Byla II-110-1021/2018
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Pagėgių pasienio rinktinės Kudirkos Naumiesčio pasienio užkardos vyresniojo specialisto R. F. 2018 m. birželio 27 d. nutarimo Nr.37235-ANR_N-542-2018 administracinio nusižengimo byloje

1Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų teisėjas Jonas Abraitis,

2sekretoriaujant Laimutei Drebulienei,

3dalyvaujant: administracinėn atsakomybėn traukiamam M. M., kurio atžvilgiu priimtas nutarimas,

4institucijos, atlikusios administracinio nusižengimo tyrimą, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Pagėgių rinktinės Kudirkos Naumiesčio pasienio užkardos atstovui vyr. specialistui R. F.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinėn atsakomybėn traukiamo M. M., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), kurio atžvilgiu priimtas nutarimas, skundą dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Pagėgių pasienio rinktinės Kudirkos Naumiesčio pasienio užkardos vyresniojo specialisto R. F. 2018 m. birželio 27 d. nutarimo Nr.37235-ANR_N-542-2018 administracinio nusižengimo byloje.

6Teismas

Nustatė

7I.

8Skundo, atsiliepimų į skundą esmė.

92018-07-20 Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmuose iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Pagėgių pasienio rinktinės Kudirkos Naumiesčio pasienio užkardos gauta administracinio nusižengimo byla ROIK 18084974320, M. M. skundas, nutarimą priėmusios institucijos atsiliepimas į skundą.

10M. M. teismui skundžia administracinio nusižengimo byloje 2018-06-27 priimtą nutarimą Nr.37235_ANR_N-542-2018 jam skirti administracinę nuobaudą už administracinio nusižengimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau - ANK) 415 str.1 d. padarymą. Skunde nurodo, kad skundžiamame 2018-06-27 nutarime administracinio nusižengimo byloje Nr. 37235-ANR_N-542-2018 nurodyta jo tariamai padaryto administracinio nusižengimo vieta, data, laikas - 2018 m. birželio 11 d. 23 val. 20 min. Šakių r. sav., Kudirkos Naumiestis, Kybartų gatvė Rajoniniai keliai, pažeidimo esmė - pareigos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimui apdrausti viešajame eisme dalyvaujančias transporto priemones nevykdymas, automobilis Peugeot 406, valstybinis Nr. ( - ) Tačiau jis administracinio nusižengimo padarymo dieną - 2018 m. birželio 11 d. 23 val. 20 min. nebuvęs ir negalėjęs būti transporto priemonės - automobilio Peugeot 406, valstybinis Nr. ( - ) valdytojas, šios transporto priemonės nevaldęs ir ja nesinaudojęs. Pagal 2018-06-09 transporto priemonės pirkimo - pardavimo sutartį (jos kopija pridedama prie skundo), šį automobilį jis pardavęs J. K.. Po sandorio, 2018 m. birželio 10 d. duomenys apie transporto priemonės savininko pasikeitimą pateikiami ir įregistruoti VĮ „ Regitra" (pateikiamas išrašas). Prašantis panaikinti VSAT prie LR VRM Pagėgių pasienio rinktinės Kudirkos Naumiesčio pasienio užkardos 2018 m. birželio 27 d. nutarimą administracinio nusižengimo byloje Nr. 37235-( - )2018 ir administracinio nusižengimo teiseną jo atžvilgiu nutraukti (b.l.4,5).

11Institucija, atlikusi administracinio nusižengimo tyrimą, Valstybinės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Pagėgių pasienio rinktinės Kudirkos Naumiesčio pasienio užkardos skyrius pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame prašo teismo 2018 m. birželio 27 d. Kudirkos Naumiesčio pasienio užkardoje priimtą nutarimą administracinio nusižengimo byloje Nr. 37235-( - )2018 palikti nepakeistą ir M. M. skundo netenkinti. Atsiliepime nurodo, kad administracinio nusižengimo protokolo surašymo dieną M. M. buvo automobilio Peugeot 406, valstybinis Nr. ( - ) savininkas, apie tai liudija pažyma, kurią protokolą surašęs pareigūnas išsiėmė iš Informatikos ir ryšių departamento prie LR VRM duomenų bazės. Taip pat nori atkreipti dėmesį, kad pirkimo - pardavimo sutartis, kurią pateikė pil. M. M., neįrodo, kad automobilis perėjo kitam savininkui tol, kol VĮ „Regitra" tai nėra užregistruojama (b.l.10).

12II.

13Proceso dalyvių paaiškinimų teismo posėdyje esmė.

14Administracinėn atsakomybėn traukiamas M. M. kurio atžvilgiu priimtas nutarimas, teismo posėdyje savo skundą palaikė, bei paaiškino, kad pardavęs automobilį K., ir pagavo be draudimo, jam uždėjo baudą, nesuprantantis dėl ko. Automobilis jo vardu nebuvo registruotas. Pirkimo –pardavimo sutartis buvo ant jo, deklaravo ant jo, ir paskui jį pardavęs K.. Prieš tai automobilis priklausė J. D., jo draugui. Iš jo pirkęs, surašę pirkimo - pardavimo sutartį. Pirkęs birželio 6 d., kadangi jis išvažiavo į užsienį, prašė jo parduoti automobilį, ant jo uždeklaravo, jis pardavęs. Sutartis su J. D. buvo birželio 6 d., o pardavęs birželio 9 d. K., kurį pažįstantis iš matymo. Draudimas buvo iki birželio 10 d. Regitroje J. D. matyti tik birželio 10 d. uždeklaravo pardavimą, todėl nuo tada automobilis registruotas jo vardu, nors automobilį buvo pardavęs.(2018-08-16 teismo posėdžio protokolo - garso įrašo 6 min. 26 s. – 10 min.42 s..)

15Institucijos, atlikusios administracinio nusižengimo tyrimą, Valstybinės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Pagėgių pasienio rinktinės Kudirkos Naumiesčio pasienio užkardos skyriaus vyr. specialistas R. F. su skundu nesutiko, palaikė atsiliepimą, bei paaiškino, kad jam viskas yra aišku ir paprasta. Buvo gauti duomenys iš Regitros, kad automobilis priklauso M. M., jam yra atsakomybė, kad savininkas automobilio privalo jį apdrausti. Ta sutartis, kur sudaryta, kad pardavė K. J., ta sutartėlė, kol ji nepateikta Regitroje, kol Regitra neišregistravo nuo žmogaus, ji nieko nereiškia. Pažeidimas buvo birželio 11 d. Laiškas buvo išsiųstas birželio 13 d., gražintas liepos 19 d., kadangi pažymėtas, kad neatsiimtas. J. M. būtų atsivežęs tą žmogų, kuriam pardavęs, tas būtų patvirtinęs, tai gal viskas būtų kitaip. Kadangi niekas neatsiliepė, todėl ir buvo surašytas jam protokolas. Jie neturėjo jokių paaiškinimų ir komentarų, todėl sprendę, kad automobilis priklauso M. M.. (2018-09-03 teismo posėdžio protokolo - garso įrašo 3 min. 14 s. – 15 min.05 s..)

16Teismo posėdyje taip pat buvo apklaustas liudytojas J. K. (2018-09-03 teismo posėdžio protokolo - garso įrašo 7 min. 58 s. – 13 min. 05 s..) Skundas tenkintinas.

17III.

18Skundo tenkinimo pagrindai ir motyvai.

19Teismas, nagrinėdamas bylą dėl skundo dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje, patikrina institucijos priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą (ANK 641 str.). Skundžiamu Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Pagėgių pasienio rinktinės Kudirkos Naumiesčio vyresniojo specialisto R. F. 2018 m. birželio 27 d. nutarimu Nr.37235-ANR_N-542-2018 administracinio nusižengimo byloje M. M. buvo pripažintas kaltu, padaręs administracinį nusižengimą, numatytą ANK 415 str.1 d., t. y. 2018-06-11 23:20 val. Šakių r. sav., Kudirkos Naumiestyje, Kybartų gatvė rajoniniai keliai, nevykdęs pareigos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu apdrausti viešame eisme dalyvaujančią transporto priemonę – Peugeot 406, v/nr ( - ), bei tuo pažeidęs Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-11 nutarimu Nr.1950, punktas nenurodytas. ANK 415 str.1 d. numato atsakomybę už transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu neapdraustų transporto priemonių vairavimą ir (ar) pareigos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu apdrausti viešajame eisme dalyvaujančias transporto priemones nevykdymą. Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 2001 m. birželio 14 d. Nr.IX-378 4 str.2 d. nustatyta, kad už draudimo sutarties sudarymą šio įstatymo 43 straipsnio nustatyta tvarka atsako transporto priemonės savininkas, taigi jis turi pareigą apdrausti transporto priemonę, ir už šios pareigos nevykdymą jam gali būti taikoma administracinė atsakomybė pagal ANK 415 str.1 d. Šio straipsnio 3 d. nustatyta, kad šio str. 2 d. nurodyti asmenys ir transporto priemonės valdytojai negali naudoti patys ir leisti naudoti kitam asmeniui neapdraustos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu transporto priemonės. Šio įstatymo 8 str.17 d. išaiškinta, kad transporto priemonės valdytojas – asmuo, nuosavybės, patikėjimo, nuomos, panaudos ar kitokiu teisėtu pagrindu valdantis ir (ar) naudojantis transporto priemonę, transporto priemonės valdytoju taip pat laikomas fizinis asmuo, kuris tiek teisėtai, tiek neteisėtai vairuoja transporto priemonę. Šis įstatymas transporto priemonės savininko apibrėžimo nepateikia. Byloje neginčytinai nustatyta, kad M. M. automobilį Peugeot, v/nr ( - ) pirko pagal 2018-06-06 pirkimo - pardavimo sutartį iš ankstesnio jo savininko J. D., kurio vardu automobilis buvo įregistruotas VĮ ,,Regitra“. 2018-06-09 automobilį pirkimo - pardavimo sutartimi, nepakeitęs jos registracijos VĮ ,,Regitra“ M. M. pardavė automobilį J. K., kuris teismo posėdyje apklaustas tai patvirtino, bei nurodė, kad jį vairavo be draudimo, bei buvo nubaustas už tai. Dėl automobilio išregistravimo ar perregistravimo M. M. į VĮ ,,Regitra“ nesikreipė, tai padarė buvęs savininkas J. D. 2018-06-10 (b.l.104), dėl ko VĮ ,,Regitra“ duomenų bazėje nauju savininku buvo įrašytas M. M.. Nedraustas automobilis sulaikytas 2018-06-11, kai jo savininku jau buvo įrašytas M. M.. Nors automobilį vairavo J. K., o automobilis registruotas M. M. vardu, iš administracinio nusižengimo bylos nėra matyti, kad su J. K. būtų aiškintasi, kas yra tikrasis automobilio savininkas.

20Asmuo įgijęs daiktą savo nuosavybėn tampa šio daikto savininku. Vienas iš nuosavybės įgijimo būdų yra pirkimo - pardavimo sutartis. Pirkimo – pardavimo sutartimi pardavėjas įsipareigoja perduoti daiktą pirkėjui nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas – priimti daiktą ir sumokėti už jį nustatytą (susitartą) kainą. Pardavėjas privalo parduodamą daiktą perduoti pirkėjui, t. y. jam valdyti nuosavybės (patikėjimo) teise, ir patvirtinti savo turėtą nuosavybės teisę į perduodamą daiktą. Tik savininkas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę perduoti kitam asmeniui nuosavybės teisės objektą ir nuosavybės teisę (CK 4.37, 6.317 str.). Taigi daikto pardavimas reiškia nuosavybės teisių į daiktą ir nupirkto daikto realų perdavimą. Tik esant šiai juridinių faktų sudėčiai pirkėjas pirkimo–pardavimo sutarties pagrindu tampa teisėtu daikto savininku (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus 2008 m. balandžio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. J. v. UAB „Transverslas“, N. B., bylos Nr. 3K-3-229/2008). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nuosavybės teisės atsiradimo ar pasibaigimo pagrindas yra ne teisinės registracijos faktas, o įstatyme numatyta aplinkybė (sandoris, įvykis, aktas ar kt.), su kuria siejama civilinių teisių ir pareigų atsiradimas ar pasibaigimas. Teisinė registracija yra atsiradusios subjektinės nuosavybės teisės įregistravimo ar pasibaigusios tokios teisės išregistravimo pagrindas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gruodžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. D., D. M. v. P. V. Š., E. Š., bylos Nr. 3K-3-1158/2003). Automobilio registravimas ir jo pirkimo–pardavimo sutartis yra skirtingi dalykai. Automobilio pirkimo–pardavimo sutartis yra nuosavybės teisės įgijimo pagrindas (CK 4.47 str.1 p., 6.305 str.1 d.). O automobilio įregistravimas nėra nuosavybės teisės atsiradimo pagrindas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje uždaroji akcinė bendrovė ,,Automera“ v. G. M., bylos Nr. 3K-7-309/2010).

21Atsižvelgiant į teismo nustatytas aplinkybes, išvardintas anksčiau, taip pat paminėtą teismų praktiką, darytina išvada, kad M. M. 2018-06-11 nebuvo automobilio Peugeot 406, v/nr FCR, kurį vairavo be galiojančio privalomojo transporto priemonių draudimo J. K., savininkas, dėl ko neturėjo pareigos šį automobilį apdrausti, šios aplinkybės administracinio nusižengimo tyrimo metu nebuvo tirtos. Automobilio savininkas jo vairavimo momentu buvo J. K., kuris nubaustas administracine nuobauda už neapdrausto automobilio vairavimą. Dėl to administracinėn atsakomybėn traukiamo M. M. skundas tenkintinas, bei Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Pagėgių pasienio rinktinės Kudirkos Naumiesčio vyresniojo specialisto R. F. 2018 m. birželio 27 d. nutarimas Nr.37235-ANR_N-542-2018 administracinio nusižengimo byloje naikintinas kaip nepagrįstas.

22Teismas, remdamasis virš paminėtu bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 621 straipsniu, 641 straipsniu, 642 straipsnio 1 d. 1 p.,

Nutarė

23Administracinėn atsakomybėn traukiamo M. M. skundą tenkinti visiškai.

24Panaikinti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Pagėgių pasienio rinktinės Kudirkos Naumiesčio pasienio užkardos vyresniojo specialisto R. F. 2018 m. birželio 27 d. nutarimą Nr.37235-ANR_N-542-2018 administracinio nusižengimo byloje ir administracinio nusižengimo teiseną nutraukti.

25Nutarimo nuorašą ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo nutarties priėmimo dienos išsiųsti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Pagėgių pasienio rinktinės Kudirkos Naumiesčio pasienio užkardai bei išsiųsti (įteikti) M. M..

26Nutarimas per 20 kalendorines dienas nuo jo kopijos išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmus ar per bet kuriuos šio teismo rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų teisėjas Jonas Abraitis,... 2. sekretoriaujant Laimutei Drebulienei,... 3. dalyvaujant: administracinėn atsakomybėn traukiamam M. M., kurio atžvilgiu... 4. institucijos, atlikusios administracinio nusižengimo tyrimą, Valstybės... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 6. Teismas... 7. I.... 8. Skundo, atsiliepimų į skundą esmė.... 9. 2018-07-20 Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmuose iš Valstybės... 10. M. M. teismui skundžia administracinio nusižengimo byloje 2018-06-27 priimtą... 11. Institucija, atlikusi administracinio nusižengimo tyrimą, Valstybinės sienos... 12. II.... 13. Proceso dalyvių paaiškinimų teismo posėdyje esmė.... 14. Administracinėn atsakomybėn traukiamas M. M. kurio atžvilgiu priimtas... 15. Institucijos, atlikusios administracinio nusižengimo tyrimą, Valstybinės... 16. Teismo posėdyje taip pat buvo apklaustas liudytojas J. K. (2018-09-03 teismo... 17. III.... 18. Skundo tenkinimo pagrindai ir motyvai.... 19. Teismas, nagrinėdamas bylą dėl skundo dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo... 20. Asmuo įgijęs daiktą savo nuosavybėn tampa šio daikto savininku. Vienas iš... 21. Atsižvelgiant į teismo nustatytas aplinkybes, išvardintas anksčiau, taip... 22. Teismas, remdamasis virš paminėtu bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 23. Administracinėn atsakomybėn traukiamo M. M. skundą tenkinti visiškai.... 24. Panaikinti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus... 25. Nutarimo nuorašą ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo nutarties... 26. Nutarimas per 20 kalendorines dienas nuo jo kopijos išsiuntimo ar išdavimo...