Byla T-393-119/2012
Dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajam M. B., a.k. (duomenys neskelbtini), patvirtinimo klausimą

1Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Danutė Mickevičienė, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Vilniaus pataisos namuose 2012-10-08 nutarimo Nr. 59-93 dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajam M. B., a.k. ( - ), patvirtinimo klausimą,

Nustatė

2M. B. nuteistas Klaipėdos apygardos teismo 2011-05-03 nuosprendžiu pagal LR BK 184 str. 2 d. laisvės atėmimu 2 metams.

3Bausmės pradžia – 2012-03-07, bausmės pabaiga – 2014-03-07, 1/3 laisvės atėmimo bausmės dalį faktiškai atliks 2012-11-07.

4Vilniaus pataisos namų Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisija 2012-10-08 nutarimu Nr. 59-93 nutarė taikyti nuteistajam M. B. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksą 157 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir esant nuteistojo rašytiniam sutikimui, nustatyti intensyvią priežiūrą, kuri bus vykdoma Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo nustatyta tvarka.

5Savo sprendimą komisija motyvavo tuo, kad nuteistasis M. B. anksčiau neteistas. Amžius pirmojo teistumo metu - 49 metai. Nuteistasis už savo nusikaltimą atsakomybę prisiima iš dalies, bando tai paaiškinti objektyviomis priežastimis, tačiau taip pat pakankamai adekvačiai vertina, analizuoja bei suvokia savo nesėkmių priežastis ir pasekmes. Vilniaus pataisos namuose M. B. bausmę atlieka paprastosios grupės sąlygomis. Atlikdamas laisvės atėmimo bausmę įvykdė individualiame nuteistojo pataisos plane numatytas priemones: dalyvavo naujai atvykusių į pataisos įstaigą nuteistųjų adaptacijos programoje, taip pat asmenų, kuriuos rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo vietų lygtinai, programoje, lanko socialinio orientavimo bei teisinio švietimo užsiėmimus. Nuteistasis yra motyvuotas prasmingam užimtumui: skaito periodinę spaudą, žiūri informacines televizijos laidas, aktyviai sportuoja, siūlomose programose, renginiuose ir projektuose dalyvauja aktyviai, yra iniciatyvus, pasižymi gana plačiu interesų ratu, atsakingai ir geranoriškai atlieka skiriamas užduotis. Izoliacijos sąlygomis adaptuojasi adekvačiai, nėra susijęs su kriminaline subkultūra, diskriminacinės nuostatos kitų nuteistųjų ar darbuotojų atžvilgiu jo elgesyje nepasireiškia. Supranta poreikį turėti bendras, visų pripažintas vertybes, supranta jam skirto asmeninės laisvės apribojimo prasmę. Kolektyve M. B. yra tolerantiškas, neinicijuoja įtemptų, konfliktinių situacijų ir stengiasi jų išvengti, atpažįsta įvykius ir situacijas, kurios gali kelti įtampą ir su jomis efektyviai susidoroja. Nuteistasis yra atsparus įtakai iš šalies, sprendimus priima savarankiškai ir atsakingai, apsvarstęs visus situacijos aspektus. Siekdamas savo tikslų nėra linkęs naudoti smurtą, retai praranda savitvardą, nepasiduoda kitų nuteistųjų neigiamai įtakai. Bausmės atlikimo metu M. B. režimo reikalavimų nepažeidė, neskatintas. Režimo reikalavimus suvokia tinkamai, sugeba jų laikytis. M. B. turi aukštesnįjį išsilavinimą, taip pat turi pramonės įmonių įrenginių remonto techniko-mechaniko specialybę. Asmuo šiuo metu įstaigoje nedirba dėl darbo vietų stokos, tačiau rodo norą ir motyvaciją dirbti, taip pat yra motyvuotas darbui laisvėje. Iki bausmės atlikimo nuteistasis dirbo vadybininku, po paleidimo planuoja įsidarbinti I. K. individualioje įmonėje Nekilnojamojo turto agentūroje vadybininku. Pagal Vilniaus pataisos namuose gautus vykdomuosius raštus nuteistasis skolingas 44335 LT, ieškinio nemoka, nes pataisos namuose nedirba ir neturi galimybės. M. B. neturi piktnaudžiavimo psichiką veikiančiomis medžiagomis problemų. Santykiai su artimaisiais labai geri, artimai bendrauja su žmona, vaikais ir draugais. Iš jų sulaukia visapusiško palaikymo bei paramos. Nuteistasis turi nuolatinę gyvenamąją vietą ir po paleidimo planuoja gyventi su žmona Klaipėdoje. Atlikus nuteistojo pakartotinio nusikalstamumo rizikos įvertinimą naudojant OASys metodiką nustatyta, kad teisės pažeidėjas priklauso žemos rizikos grupei - 3 balai. M. B. kuria realistinius ilgalaikius ateities planus, kurie susiję su darbine veikla, rūpinimusi šeima, artimaisiais bei jų gerove. Asmuo yra labai ryžtingai nusiteikęs pozityviems pokyčiams. M. B. prašo jį lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos taikant intensyvią priežiūrą. 2012-07-30 Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba raštu Nr. 1K-3793 informavo, kad nuteistojo nurodytu adresu yra tinkamos sąlygos taikyti intensyvią priežiūrą M. B. Komisijos nuomone, ankščiau išdėstytos aplinkybės sudaro pagrindą manyti, kad M. B. laikysis įstatymų ir nenusikals.

6Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros prokurorė Eglė Grigaitytė 2012-10-19 atsiliepime prašo teismo atsisakyti patvirtinti Vilniaus pataisos namų Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos 2012-10-08 nutarimą Nr. 59-93 taikyti nuteistajam M. B. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos. Prokurorė nurodo, kad teigiama M. B. charakteristika patvirtina, kad nuteistasis bausmės atlikimo vietoje elgiasi taip, kaip privalo elgtis kiekvienas laisvės atėmimo bausmę atliekantis asmuo. Vien šios aplinkybės nepakanka jį lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos. Nors M. B. anksčiau neteistas, tačiau atlieka bausmę už sunkų nusikaltimą, už kurį jam paskirta bausmė - mažesnė nei sankcijoje numatytos bausmės vidurkis. Pakartotino nusikalstamo elgesio rizika, atlikta pagal OASys metodiką, yra žema - 3 balai. Atsižvelgiant į nuteistojo asmenybę, padarytos nusikalstamos veikos pavojingumą bei pobūdį, likusios pakankamai didelės neatliktos bausmės dalį, daro išvadą, kad šiuo metu M. B. taikant lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos nebūtų užtikrintas bausmės tikslų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 41 straipsnio 2 dalyje, tarp kurių yra siekis nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį bei užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą, realizavimas.

7Lygtinio paleidimo komisijos nutarimas taikyti nuteistajam M. B. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos patvirtintinas.

8M. B. atitinka formalias lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos sąlygas, numatytas LR BVK 157 str. 2 d. 1 p. ir 3 d.: 1/3 laisvės atėmimo bausmės dalį faktiškai atliks 2012-11-07 ir sutiko, kad jam būtų taikoma intensyvi priežiūra.

9Tačiau sprendžiant lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos klausimą vertinama ir tai ar laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose atliekantis nuteistasis, įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones, ar nusikalstamo elgesio rizika, elgesys bausmės atlikimo metu ir kitos reikšmingos aplinkybės sudaro pagrindą manyti, kad jis laikysis įstatymų ir nenusikals.

10Lygtinio paleidimo komisijos 2012-10-08 nutarimas Nr. 59-93 taikyti nuteistajam M. B. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos yra pakankamai motyvuotas. Komisija tinkamai įvertino socialinio tyrimo išvadą apie nuteistąjį bei psichologinės tarnybos išvadą dėl šio nuteistojo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos galimybės. M. B. įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones, pagal OASys jo nusikalstamo elgesio rizika vertinama kaip žema (3 balai). Nors nuteistasis bausmės atlikimo metu neskatintas, tačiau per visą bausmės atlikimo laiką režimo nepažeidė, nėra susijęs su kriminaline subkultūra. Nors nuteistasis dėl darbo vietų stokos nedirba pataisos namuose, tačiau yra motyvuotas prasmingam užimtumui, rodo norą ir motyvaciją dirbti, taip pat yra motyvuotas darbui laisvėje, iki bausmės atlikimo nuteistasis dirbo. Nuteistajam atliekant laisvės atėmimo bausmę, atlyginti visą padarytą žalą (44335 Lt) yra iš esmės neįmanoma. Tačiau nuteistasis, būdamas laisvėje ir dirbdamas, turės didesnę galimybę ją atlyginti. M. B. turi aukštesnįjį išsilavinimą, taip pat turi pramonės įmonių įrenginių remonto techniko-mechaniko specialybę, po paleidimo planuoja įsidarbinti I. K. individualioje įmonėje Nekilnojamojo turto agentūroje vadybininku. Nors nuteistasis šiuo metu atlieka bausmę už sunkų nusikaltimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, tačiau anksčiau neteistas. M. B. ryšiai su artimaisiais yra labai geri, turi nuolatinę gyvenamąją vietą ir po paleidimo planuoja gyventi su žmona Klaipėdoje, rūpinimusi šeima, artimaisiais bei jų gerove. Nuteistasis bausmės atlikimo metu charakterizuojamas tik iš teigiamos pusės, todėl nėra jokio pagrindo nepritarti lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos išvadai dėl M. B. lygtinio paleidimo iš pataisos namų.

11Vilniaus pataisos namų lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nutarimu siūloma nustatyti nuteistajam intensyvią priežiūrą, kuri bus vykdoma Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo nustatyta tvarka. LR Probacijos įstatymo 24 str. intensyvią probuojamojo priežiūrą apibrėžia kaip probuojamojo buvimo vietos pagal nustatytą probuojamojo dienotvarkę kontrolę elektroninėmis priemonėmis. Taigi galima teigti, jog paleidus nuteistąjį iš pataisos namų, tai nebus vertinama kaip atleidimas nuo bausmės, jam paskirta bausmė bus ir toliau atliekama, tačiau neizoliavus jo nuo visuomenės.

12Komisijos nutarimas priimtas nepažeidžiant įstatymų nustatytų reikalavimų, yra argumentuotas ir pagrįstas, jo netvirtinti nėra jokio įstatyminio pagrindo. Nustačius intensyviąją priežiūrą, lygtinio paleidimo tikslai bus pasiekti.

13Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BVK 157 str. 5 d., BK 75 str. 2, 3 d. ir atsižvelgiant į Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Vilniaus pataisos namuose 2012-10-08 nutarimą Nr. 59-93 nuteistasis M. B. turėtų būti lygtinai paleistas iš pataisos įstaigos, taikant šiam asmeniui intensyvią priežiūrą.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 157 str. 4 d., 5 d. ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 360 str. 5 d. 1 p., 6 d., 7 d., teismas

Nutarė

15Patvirtinti lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Vilniaus pataisos namuose 2012-10-08 nutarimą Nr. 59-93 taikyti nuteistajam M. B. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos ir M. B. lygtinai prieš 1 metus 4 mėnesius 13 dienų paleisti iš pataisos namų nustatant jam intensyviąją priežiūrą Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo nustatyta tvarka.

16Nutartis per 5 dienas nuo jos priėmimo, o prokurorui ir nuteistajam šis terminas skaičiuojamas nuo nuorašo įteikimo dienos, gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai