Byla 2-6833-221/2011
Dėl taikos sutarties patvirtinimo vykdomojoje byloje Nr. 0161/11/00305, sudarytos tarp išieškotojo UAB „PALINK“ ir skolininko UAB „Metalų komercijos agentūra“

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Lozoraitytė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi antstolės Jurgitos Žilinskaitės prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo vykdomojoje byloje Nr. 0161/11/00305, sudarytos tarp išieškotojo UAB „PALINK“ ir skolininko UAB „Metalų komercijos agentūra“,

Nustatė

2kad antstolės Jurgitos Žilinskaitės kontorai perduotas vykdyti Kauno miesto apylinkės teismo 2011-02-17 Vykdomasis raštas Nr. 2-27124-221/2010 dėl 7642,12 Lt skolos ir 6 (šešių) procentų metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko UAB „Metalų komercijos agentūra“, išieškotojo UAB „PALINK“ naudai.

3Pareiškėjas pateikė teismui prašymą dėl taikos sutarties, sudarytos tarp išieškotojo UAB „PALINK“ ir skolininko UAB „Metalų komercijos agentūra“, patvirtinimo vykdomojoje byloje Nr. 0161/11/00305.

4Prašymas tenkintinas.

5Lietuvos Respublikos CPK 595 str. numato, kad vykdymo proceso metu išieškotojas ir skolininkas turi teisę sudaryti taikos sutartį, kurią šalys sudaro raštu ir pateikia išieškojimą vykdančiam antstoliui. Gavęs taikos sutartį, antstolis vykdomosios bylos vykdymą sustabdo ir ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo šios sutarties gavimo perduoda ją apylinkės teismui, kuris nutartimi taikos sutartį patvirtina.

6Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas teismui pateikė tinkamo turinio taikos sutartį, tvirtintina rašytinio proceso tvarka, nekviečiat šalių į posėdį, kadangi šalių sudaryta ir teismui pateikta taikos sutartis neprieštarauja įstatymo imperatyvioms nuostatoms, viešajam interesui, nepažeidžia šalių teisių ir teisėtų interesų, todėl priimtina ir tvirtintina, o vykdomoji byla Nr. 0161/11/00305 nutrauktina (CPK 42 str., 140 str. 3 d., 294 str., 629 str. 1 d. 2 p.).

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 3 d., 290-292 str. str., 595 str. 3 d.

Nutarė

8patvirtinti išieškotojo UAB „PALINK“, įmonės kodas 110193723, buveinė – Lentvario g. 33, Vilnius, ir skolininko UAB „Metalų komercijos agentūra“, įmonės kodas 134937187, buveinė – Draugystės g. 17, Kaunas, taikos sutartį vykdomojoje byloje Nr. 0161/11/00305, sudarytą 2011-02-21, tokiomis sąlygomis:

91. Ieškovas ir atsakovas susitaria Kauno miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-27124-221/2010 priimto teismo sprendimo vykdymo klausimus išspręsti taikos sutartimi;

102. Atsakovas pripažįsta teismo sprendimu ieškovo naudai iš atsakovo priteistą skolos sumą 35 485,88 Lt (trisdešimt penkis tūkstančius keturis šimtus aštuoniasdešimt penkis litus 88ct). Šalys patvirtina, kad aukščiau nurodytą skolą (35 485,88 Lt) atsakovas šiai dienai yra sumokėjęs ieškovui;

113. Ieškovas atsisako šių teismo sprendimu iš atsakovo priteistų reikalavimų: 6387 Lt (šešių tūkstančių trijų šimtų aštuoniasdešimt septynių litų) delspinigių, 6 (šešių) procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1256 Lt (vieno tūkstančio dviejų šimtų penkiasdešimt šešių litų) bylinėjimosi išlaidų;

124. Taikos sutarties šalys pareiškia, jog šia Taikos sutartimi ginčas yra galutinai išsprendžiamas, ir įvykdžius šios Taikos sutarties sąlygas, šalys nebeturės jokių turtinių ir/ar neturtinių reikalavimų ir/ar pretenzijų viena kitos atžvilgiu dėl ieškinio dalyko civilinėje byloje Nr. 2-27124-221/2010. Šalys apmoka kiekviena savo patirtas bylinėjimosi išlaidas;

135. Taikos sutarties šalys pareiškia, kad joms yra išaiškintas CPK 293 str. 5 p. ir 294 str. 2 d. numatytų taikos sutarties sudarymo teisinių pasekmių turinys, t.y. išaiškinta, jog, sudarius taikos sutartį ir nutraukus bylą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Taikos sutarties šalims yra žinoma, kad teismo patvirtinta taikos sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas, jos šalims turintis galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią;

146. Pasirašydamos šią taikos sutartį, sutarties šalys patvirtina, jog yra atidžiai susipažinusios su jos sąlygomis ir reikalavimais, visiškai supranta taikos sutarties turinį bei pasižada taikos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus sąžiningai vykdyti;

157. Visa su šios taikos sutarties sudarymu, jos turiniu ir vykdymu susijusi informacija yra laikoma konfidencialia ir negali būti atskleista jokiems tretiesiems asmenims be išankstinio raštiško kitos šalies sutikimo, išskyrus kompetentingoms valstybės institucijoms įstatymų nustatyta tvarka. Šalis, pažeidusi šį punktą privalo kitai šaliai sumokėti baudą, lygią 10 000 Lt (dešimt tūkstančių litų);

168. Sudarydamas šią taikos sutartį atsakovas pripažįsta ieškinį šioje taikos sutartyje nurodyta apimtimi;

179. Taikos sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos, o įgyja priverstinai vykdytino dokumento galią nuo teismo nutarties, kuria patvirtinama ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos;

1810. Taikos sutarties šalys įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas informuoti viena kitą apie visų aplinkybių, reikšmingų šios sutarties vykdymui (pvz., šalių adresų, atsiskaitomųjų sąskaitų ir kt.), pasikeitimą;

1911. Taikos sutarties šalys pareiškia, kad ši taikos sutartis sudaryta nenaudojant apgaulės, spaudimo, vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais, visos šios taikos sutarties sudarymo aplinkybės šalims yra žinomos.

2012. Šalys bendru sutarimu prašo teismą patvirtinti taikos sutartį rašytinio proceso tvarka ir nutraukti civilinę bylą Nr. 2-27124-221/2010 bei panaikinti atsakovo turtui civilinėje byloje Nr. 2-27124-221/2010 taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

21Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2010-10-25 nutartimi civilinėje byloje Nr. L2-24263-221/2010 taikytas laikinąsias apsaugos priemones - areštą skolininko UAB „Metalų komercijos agentūra“, įmonės kodas 134937187, buveinė – Draugystės g. 17, Kaunas, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT80 7400 0100 7112 3813, Danske Bank A/S Lietuvos filialas, nekilnojamajam ir kilnojamajam turtui ne didesnei kaip 41 872,88 Lt sumai, o jo nesant ar esant nepakankamai, piniginėms lėšoms ne didesnei kaip 41 872,88 Lt sumai, priklausančioms skolininkui ir esančioms pas skolininką ar trečiuosius asmenis.

22Vykdomąją bylą Nr. 0161/11/00305 nutraukti.

23Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Lozoraitytė rašytinio... 2. kad antstolės Jurgitos Žilinskaitės kontorai perduotas vykdyti Kauno miesto... 3. Pareiškėjas pateikė teismui prašymą dėl taikos sutarties, sudarytos tarp... 4. Prašymas tenkintinas.... 5. Lietuvos Respublikos CPK 595 str. numato, kad vykdymo proceso metu... 6. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas teismui pateikė tinkamo turinio... 7. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 3 d., 290-292 str.... 8. patvirtinti išieškotojo UAB „PALINK“, įmonės kodas 110193723, buveinė... 9. 1. Ieškovas ir atsakovas susitaria Kauno miesto apylinkės teismo civilinėje... 10. 2. Atsakovas pripažįsta teismo sprendimu ieškovo naudai iš atsakovo... 11. 3. Ieškovas atsisako šių teismo sprendimu iš atsakovo priteistų... 12. 4. Taikos sutarties šalys pareiškia, jog šia Taikos sutartimi ginčas yra... 13. 5. Taikos sutarties šalys pareiškia, kad joms yra išaiškintas CPK 293 str.... 14. 6. Pasirašydamos šią taikos sutartį, sutarties šalys patvirtina, jog yra... 15. 7. Visa su šios taikos sutarties sudarymu, jos turiniu ir vykdymu susijusi... 16. 8. Sudarydamas šią taikos sutartį atsakovas pripažįsta ieškinį šioje... 17. 9. Taikos sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos, o įgyja priverstinai... 18. 10. Taikos sutarties šalys įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas informuoti... 19. 11. Taikos sutarties šalys pareiškia, kad ši taikos sutartis sudaryta... 20. 12. Šalys bendru sutarimu prašo teismą patvirtinti taikos sutartį... 21. Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2010-10-25 nutartimi civilinėje... 22. Vykdomąją bylą Nr. 0161/11/00305 nutraukti.... 23. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos...