Byla 2-17731-600/2012
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Renata Kasimovienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį atsakovui UAB “Balima“ dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinyje nurodė, kad tarp šalių sudaryta negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, pagal kurią ieškovas išnuomojo atsakovui negyvenamąsias patalpas, esančias ( - ) g. 70, Vilniuje, o atsakovas įsipareigojo mokėti nuomos mokestį bei mokesčius už komunalines paslaugas pagal pateiktas PVM sąskaitas-faktūras. Nurodė, kad atsakovas mokesčių nemokėjo, susidariusi skola siekia 6890,73 Lt.

3Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 6890,73 Lt skolą už nuomą, 473,43 Lt delspinigių, 286,21 Lt palūkanų, 7,75 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti LR CPK 123 str. 2 d. nustatyta tvarka. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą teismui nepateikė, todėl priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad ieškovas pateikė atsakovui apmokėti 2012-03-07, 2012-04-02 ir 2012-04-11 PVM sąskaitas-faktūras už patalpų, esančių ( - ) g. 70, Vilniuje, nuomą bei komunalinius mokesčius (b.l.16-18). Atsakovas su ieškovu neatsiskaitė, liko skolingas 6890,73 Lt.

8LR CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal LR CK 6.38 str. 1 d., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Atsakovas pateiktų sąskaitų neapmokėjo, įrodymų apie prievolės įvykdymą byloje nėra, todėl remiantis CK 6.487 str. 1 d., iš jo priteistina 6890,73 Lt skola.

9Pagal CK 6.210 straipsnį palūkanos kartu yra ir civilinės atsakomybės forma, kurios atlieka kompensacinę funkciją, skirtą apsaugoti kreditoriaus interesus. Skolininkui praleidus piniginės prievolės įvykdymo terminą, kreditorius visada patiria nuostolių negautų pajamų pavidalu. CK 6.261 straipsnis numato, jog skolininkas praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, privalo mokėti už termino praleidimą įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Ieškovas prašo priteisti palūkanas, remiantis specialiu įstatymu - 2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojęs 2003 m. gruodžio 9 d. Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos, kuris numato 7,75 procentų dydžio metines palūkanas tarp juridinių asmenų, jeigu sutartis nenustato kitokio dydžio. Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį piniginės žalos išraiška yra nuostoliai, o žala yra ne tik tiesioginiai nuostoliai, bet ir negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes teismas laiko, kad skolininkas nemokėdamas kreditoriui skolos, pinigus naudojo savo tikslams, o atsakovas tuo tarpu patyrė nuostolius palūkanų forma. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad Civilinis kodeksas yra nustatęs tik įskaitines netesybas (delspinigiai, bauda), kurios turi būti įskaitomos į nuostolių atlyginimą (CK 6.73 str. 1 d.). Netesybų įskaitymo esmė yra ta, kad kai kreditorius reikalauja ir netesybų, ir nuostolių bei pagrindžia savo reikalavimą, jam priteisiama didesnioji priklausanti suma, kuri apima mažesniąją. Kasacinio teismo išaiškinta, kad CK 6.73 straipsnio 1 dalyje ir 6.258 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas netesybų įskaitymo į nuostolius principas nesudaro teisinio pagrindo sumažinti sutartines netesybas iki įrodytų nuostolių dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; kt.). Atsižvelgiant į tai, įskaitant netesybas (473,43 Lt) į patirtus minimalius nuostolius (286,21 Lt), ieškovui iš atsakovo priteistina didesnė 473,43 Lt suma, remiantis sutarties 4.16 punktu bei CK 6.71 str.,6.258 str. 2 d. nuostatomis.

10Pažymėtina, kad nuo 2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojęs 2003 m. gruodžio 9 d. Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas (toliau – Įstatymas) numato palūkanas už pavėluotus mokėjimus pagal komercinius sandorius – vieno mėnesio VILIBOR palūkanų norma padidinta 7 procentiniais punktais (Įstatymo 2 straipsnio 3 dalis), taip pat šių palūkanų mokėjimo terminus. Tai – specialusis įstatymas, turintis pirmenybę prieš CK 6.210 straipsnį nustatant palūkanas už atliekamus pagal komercinius sandorius pavėluotus mokėjimus (CK 1.3 straipsnio 3 dalis). Nurodyta Įstatymo norma yra dispozityvi, ir šalys gali susitarti kitaip apskaičiuoti palūkanų dydį (pavyzdžiui, taikyti CK 6.210 straipsnyje nustatytas įstatymines palūkanas). Jei šalys nėra susitarusios dėl kitokios palūkanų normos už pavėluotus mokėjimus, teismas, nustatęs, kad sandoris atitinka Įstatyme nurodytus komercinių sandorių požymius, jei kreditorius to reikalauja, taiko Įstatyme nustatytas palūkanas. CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Iš atsakovo priteistina 7,75 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2012-10-05, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis).

11Vadovaujantis LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 2 d., iš atsakovo ieškovo naudai proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, priteistina 220,80 Lt žyminio mokesčio.

12Teisėja, vadovaudamasi LR CPK 285-286 str.,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti ieškovui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, j.a.k. 300145575, iš atsakovo UAB “Balima“, j.a.k. 123918851, 6890,73 Lt skolos, 473,43 Lt netesybų, 7,75 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 7364,16 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2012-10-05, iki teismo sprendimo visiško bei 220,80 Lt bylinėjimosi išlaidų.

15Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 str. 2 d. reikalavimus. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

16Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai