Byla 2-1018-816/2011
Dėl skolos už nuomą priteisimo

1Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo teisėja Jovita Einikienė susipažinusi su civiline byla pagal ieškovo savivaldybės įmonės (toliau – SĮ) „Vilniaus miesto būstas“ ieškinį atsakovei G. N. dėl skolos už nuomą priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės 1901,87 Lt skolos už buto adresu A. K. g. 139-3, Vilniuje, nuomą laikotarpiu nuo 2008-08-01 iki 2011-02-28, 125,67 Lt delspinigių, penkių procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo procesinio sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybei priklausančiame bute ( - ), faktiškai gyvena atsakovė, kuri laikotarpiu nuo 2008-08-01 iki 2011-02-28 nemokėjo už buto nuomą. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovas prašo priimti sprendimą už akių.

3Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) straipsnio nuostatomis, atsakovei buvo išsiųsti ieškinio ir pranešimo dėl atsiliepimo pateikimo nuorašai, kurie G. N. buvo įteikti tinkamai. Vis dėlto atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Ieškinys tenkintinas, priimant sprendimą už akių.

5CPK 142 straipsnio 4 dalis numato, kad tais atvejais, kai atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovei ieškinio ir jo priedų nuorašai bei pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo buvo įteikti asmeniškai (b. l. 40), tačiau atsakovė G. N. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškinyje SĮ „Vilniaus miesto būstas“ išreiškė prašymą dėl sprendimo už akių priėmimo, atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį. Išdėstytų aplinkybių pagrindu pripažintina, jog yra visi įstatymo numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

6Iš ieškovo reikalavimų ir byloje esančių rašytinių įrodymų – VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašo apie butą adresu ( - ) (b. l. 5-6), 1999-04-16 Gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio butų fondo namuose nuomos tipinės sutarties (b. l. 9-12), pažymos apie atsakovės gyvenamąją vietą (b. l. 7), pažymos apie įsiskolinimą už buto nuomą (b. l. 13), mokesčių paskaičiavimo lentelių (b. l. 14- 18), delspinigių paskaičiavimo lentelės (b. l. 14), – matyti, kad laikotarpiu nuo 2008-08-01 iki 2011-02-28 atsakovė už buto adresu ( - ) nuomą nemokėjo arba mokėjo nepilnai bei pavėluotai, todėl susidarė 1 901,87 Lt dydžio įsiskolinimas, kuris priteistinas iš G. N. teisminiu keliu (CK 6.38 str. 1 d., 6.59 str., 6.200 str. 1 d., 6.477 str. 1 d., 6.487 str., Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007-03-21 sprendimas Nr. 1-1570 „Dėl socialinio būsto nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos tvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009-07-01 sprendimas 1-1120 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“).

7Ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo taip pat pagrįstai reiškiamas. Atsakovė pažeidė sutartinius įsipareigojimus, praleido prievolės sumokėti nuomos mokesčius terminus, todėl iš jos priteistini Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-10-04 nutarimo Nr. 1161 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 124 „Dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos“ dalinio pakeitimo„ 1.3 punkte numatyto dydžio delspinigiai (CK 6.70-6.72, 6.245 str.). Prie ieškinio pridedama delspinigių skaičiuotė (b. l. 14) patvirtina, kad prašoma priteisti delspinigių suma – 125,67 Lt – paskaičiuota teisingai.

8Iš atsakovės ieškovo naudai taip pat priteistinos įstatyminės 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (2 027,54 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-03-31) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d. ).

9Iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 3 Lt išlaidų už Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašo peržiūrą (CPK 88 str. 1 d. 8 p., 93 str. 1 d.).

10Iš atsakovės į valstybės pajamas priteistina 68 Lt žyminio mokesčio, nuo kurio mokėjimo ieškovas atleistas pagal įstatymą ir 4,72 Lt pašto išlaidų (CPK 83 str. 1 d. 10 p., 96 str. 1 d.).

11Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 197, 259, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

12priimti sprendimą už akių.

13Patenkinti ieškinį visiškai.

14Priteisti iš atsakovės G. N. (asmens kodas ( - ) ieškovui savivaldybės įmonei „Vilniaus miesto būstas“ (juridinio asmens kodas 124568293):

  • 1901,87 Lt (vieną tūkstantį devynis šimtus vieną litą 87 ct) skolos už nuomą laikotarpiu nuo 2008-08-01 iki 2011-02-28;
  • 125,67 Lt (vieną šimtą dvidešimt penkis litus 67 ct) delspinigių;
  • 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos (2 027,54 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2011-03-31, iki teismo procesinio sprendimo visiško įvykdymo;
  • 3 Lt (tris litus) bylinėjimosi išlaidų.

15Priteisti iš atsakovės G. N. (asmens kodas ( - ) į valstybės pajamas 72,72 Lt (septyniasdešimt du litus 72 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Išaiškinti atsakovei, kad į valstybės pajamas priteistas bylinėjimosi išlaidas ji privalo sumokėti pavedimu į Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“, AB, įmokos kodas 5660, ir mokėjimo kvitą pateikti teismui.

17Atsakovė G. N. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo jai dienos turi teisę paduoti Vilniaus miesto 4 apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas SĮ „Vilniaus miesto būstas“ per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 4 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai