Byla 2-228-816/2011
Dėl dalies sutikimo, statybos leidimo panaikinimo ir ipareigojimo pakeisti garažo projekta, n u s t a t e:

1Vilniaus miesto 4 apylinkes teismo teiseja Jovita Einikiene, sekretoriaujant Marijai Zubrickienei, dalyvaujant ieškovei L. S. ir jos atstovui advokato padejejui A. T. Paruliui, atsakovo atstovui advokatui D. A., treciojo asmens - Vilniaus miesto savivaldybes administracijos - atstovei R. C., treciajam asmeniui J. L.-Stonienei, viešame teismo posedyje išnagrinejusi civiline byla pagal ieškoves L. S. ieškini atsakovui M. S., dalyvaujant tretiesiems asmenims J. L.-Stonienei, Vilniaus miesto savivaldybes administracijai, Nordea B. F. Plc Lietuvos skyriui, išvada teikianciai institucijai - Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritoriju planavimo ir statybos valstybines priežiuros skyriui - del dalies sutikimo, statybos leidimo panaikinimo ir ipareigojimo pakeisti garažo projekta, n u s t a t e:

2ieškove, vadovaudamasi CK 1.91, 4.103 straipsniais, ieškiniu (t. 1, b.l. 34-39) kreipesi i teisma, prašydama: 1) panaikinti jos sutikima (suderinima) atsakovo pateiktame sodo sklypo plane M 1:500 toje dalyje, kurio pagrindu savo sklype sodininku bendrijoje „Riešutas“, skl. Nr. 185, G. S. g. 90, Vilniuje, M. S. suprojektavo nauja 4,7 metru aukšcio statini - garaža; 2) panaikinti sutikimo (suderinimo) pagrindu Vilniaus miesto savivaldybes išduota 2007-06-01 statybos leidima, registracijos Nr. GN/578/07-0437 dalyje, kur naikintino ieškoves išduoto leidimo sutikimo (suderinimo) pagrindu atsakovui savo sklype leista statyti mineta garaža; 3) ipareigoti atsakova projektuoti jam nuosavybes teise priklausancio seno sodo pastato rekonstrukcija (restauravima) i garaža, nesiskiriancia nuo faktiškai naturoje esamo sodo pastato ploto ir aukšcio arba projektuoti nauja statini 3 metru atstumu nuo ieškoves sklypo ribos, esama sena sodo pastata perstatant arba nugriaunant. Ieškove nurode, kad 2006 metais sutiko su atsakovo pateiktame plane nurodytais sklypo matavimais ir neturejo priekaištu projektiniam užstatymui. Taciau atsakovas ieškovei nepateike nei planuojamu statiniu priešprojektiniu pasiulymu, nei statiniu projektu, nenurode ir nederino jokiu duomenu apie tai, kokio aukšcio statinius ketina statyti, kiek tai paveiks ieškoves žemes sklypa, ar bus užstojama saule, šviesa, kaip kiti projektuojami statiniai paveiks ieškoves nuosavybes teise turima žemes sklypa ir sodo pastata, taip pat nenurode, kokio išmatavimo ir konstrukciju bei kaip restauruos ant ieškoves ir atsakovo sklypu ribos, greta ieškoves medinio namelio stovinti statini i garaža. Atsakovas nenurode, kad praktiškai savo sklype projektuoja nauja 4,7 metru aukšcio statini – garaža – vietoje esamo seno sodo pastato, o ne ši sodo pastata restauruoja. Atsakovo suprojektuotas garažas yra dvigubai aukštesnis už prieš tai buvusi sena sodo nameli, o tai pažeidžia ieškoves teises, nes kyla neigiamas poveikis ieškoves mediniam sodo nameliui ir žemes sklypui - blogeja insoliacija, oro pralaidumas tarp ieškoves sodo namelio ir atsakovo projektuojamo statiniu, gali drekti ieškoves medinio namelio sienos, blogeja žemes sklypo naudojimo, sodininkystes vystymo salygos, mažeja ieškoves žemes sklypo verte, apsunkinama statyba ieškoves sklype.

3Atsiliepime i patikslinta ieškini (t. 1, b.l. 47-52) atsakovas nurode su juo nesutinkas. Paaiškino, kad ieškove suvoke, jog atsakovui priklausantis senas sodo namelis bus perstatytas i garaža. Ieškove neva suklydo del garažo aukšcio, taciau tai nelaikytina esminiu suklydimu, sudaranciu pagrinda naikinti ieškoves sutikima.

4Tretysis asmuo J. L.-Stoniene iš esmes palaike atsakovo atsiliepime išdestytas aplinkybes (t. 2, b.l. 23-25).

5Vilniaus miesto savivaldybes administracija atsiliepime i ieškini (t. 1, b.l. 59-62) taip pat nurode su juo nesutinkanti. Paaiškino, kad ieškovei apie tai, jog atsakovas planuoja statyti 4,7 metru aukšcio garaža (rekonstruoti sodo nameli i garaža), turejo buti žinoma dar 2006 metais, duodant gincijama sutikima. Nurode, kad statybos leidimas atsakovui buvo išduotas butent pagal su ieškove suderinta projekta, o ne koki kita projekta. Ieškove buvo susipažinusi su visu sklypo užstatymo projektu, kuriame buvo nurodytas ne tik sklypo užstatymo planas, bet ir sklype projektuojamu statiniu aukštingumas. Taip pat Vilniaus miesto savivaldybes administracija teige, kad ieškove praleido Administraciniu bylu teisenos istatymo 33 str. 1 d. nustatyta 2007-06-01 statybos leidimo nugincijimo termina.

6Treciasis asmuo Nordea B. F. Plc Lietuvos skyrius atsiliepimo nepateike.

7Išvada teikianti institucija Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritoriju planavimo ir statybos valstybines priežiuros skyrius išvadoje nurode, kad atsakovo garažo projektas yra suprojektuotas pagal Vilniaus miesto savivaldybes administracijos 2007-06-01 išduota statybos leidima ir nustatyta tvarka suderintas su gretimu sklypu savininkais, minetam projektui neprieštarauja ir SB „Riešutas“ pirmininke. Be to, garažas yra suprojektuotas vieno aukšto su stogo nuolydžiu (vandens nuvedimu) i paties atsakovo sklypa (2 t., b. l. 26)

8Ieškove posedyje papildomai nurode, kad kai pasirašinejo sutikima, jai nebuvo akcentuota, kad garažas pasidarys dvigubai didesnis, teige plano nemaciusi, taip pat nemaciusi nei rekonstruojamo pastato aukšcio, nei jo plocio. Garažo plana (projekta) ieškove pamate gerokai veliau, kai kreipesi i savivaldybe del papildomu dokumentu gavimo. Atsakovo nesažiningumas pasireiške tuo, kad ieškovei buvo parodytas planas ir nepasakyta, jog norima statyti dideli garaža dviems automobiliams. Ieškove nenagrinejo to plano. Jai buvo akcentuota, kad atsakovas nori statyti nama. Ieškove plane surašytu projektuojamu statiniu plotu nepastebejo ir i juos nesigilino. Plane buvo parašyta, kad senas pastatas restauruojamas i garaža. Ieškove suprato, kad sodo pastato (restauruojamo i garaža) plotas nepakis, o veliau (2008 metais) pasirode, kad buvo planuota statyti visiškai kita, didesni pastata. Statybos reglamentas numato, kad restauravimas ar rekonstrukcija gali buti ne daugiau 10 proc. skirtumo nuo pastato turio, aukšcio ir pan.

9Ieškoves atstovas papildomai nurode, kad ieškovei 2006 m. sausio men. buvo pateiktas sklypo planas su techniniais rodikliais, kuriame aiškiai ivardintas ir numeriais pažymetas garažo, kaip statinio restauravimas i garaža, nenurodant sklypo plane busimo objekto aukšcio ir kitu detaliu techniniu parametru, išskyrus turi ir užstatymo plota. Atitinkamai, techninis projektas, priešprojektinis pasiulymas ar perprojektuoto sodo namelio (garažo) vizualizacija derinant su ieškove pateikta nebuvo. Atsakovas suklaidino ieškove savo pateiktu sklypo planu, sudare nepatogias salygas išsiaiškinti ir neinformavo, nepateike pilnu dokumentu apie galutinai parengta po pusantru metu technini projekta ir apie išduota statybos leidima, nutylejo esminius duomenis apie busima statyba. Ieškove, net ir matydama plane nurodyta planuojamo statyti (rekonstruoti, restauruoti) garažo turi bei plota, negalejo susidaryti pilnos nuomones apie garažo aukšti.

10Atsakovo atstovas teismo posedyje papildomai nurode, kad ieškove pati patvirtino, jog duodama sutikima, nepraše pateikti jokiu papildomu duomenu. Priklausomumo tarp ieškoves ir atsakovo nebuvo, todel kalbeti apie apgaule, spaudima, prievarta, kad butu toks sutikimas išgautas, kad ieškove butu verciama skubeti, nepagristai sutikima pasirašyti, galimybiu nera. Ieškove patvirtino, kad ji suvoke, jog sodo namelio, kaip tokio neliks, jis bus perstatomas i garaža. Kai yra perstatomas daiktas, jau savaime ieškovei, kaip atidžiam asmeniui, besirupinanciam kas vyks jos kaimyniniame sklype, turejo sukelti bent jau smalsuma, naturalu, kaip rupestingo savininko, padidinta atiduma – kokie gi bus tie statiniai.

11Vilniaus miesto savivaldybes administracijos atstove posedyje nurode, jog ieškove pasiraše ant projekto, kuriame nurodyti visi statybos duomenys – užstatymo plotas, tankumas, intensyvumas, bendras statybinis turis, plotas tiek gyvenamojo pastato, tiek garažo pastato. Matydama šiuos duomenis, jeigu kilo kažkokiu klausimu, tai ieškove turejo galimybe pasidometi, pasikonsultuoti su specialistais, o tokiu duomenu, kad buvo priversta pasirašyti sutikima, ieškove nepateike. Vilniaus miesto savivaldybes administracijos atstove nurode mananti, kad sutikimas yra pasirašytas ant dokumento laisva valia, ne apgaules budu, todel nera pagrindo laikyti, kad statybos leidimas galejo buti neišduodamas.

12Ieškinys atmestinas.

13Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškove ir atsakovas yra gretimu sodo sklypu, esanciu atitinkamai sodininku bendrijoje „Riešutas“, skl. Nr. 186, G. S. g. 92, Vilniuje, ir sodininku bendrijoje „Riešutas“, skl. Nr. 185, G. S. g. 90, Vilniuje, savininkai (t. 1, b. l. 53-57, 118-119). Kadangi atsakovas jam priklausanciame žemes sklype ketino statyti statinius mažesniu kaip 3 metru atstumu nuo ieškovei priklausancio sklypo ribos, vadovaudamasis Sodininku bendriju istatymo 6 straipsnio 4 dalies 1 punktu, jis kreipesi i ieškove del sutikimo statyti tokius statinius davimo.

14Ieškove gincija davusi atsakovui sutikima statyti 4,7 metru aukšcio statini – garaža (šiuo metu ivardijama kaip sodo pastata), unikalus Nr. 1397-6049-5018. L. S. teigia maniusi, jog restauruojant/rekonstruojant atsakovo sklype esanti sodo pastata ir vietoje jo irengiant garaža, statinio matmenys esmingai nesikeis; ieškoves teigimu, prieš jai duodant sutikima statyti atsakovo planuojamus statinius, M. S. jai neatskleide visos reikšmingos informacijos, butinos apsisprendžiant del sutikimo davimo, nesažiningai nuslepe, nutylejo del to, jog po restauravimo (rekonstrukcijos) pastato plotas padides. Turedama tokia informacija, ieškove nebutu davusi sutikimo statyti (rekonstruoti) garažo, didinant pastato aukšti, todel sutikimo davimas neatitiko tikrosios ieškoves valios, duodama sutikima, ieškove nežinojo, nesuprato kilsianciu pasekmiu (t. y. aukštesnio nei prieš tai statinio šalia ieškoves sklypo ribos iškilimo).

15CK 1.91 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad del apgaules sudarytas sandoris, taip pat sandoris, kuri asmuo del susidejusiu aplinkybiu buvo priverstas sudaryti labai nenaudingomis salygomis, gali buti teismo tvarka pripažintas negaliojanciu pagal nukentejusiojo ieškini. To paties straipsnio 5 dalyje numatyta, jog apgaule, be kita ko, gali buti sandorio šalies tylejimas, t. y. aplinkybiu, kurias žinodama kita sandorio šalis nebutu sudariusi sandorio, nuslepimas, jeigu, vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sažiningumo principais, tos aplinkybes turejo buti atskleistos kitai šaliai, arba aktyvus veiksmai, kuriais siekiama suklaidinti kita sandorio šali del sandorio efekto, jo esminiu salygu, sandori sudarancio asmens civilinio teisinio subjektiškumo bei kitu esminiu aplinkybiu.

16Iš teismui pateikto atsakovo sklypo plano M 1:500 (t. 1, b.l. 25, 67, 102) matyti, kad jame ieškove 2006 metais padare iraša apie tai, jog su pateiktame plane nurodytais sklypo matavimais sutinka ir neturi priekaištu sklypo projektiniam užstatymui. Plane buvo nurodyti sklypo pagrindiniai techniniai rodikliai, tarp kuriu buvo ir planuojamo rekonstruoti sodo pastato (garažo) projektinis plotas (33,40 kv. m), turis (162,37 kub. m), plotis bei ilgis. Kompetentingos institucijos ir istaigos toki plana pripažino tinkamu projektiniu dokumentu derinant busimu statybu technines salygas bei išduodant leidima tokioms statyboms. Vilniaus miesto savivaldybes administracijos atstove patvirtino, jog atsakovui išduotame statybos leidime nurodyti pagrindiniai garažo statybos (rekonstrukcijos) techniniai rodikliai ir su ieškove suderintame projekte (plane) nurodyti garažo statybos (rekonstrukcijos) techniniai rodikliai yra tapatus; šiuos teiginius irodo ir Vilniaus miesto savivaldybes administracijos pateikta rašytine bylos medžiaga, susijusi su statybos leidimo išdavimu (t. 1, b. l. 72-151). Ieškove, davusi sutikima projektiniam atsakovo sklypo užstatymui, suteike atsakovui teiseta lukesti testi projektavimo procedura toliau bei vykdyti statybas pagal ieškoves duoto sutikimo projektini užstatyma, taip pat valstybes institucijoms dave teiseta pagrinda priimti statybos procese numatomus leidimus, sprendimus.

17Net jei atsakovas prieš ieškovei duodant sutikima ir neakcentavo, jog po sodo pastato rekonstrukcijos jo aukštis vienoje puseje padides, L. S., budama apdairia, atidžia ir rupestinga, aukštaji universitetini išsilavinima turincia žemes sklypo sodininku bendrijoje „Riešutas“, skl. Nr. 186, G. S. g. 92, Vilniuje, ir jame esanciu statiniu savininke, turejo galimybe dometis jai pasirašyti pateiktame plane nurodytais duomenimis, gilintis i ju turini, bei, turedama prieštaravimu del tokiu duomenu, atsisakyti pasirašyti pateikta projekta (plana). Plane nurodyti rekonstruojamo garažo užstatyto ploto ir turio duomenys, vaizdine informacija apie garažo vieta atsakovui priklausanciame sklype turetu buti suprantama bet kuriam protingam asmeniui, o juolab – aukštaji universitetini išsilavinima turinciam darbingam asmeniui. Vis delto pati ieškove pripažino jai pasirašyti pateiktame plane (projekte) nurodytu duomenu detaliau neanalizavusi, papildomu duomenu, galinciu tureti itakos sutikimo davimui, iš atsakovo neprašiusi. Kad prieš ieškovei duodant sutikima garažo rekonstrukcijai, jai buvo daromas koks nors spaudimas ar neteiseta itaka, L. S. nepagrinde, neirode.

18Atkreiptinas demesys ir i tai, kad nerekonstruoto sodo pastato užstatytas plotas yra 23 kv. m, o turis – 52 kub. m (t. 1, b. l. 53-54). Po rekonstrukcijos sodo pastato (garažo) užstatytas plotas turetu sudaryti 33,40 kv. m, o turis - 162,37 kub. m. Byloje nesant duomenu apie tai, kad po sodo pastatu (garažu) butu irengtas rusys ir kad jo turis butu iskaiciuotas i bendra sodo pastato (garažo) turi, darytina išvada, kad nerekonstruoto sodo pastato vidutinis aukštis sudaro 2,26 m (byloje dalyvaujanciu asmenu teigimu, aukšciausioje vietoje nerekonstruoto sodo pastato aukštis siekia apie 3 metrus), o po rekonstrukcijos sodo pastato (garažo) vidutinis aukštis turetu sudaryti apie 4,86 m. Vis delto iš sodo pastato rekonstrukcijos i garaža projekto (t. 1, b. l. 26-28, 66, 137-139) matyti, jog žemiausiame taške garažo stogo aukštis turetu buti 2,7 m, o aukšciausiame – 4,7 m. Taigi aukšciausioje vietoje rekonstruojamo garažo aukštis padideja apie 1,7 m; taip pat turetina omenyje tai, kad garažo stogo šlaitas pagal projekta yra nukreipiamas i gatves puse, o ne i ieškoves sklypo puse.

19Kompleksiškai vertinant ieškovei pasirašyti pateiktame plane (projekte) nurodytus visus duomenis ir prieš tai einancioje pastraipoje aptartas rekonstruojamos pastato charakteristikas, turint omenyje tai, kad esminis, pagrindinis ieškoves parašo (sutikimo, suderinimo) gavimo tikslas buvo galimybe vykdyti vienbucio gyvenamojo namo nauja statyba, negalima teigti, jog rekonstruojamo pastato aukšcio padidejimas 1,7 metru link gatves puses buvo išskirtine, esmine aplinkybe, apie kuria atsakovas privalejo atskirai informuoti ieškove žodžiu, pateikdamas jai pasirašyti nurodyta plana (projekta). Ta aplinkybe, kad ieškoves pasirašytame sklypo plane M 1:500 (projekte) vienoje vietoje nurodoma, jog sodo pastatas bus restauruojamas i garaža, o kitoje (sutartiniu žymejimu grafoje) – kad sodo pastatas bus rekonstruojamas i garaža, taip pat nelaikytina esmine, galejusia tureti lemiamos itakos ieškovei apsprendžiant del sutikimo garažo rekonstrukcijai davimo, juolab, kad ieškove pripažino jai pasirašyti pateikto plano (projekto) ir jame vartojamu savoku detaliau neanalizavusi. Be to, restauravimo savoka istatymu leidejo apskritai nera vartojama reglamentuojant nekilnojamosios kulturos vertybes statuso neturinciu statiniu tvarkyba (statyba).

20Ieškoves ir jos atstovo argumentai del to, jog rekonstruojamo sodo pastato (garažo) dalis patenka i ieškoves žemes sklypa, o rekonstruotas 4,7 m aukšcio garažas neatitiks Sodininku bendriju istatymo ir Statybos istatymo, statybos reglamentu keliamu reikalavimu, šio statinio iteisinimas prieštaraus nurodytu teisems aktu nuostatoms neturi pagrindo, kadangi kompetentingos institucijos savo sprendimais patvirtino projekto atitikti galiojantiems (galiojusiems) teises aktams, išduodamos leidimus vykdyti statyba. Be to, ieškove atsakovui išduota statybos leidima patikslintame ieškinyje gincija iš esmes vien tuo pagrindu, jog nugincijus jos sutikima garažo rekonstrukcijai, nebeliks vieno iš privalomu pagrindu statybos leidimo išdavimui; kitu konkreciu statybos leidimo nugincijimo pagrindu, konkreciu teises aktu nuostatu, kurias išduotas statybos leidimas pažeidžia, ieškove nenurodo. Kiti ieškovo puses argumentai taip pat nesudaro pagrindo patenkinti ieškini.

21Išdestytu aplinkybiu bei motyvu pagrindu pripažintina, jog nagrinejamoje byloje nera pakankamo pagrindo konstatuoti, jog atsakovas, pateikdamas ieškovei pasirašyti aukšciau nurodyta plana (projekta), L. S. apgavo arba ja suklaidino, samoningai nutylejo sutikimo (ne)davimui reikšmingas, galincias tureti itakos aplinkybes; pati ieškove, pasirašydama jai pateiktame plane (projekte), elgesi nepakankamai atidžiai ir rupestingai, nesigilino i pateikto plano turini, jo nesiaiškino, jokiu papildomu paaiškinimu ar duomenu iš atsakovo nereikalavo. Tad esminiu faktoriumi, nulemusiu, kaip veliau paaiškejo, nepageidaujamu teisiniu pasekmiu ieškovei kilima, laikytinas pacios ieškoves nepakankamas apdairumas, atidumas bei rupestingumas, o ne atsakovo neteiseti veiksmai (neveikimas). Ieškovei pateiktame plane (projekte) buvo nurodyti visi pagrindiniai duomenys, reikšmingi apsisprendžiant del sutikimo davimo; plano (projekto) forma bei turinys atitiko jiems keliamus reikalavimus, tai patvirtino ir valstybines (savivaldos) institucijos, leisdamos vykdyti statybos darbus suderinto plano (projekto) pagrindu.

22Išdestytu motyvu pagrindu ieškoves reikalavimas del jos sutikimo (suderinimo) atsakovo pateiktame plane (projekte) panaikinimo atmestinas kaip nepagristas. Kadangi kiti ieškoves reiškiami reikalavimai iš esmes yra išvestiniai, t. y. ju pagrindas ir dalykas konstruojami taip, kad nepatenkinus ieškoves reikalavimo del jos sutikimo (suderinimo) atsakovo pateiktame plane (projekte) panaikinimo, negalima tenkinti ir reikalavimu del Vilniaus miesto savivaldybes 2007-06-01 išduoto statybos leidimo panaikinimo bei atsakovo ipareigojimo atitinkamai perprojektuoti jam nuosavybes teise priklausancio seno sodo pastato rekonstrukcija (restauravima) i garaža, todel, atmetus pagrindini ieškoves reikalavima, atitinkamai atmestini ir mineti išvestiniai L. S. reikalavimai, placiau nepasisakant del ju pagristumo. Be to, reikalavimui del dalies statybos leidimo panaikinimo, savivaldybes prašymu, taikytina 1 menesio ieškinio senatis, ir jis atmestinas taip pat šiuo pagrindu (ABTI 33 str. 1 d., Lietuvos Aukšciausiojo Teismo nutartys civilinese bylose Nr. 3K-7-658/2002, 3K-3-380/2006, 3K-3-134/2008, 3K-3-588/2008).

23Atmetus ieškini, naikintina ieškoves reikalavimu ivykdymo užtikrinimui taikyta laikinoji apsaugos priemone – draudimas atsakovui M. S., gyv. sodininku bendrijoje „Riešutas“, skl. Nr. 185, G. S. g. 90, Vilniuje, vykdyti 4,7 metru aukšcio statinio – garažo – statybos darbus pagal Vilniaus miesto savivaldybes 2007-06-01 išduota statybos leidima Nr. GN/578/07-0437 atsakovui priklausanciame žemes sklype adresu sodininku bendrijoje „Riešutas“, skl. Nr. 185, G. S. g. 90, Vilniuje (t. 1, b.l. 40-41; CPK 150 str. 1 d.).

24Del bylinejimosi išlaidu. Atmetus ieškini, iš ieškoves turetu buti priteistos kitu byloje dalyvaujanciu asmenu patirtos bylinejimosi išlaidos. Atsakovas praše iš ieškoves priteisti 2904 Lt teisines pagalbos išlaidu, o treciasis asmuo – 1210 Lt bylinejimosi išlaidu. Atsižvelgiant i tai, jog byloje atsakovo advokatas dalyvavo viename teismo posedyje, tiketina, jog ir susipažino su bylos medžiaga, taciau procesiniu dokumentu nerenge (atsakovo atsiliepimas parašytas gerokai iki atstovavimo sutarties sudarymo, nurodant, jog byla nebus vedama per advokata, atstovavimo sutartis sudaryta 2011-03-08), priteistinos iš ieškoves patirtos bylinejimosi išlaidos mažintinos iki 800 Lt (t. 2, b.l. 33, 44, 45; CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.). Treciasis asmuo J. L.-Stoniene prašo iš ieškoves priteisti 1 210 Lt advokato teisines pagalbos išlaidu, taciau velgi byloje nera netgi pateikta nurodyto asmens atstovavimo sutartis, tik saskaitos už teisines paslaugas, atsiliepime buvo nurodyta, jog treciasis asmuo byloje nebus atstovaujama advokato, pats treciasis asmuo turi aukštaji universitetini išsilavinima, atstovavo sutuoktini, todel butu neteisinga, nesažininga ir neprotinga nurodyto dydžio bylinejimosi išlaidas priteisti iš ieškoves (t. 2, b.l. 25, 48, 49; CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.). Už treciajam asmeniui suteiktas teisines konsultacijas priteistina 300 Lt atstovavimo išlaidu.

25Remdamasis tuo, kas išdestyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 186-188, 197, 250, 259, 263, 268, 270, 279 straipsniais, teismas

Nutarė

26ieškini atmesti.

27Priteisti iš ieškoves L. S. atsakovui M. S. 800 Lt (aštuonis šimtus litu), treciajam asmeniui J. L.-Stonienei – 300 (tris šimtus) bylinejimosi išlaidu.

28Panaikinti Vilniaus miesto 4 apylinkes teismo 2010-11-09 nutartimi taikyta laikinaja apsaugos priemone - draudima atsakovui M. S., gyv. sodininku bendrijoje „Riešutas“, skl. Nr. 185, G. S. g. 90, Vilniuje, vykdyti 4,7 metru aukšcio statinio – garažo – statybos darbus pagal Vilniaus miesto savivaldybes 2007-06-01 išduota statybos leidima Nr. GN/578/07-0437 atsakovui priklausanciame žemes sklype adresu sodininku bendrijoje „Riešutas“, skl. Nr. 185, G. S. g. 90, Vilniuje.

29Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienu gali buti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per ši apylinkes teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 4 apylinkes teismo teiseja Jovita Einikiene, sekretoriaujant... 2. ieškove, vadovaudamasi CK 1.91, 4.103 straipsniais, ieškiniu (t. 1, b.l.... 3. Atsiliepime i patikslinta ieškini (t. 1, b.l. 47-52) atsakovas nurode su juo... 4. Tretysis asmuo J. L.-Stoniene iš esmes palaike atsakovo... 5. Vilniaus miesto savivaldybes administracija atsiliepime i ieškini (t. 1, b.l.... 6. Treciasis asmuo Nordea B. F. Plc... 7. Išvada teikianti institucija Valstybines teritoriju planavimo ir statybos... 8. Ieškove posedyje papildomai nurode, kad kai pasirašinejo sutikima, jai nebuvo... 9. Ieškoves atstovas papildomai nurode, kad ieškovei 2006 m. sausio men. buvo... 10. Atsakovo atstovas teismo posedyje papildomai nurode, kad ieškove pati... 11. Vilniaus miesto savivaldybes administracijos atstove posedyje nurode, jog... 12. Ieškinys atmestinas.... 13. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškove ir atsakovas yra gretimu sodo sklypu,... 14. Ieškove gincija davusi atsakovui sutikima statyti 4,7 metru aukšcio statini... 15. CK 1.91 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad del apgaules sudarytas sandoris, taip... 16. Iš teismui pateikto atsakovo sklypo plano M 1:500 (t. 1, b.l. 25, 67, 102)... 17. Net jei atsakovas prieš ieškovei duodant sutikima ir neakcentavo, jog po sodo... 18. Atkreiptinas demesys ir i tai, kad nerekonstruoto sodo pastato užstatytas... 19. Kompleksiškai vertinant ieškovei pasirašyti pateiktame plane (projekte)... 20. Ieškoves ir jos atstovo argumentai del to, jog rekonstruojamo sodo pastato... 21. Išdestytu aplinkybiu bei motyvu pagrindu pripažintina, jog nagrinejamoje... 22. Išdestytu motyvu pagrindu ieškoves reikalavimas del jos sutikimo (suderinimo)... 23. Atmetus ieškini, naikintina ieškoves reikalavimu ivykdymo užtikrinimui... 24. Del bylinejimosi išlaidu. Atmetus ieškini, iš ieškoves turetu buti... 25. Remdamasis tuo, kas išdestyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 26. ieškini atmesti.... 27. Priteisti iš ieškoves L. S. atsakovui 28. Panaikinti Vilniaus miesto 4 apylinkes teismo 2010-11-09 nutartimi taikyta... 29. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienu gali buti skundžiamas apeliaciniu skundu...