Byla 2-348-985/2020
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Ingrida Navickienė, sekretoriaujant Dainorai Vaitiekūnaitei, dalyvaujant ieškovei J. T., atsakovei K. B., trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ atstovei A. D.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. T. ieškinį atsakovei K. B., tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“, uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“, uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės būtų ūkis“, akcinė bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“, uždaroji akcinė bendrovė Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, valstybės įmonė „Registrų centras“, antstolė Svajonė Žukaitienė, notarė Loreta Rastauskienė dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo.

3Teismas

Nustatė

41.

5Ieškovė 2020 m. sausio 15 d. posėdyje patikslino ieškinį ir prašo: 1) pripažinti negaliojančia 2017 m. sausio 9 d. buto, unikalus Nr. ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. 259, sudarytą tarp ieškovės J. T. ir atsakovės ( - )

62.

7( - ) ir taikyti abipusę restituciją, grąžinti ieškovei butą ( - ); 2) priteisti netesybas už sutarties pažeidimą, kurios sudaro 1505 Eur; 3) pripažinti, kad visos susidariusios skolos nuo 2017 m. sausio 9 d. sudarytos sutarties iki sprendimo priėmimo dienos yra atsakovės K. B. asmeninės skolos; 4) panaikinti turto areštą butui; 5) priteisti iš atsakovės visas bylinėjimosi išlaidas.

83.

9Ieškovė ieškinyje nurodė, jog 2017 m. sausio 9 d. ji ir atsakovė sudarė pirkimo-pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. 259, kuria susitarė, kad ji parduoda, o atsakovė asmeninės nuosavybės teise perka butą ( - ). Sutarties 3.1. punktu susitarė, kad butą parduoda, o atsakovė perka už 4 400 Eur. Sutarties 4.1. punktu numatė mokėjimo terminus: 2017-02-28 pirkėja sumoka 600 Eur; 2017-04-30 pirkėja sumoka 600 Eur; 2017-06-30 pirkėja sumoka 600 Eur; 2017-08-30 pirkėja sumoka 600 Eur; 2017-10-30 pirkėja sumoka 600 Eur; 2017-12-30 pirkėja sumoka 600 Eur; 2018-02-28 pirkėja sumoka 600 Eur; 2017-04-30 pirkėja sumoka 600 Eur. Sudarius pirkimo pardavimo sutartį, butas, unikalus Nr. ( - ), 2017-01-09 buvo įregistruotas K. B. asmenine nuosavybe. Nors sudarant pirkimo-pardavimo sutartį su atsakove susitarė dėl mokėjimo terminų, tačiau atsakovė jų nesilaikė. 2017 m. liepos 31 d. atsakovė pervedė į sąskaitą 200 Eur. 2017 m spalio 30 d. atsakovė jau turėjo būti sumokėjusi 2 400 Eur, tačiau sumokėjo tiktai 200 Eur. Atsakovė nevykdė sutartinių įsipareigojimų, pati nurodė, kad dėl susidariusios nepalankios materialinės padėties ji negalės įvykdyti sutartinių įsipareigojimų, nesilaikė nei 2018-01-01 susitarimo dėl skolos mokėjimo, nei 2018-04-01 susitarimo dėl mokėjimo.

104.

11Trečiasis asmuo valstybės įmonė Registrų centras atsiliepimu prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra; uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“ atsiliepimu prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra, skola atsiliepimo pateikimo dienai 123,33 Eur, duomenų, kad pasikeitė patalpų savininkas neturi.

125.

13Teismo posėdyje ieškovė nurodė, kad prašo ieškinį tenkinti, papildomai prašo priteisti netesybas už sutarties pažeidimą, kurios sudaro 1505 Eur. Nurodė, kad atsakovė pripažįsta, kad dėl sunkios finansinės padėties negalėjo vykdyti įsipareigojimų, ji bute negyvena, su atsakove buvo pas notarę dėl sutarties nutraukimo, tačiau butas areštuotas, todėl kreipėsi į teismą. Atsakovė už butą yra sumokėjusi 695 Eur, tačiau šia suma mažintina sutartimi numatytos 2200 Eur netesybos, kurios yra 1505 Eur. Prašo nesumokėtus mokesčius, iki sprendimo įsiteisėjimo, pripažinti atsakovės asmeninė prievole.

146.

15Atsakovė nurodė, kad ieškinį pripažįsta, prašo tenkinti visiškai, nurodė, kad iš karto po sandorio sudarymo neteko darbo ir negalėjo mokėti sutartų įmokų, bute negyveno. Sutinka su ieškovės prašoma netesybų sumą ir bylinėjimosi išlaidomis. Sutinka sumokėti susidariusias skolas už komunalinius mokesčius.

167.

17Trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ atstovė nurodė, kad už butui teikiamą šilumą yra susidaręs įsiskolinimas. 2018 m. lapkričio 20 d. teismo sprendimu priteista 177,88 Eur skola ir perduota vykdyti antstoliui; 2019 m. lapkričio 25 d. sprendimu priteista 156,12 Eur skola perduota vykdyti antstoliui. Už suteiktas paslaugas iki 2019 m. gruodžio 31 d. skola 56,07 Eur, kurią prašo priteisti. Rašytinė šilumos vartojimo pirkimo pardavimo sutartis su atsakove nesudaryta.

18Teismas

konstatuoja:

Ieškinys tenkintinas visiškai

198.

20Rašytiniais nagrinėjamos bylos ir prijungtos civilinės bylos Nr. ( - ) duomenimis, šalių paaiškinimais, nustatyta, kad ieškovė su atsakove 2017 m. sausio 9 d. sudarė pirkimo-pardavimo sutartį, kurios pagrindu ieškovė už 4 400 Eur kainą atsakovei pardavė butą, unikalus Nr. ( - ). Sutarties 4. 1. punktu šalys susitarė, kad kainą pirkėjas įsipareigoja sumokėti iki 2018 m. balandžio 30 d. įskaitytinai pagal mokėjimo grafiką: 2017-02-28 pirkėja sumoka 600 Eur; 2017-04-30 pirkėja sumoka 600 Eur; 2017-06-30 pirkėja sumoka 600 Eur; 2017-08-30 pirkėja sumoka 600 Eur; 2017-10-30 pirkėja sumoka 600 Eur; 2017-12-30 pirkėja sumoka 600 Eur; 2018-02-28 pirkėja sumoka 600 Eur; 2017-04-30 pirkėja sumoka 600 Eur. 2017 m. liepos 31 d. atsakovė sumokėjo 200 Eur. Šalys 2018 m. balandžio 1 d. pasirašė priedą prie sutarties pagal kurį papildomai susitarė dėl atsakovės įmokų, atsakovė sumokėjo 495 Eur, paskutinis mokėjimas atliktas 2018-10-26. Ginčo turtui įregistruotas 2017 m. balandžio 7 d. Turto arešto aktas. Dėl nurodytų aplinkybių ginčo nėra, atsakovė pripažįsta nevykdžiusi pirkimo-pardavimo sutarties, prašo ieškinį tenkinti visiškai. Dėl pirkimo - pardavimo sutarties nutraukimo

219.

22Jei sutartis vykdoma netinkamai, kita sutarties šalis turi teisę naudotis sutartyje ir įstatyme nustatytais teisių gynimo būdais. Vienas jų – vienašalis sutarties nutraukimas. Vienašalio sutarties nutraukimo sąlygos ir tvarka apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.217 straipsnyje: sutartis gali būti nutraukta, esant esminiam jos pažeidimui, kuris nustatomas atsižvelgiant į CK 6.217 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes; jei sutarties pažeidimas pasireiškia termino praleidimu ir toks pažeidimas nėra esminis sutarties pažeidimas pagal CK 6.217 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus, nukentėjusi šalis gali nutraukti sutartį, prieš tai nustačiusi papildomą protingą terminą neįvykdytai sutarčiai įvykdyti (CK 6.209 straipsnis, 6.217 straipsnio 3 dalis); sutartis gali būti vienašališkai nutraukta konkrečiais joje nustatytais pagrindais (CK 6.217 straipsnio 5 dalis). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad CK 6.217 straipsnio 5 dalis leidžia sutarties šalims vienašališkai nutraukti sutartį joje numatytais atvejais, net kai sutarties pažeidimas nėra esminis, todėl sutartyje nustatyti jos nutraukimo pagrindai pagal CK 6.217 straipsnio 2 dalyje įtvirtintus kvalifikuojančius požymius nevertinami. Šalių susitarimas dėl vienašalio sutarties nutraukimo pagrindų yra sutarties laisvės principo išraiška (CK 6.156 straipsnis) (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 18 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-577/2007, 2014 m. sausio 3 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-114/2014; kt).

2310.

242017 m. sausio 9 d. pirkimo - pardavimo sutartimi atsakovė įsipareigojo visą perkamo daikto kainą sumokėti iki 2018 m. balandžio 30 d. Sutarties šalys susitarė, jog tuo atveju, jeigu pirkėja aptartu terminu nesumokės daikto kainos, pardavėja turės teisę reikalauti, kad šis pirkėjos įsipareigojimas būtų įvykdytas per protingą terminą (sutarties 4.4. punktas). Pirkėjai sutartinių įsipareigojimų neįvykdžius ir per papildomai pardavėjos nustatytą terminą (tai laikoma esminiu šios sutarties pažeidimu), šalys privalo atvykti į notaro biurą ir nutraukti šią sutartį, o pirkėjas privalo sumokėti pardavėjui 2 200 Eur dydžio netesybas ir atlyginti dėl esminio sutarties pažeidimo pardavėjui atsiradusius nuostolius, viršijančius netesybų sumą.

25Taigi, atsakovė neginčijo, kad nėra įvykdžiusi prisiimtų įsipareigojimų. Šalys teismui patvirtino, kad buvo nuvykusios pas notarę dėl sutarties nutraukimo, tačiau turtui įregistruotas areštas, ieškovė kreipėsi 2019 m. balandžio 12 d. prašymu pas antstolę dėl arešto panaikinimo, areštas nebuvo panaikintas, notariškai sutartis nutraukta nebuvo, tai patvirtina, kad atsakovė sutarties nutraukimui neprieštaravo. Minėtos aplinkybės patvirtina, kad ieškovė siekė pasinaudoti buto pirkimo-pardavimo sutartyje numatyta teise nutraukti su atsakove sudarytą sutartį vienašališkai, atsakovė dar iki kreipimosi į teismą neprieštaravo dėl sutarties nutraukimo, tačiau sutartis negalėjo būti nutraukta ir nuosavybės teisė į ginčo butą negalėjo būti grąžinta dėl taikyto arešto. Atsižvelgdamas į išdėstytus motyvus, teismas sprendžia, jog esant šalių sutartyje numatytai ieškovės teisei nutraukti sutartį, atsakovei jos nevykdant, atsakovei neprieštaraujant sutarties nutraukimui, yra pagrindas tenkinti ieškovės ieškinį ir nutraukti 2017 m. sausio 9 d. buto, unikalus Nr. ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. 259 (CK 6.217 str.). Dėl restitucijos taikymo

2611.

27Nutraukus buto pirkimo pardavimo sutartį tarp ieškovės ir atsakovės yra pagrindas taikyti restituciją. CK 6.222 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad kai sutartis nutraukta, šalis gali reikalauti grąžinti jai viską, ką ji yra perdavusi kitai šaliai vykdydama sutartį, jeigu ji tuo pat metu grąžina kitai šaliai visa tai, ką buvo iš pastarosios gavusi. Kai grąžinimas natūra neįmanomas ar šalims nepriimtinas dėl sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, vertę pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijams. Nutraukus sutartį, vadovaujantis CK 6.222 straipsnio 1 dalimi, taikoma restitucija, todėl, jeigu pirkėjas buvo sumokėjęs nurodytą sumą pardavėjui, šis privalo ją grąžinti pirkėjui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-424-415/2015). Nutraukus tarp šalių buto pirkimo-pardavimo sutartį yra pagrindas taikyti restituciją.

2812.

29Nustatyta, kad atsakovė yra ieškovei sumokėjusi 695 Eur, kuriuos ieškovė pagal sutarties 4.4. punktą prašo pripažinti netesybomis ir priteisti 1505 Eur. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 str. 1 d.), o šalių teisė susitarti dėl netesybų, inter alia (be kita ko) dėl jų dydžio, yra sutarties laisvės principo išraiška (CK 6.156 str.). Kreditoriaus teisė reikalauti netesybų atsiranda tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba ją įvykdo netinkamai (CK 6.205 str.). Pagal sutarties 4.4. punktą pirkėjai sutartinių įsipareigojimų neįvykdžius ir per papildomai pardavėjos nustatytą terminą (tai laikoma esminiu šios sutarties pažeidimu), šalys privalo atvykti į notaro biurą ir nutraukti šią sutartį, o pirkėjas privalo sumokėti pardavėjui 2200 Eur dydžio netesybas ir atlyginti dėl esminio sutarties pažeidimo pardavėjui atsiradusius nuostolius, viršijančius netesybų sumą. Taigi šiuo atveju atsakovės sumokėta 695 Eur suma įskaitytina kaip netesybos ir iš atsakovės ieškovei priteistina 1505 Eur jos reikalaujamų netesybų už esminį sutarties pažeidimą (Sutarties 4.4. punktas).

3013.

31Ieškovė teismo posėdyje prašo pripažinti, kad susidariusios skolos už komunalinius mokesčius nuo 2017 m. sausio 9 d. iki sprendimo įsiteisėjimo dienos, būtų pripažintos asmeninėmis atsakovės skolomis, šių skolų bylos nagrinėjimo dienai tiksliai įvardinti negalėjo. Atsakovė nei šio reikalavimo, nei trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ atstovės reikalavimo iš atsakovės priteisti 56,07 Eur skolos, kuri yra susidariusi 2019 m. gruodžio 31 d., neginčijo, todėl reikalavimai tenkintini visiškai (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Dėl arešto panaikinimo

3214.

33Bylos duomenimis ginčo turtui antstolės Svajonės Žukaitienės įregistruotas 2017 m. balandžio 7 d. Turto arešto aktas, apribota 1/5 dalies disponavimo teisė. Kaip matyti iš valstybės įmonės Registrų centas teikiamų duomenų (CPK 179 straipsnio 3 dalis), ginčo turtui antstolio Artūro Auglio įregistruotas 2019 m. liepos 16 d. Turto arešto aktas, apribota 1/7 dalies disponavimo teisė; ginčo turtui antstolės Astos Lukšienės įregistruotas 2019 m. rugsėjo 3 d. Turto arešto aktas, apribota 1/2 dalies disponavimo teisė.

3415.

35Kiekvienas asmuo turi subjektinę teisę nuspręsti, ar jo teisės ir įstatymų saugomi interesai yra pažeisti ir ar reikalinga teisminė gynyba. Pagal CK 1.137 straipsnį asmenys, įgyvendindami savo teises ir vykdydami pareigas, turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles ir geros moralės principus, veikti sąžiningai ir pasirinkti, asmens manymu, tinkamiausią pažeistų teisių gynybos būdą. CK 1.138 straipsnyje nustatyti pažeistų civilinių teisių gynimo būdai – teisės pripažinimas, prievolės įvykdymas natūra, nuostolių atlyginimas ir kt. Teisė pasirinkti pažeistų teisių gynimo būdą priklauso kreditoriui.

3616.

37Nagrinėjamoje byloje ieškovė, siekdama apginti savo pažeistą teisę, kreipėsi į teismą, prašydama nutraukti sutartį dėl nekilnojamojo turto pardavimo ir taikyti restituciją. Ginčo turtas yra areštuotas, atsakovei nevykdant prievolės mokėti komunalinius mokesčius. Taigi, toks byloje sprendžiamo ginčo ypatumas sukuria pareigą patikrinti, ar ieškovės pasirinkta teisių gynimo priemonė (sutarties nutraukimas ir iš to sekantis reikalavimas taikyti restituciją) nepažeis trečiųjų asmenų teisių ir interesų.

3817.

39Kaip minėta, ieškovė jai priklausiusį butą pardavė atsakovei, šalys pirkimo-pardavimo sutartimi susitarė dėl daikto kainos sumokėjimo termino ir tvarkos, taip pat dėl nuosavybės į daiktą perėjimo momento, sutarties nutraukimo sąlygų. Sutarties pasirašymo momentu (2017 m. sausio 9 d.) ginčo daiktas buvo perduotas atsakovės nuosavybėn, atsakovė pagal pirkimo - pardavimo sutartį nebuvo sumokėjusi net dalies daikto kainos.

4018.

41Teismas sprendžia, jog šios bylos aplinkybių kontekste sprendžiant dėl ieškovės (pardavėjos) pasirinkto teisių gynimo būdo, svarbus yra išviešinimo faktas. Nors viešajame registre nurodyta, kad ginčo daiktas nuo 2017 m. sausio 20 d. įregistruotas atsakovės vardu, tačiau viešajame registre yra išviešintas ir turto įsigijimo pagrindas (2017 m. sausio 9 d. pirkimo - pardavimo sutartis) bei įsiskolinimo už šį įsigytą turtą faktas („apribojimas disponuoti nekilnojamuoju daiktu“, „įsiskolinimas už įgytą turtą“, taigi skola už šį daiktą. Tai yra aplinkybės, kurios atsakovės kreditoriams gali būti žinomos ex ante (liet. iš anksto). Tokiu skolos už pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu įsigytą turtą išviešinimu saugomos pardavėjos (ieškovės) teisės ir gali būti panaudotos prieš kitus kreditorius tuo atveju, kai pardavėja (ieškovė) siekia sutartį nutraukti ir taikyti restituciją (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-48/2012). Konstatuotina, jog šiuo atveju susidarė aplinkybės, kuomet tarp šalių sudaryta nekilnojamojo daikto pirkimo - pardavimo sutartis yra nutraukta, turtas grąžintas ieškovei, todėl antstolė neteko pagrindo šiam turtui taikyti apribojimų, todėl yra pagrindas panaikinti areštą ginčo turtui. Dėl bylinėjimosi išlaidų

4219.

43Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 straipsnio 1 dalis nurodo, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ji ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei. Ieškovė sumokėjo 245 Eur žyminio mokesčio, 150 Eur už advokato paslaugas, į bylą pateikti įrodymai, todėl iš atsakovės ieškovei priteistina 395 Eur.

4420.

45Byloje susidarė 11 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, todėl šios išlaidos priteistinos iš atsakovės valstybei (CPK 96 str.).

46Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 268 str., 270 str., teismas,

Nutarė

47ieškinį tenkinti.

48Nutraukti 2017 m. sausio 9 d. sudarytą notarinę pirkimo pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. 259, kuria ieškovė J. T., asmens kodas ( - ) pardavė atsakovei K. B., asmens kodas ( - ) butą, unikalus Nr. ( - ), už 4 400 Eur kainą.

49Taikyti restituciją ir priteisti ieškovei J. T., asmens kodas ( - ) nuosavybės teise butą, unikalus Nr. ( - ), iš atsakovės K. B., asmens kodas ( - )

50Priteisti ieškovei J. T., asmens kodas ( - ) iš atsakovės K. B., asmens kodas ( - ) 1505 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus penkis eurus) netesybų.

51Panaikinti butui, unikalus Nr. ( - ), taikytą areštą.

52Pripažinti, kad visos susidariusios skolos nuo 2017 m. sausio 9 d. už buto unikalus Nr. ( - ), komunalinius mokesčius iki šio sprendimo įsiteisėjimo dienos yra atsakovės K. B. asmeninės skolos.

53Priteisti iš atsakovės K. B., asmens kodas ( - ) trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“, juridinio asmens kodas 110844810, 56,07 Eur (penkiasdešimt šešis Eur 7 ct) skolos.

54Priteisti ieškovei J. T., asmens kodas ( - ) iš atsakovės K. B., asmens kodas ( - ) 395 Eur (tris šimtus devyniasdešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

55Priteisti iš atsakovės K. B., asmens kodas ( - ) 11 Eur (vienuolika eurų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą, įmokos kodas 5660.

56Įsiteisėjusį sprendimą išsiųsti Turto arešto aktų registrui.

57Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Ingrida... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Ieškovė 2020 m. sausio 15 d. posėdyje patikslino ieškinį ir prašo: 1)... 6. 2.... 7. ( - ) ir taikyti abipusę restituciją, grąžinti ieškovei butą ( - ); 2)... 8. 3.... 9. Ieškovė ieškinyje nurodė, jog 2017 m. sausio 9 d. ji ir atsakovė sudarė... 10. 4.... 11. Trečiasis asmuo valstybės įmonė Registrų centras atsiliepimu prašo... 12. 5.... 13. Teismo posėdyje ieškovė nurodė, kad prašo ieškinį tenkinti, papildomai... 14. 6.... 15. Atsakovė nurodė, kad ieškinį pripažįsta, prašo tenkinti visiškai,... 16. 7.... 17. Trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo... 18. Teismas... 19. 8.... 20. Rašytiniais nagrinėjamos bylos ir prijungtos civilinės bylos Nr. ( - )... 21. 9.... 22. Jei sutartis vykdoma netinkamai, kita sutarties šalis turi teisę naudotis... 23. 10.... 24. 2017 m. sausio 9 d. pirkimo - pardavimo sutartimi atsakovė įsipareigojo visą... 25. Taigi, atsakovė neginčijo, kad nėra įvykdžiusi prisiimtų... 26. 11.... 27. Nutraukus buto pirkimo pardavimo sutartį tarp ieškovės ir atsakovės yra... 28. 12.... 29. Nustatyta, kad atsakovė yra ieškovei sumokėjusi 695 Eur, kuriuos ieškovė... 30. 13.... 31. Ieškovė teismo posėdyje prašo pripažinti, kad susidariusios skolos už... 32. 14.... 33. Bylos duomenimis ginčo turtui antstolės Svajonės Žukaitienės... 34. 15.... 35. Kiekvienas asmuo turi subjektinę teisę nuspręsti, ar jo teisės ir... 36. 16.... 37. Nagrinėjamoje byloje ieškovė, siekdama apginti savo pažeistą teisę,... 38. 17.... 39. Kaip minėta, ieškovė jai priklausiusį butą pardavė atsakovei, šalys... 40. 18.... 41. Teismas sprendžia, jog šios bylos aplinkybių kontekste sprendžiant dėl... 42. 19.... 43. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 straipsnio 1... 44. 20.... 45. Byloje susidarė 11 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 46. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260... 47. ieškinį tenkinti.... 48. Nutraukti 2017 m. sausio 9 d. sudarytą notarinę pirkimo pardavimo sutartį,... 49. Taikyti restituciją ir priteisti ieškovei J. T., asmens kodas ( - )... 50. Priteisti ieškovei J. T., asmens kodas ( - ) iš atsakovės K. B., asmens... 51. Panaikinti butui, unikalus Nr. ( - ), taikytą areštą.... 52. Pripažinti, kad visos susidariusios skolos nuo 2017 m. sausio 9 d. už buto... 53. Priteisti iš atsakovės K. B., asmens kodas ( - ) trečiajam asmeniui... 54. Priteisti ieškovei J. T., asmens kodas ( - ) iš atsakovės K. B., asmens... 55. Priteisti iš atsakovės K. B., asmens kodas ( - ) 11 Eur (vienuolika eurų)... 56. Įsiteisėjusį sprendimą išsiųsti Turto arešto aktų registrui.... 57. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno...