įvykdė tęstinės veikos aukščiau nurodytus epizodus, kurie aprašomi kaltinamajame akte.

51Baudžiamojoje byloje pateiktos 2003-05-30, 2003-06-30 ir 2003-07-30 PVM sąskaitos faktūros Nr. 3464388, Nr. 3464403 ir Nr. 0927473, pagal kurias ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas FNTT prie LR VRM Vilniaus apskrities skyriuje anksčiau ir nėra nutrauktas. Minėtame tyrime veika kvalifikuojama kaip tęstinė ir apima visas sąskaitas - faktūras. Iš bylos medžiagos matyti, kad sąskaitos - faktūros tarp UAB „Interaima“ ir UAB „Oltija“ yra tarpinės, tačiau kaltinime pateikiamos kaip viena tęstinė nusikalstama veika, kuri išskirta į ketvirtą V. M. nusikalstamos veikos epizodą, kuris buvo padarytas laikotarpiu nuo 2003 m. balandžio 30 d. iki 2003 m. rugpjūčio 20 d. Teismui baudžiamojoje byloje pateiktos 2004-01-31, 2004-02-27 , 200-03-31, 2004-04-30 ir 2004-09-30 PVM sąskaitos faktūros Nr. 4181844, Nr. 4181850, Nr. 4181864, Nr. 4181884 ir Nr. 4181914, pagal kurias ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas FNTT prie LR VRM Vilniaus apskrities skyriuje anksčiau. V. M. veika kvalifikuojama kaip tęstinė ir apima visas sąskaitas - faktūras. Iš suvestinių akivaizdu, kad minėtos sąskaitos faktūros tarp UAB „Interaima“ ir UAB „Anna Mari“ yra viena tęstinė nusikalstama veika, kuri teisme nagrinėjamoje byloje išskirta į penktą V. M. nusikalstamos veikos epizodą, kuris truko laikotarpiu nuo 2004 m. sausio 05 d. iki 2004 m. birželio 8 d. Pažymėtina, kad byloje nėra 2003-08-20 PVM sąskaitos - faktūros LEA 6795447, kurios pagrindu V. M. pirmame epizode grindžiamas kaltinimas.

52Kaltinamajame akte nurodoma, kad V. M. kaltinamas padaręs septynis nusikalstamos veikos epizodus. Šių nusikalstamų veikų padarymo laikotarpiai yra skirtingi nuo nusikalstamų veikų laikotarpių, kurie inkriminuojami organizatoriui V. K. ir kitiems nusikaltimų bendrininkams, o būtent: kaltinamojo akto pirmame epizode nurodoma, kad V. M. kaltinamas tuo, jog laikotarpyje nuo 2003 m. balandžio 7 d. iki 2004 m. spalio mėn. 23 d. padarė nusikalstamą veiką, įgydamas didelės vertės svetimą turtą – 1109 669.63 Lt PVM. Tačiau kaltinime organizatoriui V. K. nurodomas laikotarpis nuo 2003 m. liepos 7 d. iki 2003-10-23, D. C. nuo 2003-04-30 iki 2003-10-23. Akivaizdu, kad V. M. negalėjo dalyvauti V. K. organizuotoje nusikalstamoje grupėje iki 2003-07-07, nes prokuroras, kaltinamajame akte nurodė, kad V. K. suorganizuota grupė šiame epizode veikė tik nuo 2003 m. liepos 7 d., t. y. praėjus 3 mėnesiams.

53Antrame epizode V. M. inkriminuojama nusikalstama veika organizuotoje grupėje už laikotarpį nuo 2004-07-19 iki 2004-07-29 dėl įgyto valstybei priklausančio turto – 18 285 Lt PVM. Organizatoriui V. K. ši nusikalstama veika nurodoma nuo 2004-07-19 iki 2004-09-30, o D. C. nuo 2004-07-19 iki 2004-09-30. Šiame epizode nurodoma, kad šiuo laikotarpiu, t. y nuo 2004-07-19 iki 2004-07-29 V. M. sudarė statybos rangos sutartis tarp UAB „Interaima“ ir UAB „Vikstata“ bei UAB „Mano būstas“. Tik vėliau buvo atlikti įvairūs mokėjimai bei išrašomos sąskaitos - faktūros, kurios nepatenka į inkriminuojamą V. M. laikotarpį.

54Trečiame epizode nurodoma, kad V. M. padarė nusikalstamą veiką nuo 2003-04-30 iki 2003-06-26 d., t. y. įgijo valstybei priklausantį turtą – 36 072,0 LT PVM. Organizatoriui V. K. ši nusikalstama veika nurodoma nuo 2003-04-30 iki 2003-06-30.

55Ketvirtame nusikalstamos veikos epizode nurodoma, kad V. M. įgijo 74 605,12 Lt PVM laikotarpiu nuo 2003-04-30 iki 2003-08-20. Organizatorius V. K. laikotarpiu nuo 2003-04-30 iki 2003-08-20, kitas bendrininkas V. M. – laikotarpiu nuo 2002-10 iki 2003-05-02 ir 2003-08-20.

56Septintame epizode nurodoma, kad V. M. įgijo valstybei priklausantį turtą – 10 478,0 Lt PVM laikotarpiu nuo 2004-07-19 iki 2005-03-29, o organizatorius V. K. laikotarpiu nuo 2004-07-19 iki 2005-09-29.

57T. J. kaltinamas tuo, kad jis V. K. suburtoje organizuotoje grupėje nusikalstamą veiklą vykdė laikotarpyje nuo 2003-07-24 iki 2006 m. balandžio 10 d. Tuo tarpu O. K. suburta organizuota grupė pagal kaltinamąjį aktą nusikalstamą veiklą vykdė laikotarpyje nuo 2003-04-07 iki 2005-05-29.

58Išvardintos faktinės aplinkybės kaltinamajame akte, kelia pagrįstas abejones dėl ikiteisminio tyrimo visapusiškumo, pilnumo ir objektyvumo, nes neįmanoma suvokti kaip bendrininkų grupė padarė tapačias veikas skirtingais laikotarpiais.

59Nusikalstamų veikų sutaptis yra tada, kai asmuo jų padaro dvi ar daugiau ir dėl šių veikų nėra kliūčių kaltininko baudžiamajam persekiojimui. Sutapties atveju nusikalstamos veikos kvalifikuojamos pagal skirtingus arba tą patį Lietuvos Respublikos BK straipsnį ar jo dalis, kuriose nustatytos atskiros nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėtys. Ši nusikalstamų veikų sutapties bendriausia traktuotė turi būti tikslinama, kai taikant baudžiamąjį įstatymą reikia apsispręsti, ar konkrečiu atveju yra ideali ar reali sutaptis. Nuo atitinkamo sprendimo priklauso svarbūs baudžiamojo įstatymo taikymo klausimai, pirmiausia susiję su bausmių subendrinimo būdų parinkimu ir panaudojimu. Baudžiamajame įstatyme realiosios ir idealiosios nusikalstamų veikų sutapčių sąvokos neatskleistos. Kiekvienu atveju tik atsižvelgęs į bylos aplinkybes teismas gali konstatuoti, kad nusikalstamų veikų sutaptis yra reali ar ideali.

60Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką ideali nusikalstamų veikų sutaptis paprastai konstatuojama tada, kai asmuo viena veika padaro du ar daugiau nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų, numatytų skirtingose Lietuvos Respublikos BK specialiosios dalies straipsniuose (kasacinės nutartys Nr. 2K-582/2006, 2K-115/2007, 2K-126/2007, 2K-412/2010, 2K-536/2010, 2K-37/2011). Tai reiškia, kad išsamus vieningą veiką sudarančių faktų visumos teisinis įvertinimas neišvengiamai reikalauja taikyti daugiau negu vieną, t. y. dvi ar daugiau nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėčių, iš kurių kiekviena turi skirtingą, savarankišką raišką baudžiamojo įstatymo tekste. Konkrečiu atveju nustačius, kad yra būtent ideali nusikalstamų veikų sutaptis, už kiekvieną šių veikų paskirtos bausmės subendrinamos, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos BK 63 str. 5 d. 1 p., apėmimo būdu. Kasacinio teismo praktikoje yra konstatuota ir tai, kad sutaptis yra ideali ir tuo atveju, jei padarytos kelios veikos, jos buvo padarytos viena po kitos, per trumpą laiko tarpą, įgyvendinant vieningą sumanymą (kasacinės nutartys Nr. 2K-7-92/2005, 2K-516/2005, 2K-437/2006, 2K-477/2008, 2K-355/2009). Tokiais atvejais atskiri kaltininko nusikalstami veiksmai yra apjungti vieningo kaltininko sumanymo, siekiant pagrindinio visos nusikalstamos veikos tikslo, tačiau kvalifikuojami pagal skirtingus specialiosios dalies Lietuvos Respublikos BK straipsnius. Tokia teisinė situacija gali susidaryti ir tada, kai tas pats kaltininkas, turėdamas pagrindinį tikslą panaikinti prievolę sumokėti į valstybės biudžetą pridėtinės vertės mokestį (BK 182 straipsnis), tai gali padaryti tik suklastodamas atitinkamus dokumentus ir juos panaudodamas (BK 300 str.), kartu apgaulingai tvarkydamas buhalterinę apskaitą (BK 222 str.), ir pan. Nusikaltimai, numatyti Lietuvos Respublikos BK 222, 300 str., tokioje situacijoje iš esmės yra neatskiriamos (būtinos) visos kaltininko veikos dalys, kurių bent vienos nepadarius nebus pasiekiamas pagrindinis tikslas (sumanymas), pavyzdžiui – panaikinti prievolę sumokėti į valstybės biudžetą PVM. Būtent šis tikslas lemia visų kitų nusikalstamų veikų paskatas (motyvus). Tokia veika (veikų sutaptis) turi tam tikras laiko ribas ir tos veikos paprastai tęsiasi (daromos) iki pagrindinio tikslo (sumanymo) – panaikinti prievolę sumokėti į valstybės biudžetą PVM. Tokia situacija atsižvelgus į konkrečios bylos faktines aplinkybes gali būti prilyginama idealiai sutapčiai.

61Veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 183 str. 2 d., 300 str. 3 d., 182 str. 1 d., 300 str. 1 d., 222 str. 1 d., gali būti padaromos turint tikslą sumažinti mokėtiną į biudžetą PVM sumą. Kitais atvejais panašios veikos daromos norint įsigyti į įmonės kasą neįtrauktų pinigų, kad juos būtų galima naudoti to neparodant buhalterinėje apskaitoje ar kitais tikslais. Suklastotų PVM sąskaitų faktūrų duomenis įtraukus į buhalterinę apskaitą, toliau apskaita vykdoma nustatyta tvarka, už kiekvieną mėnesį Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikiamos PVM deklaracijos. Kadangi į deklaracijas įrašomi duomenys iš suklastotų PVM sąskaitų faktūrų, šie žinomai neteisingi duomenys pateikiami Valstybinei mokesčių inspekcijai ir taip PVM mokėtojas nepagrįstai sumažina mokėtiną į biudžetą PVM sumą.

62Sumažinti mokėtiną į valstybės biudžetą PVM sumą aptartu būdu galima tik panaudojant suklastotas PVM sąskaitas faktūras apie neva pirktas prekes ar paslaugas ir jų apmokėjimą bei PVM sumokėjimą, kartu apgaulingai tvarkant buhalterinę apskaitą. Suklastotų PVM sąskaitų faktūrų įtraukimas į įmonės buhalterinę apskaitą lemia ir kitų dokumentų (PVM deklaracijų ir pan.) klastojimą. Visus minėtus padarinius, nors jie atsiranda ne vienu metu, sukelia vienas veiksmas – suklastotų PVM sąskaitų faktūrų įtraukimas į įmonės buhalterinę apskaitą. Esant tokioms aplinkybėms svarstytina, ar inkriminuojamos nusikalstamos veikos sudaro idealią, ar realią sutaptį, nes nuo to priklauso tinkamas įstatymo pritaikymas paskiriant galutinę subendrintą bausmę (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2012-05-08 nutartis baudžiamoje byloje Nr. 2K-P-78/2012).

63Šiuo atveju kaltinamieji kaltinami atlikę kelis veiksmus, atitinkančius skirtinguose Lietuvos Respublikos BK straipsniuose numatytų nusikalstamų veikų sudėčių objektyviuosius požymius, tačiau visi veiksmai sekė vienas paskui kitą, buvo padaryti per trumpą laiko tarpą, esant bendram sumanymui pasiekti bendrą tikslą – apgaule panaikinti dalį turtinės prievolės sumokėti valstybės biudžetui PVM. Taigi organizuotas dokumentų klastojimas, suklastotų dokumentų panaudojimas (BK 300 str. 1 d.) nebuvo savitikslės nusikalstamos veikos. Tai buvo tik tam tikri etapai siekiant konkretaus tikslo – apgaule panaikinti dalį turtinės prievolės mokėti PVM (BK 182 str. 2 d.). Be abejonės kaltinamieji organizuodami dokumentų klastojimą, panaudodami suklastotus dokumentus, turėjo suvokti pavojingą šių jų daromų veikų pobūdį ir norėjo taip veikti, t. y. jie veikė tiesiogine tyčia. Todėl kaltinamųjų veikos kvalifikuotinos ne vien pagal BK 182 str. 2 d. Tačiau šios nusikalstamos veikos buvo sudėtinė dalis veiksmų, kuriais buvo įgyvendinama vieninga tyčia apgaule panaikinti dalį turtinės prievolės mokėti valstybės biudžetui PVM, todėl visi kaltinamųjų galimai atlikti nusikalstami veiksmai vertintini kaip ideali nusikalstamų veikų sutaptis.

64Ikiteisminio tyrimo metu buvo surašytas iš esmės Lietuvos Respublikos BPK 219 straipsnio reikalavimų neatitinkantis kaltinamasis aktas. Nutartyje nurodyti kaltinamojo akto trūkumai trukdo teismui nagrinėti bylą. Pašalinti kaltinamojo akto trūkumų teisiamajame posėdyje nėra galimybės.

65Kaltinamasis V. M. ir jo gynėjas teisiamajame posėdyje pareiškė prašymą dėl kardomosios priemonės – užstato pakeitimo švelnesne kardomąja priemone.

66Prašymas tenkintinas.

67Kauno miesto apylinkės prokuratūros prokuroro 2008-03-17 nutarimu kaltinamajam V. M. yra paskirta kardomoji priemonė – 50 000 (penkiasdešimties tūkstančių) litų užstatas, sumokant jį į Kauno m. apylinkės prokuratūros depozitinę sąskaitą Nr. LT93 7044 0600 0296 0804, esančią AB banke “SEB bankas“. Nuo šios kardomosios priemonės paskyrimo praėjo daugiau kaip ketveri metai. Kaltinamasis V. M. visada kviečiamas atvykdavo pas ikiteisminio tyrimo pareigūnus ir į teisiamuosius posėdžius. Atsižvelgiant į šią aplinkybę, taip pat į tai, kad V. M. niekur nedirba (yra įregistruotas Darbo biržoje), jam reikia lėšų pragyvenimui, teismas daro išvadą, jog kardomoji priemonė – užstatas gali būti pakeista švelnesne kardomąja priemone – rašytiniu pasižadėjimu neišvykti (Lietuvos Respublikos BPK 136 str.).

68Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos BPK 136, 254 str.3 d.,

Nutarė

69Tenkinti kaltinamojo V. M. ir jo gynėjo prašymą dėl kardomosios priemonės – užstato pakeitimo kita kardomąja priemone.

70Pakeisti kaltinamajam V. M. kardomąją priemonę užstatą į rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

71Nutarčiai įsiteisėjus 50 000 (penkiasdešimties tūkstančių) litų piniginę įmoką grąžinti kaltinamajam V. M..

72Baudžiamąją bylą perduoti prokurorui naujam kaltinamajam aktui surašyti.

73Nustatyti naujam kaltinamajam aktui surašyti terminą 3 (tris) mėnesius.

74Nutartis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Petras Karvelis, sekretoriaujant... 2. V. K. kaltinamas tuo, kad jis 2003 m. balandžio 7 d. – 2005 m. gegužės 29... 3. 2003 m. liepos 7 d. – 2003 m. spalio 23 d. laikotarpyje V. K. subūręs... 4. Tęsdamas nusikalstamą veiką 2004 m. liepos 19 d. – 2004m. rugsėjo 30 d.... 5. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2003 m. balandžio 30 d.- 2003 m. birželio 30... 6. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2003 m. balandžio 30 d. – 2003m. rugpjūčio... 7. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2004 m. sausio 5 d. – 2004 m. birželio 8 d.... 8. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2004 m. kovo 4 d. – 2004 m. birželio 8 d.... 9. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2004 m. liepos 19 d. – 2005 m. rugsėjo 29 d.... 10. V. M. kaltinamas tuo, kad jis 2003 m. balandžio 30 d. – 2005 m. kovo 29 d.... 11. 2003 m. balandžio 30 d. – 2003 m. spalio 23 d. laikotarpyje, V. M.,... 12. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2004 m. liepos 19 d. – 2004 m. rugsėjo 30 d.... 13. Tęsdamas nusikalstamą veiką, V. M. 2002 m. spalio mėn.– 2003 m. gegužės... 14. Tęsdamas nusikalstamą veiką, V. M. 2004 m. sausio 5 d.- 2004 m. birželio 8... 15. Tęsdamas nusikalstamą veiką, V. M. 2004 m. kovo 4 d. – 2004 m. kovo 4 d.... 16. Tęsdamas nusikalstamą veiką, V. M. 2004 m. liepos 19 d.- 2005 m. kovo 29 d.... 17. V. M. kaltinamas tuo, kad jis 2003 m. balandžio 7 d. – 2005 m. gegužės 29... 18. 2003 m. balandžio 7 d. – 2004 m. spalio 23 d. laikotarpyje, V. M. būdamas... 19. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2004 m. liepos 19 d. – 2004 m. liepos 29 d.... 20. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2003 m. balandžio 30 d. – 2003 m. birželio... 21. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2003 m. balandžio 30 d. – 2003 m.... 22. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2004 m. sausio 5 d. – 2004 m. birželio 8 d.... 23. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2004 m. kovo 4 d. – 2004 m. birželio 8 d.... 24. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2004 m. liepos 19 d. – 2005 m. kovo 29 d.... 25. V. P. kaltinamas tuo, kad jis 2003 m. balandžio 7 d. – 2004 m. rugsėjo 30... 26. 2003 m. balandžio 7 d. – 2004 m. spalio 23 d. laikotarpyje, V. P. būdamas... 27. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2004 m. liepos 19 d. – 2004 m. liepos 29 d.... 28. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2003 m. balandžio 30 d. – 2003 m. birželio... 29. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2003 m. balandžio 30 d. – 2003 m.... 30. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2004 m. sausio 5 d. – 2004 m. birželio 8 d.... 31. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2004 m. kovo 4 d. – 2004 m. birželio 8 d.... 32. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2004 m. liepos 19 d. – 2005 m. kovo 29 d.... 33. T. J. kaltinamas tuo, kad jis 2003 m. liepos 24 d. – 2006 m. balandžio 10 d.... 34. 2003 m. liepos 24 d. – 2006 m. balandžio 10 d. laikotarpyje T. J. būdamas... 35. Tęsdamas nusikalstamą veiką, T. J. būdamas UAB „Anna Mari“ į/k.1076157... 36. Tęsdamas nusikalstamą veiką, T. J. būdamas UAB „Anna Mari“ į/k.1076157... 37. D. C. kaltinamas tuo, kad jis 2003 m. balandžio 30 d. – 2005 m. kovo 29 d.... 38. 2003 m. balandžio 30 d. – 2003 m. spalio 23 d.laikotarpyje, D. C., veikdamas... 39. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2004 m. liepos 19 d. – 2004 m. rugsėjo 30 d.... 40. Baudžiamoji byla grąžintina prokurorui naujam kaltinamajam aktui surašyti.... 41. Kaltinamojo akto turiniui keliami reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos... 42. V. K. kaltinamas tuo, kad jis 2003 m. balandžio 7 d. – 2005 m. gegužės 29... 43. Pirmame kaltinimo epizode V. K. kaltinamas tuo, kad jis 2003-07-07 –... 44. Sekančiame V. K. kaltinimo epizode nurodyta, kad jis, tęsdamas nusikalstamą... 45. Trečiame V. K. kaltinimo epizode nurodyta, kad jis, tęsdamas nusikalstamą... 46. Kitame V. K. kaltinimo epizode nurodyta, kad jis, tęsdamas nusikalstamą... 47. Dalis kaltinimo laikotarpių kartojasi ir kituose kaltinimo epizoduose.... 48. V. M. atžvilgiu FNTT prie LR VRM Vilniaus apskrities skyriuje šiuo metu yra... 49. Šioje baudžiamojoje byloje yra nagrinėjamas V. M. pateiktas kaltinimas,... 50. Šios aplinkybės leidžia pagrįstai teigti, jog teismui yra pateiktas... 51. Baudžiamojoje byloje pateiktos 2003-05-30, 2003-06-30 ir 2003-07-30 PVM... 52. Kaltinamajame akte nurodoma, kad V. M. kaltinamas padaręs septynis... 53. Antrame epizode V. M. inkriminuojama nusikalstama veika organizuotoje grupėje... 54. Trečiame epizode nurodoma, kad V. M. padarė nusikalstamą veiką nuo... 55. Ketvirtame nusikalstamos veikos epizode nurodoma, kad V. M. įgijo 74 605,12 Lt... 56. Septintame epizode nurodoma, kad V. M. įgijo valstybei priklausantį turtą... 57. T. J. kaltinamas tuo, kad jis V. K. suburtoje organizuotoje grupėje... 58. Išvardintos faktinės aplinkybės kaltinamajame akte, kelia pagrįstas... 59. Nusikalstamų veikų sutaptis yra tada, kai asmuo jų padaro dvi ar daugiau ir... 60. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką ideali nusikalstamų veikų... 61. Veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 183 str. 2 d., 300 str. 3 d., 182... 62. Sumažinti mokėtiną į valstybės biudžetą PVM sumą aptartu būdu galima... 63. Šiuo atveju kaltinamieji kaltinami atlikę kelis veiksmus, atitinkančius... 64. Ikiteisminio tyrimo metu buvo surašytas iš esmės Lietuvos Respublikos BPK... 65. Kaltinamasis V. M. ir jo gynėjas teisiamajame posėdyje pareiškė prašymą... 66. Prašymas tenkintinas.... 67. Kauno miesto apylinkės prokuratūros prokuroro 2008-03-17 nutarimu... 68. Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos BPK 136, 254 str.3 d.,... 69. Tenkinti kaltinamojo V. M. ir jo gynėjo prašymą dėl kardomosios priemonės... 70. Pakeisti kaltinamajam V. M. kardomąją priemonę užstatą į rašytinį... 71. Nutarčiai įsiteisėjus 50 000 (penkiasdešimties tūkstančių) litų... 72. Baudžiamąją bylą perduoti prokurorui naujam kaltinamajam aktui surašyti.... 73. Nustatyti naujam kaltinamajam aktui surašyti terminą 3 (tris) mėnesius.... 74. Nutartis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus...