Byla 2-212-587/2011
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Lina Žemaitienė, sekretoriaujant R. P., dalyvaujant pareiškėjo A. G. atstovei adv. Neringai Grubliauskienei, pareiškėjui A. G. ir suinteresuoto asmens Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovui nedalyvaujant, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. G. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

2Pareiškėjas kreipėsi į teismą su patikslintu pareiškimu, kuriuo paveldėjimo tikslu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas A. G., a.k. ( - ) yra palikėjos S. S. Z., a.k. ( - ) vaikaitis.

3Pareiškėjos atstovė patikslintą pareiškimą palaiko ir prašo jį tenkinti. Paaiškino, kad 2007-10-27 testamentu pareiškėjo močiutė S. S. Z. visą savo turtą paliko savo vaikaičiui, t.y. pareiškėjui. Testamente nurodytas pareiškėjo ir palikėjos giminystės ryšys, tačiau palikimo priėmimo proceso eigoje paaiškėjo aplinkybė, kad yra neatitikimų civilinės būklės aktų įrašuose, netiksliai nurodyta gimimo data, vardas. Palikėja yra pareiškėjo močiutė iš tėvo pusės, jis yra jos vienintelis paveldėtojas. Pareiškėjo tėvas yra miręs. Palikėją iki mirties prižiūrėjo ir slaugė pareiškėjo mama, palikėją palaidojo pareiškėjas ir jo mama. Pareiškėjas nuolatos bendravo su močiute.

4Liudytoja J. G. parodė, kad ji yra pareiškėjo A. G. mama. Palikėja S. S. Z. yra jos mirusio vyro mama, pareiškėjo senelė. Pareiškėjas su savo močiute nuolat bendravo. Liudytoja nuolat lankė palikėją, lydėjo pas gydytojus. Liudytojai jos vyras buvo užsiminęs apie tai, kad jo motina yra pasijauninusi savo amžių. Palikėja S. S. Z. yra gimusi 1917 m., nors kai kuriuose dokumentuose jos gimimo data nurodyta 1927 m. Ją visi vadino S. vardu, draugams kartais ji prisistatydavo S. vardu.

5Byla išnagrinėta nedalyvaujant pareiškėjui A. G. bei suinteresuoto asmens Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovui. Pareiškėjo A. G. interesus posėdyje atstovauja jo atstovė adv. Neringa Grubliauskienė. Suinteresuotam asmeniui Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijai apie posėdį pranešta laiku ir tinkamai CPK 123 str. nustatyta tvarka (b.l. 73). Byloje gautas suinteresuoto asmens atsiliepimas į pareiškimą, kuriame nurodyta, kad bylos šalis juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymui neprieštarauja (b.l. 71).

6Pareiškimas tenkintinas.

7Iš mirties liudijimo AA Nr. 504135 (b.l. 13) matyti, kad 2008-06-13 mirė S. S. Z., a.k. ( - ) kuri 2007-10-26 sudarė testamentą (b.l. 12). Testamente palikėja nurodė, kad visą savo turtą ji palieka savo vaikaičiui A. G. (asmens kodas ( - ) (b.l. 12). Pareiškėjas, 2008-06-13 mirus S. S. Z., a.k. ( - ) kreipėsi į notarų biurą dėl palikimo priėmimo pagal testamentą (b.l. 11). Kiti bylos duomenys – gimimo pažymėjimai, archyvo pažymos, santuokos sudarymo bei nutraukimo, gimimo įrašai, gimimo bei santuokos liudijimai, ištuokos bei mirties liudijimai (b.l. 16-36) patvirtina aplinkybę, kad palikėja S. S. Z., a.k. ( - ) yra pareiškėjo A. G., a.k. ( - ) senelė iš pareiškėjo tėvo pusės. Minėtuose dokumentuose nurodant palikėjos ir mirusio pareiškėjo tėvo gimimo datą bei vardą yra neatitikimų, tačiau šie rašytiniai įrodymai patvirtina pareiškime išdėstytas aplinkybes ir pareiškėjo reikalavimą. Tai, kad pareiškėjas yra palikėjos anūkas, patvirtina ir ta aplinkybė, kad palikėja S. S. Z. įpėdinį A. G., a.k. ( - ) testamente įvardino savo vaikaičiu. Palikėjos ir pareiškėjo giminystės ryšį taip pat patvirtina ir liudytojos J. G. teismo posėdžio metu duoti parodymai.

8Esant šioms aplinkybėms, darytina išvada, kad pareiškimas pilnai įrodytas, todėl tenkintinas, nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėjas A. G., a.k. ( - ) yra palikėjos S. S. Z., a.k. ( - ) vaikaitis (CPK 177, 178 str.). Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo tikslu.

9Vadovaujantis CPK 268-270, 448 str., teismas

Nutarė

10Pareiškimą tenkinti.

11Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas A. G., a.k. ( - ) yra palikėjos S. S. Z., a.k. ( - ) vaikaitis.

12Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas paveldėjimo tikslu.

13Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai