Byla e2-5582-329/2019
Dėl solidaraus skolos už pateiktą šiluminę energiją, eksploataciją bei delspinigių priteisimo

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Virginija Šeškuvienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Didma“ ieškinį atsakovėms E. R. ir Kalvarijos savivaldybės administracijai dėl solidaraus skolos už pateiktą šiluminę energiją, eksploataciją bei delspinigių priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė teismui pateikė ieškinį, kuriuo prašo priteisti solidariai iš atsakovių 516,07 Eur įsiskolinimą susidariusį neatsiskaičius už šilumos energiją ir kitas paslaugas, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 123,90 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 15 Eur žyminis mokestis ir 108,90 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti.

5A. K. savivaldybė pateikė atsiliepimą į ieškovės ieškinį ir nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies.

6Atsakovė E. R. teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai jai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 123 straipsnio 1 dalyje numatyta tvarka – asmeniškai atsakovei.

7Byla, vadovaujantis CPK 441 straipsniu išnagrinėta rašytinio proceso tvarka, apie rašytinį teismo posėdį paskelbus specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt (CPK 133 straipsnio 3 dalis) ir išsiuntus pranešimus. Nei ieškovė, nei atsakovės iki paskirto teismo posėdžio laiko prašymų dėl žodinio bylos nagrinėjimo nepateikė.

8Teismas

konstatuoja:

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovei Kalvarijos savivaldybei priklauso socialinis būstas – butas, esantis adresu ( - ) (toliau – Butas), kuris yra išnuomotas atsakovei E. R. (buvusi G.).

11Ieškovė ieškinyje nurodo, kad teikia į Butą produkciją (šiluminę energiją) bei eksploatuoja ir prižiūri šildymo ir karšto vandens sistemas, tačiau 2019 m. gegužės 31 dienai, atsakovės yra skolingos ieškovei 516,07 Eur. Už pateiktą produkciją, eksploataciją ir priežiūrą atsakovės privalo atsiskaityti kas mėnesį Šilumos pirkimo–pardavimo su buitiniu šilumos vartotoju sutarties sąlygomis iki mėnesio pabaigos. Nurodytu laikotarpiu nebuvo mokėta, todėl liko skola – 516,07 Eur, prievolė neįvykdyta. Nurodo, kad ieškovė informavo atsakovę, kad dėl Šilumos pirkimo–pardavimo su buitiniu šilumos vartotoju sutarties nevykdymo, yra susidaręs įsiskolinimas, tačiau atsakovės nesiėmė priemonių įsiskolinimui mažinti.

12A. K. savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į ieškovės ieškinį ir nurodė, kad su ieškovės ieškiniui sutinka iš dalies. Kalvarijos savivaldybės administracija nesutinka su savo kaip proceso dalyvio padėtimi, todėl prašo teismo pakeisti Kalvarijos savivaldybės administracijos procesinę į trečiojo asmens, nereiškiančio savarankiškų reikalavimų. Prašymą grindžia šiais motyvais: Kalvarijos savivaldybės administracija 2018 m. sausio 2 d, Socialinio būsto nuomos sutartimi Nr. TVS-2 nuomoja 46,89 kv. m. bendrojo ploto gyvenamąsias patalpas adresu ( - ), nuomininkei E. R. (buv. G.). Nuomos sutartimi nuomininkė įsipareigojo sudaryti paslaugų teikimo sutartis su geriamąjį ir karštą vandenį, elektros energiją, šiluminę energiją tiekiančiomis ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, bendrojo naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kitas) teikiančiomis įmonėmis ir (ar) organizacijomis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo socialinio būsto perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir šių sutarčių patvirtintas kopijas pateikti Nuomotojui. Sutarties 13 punkte numatyta, kad mokestį už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, bendrojo naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kitas) Nuomininkas turi mokėti vadovaudamasis Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 876 „Dėl Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“. 2018 m. vasario 7 d. ieškovė buvo informuota apie socialinio būsto nuomos sudarymą su E. R.. Kadangi Kalvarijos savivaldybės administracijos ir ieškovės nesieja jokie sutartiniai įsipareigojimai, todėl ginčo suma negali būti priteisinėjama ir išieškoma iš Kalvarijos savivaldybės administracijos. Pakeitus Kalvarijos savivaldybės administracijos procesinę padėtį neprieštarauja dėl ieškinio reikalavimo tenkinimo pilna apimtimi.

13Byloje nagrinėjamas klausimas, kas turi sumokėti susidariusią 516,07 Eur skolą už komunalinius mokesčius savivaldybės nuomotame bute, – savivaldybė, kaip buto savininkė, ar nuomininkas, kaip de facto komunalinių paslaugų vartotojas. Ieškovė ieškiniu prašo priteisti skolą solidariai iš atsakovių.

14Bylos duomenimis nustatyta, kad gyvenamosios patalpos, esančios adresu ( - ), nuosavybės teise priklauso Kalvarijos savivaldybei. Šios patalpos 2018 m. sausio 2 d, Socialinio būsto nuomos sutarties Nr. TVS-2 pagrindu neterminuotam naudojimui buvo suteiktos atsakovei ir jos šeimos nariam,. Gyventojų registro tvarkytojo duomenimis, atsakovė šiuo adresu yra deklaravusi savo gyvenamąją vietą.

15Ieškovė 2019 m. gegužės 31 d. atsakovei E. R. pateikė duomenis, kad 2019 m. gegužės 31 d. įsiskolinimas už pateiktą produkciją, eksploataciją ir priežiūrą laikotarpiu nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2019 m. gegužės 31 d., tiektas adresu ( - ), yra 516,07 Eur.

16Dėl ieškinio reikalavimų atsakovei Kalvarijos savivaldybės administracijai

17Sutinkamai su CPK 45 straipsnio 1 dalyje nustatytu, teismas, bylos nagrinėjimo metu nustatęs, kad ieškinys pareikštas ne to asmens, kuriam priklauso reikalavimo teisė, arba ne tam asmeniui, kuris turi pagal ieškinį atsakyti, gali vienos iš šalių motyvuotu prašymu, nenutraukdamas bylos, pakeisti pradinį ieškovą arba atsakovą tinkamu ieškovu arba atsakovu. Jeigu ieškovas nesutinka, kad atsakovas būtų pakeistas kitu asmeniu, teismas nagrinėja bylą iš esmės (CPK 45 straipsnio 3 dalis). Pažymėtina, kad netinkamos šalies pakeitimas tinkama yra ieškovo procesinė teisė, o ne teismo pareiga. Nagrinėjamu atveju, ieškovė savo pozicijos dėl atsakovės Kalvarijos savivaldybės administracijos, atsakovei pateikus atsiliepimą, neišreiškė.

18Įstatymas numato, kad netinkama šalimi civiliniame procese laikytinas asmuo, kuris nėra ginčijamo materialinio teisinio santykio dalyvis ir kuriam atitinkamai nepriklauso reikalavimo teisė (netinkamas ieškovas) arba kuris neturi pareigos atsakyti pagal jam pareikštą ieškinį (netinkamas atsakovas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-161/2009). Ieškovui pareiškus reikalavimą savo pažeistoms teisėms ar įstatymo saugomam interesui apginti tik esant atsakovui, kaip materialiojo teisinio santykio, iš kurio kilęs ginčas, subjektui, teismas gali priimti sprendimą, kuris turėtų tiesioginę įtaką šalių materialiosioms teisėms ir pareigoms, t. y. išspręsti šalių kilusį ginčą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-239/2014). Taigi, atsižvelgiant į civilinio proceso teisėje galiojančius šalių autonomijos, o taip pat rungimosi principus, ieškovas, reikšdamas ieškinį, pats pasirenka asmenis, kuriems reiškia ieškinį (atsakovus), kaip ir pats apibrėžia bylos nagrinėjimo ribas, nurodydamas ieškinio pagrindą ir dalyką. Tokiu bylos nagrinėjimo metu nustačius, kad konkretus asmuo nėra materialinio teisinio santykio, iš kurio kilęs ginčas, tiesioginis subjektas ir neturi pareigos atsakyti pagal pareikštą ieškinį, nėra teisinio pagrindo tokį asmenį vertinti kaip tinkamą atsakovą byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-239/2014). Aplinkybė, kad ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui, t. y. asmeniui, kuris negali atsakyti pagal ieškinį, sudaro pagrindą ieškinį, pareikštą tokiam asmeniui, atmesti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-251-611/2015).

19A. K. savivaldybės administracija atsiliepime į ieškinį nurodė, kad nesutinka su savo, kaip proceso dalyvio padėtimi „atsakovas“, kadangi Kalvarijos savivaldybės administracija 2018 m. sausio 2 d, Socialinio būsto nuomos sutarties Nr. TVS-2 pagrindu neterminuotam naudojimui nuomoja 46,89 kv. m. bendrojo ploto gyvenamąsias patalpas, esančias adresu ( - ), atsakovei E. R.. Nuomos sutartimi nuomininkė įsipareigojo sudaryti paslaugų teikimo sutartis su geriamąjį ir karštą vandenį, elektros energiją, šiluminę energiją tiekiančiomis ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, bendrojo naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kitas) teikiančiomis įmonėmis ir (ar) organizacijomis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo socialinio būsto perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir šių sutarčių patvirtintas kopijas pateikti Nuomotojui (sutarties 4.1 punktas). Sutarties 13 punkte numatyta, kad mokestį už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, bendrojo naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kitas) Nuomininkas turi mokėti vadovaudamasis Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 876 „Dėl Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

20Atsakovė, kaip rūpestinga nekilnojamojo turto savininkė, numatė nuomos sutartyje nuomininkės pareigą sudaryti sutartis su komunalinių paslaugų teikėjais bei mokėjimo už komunalines paslaugas pareigą ir sudarius nuomos sutartį atsakovė E. R. įsipareigojo vykdyti šias prievoles. Ieškovė teikė paslaugas, tačiau jomis naudojosi ne atsakovė Kalvarijos savivaldybės administracija, o atsakovė E. R., todėl konstatuotina, kad, atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes, Kalvarijos savivaldybės administracijai prievolė už ieškovės suteiktas paslaugas atsiskaityti nekilo.

21Teismas atsižvelgdamas į nustatytas faktines aplinkybes bei nustatęs, kad atsakovės Kalvarijos savivaldybės administracijos ir ieškovės nesieja jokie sutartiniai įsipareigojimai, sprendžia, kad ieškinys šioje dalyje atsakovės Kalvarijos savivaldybės administracijos atžvilgiu yra nepagrįstas, todėl atmetamas.

22Dėl ieškinio reikalavimų atsakovei E. R.

23Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnis numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis).

24Bylos duomenimis nustatyta, kad gyvenamosios patalpos, esančios adresu ( - ), nuosavybės teise priklauso Kalvarijos savivaldybei. Šios patalpos 2018 m. sausio 2 d, Socialinio būsto nuomos sutarties Nr. TVS-2 pagrindu neterminuotam naudojimui buvo suteiktos atsakovei ir jos šeimos nariams. Gyventojų registro tvarkytojo duomenimis, atsakovė šiuo adresu yra deklaravusi savo gyvenamąją vietą.

25Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nagrinėdamas šios kategorijos bylas ir aiškindamas šilumos energijos pirkimo-pardavimo teisinius santykius reglamentuojančias CK normas (CK 6.584 ir kt. straipsniai), Šilumos ūkio įstatymą, ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4–260 patvirtintas Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartines sąlygas, kitas specialiąsias teisės normas, yra konstatavęs, kad šilumos pirkimo-pardavimo teisinių santykių šalys yra tiekėjas ir pastato savininkas – šilumos vartotojas ar pastato butų, kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos vartotojas, ir nurodė, kad teisinis reglamentavimas lemia tai, jog, nepaisant to, kas naudojasi pastatu ar patalpomis, kuriems tiekiama šilumos energija, šilumos pirkimo-pardavimo teisinių santykių dalyvis yra pastato ar pastato patalpų savininkas. Kasacinis teismas taip pat pažymėjo, kad civilinėje teisėje galiojant sutarties laisvės principui šilumos energijos vartojimo teisinių santykių dalyvis gali būti ne tik patalpų savininkas (nuomotojas), bet ir šių patalpų nuomininkas. Šilumos tiekėjas ir patalpų savininkas (nuomotojas) bei nuomininkas gali susitarti dėl to, kad nuomininkas taps šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutarties šalimi. Jeigu tokio susitarimo nėra, šilumos energijos sutarties šalis (pirkėjas) yra patalpų, į kurias tiekiama šiluma, savininkas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Vilniaus energija“ v. Vilniaus miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-432/2009; 2009 m. liepos 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Vilniaus energija“ v. Vilniaus miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-280/2009; 2008 m. sausio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Kaišiadorių rajono apylinkės vyriausiasis prokuroras v. AB „VST“, bylos Nr. 3K-3-3/2008, 2009 m. gruodžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-549/2009).

26Skolos ieškovei susidarymo laikotarpiu nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2019 m. gegužės 31 d., atsakovė E. R. faktiškai naudojosi patalpomis, į kurias ieškovė patiekė šilumos energiją, duomenų, kurie paneigtų ieškinyje ieškovės nurodytas aplinkybes atsakovė nepateikė, todėl teismas sprendžia, kad ieškinio reikalavimai pareikšti šiai atsakovei laikytini pagrįstais, todėl tenkinami, ir iš atsakovės E. R. ieškovei priteistina 516,07 Eur skolos suma (CK 6.1 straipsnis, 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59 straipsnis, 6.63 straipsnis, 6.383 straipsnis, 6.384 straipsnis, 6.388 straipsnio 1 dalis, 6.391 straipsnis, 6.584 straipsnis).

27Procesiniai klausimai

28Iš atsakovės E. R., laiku neatsiskaičiusios su ieškove, ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. liepos 26 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

29Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškinį tenkinant iš dalies, ieškovės patirtos 123,90 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 15 Eur žyminis mokestis ir 108,90 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti, priteistinos iš atsakovės E. R. (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

30Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Finansų ir Teisingumo ministrų 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 ,,Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur, šioje byloje susidariusios mažesnės nei 3 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės valstybei nepriteistinos.

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 268–270 straipsniais, teismas

Nutarė

32Ieškinį tenkinti iš dalies.

33Priteisti iš atsakovės E. R., asmens kodas ( - ) gyvenančios adresu ( - ), ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Didma“, juridinio asmens kodas 151214459, buveinės adresas Marijampolė, Geležinkelio g. 3, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), SEB bankas, akcinė bendrovė, 516,07 Eur (penkių šimtų šešiolikos eurų 07 ct) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. liepos 26 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 123,90 Eur (vieno šimto dvidešimt trijų eurų 90 ct) bylinėjimosi išlaidas.

34Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

35Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Virginija... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Ieškovė teismui pateikė ieškinį, kuriuo prašo priteisti solidariai iš... 5. A. K. savivaldybė pateikė atsiliepimą į ieškovės ieškinį ir nurodė,... 6. Atsakovė E. R. teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė,... 7. Byla, vadovaujantis CPK 441 straipsniu išnagrinėta rašytinio proceso tvarka,... 8. Teismas... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovei Kalvarijos savivaldybei priklauso... 11. Ieškovė ieškinyje nurodo, kad teikia į Butą produkciją (šiluminę... 12. A. K. savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į ieškovės... 13. Byloje nagrinėjamas klausimas, kas turi sumokėti susidariusią 516,07 Eur... 14. Bylos duomenimis nustatyta, kad gyvenamosios patalpos, esančios adresu ( - ),... 15. Ieškovė 2019 m. gegužės 31 d. atsakovei E. R. pateikė duomenis, kad 2019... 16. Dėl ieškinio reikalavimų atsakovei Kalvarijos savivaldybės administracijai... 17. Sutinkamai su CPK 45 straipsnio 1 dalyje nustatytu, teismas, bylos nagrinėjimo... 18. Įstatymas numato, kad netinkama šalimi civiliniame procese laikytinas asmuo,... 19. A. K. savivaldybės administracija atsiliepime į ieškinį nurodė, kad... 20. Atsakovė, kaip rūpestinga nekilnojamojo turto savininkė, numatė nuomos... 21. Teismas atsižvelgdamas į nustatytas faktines aplinkybes bei nustatęs, kad... 22. Dėl ieškinio reikalavimų atsakovei E. R.... 23. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnis numato,... 24. Bylos duomenimis nustatyta, kad gyvenamosios patalpos, esančios adresu ( - ),... 25. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nagrinėdamas šios kategorijos bylas ir... 26. Skolos ieškovei susidarymo laikotarpiu nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2019 m.... 27. Procesiniai klausimai... 28. Iš atsakovės E. R., laiku neatsiskaičiusios su ieškove, ieškovei... 29. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 30. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Finansų ir Teisingumo... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 32. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 33. Priteisti iš atsakovės E. R., asmens kodas ( - ) gyvenančios adresu ( - ),... 34. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 35. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...