Byla 2A-627-196/2015
Dėl skolos ir netesybų priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Nijolės Piškinaitės ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Fucus statyba“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 20 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2071-262/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Geopra“ patikslintą ieškinį atsakovams bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Geostatyba“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Fucus statyba“ dėl skolos ir netesybų priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Geopra“ kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu atsakovams BUAB „Geostatyba“ ir UAB „Fucus statyba“, kuriuo prašo priteisti iš atsakovų solidariai 21491,23 Eur (74 204,91 Lt) dydžio skolą; priteisti iš atsakovo UAB „Geostatyba“ įstatymo numatytas 348,90 Eur (1 204,69 Lt) dydžio palūkanas už prievolės mokėti termino praleidimą; priteisti iš atsakovų solidariai 6 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti iš atsakovų solidariai ieškovo UAB „Geopra“ patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas ir atsakovas UAB „Geostatyba“ 2012 m. rugpjūčio 20 d. sudarė subrangos sutartį. Šalys susitarė dėl darbų atlikimo ir atsiskaitymo tvarkos. Ši sutartis sekė iš rangos sutarties, pasirašytos tarp užsakovo UAB „Fucus statyba“ ir rangovo UAB „Geostatyba“. Ieškovas įsipareigojo atlikti rostverkų įrengimo darbus, o atsakovas UAB „Geostatyba“ įsipareigojo priimti iš ieškovo atliktus darbus ir laiku už juos atsiskaityti. Sutarties 2.2 punkte nustatyta atsiskaitymo tvarka: atsakovas UAB „Geostatyba“, po kiekvieno įrengto rostverko, techninės priežiūros atstovui priėmus darbus, 2-3 d. d. laikotarpiu apmoka už atliktus pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. Ieškovas 2012-09-17 perdavė atsakovui UAB „Geostatyba“ atliktus rostverkų montavimo darbus, kuriuos atsakovas UAB „Geostatyba“ priėmė ir atliktų darbų aktą pasirašė. Ieškovas atsakovui UAB „Geostatyba“ pateikė PVM sąskaitą faktūrą 12 008,88 Eur (41 464,24 Lt) sumai. Atsakovas UAB „Geostatyba“ su ieškovu atsiskaitė tik iš dalies – liko neapmokėta 7244,05 Eur (25 012,26 Lt) dydžio suma. 2012 m. rugsėjo 26 d. buvo pasirašytas trišalis susitarimas, kuriuo atsakovai UAB „Geostatyba“ ir UAB „Fucus statyba“ užtikrino, kad ieškovas ir toliau tęs darbus ir darbų rezultatas būtų perduotas UAB „Fucus statyba“, ieškovas – užsitikrino atlyginimą už atliktus darbus. UAB „Fucus statyba“ užtikrino atsiskaitymą už atliktus darbus. Susitarimo 2.1 punktu atsakovas UAB „Fucus statyba“ prisiėmė įsipareigojimą apmokėti ieškovui už atsakovą UAB „Geostatyba“ iki susitarimo atsiradusią 7244,05 Eur (25 012,26 Lt) UAB „Geostatyba“ skolą per 15 kalendorinių dienų nuo susitarimo pasirašymo dienos. Susitarime nėra įvardyta, kad atsakovas UAB „Geostatyba“ atleidžiama nuo prievolės įvykdymo, kadangi nei vienas iš atsakovų skolos nesumokėjo, ieškovui jie skolingi solidariai. Ieškovas pagal susitarimą 2012-09-25, 2012-10-08 perdavė atliktus rostverkų įrengimo darbus atsakovui UAB „Geostatyba“. Abi šalys pasirašė atliktų darbų aktus. Ieškovas pateikė atsakovams PVM sąskaitas – faktūras 8134,43 Eur (28 086,56 Lt) ir 6112,76 Eur (21 106,13 Lt) sumoms, todėl abiems atsakovams kyla pareiga sumokėti ieškovui 14247,18 Eur (49 192,65 Lt). Ieškovas nurodė, kad atsakovui UAB „Geostatyba“ neįvykdžius sutarties ir susitarimo įsipareigojimų, jam kilo pareiga atlyginti ieškovui atsiradusius nuostolius pagal CK 6.261 str.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 20 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies; priteisė ieškovui UAB „Geopra“ iš atsakovo UAB „Fucus statyba“ 21491,23 Eur dydžio skolą; 348,90 Eur dydžio palūkanas; 6 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-12-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 1436,81 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti; ieškinį prieš atsakovą BUAB „Geostatyba“ atmetė; priteisė valstybei iš ieškovo UAB „Geopra“ ir atsakovo UAB „Fucus statyba“ po 5,96 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

7Teismas nustatė, kad ieškovas UAB „Geopra“ (subrangovas) ir atsakovas BUAB „Geostatyba“ (rangovas) 2012 m. rugpjūčio 20 d. sudarė subrangos sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti rangos darbus, o atsakovas BUAB „Geostatyba“ įsipareigojo atsiskaityti už tinkamai atliktus darbus. Ieškovas ir atsakovas BUAB „Geostatyba“ 2012-09-17 pasirašė atliktų darbų aktą, kuriuo remiantis ieškovas išrašė PVM sąskaitą faktūrą, kurią atsakovas BUAB „Geostatyba“ iš dalies apmokėjo. Pagal šią sąskaitą atsakovas BUAB „Geostatyba“ ieškovui liko skolingas 7244,05 Eur (25 012,26 Lt). Ieškovas, atsakovai BUAB „Geostatyba“ ir UAB „Fucus statyba“ 2012 m. rugsėjo 26 d. pasirašė trišalį susitarimą, kuriuo šalys susitarė, kad užsakovas UAB „Fucus statyba“ už subrangovo atliktus darbus sumokės tiesiogiai subrangovui UAB „Geopra“ 7244,05 Eur (25 012,26 Lt). Taip pat UAB „Fucus statyba“ įsipareigojo tiesiogiai subrangovui UAB „Geopra“ apmokėti ir už darbus, atliktus po susitarimo sudarymo. Iki ieškinio padavimo dienos PVM sąskaitos faktūros nebuvo apmokėtos.

8Teismas nustatė, kad šalių sudarytame trišaliame susitarime nėra nustatyta solidarioji atsakovų atsakomybė. Paaiškino, kad atsakovo BUAB „Geostatyba“ kaip rangovo atsakomybė numatyta susitarimo 2.4 punkte, kuriame nustatyta, kad BUAB „Geostatyba“ bus atsakinga už atsiskaitymą su ieškovu UAB „Geopra“ tuo atveju, jeigu nebus įvykdytos susitarimo sąlygos dėl apmokėjimo. Susitarimo 2.8 punkte nustatyta, kad rangovas bus atsakingas subrangovui už visų sumų sumokėjimą tik tuo atveju, jeigu UAB „Fucus statyba“ kaip užsakovui neatsiras pareiga tiesiogiai sumokėti dalį sumų UAB „Geopra“ kaip subrangovui už darbus pagal subrangos sutartį. Kadangi ieškovas neneigė, jog susitarimo sąlygos dėl apmokėjimo buvo įvykdytos, tai sprendė, kad atsakovas UAB „Geostatyba“ neturi pareigos atsiskaityti su ieškovu UAB „Geopra“.

9Teismas, išanalizavęs šalių 2012 m. rugsėjo 26 d. sudaryto trišalio susitarimo turinį, konstatavo, kad UAB „Geostatyba“ (rangovas) ir UAB „Geopra“ (subrangovas) pageidavo, kad UAB „Fucus statyba“ esant susitartoms sąlygoms, tiesiogiai atliktų už UAB „Geostatyba“ dalį UAB „Geopra“ mokėjimų sumų, o UAB „Fucus statyba“ su tuo sutiko. Dėl to teismas padarė išvadą, kad užsakovas UAB „Fucus statyba“ įsipareigojo už UAB „Geostatyba“ tiesiogiai apmokėti UAB „Geopra“ dalį sumų subrangos sutarties pagrindu pagal rangovui UAB „Geostatyba“ išrašytas PVM sąskaitas faktūras už darbų atlikimą. Teismo vertinimu, šalys siekdamos tarpusavio santykių aiškumo ir apibrėžtumo, susitarimo 2.4 punkte susitarė, kad UAB „Fucus statyba“ pareiga tiesiogiai sumokėti UAB „Geopra“ dalį sumų pagal UAB „Geopra“ pateiktos PVM sąskaitos faktūros kopiją už UAB „Geostatyba“ atliktus darbus pagal Subrangos sutartį atsiras tik tuo atveju jeigu bus: 1) trišalio susitarimo sąlygas atitinkanti PVM sąskaitos faktūros kopija bus pateikta UAB „Fucus statyba“; 2) yra UAB „Fucus statyba“ (užsakovo) BUAB „Geostatyba“ (rangovui) mokėtinų sumų pagal rangos sutartį. Teismas, vertindamas byloje pateiktus dokumentus, nustatė, kad ieškovas ir atsakovas BUAB „Geostatyba“ pasirašė atliktų darbų aktus dėl rostverkų įrengimo darbų. Taip pat ieškovas pateikė PVM sąskaitas faktūras BUAB „Geostatyba“ 8 134,43 Eur (28 086,56 Lt) ir 6 112,76 Eur (21 106,13 Lt) sumoms, kurias pasirašė Gamybos direktorius E. V.. Teismas padarė išvadą, kad ieškovas įvykdė susitarimo sąlygą pateikti PVM sąskaitas faktūras.

10Teismas atmetė atsakovo argumentą, kad jis neturi pareigos mokėti ieškovui už atliktus darbus dėl 2012 m. rugsėjo 24 d. BUAB „Geostatyba“ defektų akto Nr. 2 (b.l. 58), nes šis defektų aktas pasirašytas dar prieš trišalį susitarimą (2012 m. rugsėjo 26 d.), be to pačiame akte nurodyta, kad defektų aktas yra 2012-09-01 – 2012-09-15 laikotarpiui. Teismas sprendė, kad atsakovas UAB „Fucus statyba“ pasirašydama trišalį susitarimą sutiko su atliktais darbais ir įgijo pareigą už juos atsiskaityti. Pareigą atsiskaityti už atliktus darbus, kurie atlikti po trišalio susitarimo pasirašymo, teismas taip pat grindė ir susitarimo 2.10 punktu. Teismas padarė išvadą, kad atsakovas UAB „Fucus statyba“ turi pareigą sumokėti ieškovui už atliktus darbus ir sumokėti įstatyme nustatytas palūkanas už prievolės mokėti termino praleidimą (CK 6.261 straipsnis).

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12Apeliaciniame skunde atsakovas UAB „Fucus statyba“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 20 d. sprendimą ir ieškinį atsakovo UAB „Fucus statyba“ atžvilgiu atmesti; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Dėl subrangovo UAB „Geopra“ faktiškai atliktų darbų kokybės. Teismas netyrė byloje pateiktų įrodymų, netinkamai ir nevisapusiškai analizavo klausimą dėl ieškovo (subrangovo) UAB „Geopra“ atliktų darbų kokybės, todėl priėmė sprendimą, pažeidžianti tiek CPK 185 straipsnio 1 dalies, 182 straipsnio 5 punkto, 187 straipsnio 1 dalies, CK 6.663 straipsnio, 6.665 straipsnio 1 dalies nuostatas. Spręsdamas dėl ieškovo UAB „Geopra“ faktiškai atliktų darbų kokybės, teismas neatsižvelgė į visas reikšmingas bylos aplinkybes. Teismas neįvertino fakto, kad 2014 m. gruodžio 17 d. vykusio teismo posėdžio Vilniaus apygardos teisme metu ieškovo UAB „Geopra“ atstovas pripažino, kad darbai pagal subrangos sutartį buvo atlikti su defektais. Rangovas BUAB „Geostatyba“ pripažino darbų trūkumų faktą, pasirašydamas defektų aktą pagal rangos sutartį. Defektų aktas tiesiogiai įrodo, kad ieškovo UAB „Geopra“ faktiškai atlikti darbai buvo su neištaisomais trūkumais. Spręsdamas dėl atliktų darbų kokybės teismas turėjo vertinti defektų aktą kompleksiškai su 2012 m. spalio 25 d. tarp užsakovo UAB „Fucus statyba“ ir rangovo BUAB „Geostatyba“ pasirašytu susitarimu Nr. 1 dėl statybos rangos sutarties Nr. P-B36-SD-2012-07-002, sudarytos 2012 m. liepos 27 d., pakeitimo. Nurodytu susitarimu rangos sutarties šalys susitarė sumažinti rangos sutartimi nustatytą kainą 115 000 Lt todėl, kad darbai pagal rangos sutartį yra atlikti su neištaisomais defektais. Suma buvo nustatyta atsižvelgiant į papildomus darbus (grunto lygmens pakėlimo, sklypo formavimo darbai ir kt.), kuriuos buvo būtina atlikti siekiant sumažinti neištaisomų defektų sukeltas pasekmes. Spręsdamas, kad pasirašydamas trišalį susitarimą atsakovas UAB „Fucus statyba“ sutiko su iki trišalio susitarimo pasirašymo atliktų darbų kokybe, teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovas UAB „Fucus statyba“ už šiuos darbus sumokėti tiesiogiai subrangovui neįsipareigojo. Trišaliu susitarimu šalys aiškiai susitarė, kad egzistuojant susitarime numatytoms sąlygoms, užsakovas UAB „Fucus statyba“ įsipareigoja tiesiogiai subrangovui UAB „Geopra“ sumokėti tik už iki trišalio susitarimo pasirašymo UAB „Geopra“ atsiradusį UAB „Geostatyba“ 25 012,26 Lt įsiskolinimą pagal UAB „Geopra“ pateiktą PVM sąskaitą faktūrą Nr. GEO 0560, kuri išrašyta kito 2012 m. rugsėjo 17 d. atliktų darbų akto Nr. 12-421 pagrindu (Trišalio susitarimo preambulės (C) p., 2.10 p.). Sprendimo išvados, susijusios su ieškovo UAB „Geopra“ faktiškai atliktų darbų kokybės nustatymu ir atsakovo UAB „Fucus statyba“ mokėjimo už darbus pareigos atsiradimu, neatitinka byloje pateiktų įrodymų viseto. Sprendimas sukuria teisei ir teisingumui prieštaraujančias pasekmes: atsakovui UAB „Fucus statyba“ atsiranda pareiga mokėti visą kainą už darbus, nors tiek generalinis rangovas, tiek subrangovas pripažįsta, kad darbai atlikti su trūkumais. Be to, tokia pareiga skundžiamu sprendimu nustatyta tik užsakovui, neatsižvelgiant į trišalio susitarimo esmę.
  2. Dėl trišalio susitarimo nuostatų netinkamo aiškinimo. Teismas netinkamai aiškino trišalio susitarimo 2.10 punktą ir įpareigojo atsakovą UAB „Fucus statyba“ sumokėti tiesiogiai ieškovui visas reikalaujamas sumas pagal atliktų darbų aktus, neatsižvelgdamas į minėtus susitarimo punktu apibrėžtą svarbią aplinkybę, kada šie darbai buvo atlikti. Ieškovas UAB „Geopra“ reikalavo atsiskaityti pagal 2012 m. rugsėjo 17 d. (25 012,26 Lt sumai), 2012 m. rugsėjo 25 d. (28 086,52 Lt sumai) ir 2012 m. spalio 3 d. (21 106,13 Lt sumai) atliktų darbų aktus. Sistemiškai aiškinant trišalio susitarimo preambulės (C) ir 2.10 punktus, matyti, kad šalys susitarė, jog už iki šio susitarimo pasirašymo rangovo BUAB „Geostatyba“ atliktus ir užsakovo UAB „Fucus statyba“ priimtus darbus pagal rangos sutartį užsakovas mokės rangovui, o subrangovui tiesioginiai mokėjimai už rangovą galimi už darbus, atliktus pagal subrangos sutartį po šio susitarimo pasirašymo, išskyrus trišalio susitarimo 2.1 punkto nurodytą atvejį, t.y. 25 012,26 Lt mokėjimą 2012 m. rugsėjo 17 d. atliktų darbų akto pagrindu. 2012 m. rugsėjo 25 d. atliktų darbų aktu Nr. 12-428 darbai yra atlikti iki trišalio susitarimo pasirašymo (2012 m. rugsėjo 26 d.). Atsižvelgiant į trišalio susitarimo sisteminį nuostatų aiškinimą, atsiskaitymo tvarkos pagal šiuo aktu perduotus darbus trišalis susitarimas nenustatė, todėl ieškovo pareikštas reikalavimas apmokėti minėto akto pagrindu išrašytą PVM sąskaitą faktūrą Nr. GEO 0567 (28 086,52 Lt sumai) turėjo būti atmestas. Be to, teismas trišalio susitarimo 2.10 punkto nuostatas vertino neatsižvelgęs į 2.1 ir 2.4 punktų nuostatas, kurių sisteminė analizė atskleidžia, kad užsakovo finansinių įsipareigojimų atsiradimas tiesiogiai subrangovui buvo susietas su konkrečių sąlygų egzistavimu. Pagal šių punktų nuostatas atsakovo UAB „Fucus statyba“ pareiga tiesiogiai sumokėti ieškovui už atsakovui UAB „Geostatyba“ atliktus darbus pagal subrangos sutartį būtų atsiradusi tik tuo atveju, jei užsakovui UAB „Fucus statyba“ būtų pateikta atitinkamos PVM sąskaitos faktūros kopija ir būtų užsakovo UAB „Fucus statyba“ rangovui UAB „Geostatyba“ mokėtinų sumų pagal rangos sutartį. Užsakovui nustačius pagal rangos sutartį darbų trūkumus, tarp rangos sutarties šalių buvo pasirašytas defektų aktas. Dėl to 2012 m. spalio 25 d. susitarimu užsakovas UAB „Fucus statyba“ ir rangovas UAB „Geostatyba“ susitarė sumažinti rangos sutarties kainą nuo 544 500 Lt iki 429 500 Lt. Taigi šalys susitarė, kad rangovo BUAB „Geostatyba“ pagal rangos sutartį nekokybiškai atlikti darbai vertinami 115 000 Lt suma, todėl šia suma sumažėjo užsakovo UAB „Fucus statyba“ rangovui BUAB „Geostatyba“ pagal rangos sutartį mokėtina suma. Byloje nekilo ginčo dėl fakto, kad užsakovas UAB „Fucus statyba“ yra visiškai atsiskaitęs su rangovu BUAB „Geostatyba“ pagal rangos sutartį ir jokių pagal rangos sutartį mokėtinų sumų rangovo atžvilgiu neturi. Taigi atsakovui UAB „Fucus statyba“ neatsirado pareiga atlikti jokių tiesioginių mokėjimų subrangovui UAB „Geopra“, nesant trišaliame susitarime numatytų sąlygų viseto (trišalio susitarimo 2.1, 2.4 punktai). Teismas, vertindamas ieškovo UAB „Geopra“ ir atsakovo UAB „Geostatyba“ subrangos teisinius santykius, nevertino trišalio susitarimo nuostatų, pagal kurias užsakovo UAB „Fucus statyba“ pareigos sumokėti už atliktus darbus subrangovui atsiradimas tiesiogiai priklausę nuo tinkamo generalinio rangovo UAB „Geostatyba“ prisiimtų prievolių vykdymo pagal rangos sutartį. Teismas neatsikleidė tikrųjų trišalį susitarimą susidariusių šalių ketinimų, t.y., kad sudarydamos trišalį susitarimą šalys siekė tik modifikuoti rangos ir subrangos sutartimis nustatytą atsiskaitymo tvarką, tačiau šis susitarimas nepakeitė kitų rangos bei subrangos sutarčių nuostatų. Teismas pažeidė sutarčių aiškinimo principus ir nepagrįstai nustatė pareigą atsakovui UAB „Fucus statyba“ sumokėti ieškovo UAB „Geopra“ reikalaujamas sumas, neatsižvelgdamas į tai, kad trišaliame susitarime numatytų būtinų sąlygų užsakovo mokėjimo pareigai atsirasti nebuvo, todėl apmokėjimas už šiuos darbus turėjo būti vykdomas pagal CK 6.650 straipsnio 4 dalyje nustatytą reglamentavimą.
  3. Dėl dispozityvumo principo civiliniame procese pažeidimo. Priteisdamas palūkanas iš atsakovo UAB „Fucus statyba“ peržengė ieškovo UAB „Geopra“ ieškinio dalyko ribas ir pažeidė dispozityvumo civiliniame procese principą, nes ieškovas patikslintu ieškiniu pareiškė reikalavimą priteisti palūkanas tik iš atsakovo BUAB „Geostatyba“, o atsakovo UAB „Fucus statyba“ atžvilgiu tokio reikalavimo nepareiškė.

13Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas BUAB „Geostatyba“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovo UAB „Fucus statyba“ apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime į apeliacinį skundą iš esmės sutinkama su pirmosios instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis, argumentais ir išvadomis.

14Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Geopra“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

  1. Dėl trišalio susitarimo nuostatų aiškinimo. Pagal ieškovo su atsakovo UAB „Geostatyba“ 2012 m. rugpjūčio 20 d. sudarytą subrangos sutartį Nr. 537, ieškovas vykdė rostverkų įrengimo darbus. Kadangi atsakovas UAB „Geostatyba“ vėlavo atlikti mokėjimus pagal subrangos sutartį, ieškovas ketino sustabdyti darbus. Tiek užsakovas UAB „Fucus statyba“, tiek generalinis rangovas UAB „Geostatyba“ siekė, kad ieškovas tęstų darbus. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, ieškovas tęsė darbus, o tuo pačiu metu šalys derino rašytinį susitarimą dėl atliktų darbų apmokėjimo, kuris buvo pasirašytas 2012 m. rugsėjo 26 d. Taigi siekdamas gauti darbų rezultatą atsakovas UAB „Fucus statyba“ prisiėmė mokėjimo už atliktus darbus įsipareigojimus. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai aiškino susitarimą atsižvelgdamas būtent į šį jo sudarymo tikslą.
  2. Dėl atliktų darbų kokybės. 2012 m. spalio 25 d. susitarimu užsakovas UAB „Fucus statyba“ ir rangovas BUAB „Geostatyba“ susitarė sumažinti rangos sutarties kainą. Apie šią sutartį ieškovas nebuvo informuotas, taip pat neduotas jo sutikimas, kad atlikti darbai nebūtų apmokami. Apelianto nurodytame 2012 m. rugsėjo 24 d. defektų akte nors yra nurodyta, kad defektai yra nepašalinami, tačiau šis aktas nėra tinkamas įrodymas, kad trūkumai yra neištaisomi. Apeliantas nepateikė į bylą įrodymų, kurie pagrįstų, kad yra pagrindas mažinti kainą. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad įrengti rostverkai buvo toliau naudojami pagal paskirtį, ant jų buvo pastatyti pastatai, kurių dalis šiuo metu jau yra parduoti kitiems asmenims. Taigi byloje esančios aplinkybės patvirtina, kad atsakovai neturėjo pagrįsto pagrindo priimti tokių sprendimų, kurie užkirstų kelią ieškovui reikalauti kainos už atliktus darbus apmokėjimo. Be to, darbų trūkumai buvo fiksuoti ne dėl subrangovo netinkamai atliktų darbų; juos netinkamai atliko generalinis rangovas UAB „Geostatyba“. Ieškovas objektuose įrenginėjo gelžbetonines pamatų sijas, įrengiant klojinius iš skydų, o vibromonolitinius polius įrengė generalinis rangovas. Dėl netinkamos polių altitudės ir buvo fiksuoti darbų defektai. Taigi ieškovo tinkamai ir kokybiškai atlikti darbai buvo priimti, jokių pretenzijų dėl darbų kokybės ieškovas negavo, todėl turi teisę reikalauti apmokėti atliktus darbus. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad nepaisant susitarimo dėl kainos sumažinimo, atsakovas UAB „Fucus statyba“ privalo apmokėti ieškovui tinkamai ir kokybiškai atliktus darbus.
  3. Dėl apeliaciniame skunde nurodytų naujų aplinkybių. Atsakovas UAB „Fucus statyba“ apeliaciniame skunde nurodo, kad dėl 2012 m. rugsėjo 25 d. pasirašyto darbų perdavimo akto apmokėjimo nebuvo susitarta trišaliu susitarimu, pasirašyto kitą dieną po darbų perdavimo generaliniam rangovui. Šios aplinkybės nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teismui, todėl atsakovas jomis negalėjo grįsti savo apeliacinio skundo (CPK 306 straipsnio 2 dalis). Be to, šių darbų negalima vertinti kaip iki susitarimo sudarymo atliktų darbų, kurių užsakovas neįsipareigojo apmokėti. Aiškinant susitarimą, šie darbai priskirtini prie būsimų darbų. Dėl to apeliantas privalo šiuos darbus apmokėti.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

17Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus apeliacinio skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis). Apeliacinis skundas nagrinėjamas atsakovo UAB „Fucus statyba“ apeliacinio skundo ribose.

18Dėl trišalio susitarimo nuostatų aiškinimo

19Apeliaciniame skunde nurodyta, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė sutarčių aiškinimo taisykles, netinkamai aiškindamas šalių sudaryto trišalio susitarimo nuostatas.

20Sprendžiant šalių ginčą dėl sutarties prievolės įvykdymo ar neįvykdymo, svarbu kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinti šalių valią, išreikštą sudarant sutartis bei prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus.

21Sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK6.193 –6.195 straipsniuose bei suformuotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2004; 2011 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-318/2011; kt.).

22Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2012 m. rugpjūčio 20 d. atsakovas BUAB „Geostatyba“ (generalinis rangovas) ir ieškovas UAB „Geopra“ (subrangovas) sudarė subrangos sutartį Nr. 537, pagal kurią subrangovas UAB „Geopra“ įsipareigojo atlikti rostverkų (pamatinių sijų) įrengimo darbus pagal UAB „Geostatyba“ pateiktą projektą, o atsakovas UAB „Geostatyba“ įsipareigojo atsiskaityti už tinkamai atliktus darbus. Subrangos sutartis buvo sudaryta generaliniam rangovui UAB „Geostatyba“ sudarius 2012 m. liepos 27 d. statybos rangos sutartį su apeliantu (užsakovu) UAB „Fucus statyba“, kuria atsakovas BUAB „Geostatyba“ įsipareigojo atlikti pamatų statybos rangos darbus. 2012 m. rugsėjo 26 d. užsakovas UAB „Fucus statyba“, generalinis rangovas BUAB „Geostatyba“ ir subrangovas UAB „Geopra“ pasirašė trišalį susitarimą, kuriuo susitarė, kad, esant susitarime numatytiems pagrindams ir neviršijant susitarime numatytų apimčių, apeliantas už rangovą BUAB „Geostatyba“ tiesiogiai sumokės subrangovui UAB „Geopra“ sumų dalį pagal subrangos sutarties pagrindu rangovo UAB „Geostatyba“ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras už darbų atlikimą. Ieškovas ir atsakovas BUAB „Geostatyba“ 2012 m. rugsėjo 17 d. pasirašė atliktų darbų aktą, kuriuo remiantis ieškovas išrašė PVM sąskaitą faktūrą, kurią atsakovas BUAB „Geostatyba“ iš dalies apmokėjo. Pagal šią sąskaitą atsakovas BUAB „Geostatyba“ ieškovui liko skolingas 7244,05 Eur (25 012,26 Lt). Nagrinėjamu atveju kilo šalių ginčas dėl subrangovo UAB „Geopra“ , rangovo UAB „Geostatyba“ ir užsakovo UAB „Fucus statyba“ 2012 m. rugsėjo 26 d. sudaryto susitarimo (toliau – trišalis susitarimas) 2.10 punkto sąlygos, nustatančios, kad užsakovas už iki šio susitarimo pasirašymo rangovo atliktus ir užsakovo priimtus statybos rangos darbus pagal rangos sutartį sumokės rangovui, o subrangovui tiesioginiai mokėjimai už rangovą galimi už darbus, atliktus pagal subrangos sutartį po šio susitarimo pasirašymo, išskyrus šio susitarimo 2.1 punkte numatytą atvejį. Trišalio susitarimo 2.1 punkte nurodyta, kad užsakovas sumokės tiesiogiai subrangovui skolą už iki susitarimo sudarymo rangovo nesumokėtą 7244,05 Eur (25 012,26 Lt) skolą pagal subrangovo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą NR. GEO 0560 (trišalio susitarimo C, 2.1, 2.10 punktai). Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovas UAB „Fucus statyba“ turi prievolę atsiskaityti pagal ieškovo UAB „Geopra“ 2012 m. rugsėjo 17 d. (25 012,26 Lt sumai), 2012 m. rugsėjo 25 d. (28 086,52 Lt sumai) ir 2012 m. spalio 3 d. (21 106,13 Lt sumai) atliktų darbų aktus. Atsakovas UAB „Fucus statyba“ apeliaciniame skunde nesutinka, kad jam kilo pareiga sumokėti už 2012 m. rugsėjo 25 d. atliktų darbų aktą Nr. 12-428, nes šis aktas sudarytas iki trišalio susitarimo sudarymo. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad apeliantas trišaliu susitarimu įsipareigojo sumokėti už iki trišalio susitarimo sudarymo atliktus subrangos darbus (25 012,26 Lt suma) ir po trišalio susitarimo atliktus ir priimtus subrangos rangos (28 086,52 Lt ir 21 106,13 Lt sumos). Atmestinas apelianto argumentas, kad jis neturi pareigos sumokėti 2012 m. rugsėjo 25 d. atliktų darbų akto Nr. 12-428 pagrindu išrašytos PVM sąskaitos faktūros Nr. GEO 0567 (28 086,52 Lt suma), nes darbai, anot jo, atlikti iki trišalio susitarimo sudarymo dienos. Teisėjų kolegija pažymi, kad 2012 m. rugsėjo 25 d. atliktų darbų akte Nr. 12-428 nurodyti darbai priimti 2012 m. rugsėjo 27 d., t.y. po trišalio susitarimo sudarymo dienos, todėl atsižvelgus į trišalio susitarimo 2.10 p. nuostatas, atsakovui UAB „Fucus statyba“ kilo pareiga sumokėti už darbus, nurodytus atliktų darbų akte Nr. 12-428 (28 086,52 Lt suma).

23Apeliaciniame skunde taip pat nurodyta, kad apeliantas neturi pareigos sumokėti subrangovui už atliktus rangos darbus, nes neegzistavo trišalio susitarimo 2.4 punkto sąlyga dėl apelianto atsakovui UAB „Geostatyba“ mokėtinų sumų.

24Trišalio susitarimo 2.4 punkte nustatyta, kad šalys siekdamos tarpusavio santykių aiškumo ir apibrėžtumo, susitaria, jog UAB „Fucus statyba“ pareiga tiesiogiai sumokėti UAB „Geopra“ dalį sumų pagal UAB „Geopra“ pateiktos PVM sąskaitos faktūros kopiją už UAB „Geostatyba“ atliktus darbus pagal subrangos sutartį atsiras tik tuo atveju jeigu: 1) trišalio susitarimo sąlygas atitinkanti PVM sąskaitos faktūros kopija bus pateikta UAB „Fucus statyba“; 2) yra UAB „Fucus statyba“ (užsakovo) UAB „Geostatyba“ (rangovui) mokėtinų sumų pagal rangos sutartį. Nagrinėjamu atveju nekilo šalių ginčo dėl PVM sąskaitų faktūrų kopijų užsakovui pateikimo, tačiau apeliantas nurodo, kad jis neturėjo mokėtinų sumų rangovui.

25Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2012 m. spalio 25 d. užsakovas UAB „Fucus statyba“ ir rangovas UAB „Geostatyba“ sudarė susitarimą Nr. 1 dėl statybos rangos sutarties Nr. P-B36-SD-2012-07-002, sudarytos 2012-07-27, pakeitimo, kuriame užsakovas ir rangovas susitarė dėl mažesnės rangos darbų kainos. Tačiau šiame susitarime nėra nuostatos, jog atsakovas UAB „Fucus statyba“ atsisako trišalio susitarimo, kuriuo jis įsipareigojo subrangovui apmokėti jo atliktus darbus pagal subrangovo rangovui išrašytas PVM sąskaitas faktūras, taip pat nėra nuostatos apie visišką atsiskaitymą su subrangovu. Nors nagrinėjamoje byloje nekilo ginčas dėl to, kad užsakovas visiškai atsiskaitė su rangovu pagal 2012 m. spalio 25 d. užsakovo ir rangovo susitarimą Nr. 1 dėl statybos rangos sutarties pakeitimo, tačiau atsakovas UAB „Fucus statyba“ nepateikė duomenų, kad užsakovas buvo atsiskaitęs su rangovu trišalio susitarimo sudarymo metu, taip pat nepateikė duomenų, kad užsakovas neturėjo mokėtinų sumų rangovui subrangovo PVM sąskaitų faktūrų išrašymo metu. Nesant duomenų apie atsiskaitymą su rangovu trišalio susitarimo sudarymo bei subrangovo PVM sąskaitų faktūrų Nr. GEO 0567 ir GEO 0569 išrašymo metu, laikytinas pagrįstu pirmosios instancijos teismo argumentas, kad trišalio susitarimo 2.4 punkto sąlygos egzistavo.

26Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, tinkamai taikė materialiosios teisės normas, reglamentuojančias sutarčių aiškinimą, nes atsižvelgęs į tikruosius šalių ketinimus, nustatė, kad trišaliu susitarimu užsakovas įsipareigojo už rangovą tiesiogiai apmokėti už subrangovo atliktus rostverkų (pamatinių sijų) įrengimo darbus pagal subrangos sutarties pagrindu rangovui išrašytas PVM sąskaitas faktūras. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, atmeta apeliacinio skundo argumentus dėl netinkamo sutarčių aiškinimo taisyklių taikymo.

27Dėl ieškovo UAB „Geopra“ atliktų darbų kokybės

28Apeliacinis skundas grindžiamas proceso normų, reglamentuojančių įrodymų vertinimo taisyklių pažeidimu, sprendžiant dėl ieškovo UAB „Geopra“ atliktų darbų kokybės pagal statybos subrangos sutartį.

29Statybos subrangos sutarčiai taikomos tos pačios kaip ir statybos rangos sutarčiai reglamentuoti skirtos CK šeštosios knygos XXXIII skyriaus pirmojo ir trečiojo skirsnių normos. Šiuo atveju CK 6.681 straipsnio, kuriame pateikta statybos rangos sutarties samprata, požiūriu generalinis rangovas veikia kaip užsakovas, o subrangovas – kaip rangovas.

30Pagal statybos rangos sutartį pagrindinė rangovo pareiga yra per sutartą terminą atlikti statybos darbus pagal užsakovo užduotį, o užsakovo – sudaryti rangovui būtinas sąlygas darbams atlikti, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (CK 6.681 straipsnio 1 dalis). Atlikęs sutartus darbus, rangovas praneša užsakovui apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą, o šis turi nedelsiant pradėti jų priėmimą. Statybos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu. Šis abiejų sutarties šalių pasirašomas aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant statybos rangos sutartį: jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl trūkumų faktu vėliau remtis negalima (CK 6.662 straipsnio 2 dalis); nuo darbų perdavimo akto pasirašymo momento užsakovui pereina atsitiktinio darbų rezultato žuvimo ar sugedimo rizika; su darbų priėmimo faktu susijęs apmokėjimas rangovui už atliktus darbus. Pažymėtina, kad įstatyme nenustatyta specialios privalomos priėmimo–perdavimo akto formos, todėl tokiu aktu gali būti laikomas dokumentas, atitinkantis įstatyme nurodytus priėmimo–perdavimo akto požymius. Esminę reikšmę sandorio kvalifikavimui turi ne dokumento pavadinimas, bet jo turinys, jį sudariusių šalių valia, tikslai, kurių jos siekė surašydamos konkretų vertinamą dokumentą (CK 6.193 straipsnio 1 dalis). Iš CK 6.694 straipsnio 4 dalies nuostatų akivaizdu, kad priėmimo–perdavimo aktas turi būti rašytinės formos, jo turinys – nuorodos apie atliktų darbų priėmimą be išlygų arba pažymint darbų trūkumus, nustatant jų pašalinimo tvarką ir sąlygas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007).

31Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad ieškovas ir atsakovas BUAB „Geostatyba“ pasirašė atliktų darbų aktus dėl rostverkų įrengimo darbų, tai patvirtina ant akto esantys šalių parašai (b. l. 15, 16). Apeliantas, ginčydamas savo prievolę apmokėti už subrangovo atliktus rostverkų (pamatinių sijų) įrengimo darbus, nurodo, kad ieškovas darbus atliko nekokybiškai. Šį savo argumentą grindžia 2012 m. rugsėjo 24 d. defektų aktu Nr. 2 prie 2012 m. rugsėjo aktavimo (laikotarpis 2012 m. rugsėjo 1 d. – 2012 m. rugsėjo 15) d. (b. l. 58).

32Teisėjų kolegija pažymi, kad rangovas (šiuo atveju subrangovas) privalo atlikti iš savo ar užsakovo (šiuo atveju rangovo) medžiagų darbus pagal užsakovo nustatytas sąlygas, laiku ir tinkamai. Pareiga atlikti darbus tinkamai reiškia, kad darbai turi atitikti sutarties sąlygas, statybos rangos sutarties atveju – normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus (CK 6.38 straipsnis). Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu (CK 6.694 straipsnio 4 dalis), kuriame yra faktinio pobūdžio duomenys apie tai, ar pagal rangos sutartį nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti ir ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas.

33Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas statybos rangą reglamentuojančias Civilinio kodekso normas, yra konstatavęs, kad rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį – vienos šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011; kt.). Pagrindas rangovui reikalauti iš užsakovo vykdyti jo priešpriešinę pareigą – sumokėti už darbus yra pagrindinės sutartinės rangovo pareigos įvykdymas – sutarto darbo atlikimo faktas, o darbų perdavimo–priėmimas aktas yra šį faktą patvirtinantis dokumentas. Šis aktas pasirašomas abiejų šalių ir, kaip dvišalis sandoris, sukuria šalims atitinkamas teises ir pareigas, be to, jis labai reikšmingas statybos rangos sutarties įvykdymui patvirtinti. Teismų praktikoje pripažįstama, kad būtent šiame akte turi būti fiksuojami nustatyti atliktų darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą bei draudimą ateityje remtis trūkumų faktu (CK 6.662 straipsnio 2 dalis), išskyrus atvejus, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (paslėpti trūkumai) arba jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti (CK 6.662 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

34Iš nagrinėjamos bylos duomenų matyti, kad ieškovas darbus atliko, o atsakovas BUAB „Geostatyba“ juos priėmė. Kaip minėta, 2012 m. rugsėjo 26 d. trišaliame susitarime buvo sutarta, kad apeliantas UAB „Fucus statyba“ sumokės rangovui už iki šio susitarimo pasirašymo rangovo atliktus ir užsakovo priimtus statybos rangos darbus pagal rangos sutartį, o subrangovui tiesioginiai mokėjimai už rangovą galimi už darbus, atliktus pagal subrangos sutartį po šio susitarimo pasirašymo, išskyrus šio susitarimo 2.1 punkte numatytą atvejį. Trišalio susitarimo 2.1 punkte nurodyta, kad užsakovas sumokės tiesiogiai subrangovui skolą už iki susitarimo sudarymo rangovo nesumokėtą 25 012,26 Lt skolą (trišalio susitarimo C, 2.1, 2.10 punktai). Taigi sudarydamas trišalį susitarimą apeliantas žinojo apie defektus, nustatytus 2012 m. rugsėjo 24 d., tačiau vis tiek įsipareigojo subrangovui sumokėti už jo atliktus darbus. Be to, teisėjų kolegija sutinka su ieškovo UAB „Geopra“ atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentu, kad nagrinėjamoje byloje nėra duomenų, jog subrangovas žinojo apie nustatytus trūkumus ir surašytą defektų aktą. Tokių įrodymų apeliantas nei pirmosios instancijos teismui, nei kartu su apeliaciniu skundu nepateikė (CPK 178 straipsnis). Iš 2012 m. rugsėjo 24 d. Defektų akto Nr. 2 matyti, kad jį pasirašė užsakovas ir generalinis rangovas, apie subrangovo informavimą, jog yra nustatyti darbų trūkumai, duomenų nėra. Dėl to sutiktina su subrangovo argumentu, kad apeliantas neįrodė, jog subrangovas žinojo apie nustatytus defektus. Nagrinėjamu atveju subrangovo atliktų darbų aktai priimti ir pasirašyti, juose nėra jokios informacijos apie fiksuotus trūkumus, o tai reiškia trūkumų nekonstatavimą bei draudimą ateityje remtis trūkumų faktu (CK 6.662 straipsnio 2 dalis). Kadangi užsakovas, žinodamas apie nustatytus defektus, trišaliame susitarime įsipareigojo sumokėti už subrangovo atliktus ir rangovo priimtus darbus, tai laikytinas pagrįstu pirmosios instancijos teismo argumentas, kad jis turi pareigą įvykdyti trišaliu susitarimu prisiimtus įsipareigojimus. Pažymėtina, kad atsakovo prievolės sumokėti už subrangovo atliktus darbus nepaneigia ir užsakovo UAB „Fucus statyba“ ir rangovo BUAB „Geostatyba“ sudarytas 2012 m. spalio 25 d. susitarimas Nr. 1 dėl statybos rangos sutarties Nr. P-B36-SD-2012-07-002 pakeitimo, kuriuo buvo sumažinta rangos darbų kaina, nes šis susitarimas sudarytas tarp užsakovo ir rangovo, o subrangovas nėra šio susitarimo šalimi, jam šios sutarties nuostatos nebuvo žinomos, valios dėl kainos sumažinimo neišreiškė. Be to, kaip minėta, šiame susitarime nėra nuostatos, jog atsakovas UAB „Fucus statyba“ atsisako trišalio susitarimo, kuriuo jis įsipareigojo subrangovui apmokėti jo atliktus darbus pagal subrangovo rangovui išrašytas PVM sąskaitas faktūras, taip pat nėra nuostatos apie atsiskaitymą su subrangovu. Dėl to užsakovo UAB „Fucus statyba“ ir rangovo BUAB „Geostatyba“ sudarytas 2012 m. spalio 25 d. susitarimo nuostatos nepaneigia užsakovo pareigos atsiskaityti su subrangovu pagal trišalį susitarimą.

35Atsižvelgiant į visas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad statybos subrangos sutarties nuostatos, subrangos sutarties šalių elgesys jos vykdymo metu, trišalio susitarimo sąlygos bei byloje pateikti rašytiniai įrodymai leidžia daryti išvadą, kad ieškovas atliko statybos subrangos darbus, o užsakovas įsipareigojo juos apmokėti. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai tyrė bylai reikšmingas aplinkybes, susijusias su šalių sutartiniais santykiais ir iš jų sudaryto trišalio susitarimo atsiradusių pareigų vykdymu. Apelianto teiginys, kad užsakovas nustatė darbų, atliktų pagal rangos sutartį, defektus, savaime nereiškia, jog jam nekilo pareiga apmokėti už subrangovo atliktus darbus. Šiuo atveju kaip jau minėta, ieškovas darbus atliko, todėl apeliantui, atsižvelgus į trišalio susitarimo nuostatas, kilo pareiga atsiskaityti.

36Pagal CPK 185 straipsnio 1 dalį teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Pirmosios instancijos teismas išvadą, kad užsakovas, nors ir nustatė darbų, kurie atlikti rangos sutarties pagrindu, defektus, tačiau sutiko apmokėti už subrangovo atliktus darbus, padarė atlikęs visapusišką įrodymų tyrimą ir vertinimą, todėl laikytina pagrįsta.

37Dėl ieškinio ribų

38Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas peržengė ieškinio ribas, nes iš atsakovo UAB „Fucus statyba“ priteisė 348,90 Eur palūkanų už prievolės įvykdymo termino praleidimą.

39Pagal civiliniame procese galiojantį dispozityvumo principą (CPK 13 straipsnis) bylos nagrinėjimo ribas nustato ieškinyje (priešieškinyje) nurodyti ieškinio dalykas ir faktinis pagrindas, t. y. ieškovo suformuluotas materialusis teisinis reikalavimas atsakovui (atsakovams) ir aplinkybės, kuriomis grindžiamas šis reikalavimas (CPK 135 straipsnio 1 dalies 2, 4 punktai). CPK 265 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas draudimas teismui peržengti byloje pareikštų reikalavimų ribas reiškia tai, kad teismas, išskyrus CPK nustatytus atvejus, negali priteisti asmeniui to, ko šis neprašė, patenkinti (ar atmesti) ieškinį kitu, negu ieškovo nurodytas, faktiniu pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-446/2009).

40Tiek iš pradinio ieškinio, tiek iš patikslinto ieškinio reikalavimų matyti, kad ieškovas nereiškė reikalavimo priteisti iš atsakovo UAB „Fucus statyba“ 348,90 Eur palūkanas. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas peržengė pareikštų reikalavimų ribas, todėl pirmosios instancijos teismo skundžiamo sprendimo dalis naikintina.

41Dėl bylinėjimosi išlaidų

42Atsižvelgiant, kad atsakovo apeliaciniu skundu tenkintų reikalavimų dalis sudaro nežymią dalį, bylinėjimosi išlaidos nėra perskirstomos. Apeliantas ir atsakovas BUAB „Geostatyba“, pateikęs atsiliepimą į apeliacinį skundą, bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, dydžio pagrindžiančių dokumentų nepateikė, todėl šios išlaidos neatlygintinos (CPK 98, 178 straipsniai). Ieškovas UAB „Geopra“, pateikęs atsiliepimą į apeliacinį skundą, patyrė 450 Eur išlaidų už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme (b.l. 274-275). Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinio skundo argumentai dėl palūkanų priteisimo laikyti pagrįstais, o ieškovas šiuo klausimu atsiliepime į apeliacinį skundą nepasisakė, tai iš apelianto ieškovo naudai priteistina 300 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą ir surašymą (CPK 93 straipsnio 2 dalis, 98 straipsnis).

43Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

44Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 20 d. sprendimą.

45Panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Fucus statyba“ (į. k. 302812658) ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Geopra“ (į. k. 300632501) priteista 348,90 Eur dydžio palūkanų.

46Kitas pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis palikti nepakeistas.

47Priteisti iš apelianto „Fucus statyba“ (į. k. 302812658) ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Geopra“ (į. k. 300632501) 300 Eur (tris šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Geopra“ kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 20 d. sprendimu ieškinį tenkino iš... 7. Teismas nustatė, kad ieškovas UAB „Geopra“ (subrangovas) ir atsakovas... 8. Teismas nustatė, kad šalių sudarytame trišaliame susitarime nėra nustatyta... 9. Teismas, išanalizavęs šalių 2012 m. rugsėjo 26 d. sudaryto trišalio... 10. Teismas atmetė atsakovo argumentą, kad jis neturi pareigos mokėti ieškovui... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 12. Apeliaciniame skunde atsakovas UAB „Fucus statyba“ prašo panaikinti... 13. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas BUAB „Geostatyba“ prašo... 14. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Geopra“ prašo Vilniaus... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 17. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 18. Dėl trišalio susitarimo nuostatų aiškinimo... 19. Apeliaciniame skunde nurodyta, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė... 20. Sprendžiant šalių ginčą dėl sutarties prievolės įvykdymo ar... 21. Sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo... 22. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2012 m. rugpjūčio 20 d. atsakovas BUAB... 23. Apeliaciniame skunde taip pat nurodyta, kad apeliantas neturi pareigos... 24. Trišalio susitarimo 2.4 punkte nustatyta, kad šalys siekdamos tarpusavio... 25. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2012 m. spalio 25 d. užsakovas UAB... 26. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, tinkamai taikė... 27. Dėl ieškovo UAB „Geopra“ atliktų darbų kokybės... 28. Apeliacinis skundas grindžiamas proceso normų, reglamentuojančių įrodymų... 29. Statybos subrangos sutarčiai taikomos tos pačios kaip ir statybos rangos... 30. Pagal statybos rangos sutartį pagrindinė rangovo pareiga yra per sutartą... 31. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad ieškovas ir atsakovas BUAB... 32. Teisėjų kolegija pažymi, kad rangovas (šiuo atveju subrangovas) privalo... 33. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas statybos rangą... 34. Iš nagrinėjamos bylos duomenų matyti, kad ieškovas darbus atliko, o... 35. Atsižvelgiant į visas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 36. Pagal CPK 185 straipsnio 1 dalį teismas įvertina byloje esančius įrodymus... 37. Dėl ieškinio ribų... 38. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas peržengė ieškinio... 39. Pagal civiliniame procese galiojantį dispozityvumo principą (CPK 13... 40. Tiek iš pradinio ieškinio, tiek iš patikslinto ieškinio reikalavimų... 41. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 42. Atsižvelgiant, kad atsakovo apeliaciniu skundu tenkintų reikalavimų dalis... 43. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 44. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 20 d. sprendimą.... 45. Panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria iš atsakovo... 46. Kitas pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis palikti nepakeistas.... 47. Priteisti iš apelianto „Fucus statyba“ (į. k. 302812658) ieškovui...