Byla 2-11521-638/2012
Dėl žalos regreso tvarka priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Diana Labokaitė, sekretoriaujant Ievai Slušnienei, šalims nedalyvaujant, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo „BTA Insurance Company“ SE, veikiančio per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje, ieškinį atsakovui UAB „Transkedavė“ dėl žalos regreso tvarka priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 20956,63 Lt draudimo išmoką, 6% dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (b. l. 74-75). Nurodo, kad UAB „Transkedavė“ praleido draudimo sutartyse numatytos draudimo įmokos sumokėjimo terminus ir nesumokėjo už teiktą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą, todėl draudikas įgyja 100 proc. draudimo išmokos dydžio reikalavimo teisę į apdraustąjį. Atsakovui buvo pateiktos pretenzijos dėl žalos atlyginimo, tačiau atsakovas pateiktų pretenzijų nepatenkino, žalos neatlygino.

3Atsakovo atstovė pagal įgaliojimą Asta Sinickaitė buvo pripažinta netinkama atstove civilinėje byloje, kadangi neturi teisinio išsilavinimo. Atsiliepime į patikslintą ieškinį atsakovas nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo patikslintą ieškinį atmesti. Nesutikimas grindžiamas tuo, kad ieškovas, reikšdamas reikalavimą atsakovui neginčijo, kad draudimo apsauga eismo įvykių metu galiojo. Ieškovas vykdė visus sutartinius įsipareigojimus ir išmokėjo draudimo išmoką už eismo įvykio metu padarytą žalą. Nors ir pavėluotai, tačiau atsakovas sumokėjo pilnai visas draudimo įmokas pagal sutartį, o ieškovas sutarties nenutraukė, visus atsakovo mokėjimus priėmė, kas pagrįstai leidžia teigti, jog ieškovas draudimo sutartį laikė galiojančia ir pripažino tinkamu atsakovo prievolių vykdymą. Byloje nėra jokių įrodymų, kad ieškovas būtų reiškęs pastabas atsakovui dėl draudimo įmokų pavėluotų mokėjimų ar draudiminės apsaugos stabdymo. Be to, ieškovas nepateikė į bylą jokių dokumentų, kuriais būtų pagrįsti 7958,81 Lt ir 12997,82 Lt išmokų dydžiai.

4Patikslintas ieškinys tenkintinas visiškai.

5Iš bylos medžiagos matyti, kad 2011-04-13 šalys sudarė įprastinę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį Nr.12 3271875, kuria laikotarpiu nuo 2011-04-23 iki 2012-04-22 buvo apdrausta transporto priemonės „Renault Premium“, valstybinis Nr. ( - ) valdytojų civilinė atsakomybė. Sutarties 4 p. numatyta, kad 3 mėnesių trukmės draudimo liudijimo įmoka yra 3500 Lt. Visa įmoka turėjo būti sumokėta iki 2011-04-13 (draudimo liudijimo serija ir numeris ( - )), tačiau buvo sumokėta dalimis per kelis pavedimus atitinkamai: 2011-04-29 – 1250 Lt, 2011-05-06 – 500 Lt, 2011-05-13 – 500 Lt, 2011-05-20 – 1250 Lt (b. l. 30, 31, 26). 2011-04-28 Didžiojoje Britanijoje įvyko eismo įvykis, kurio metu UAB „Transkedavė“ priklausančio automobilio „Renault Premium“, valstybinis Nr. ( - ) vairuotojas T. K., kliudė automobilį FORD TRANSIT, valstybinis Nr. ( - ) (draudžiamojo įvykio tyrimo akto Nr.ZK/11/1536). Dėl įvykio metu padarytos žalos ieškovas išmokėjo 7958,81 Lt (2305,03 EUR) dydžio draudimo išmoką (b. l. 25, 27-29, 48, 50, 78, 82, 84, 87); 2012-01-19 ieškovas kreipėsi į atsakovą su pretenzija Nr.TS-ZK/11/1536 dėl 7958, 81 Lt žalos atlyginimo regreso tvarka pagal TPVCAPDĮ 11 str. 7d. (b. l. 24).

6Bylos medžiaga taip pat nustatyta, kad 2011-05-02 šalys sudarė įprastinę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį Nr.12 3321923, kuria laikotarpiu nuo 2011-05-22 iki 2012-05-21 buvo apdrausta transporto priemonės „Renault Premium“, valstybinis Nr. ( - ) valdytojų civilinė atsakomybė. Sutarties 4 p. numatyta, kad 3 mėnesių trukmės draudimo liudijimo įmoka yra 3500 Lt. Visa įmoka turėjo būti sumokėta iki 2011-05-02 (draudimo liudijimo serija ir numeris ( - )), tačiau buvo sumokėta 2011-06-07 (b. l. 39, 40, 34). 2011-06-03 Vokietijoje įvyko eismo įvykis, kurio metu UAB „Transkedavė“ priklausančio automobilio „Renault Premium“, valstybinis Nr. ( - ) vairuotojas V. Z., kliudė automobilį „Toyota Yaris“, valstybinis Nr. ( - ) (draudžiamojo įvykio tyrimo akto Nr.ZK/11/1438). Dėl įvykio metu padarytos žalos ieškovas per du kartus išmokėjo iš viso 12997, 82 Lt (3027,79 EUR + 736,64 EUR) dydžio draudimo išmoką (b. l. 33, 35-38, 47, 49, 77, 79, 80-81, 83, 85, 86, 88); ieškovas kreipėsi į atsakovą su pretenzija Nr.TS-ZK/11/1438 dėl 10454,35 Lt žalos atlyginimo regreso tvarka pagal TPVCAPDĮ 11 str. 7d. (b. l. 32).

7Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau TPVCAPDĮ) 11 str. 7 d. numatyta išmoką išmokėjusio draudiko teisė reikalauti iš draudėjo grąžinti dėl padarytos žalos draudiko išmokėtas sumas, jeigu draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą ir per tą laikotarpį pagal šią draudimo sutartį apdrausta transporto priemone buvo padaryta žala.

8Byloje nėra ginčo, kad pagal šalių sudarytas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis draudimo įmokos buvo sumokėtos pavėluotai – pagal 2011-04-13 sutartį Nr.12 3271875 turėjo būti sumokėta sutarties sudarymo dieną – 2011-04-13, bet buvo pilnai sumokėta 2011-05-20. Pagal 2011-05-02 sutartį Nr.12 3321923 draudimo įmoka turėjo būti sumokėta sutarties sudarymo dieną – 2011-05-02, bet buvo sumokėta 2011-06-07. Per tuos laikotarpius įvyko eismo įvykiai, kurių metu žala buvo padaryta apdraustomis pagal minėtas draudimo sutartis transporto priemonėmis, ir tiems eismo įvykiams buvo taikyta ieškovo draudiminė apsauga.

9Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimas, skirtingai nuo kitų draudimo sutarčių rūšių, nesiejamas su draudimo įmokos sumokėjimu, nes draudikas negali atsisakyti mokėti draudimo išmokos, jei draudžiamasis įvykis įvyko per laikotarpį, už kurį draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokų, ar per laikotarpį, kai draudėjas buvo atleistas nuo draudimo įmokos mokėjimo (TPVCAPDĮ 11 str. 6 d.). Esant įstatyme nustatytoms aplinkybėms, draudėjui gali kilti pareiga sugrąžinti draudikui sumokėtas už draudėją tretiesiems asmenims draudimo išmokas. TPVCAPDĮ 11 str. 7 d. nustatytų padarinių (draudėjo pareigos grąžinti draudėjui draudimo išmoką) atsiradimas yra siejamas su šių sąlygų buvimu: 1) draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą; 2) per tą laikotarpį pagal šią draudimo sutartį apdrausta transporto priemone buvo padaryta žala arba 3) žala buvo padaryta, kai draudėjas buvo atleistas nuo draudimo įmokos mokėjimo pagal TPVCAPDĮ 9 str. 3d. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, draudimo sutartyje nustatytu laiku draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą ir apdrausta transporto priemone padarius žalos, draudikas pagal TPVCAPDĮ 11 str. 7 d. nuostatą turi teisę susigrąžinti tai žalai atlyginti išmokėtas draudimo sumas iš draudėjo, nepaisant to, kad draudėjas sumokėjo draudimo įmoką po draudžiamojo įvykio (LAT 2012-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-314/2012).

10Kaip matyti, šioje byloje savalaikis draudimo įmokų nesumokėjimas pagal aukščiau nurodytas draudimo sutartis bei draudžiamųjų įvykių per laikotarpius, kuriuos buvo delsiama sumokėti draudimo įmokas, atsitikimas neginčijamos, o jas patvirtina byloje pateikti rašytiniai įrodymai, todėl darytina išvada, jog ieškovas pagrįstai reikalauja iš atsakovo žalos atlyginimo regreso teise (CPK 177, 178 str., 182 str. 5p., 185 str.).

11Atsakovo atsiliepime nurodyti argumentai atmestini, nes atsakovo vėliau sumokėtų draudimo įmokų priėmimas, pretenzijų dėl pavėluoto įmokų sumokėjimo nereiškimas, draudimo sutarties nenutraukimas, neturi teisinės reikšmės. Minėtos aplinkybės nepaneigia įstatymo suteiktos ieškovui teisės susigrąžinti išmokėtą draudimo išmoką. Pažymėtina, kad įstatymas nenumato draudiko teisės atsisakyti priimti draudimo įmoką (priešingai, įstatymas numato draudiko pareigą sudaryti draudimo sutartį (TPVCAPDĮ 6 str.2 d.), todėl įmoką draudikas privalo priimti. Pažymėtina ir tai, kad TPVCAPDĮ nuostatos neįpareigoja draudiko siųsti draudėjui priminimų apie draudimo įmokų mokėjimus. Šalių sudarytose draudimo sutartyse draudiminės apsaugos taikymas numatytas tam tikram laikotarpiui, bet ne konkrečiam vienkartiniam įvykiui, todėl ieškovas turi teisę pasirinkti nutraukti ar nenutraukti sutartinius įsipareigojimus atsakovui, šiam nevykdant sutartimi prisiimtų prievolių. Draudimo įmokų mokėjimo terminai yra apibrėžti draudimo sutartyse, kurių po vieną egzempliorių turi kiekviena iš sutarties šalių, todėl rūpintis savalaikiu draudimo įmokos sumokėjimu yra šį įsipareigojimą prisiėmusios šalies pareiga ir negali būti perkeliama kitai sutarties šaliai, ar saistoma kitos sutarties šalies veiksmų, kuri sutarties nepažeidžia. TPVCAPDĮ 11 str. 7d. nuostata būtent ir drausmina draudėją (atsakovą) laikytis sutartinių įsipareigojimų ir sumokėti draudimo įmokas laiku, o ne po įvykio, dėl kurio atsirado daug didesnė už draudimo įmoką žala (CK 6.158 str. 1d.).

12Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog ieškovo patikslintas ieškinys yra pagrįstas, įrodytas, todėl tenkintinas visiškai – iš atsakovo ieškovui priteistinas 20956,63 Lt žalos atlyginimas regreso teise bei 6% dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme 2012-06-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (TPVCAPDĮ 11 str. 7d., CK 1.5 str. 4d., 37 str. 2d., 6.38 str. 6.210 str. 2d., 6.280 str. 1d., 6.1018 str., CPK 3 str. 1d., 177, 178, 185 str.).

13Patikslintą ieškinį tenkinus, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: ieškovui - 628 Lt žyminis mokestis, valstybei – 11,69 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 79 str., 88 str. 1d. 3,6,9p., 92 str., 93 str. 1 d., 96, 98 str., b. l. 5, 46, 90)

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-270 str., teismas

Nutarė

15Patikslintą ieškinį patenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovo UAB „Transkedavė“, įmonės kodas 301735582, buveinės adresas ( - ), ieškovui „BTA Insurance company“ SE, veikiančiam per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje, įmonės kodas 300665654, buveinės adresas Verkių g.29, 18 korpusas, Vilnius, 20956,63 Lt (dvidešimties tūkstančių devynių šimtų penkiasdešimt šešių litų 63 ct) žalos atlyginimą, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme 2012-06-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 628 Lt (šešių šimtų dvidešimt aštuonių litų) žyminį mokestį.

17Priteisti iš atsakovo UAB „Transkedavė“, įmonės kodas 301735582, buveinės adresas ( - ), 11,69 Lt (vienuolikos litų 69 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr. ( - ) AB „Swedbank”, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

18Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai