Byla 2-17489-790/2012
Dėl skolos už šilumos energiją priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Marius Bajoras rašytinio proceso tvarka atsakovei už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Vilniaus energija“ ieškinį atsakovei T. B., trečiajam asmeniui SĮ „Vilniaus miesto būstas“ dėl skolos už šilumos energiją priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas prašo iš atsakovės priteisti 1535,36 Lt skolos už suteiktas paslaugas, 90,63 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodo, kad UAB „Vilniaus energija“ tiekė butui, esančiam ( - ), centralizuotą šilumos energiją ir karštą vandenį. Minėtas butas nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei, tačiau atsakovei kaip socialinis būstas buvo išnuomotas iki 2012-06-01. Ieškovas su atsakove sudarė atsiskaitymo už butų šildymą ir karštą vandenį sutartį Nr. 3236471, kurios pagrindu atsakovė įsipareigojo atsiskaityti su ieškovu už patiektą šilumą ir karštą vandenį. Už laikotarpį nuo 2012-01-01 iki 2012-05-31 už suteiktas paslaugas susidarė 1535,36 Lt dydžio įsiskolinimas.

5Tretysis asmuo SĮ „Vilniaus miesto būstas“ atsiliepimu su ieškinio reikalavimais sutiko. Nurodė, kad atsakovė buvo sudariusi su ieškovu Atsiskaitymų už butų šildymą ir karštą vandenį sutartį Nr.3236471, kurios pagrindu atsakovei tenka prievolė atsiskaityti už suteiktas paslaugas.

6Atsakovei procesiniai dokumentai buvo įteikti ieškinyje nurodytu atsakovės gyvenamosios vietos adresu (Medeinos g. 1-47, Vilnius). Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nustatytu terminu nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl, remdamasis Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

7Ieškinys tenkintinas.

8Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad, pasitvirtinus ieškovo atstovo pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti.

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas UAB „Vilniaus energija“ tiekia centralizuotą šilumos energiją butui, esančiam adresu ( - ). Šis butas nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei (b. l. 6). Minėtas butas buvo išnuomotas atsakovei T. B. (b. l. 9). Tarp ieškovo ir atsakovės buvo sudaryta Atsiskaitymo už butų šildymą ir karštą vandenį sutartis Nr. 3236471, pagal kurią atsakovė įsipareigojo tinkamai atsiskaityti už butui teiktą šilumos energiją (b. l. 8). Atsakovei tinkamai nevykdant savo įsipareigojimų, ji buvo įspėta dėl šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimo (b. l. 9). Iš ieškovo pateiktos mokesčių paskaičiavimo pažymos matyti, kad už laikotarpį nuo 2012-01-01 iki 2012-05-31 susidarė 1535,36 Lt skola (b. l. 4).

10Vadovaujantis Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.383 straipsnio 1 dalimi pagal energijos pirkimo-pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti vartotojui per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o vartotojas įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti. Sutartis yra šalių susitarimas sukurti tarpusavio teises ir pareigas (CK 6.154, 6.159 straipsniai). Pagal Atsiskaitymo už butų šildymą ir karštą vandenį sutarties 1 ir 2 punktus vartotojas už buto apšildymą ir karštą vandenį moka tiekėjui Vyriausybės nustatytomis kainomis pagal atsiskaitymo knygelę iki poataskaitinio mėnesio 15 d., atsiskaitant už buto šildymą pagal bendrą (naudingą ) plotą, o už karštą vandenį turintieji karšto vandens skaitiklius atsiskaito pagal pastarųjų parodymus, jų neturintieji - pagal normatyvinį kiekį vienam gyventojui. Atsakovė teismui nepateikė duomenų apie tai, kad laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2012-05-31 atsiskaitė su ieškovu už jo suteiktas paslaugas. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnis). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Kadangi atsakovė pareigos atsiskaityti už suteiktas paslaugas nevykdė, ieškovui priteistina iš atsakovės 1535,36 Lt dydžio įsiskolinimas laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2012-05-31 (skolos paskaičiavimas byloje, b. l. 4).

11CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Vadovaujantis CK 6.72 straipsniu, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Atsiskaitymo už butų šildymą ir karštą vandenį sutarties 8 punkte numatyta, kad nustatytu laiku neatsiskaičius už suteiktas paslaugas, skaičiuojami delspinigiai Vyriausybės nustatyta tvarka (b. l. 8). Atsižvelgiant į šią sutarties nuostatą, ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas ir ieškovui iš atsakovės priteistina 90,63 Lt delspinigių (delspinigių paskaičiavimas, b. l. 4).

12CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Iš atsakovės ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2012-10-02, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnis).

13Ieškovas iš viso patyrė 76,90 Lt bylinėjimosi išlaidų: 2,90 Lt už gyventojų registro tarnybos išrašą (b. l. 5), 71 Lt žyminio mokesčio (b. l. 3) ir 3 Lt už nekilnojamojo turto registro išrašą (b. l. 6), todėl, remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 76,90 Lt bylinėjimosi išlaidos.

14Vadovaujantis CPK 92 straipsniu, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, dydį bei apmokėjimo tvarką nustato teisingumo ministras ir finansų ministras. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 Lt. Remiantis tuo, valstybės naudai iš atsakovo nepriteistinos 3,86 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsniu, 285-288 straipsniais,

Nutarė

16ieškinį tenkinti.

17Priteisti ieškovo UAB „Vilniaus energija”, Jočionių g. 13, Vilnius, juridinio asmens kodas 111760831, naudai iš atsakovės T. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 1535,36 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus trisdešimt penkis Lt trisdešimt šešis ct) skolos, 90,63 Lt (devyniasdešimt Lt šešiasdešimt tris ct) delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012-10-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 76,90 Lt (septyniasdešimt šešis Lt devyniasdešimt ct) bylinėjimosi išlaidų.

18Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovė turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio reikalavimus.

19Atsakovė negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

20Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai