Byla e2YT-4756-570/2020
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys Kalvarijos savivaldybės administracija, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos, I. B., J. A., J. K., S. D., N. Š., R. Š

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Rūta Neveckienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo S. K. pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys Kalvarijos savivaldybės administracija, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos, I. B., J. A., J. K., S. D., N. Š., R. Š..

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis įgijo nuosavybės teisę pagal įgyjamąją senatį į nekilnojamuosius daiktus, t. y. patalpas, kurių unikalūs Nr.: ( - ), esančias ( - ). Pareiškime nurodė, jog 2009 m. rugsėjo 29 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. ( - ) yra patvirtintas pastatų valdymo faktas, kuris įregistruotas Nekilnojamojo turto registre 2009-11-30. Jis iki šiol, t.y. daugiau kaip 10 metų minėtus nekilnojamuosius daiktus valdo, jais naudojasi kaip nuosavais.

5Suinteresuotieji asmenys Kalvarijos savivaldybės administracija, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos pateikė atsiliepimus, kuriuose nurodė, jog su pareiškimu iš esmės sutinka, jokių savarankiškų reikalavimų nereiškia. Kitiems suinteresuotiems asmenims apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta 2020-07-10 specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt patalpinant pranešimą apie iškeltą civilinę bylą. Atsiliepimų negauta.

6Teismas

konstatuoja:

7Pareiškimas tenkintinas visiškai.

8Nustatyta, kad 2009 m. rugsėjo 29 d. Marijampolės rajono apylinkės teismas sprendimu civilinėje byloje Nr. ( - ) patvirtino valdymo faktą, kad pareiškėjas S. K. valdo nekilnojamuosius daiktus, t. y. patalpas, kurių unikalūs Nr.: ( - ), esančias ( - ). Nekilnojamojo turto registre valdymo faktas įregistruotas 2009-11-30. Įregistravus valdymo faktą, pareiškėjas daugiau kaip 10 metų daiktais naudojasi ir juos prižiūri. Visą išviešinimo laiką daiktai buvo valdomi teisėtai, apie bylą paskelbus viešai joks asmuo, galintis reikšti nuosavybės ar teisėto valdymo teises į šiuos objektus neatsirado.

9Įgyjamoji senatis yra savarankiškas, pirminis nuosavybės teisės įgijimo būdas (CK 4.47 straipsnio 11 punktas), galimas įvykdžius tam tikrus įstatyme įtvirtintus reikalavimus.

10Nuosavybės teisės įgijimo įgyjamąja senatimi faktas konstatuojamas, jeigu yra šių sąlygų visuma: 1) pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą kitokiu CK 4.47 straipsnyje nurodytu būdu, t. y. asmuo nėra daikto savininkas; 2) daiktas nėra valstybės ar savivaldybės nuosavybė; nėra įregistruotas viešame registre kito asmens (ne valdytojo) vardu (CK 4.69 straipsnio 3 dalis); 3) asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą, jį sąžiningai valdo visą valdymo laiką. Tai reiškia, kad valdytojas, tiek užvaldydamas daiktą, tiek visą įgyjamosios senaties laiką ir net įgydamas daiktą nuosavybėn įgyjamąja senatimi, turi būti įsitikinęs, jog niekas neturi daugiau už jį teisių į daiktą, nežinoti apie kliūtis, trukdančias įgyti jam tą daiktą nuosavybėn, jeigu tokių kliūčių būtų (CK 4.26 straipsnio 3 dalis, 4.70 straipsnio 1 dalis); 4) visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas teisėtai (CK 4.23 straipsnio 2, 3 dalys); 5) visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas atvirai (CK 4.68 straipsnis). Daikto atviro valdymo sąlyga reiškia, kad asmuo valdo daiktą kaip savą nesislapstydamas; 6) daiktas valdomas nepertraukiamai; 7) visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas kaip savas, t. y. pareiškėjas elgėsi kaip daikto savininkas ir suvokė, kad kiti asmenys neturi daugiau teisių už jį į valdomą daiktą (asmuo turi būti įsitikinęs, kad nėra kito asmens, kuris yra daikto savininkas); 8) valdymas tęsėsi CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą.

11Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. vasario 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-67/2011 išaiškino, kad pagal CK 4.22 straipsnio 1 dalį daikto valdymu, kaip pagrindu įgyti nuosavybės teisę pagal įgyjamąją senatį, laikomas faktinis daikto turėjimas turint tikslą valdyti jį kaip savą, nekeliant reikalavimo valdymą registruoti. CK 4.27 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendroji taisyklė, kokiu pagrindu atsiranda nekilnojamojo daikto valdymas. Joje nustatyta, kad nekilnojamojo daikto valdymas gali atsirasti fiziškai užvaldžius daiktą, taip pat daikto fiziškai neužvaldžius, bet kai perduodantis valdyti daiktą asmuo nurodo, kad daiktas perduotas, jei nėra jokių kliūčių patekti į tą daiktą ar kitu panašiu būdu jį fiziškai užvaldyti. Taigi abi šios įstatymo nuostatos nekilnojamojo daikto valdymą reglamentuoja kaip faktinę padėtį, kurią nustačius teismas turi pagrindą spręsti dėl valdymo teisės. Teisinė registracija, minėta, yra išvestinio pobūdžio veiksmas. Jo tikslas ir paskirtis neatitinka įstatymu apibrėžto nekilnojamojo daikto valdymo esmės ir pagrindų. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatas teisinė registracija nenurodyta kaip valdymo sampratos elementas ar valdymo atsiradimo pagrindas. Pagal savo teisinę reikšmę ji nesukuria teisės ir negali paneigti kitais pagrindais atsirandančios teisės. Tiek registracija viešajame registre, tiek jos nebuvimas savaime nereiškia valdymo nebuvimo ir negali būti vertinama taip, kad susidarytų kliūtis teismui konstatuoti įstatyme reikalaujamų faktų pagrindu esant valdymo teisę. Asmeniui turi būti suteikiama galimybė įrodyti, kad nekilnojamojo daikto valdymas atitiko įstatyme tiesiogiai įtvirtintas sąlygas, kurioms esant gali būti pripažįstama jo nuosavybės teisė įgyjamosios senaties pagrindu.

12Atsižvelgiant į anksčiau išdėstytų aplinkybių visetą, teismas konstatuoja, kad pareiškėjas S. K., po valdymo fakto įregistravimo nekilnojamuosius daiktus – ūkines patalpas, unikalūs Nr( - ), esančias adresu ( - ) valdė ir naudojosi jomis nepertraukiamai daugiau kaip dešimt metų, būdamas įsitikinęs, kad niekas neturi daugiau teisių už jį, o kadangi yra visos sąlygos, numatytos CK 4.68 – 4.71 straipsniuose, todėl, sutinkamai su CK 4.47 straipsnio 11 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 448 straipsnio 1 dalimi, pareiškėjo S. K. pareiškimas dėl nuosavybės teisės pripažinimo įgyjamosios senaties būdu tenkinamas visiškai.

13Kadangi pareiškimas tenkinamas visiškai, iš pareiškėjo valstybei priteistina 7,02 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (LR Civilinio proceso kodekso 93, 96 str.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268 straipsniu, 533 straipsnio 2 dalimi, teismas

Nutarė

15Pareiškimą tenkinti visiųkai.

16Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas S. K., asmens kodas ( - ), įgyjamąja senatimi įgijo nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą, t. y. ūkinius pastatus, unikalūs Nr.: ( - ), esančius adresu ( - ).

17Išaiškinti pareiškėjui, kad šis teismo sprendimas turi būti įregistruotas VĮ Registrų centre.

18Priteisti valstybei iš pareiškėjo S. K., asmens kodas ( - ) 7,02 Eur (septynis eurus, 2 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k.188659752, įmokos kodas 5660.

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai