Byla 2-4765-643/2009
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Margarita Stambrauskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Balex Metal" ieškinį pareikšto dokumentinio proceso tvarka atsakovui AB „Morena“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Balex Metal“ kreipėsi su ieškiniu į teismą prašydamas priteisti jo naudai iš atsakovo AB „Morena“ 11910,45 Lt įsiskolinimą už pateiktas statybines medžiagas, 515,81 Lt delspinigių, 15,21 procento dydžio procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodo, kad su atsakovu 2008 m. liepos 5 d. sudarė pirkimo-pardavimo sutartį, kuria ieškovas įsipareigojo parduoti atsakovui statybines medžiagas, o atsakovas įsipareigojo statybines medžiagas priimti ir už jas sumokėti sutartą kainą bei įvykdyti kitus sutartyje numatytus įsipareigojimus. Vykdydamas sutartį, 2008 m. liepos 7 d. ieškovas pardavė atsakovui statybinių medžiagų už 14075,98 Lt. Tai patvirtina šalių pasirašytos PVM sąskaita – faktūros. Už pateiktas statybines medžiagas atsakovas atsiskaitė su ieškovu tik iš dalies, likdamas skoloje ieškovui dar 11910,45 Lt.

4Ieškovas remdamasis sutarties 8.2. punktu, pagal kurį atsakovas įsipareigojo laiku neatsiskaitęs su ieškovu, mokėti 0,03 proc. delspinigių nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną, prašo teismo priteisti iš atsakovo 515,81 Lt delspinigių už apmokėjimo termino pažeidimą.

5Ieškovas, remdamasis LR CK 6.37 str. bei 2003 m. gruodžio 9 d. „Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu“ prašo teismo priteisti iš 15,21 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

6Ieškovas prašo bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

7Pagal LR CPK 424 str. 1 d., ieškinys, kurio dalykas yra piniginiai reikalavimai (atsirandantys iš sutarties), ieškovo prašymu gali būti išsprendžiami dokumentinio proceso tvarka, jeigu visi reikalavimai yra pagrindžiami leistinais rašytiniais įrodymais. Teismas, nustatęs, jog pagal pateiktus įrodymus yra pagrindas ieškinį tenkinti, priima preliminarų sprendimą (LR CPK 428 str. 1 d.).

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas su atsakovu 2008-08-05 sudarė pirkimo-pardavimo sutartį, kuria ieškovas įsipareigojo parduoti atsakovui statybines medžiagas, o atsakovas įsipareigojo statybines medžiagas priimti ir už jas sumokėti sutartą kainą sutartyje nustatyta tvarka ir terminais (b.l.5-10). Vykdydamas sutartį, ieškovas pardavė atsakovui statybinių medžiagų už 14075,98 Lt. Tai patvirtina abiejų šalių pasirašytos PVM sąskaitos – faktūros: ( - ) (b.l.11-20). Už pateiktas statybines medžiagas atsakovas atsiskaitė su ieškovu tik iš dalies, likdamas skoloje ieškovui dar 11910,45 Lt.

10LR CK 6.38 str. įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. LR CK 6.59 str. nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. LR CK 6.256 str. 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata - kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad tarp šalių buvo sudaryta pirkimo- pardavimo sutartis. LR CK 6.305 str. įtvirtina šios sutarties samprata - pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). 6.344 str. nustato pareigą pirkėjui sumokėti daiktų kainą per sutartyje ar įstatymuose nustatytus terminus ir nustatytoje vietoje.

11Todėl vadovaujantis aukščiau išdėstytu, darytina išvada, kad ieškovas savo sutartines prievoles vykdė tinkamai ir laiku, o atsakovas pažeidė savo sutartines prievoles, t.y. nepagrįstai vengia tinkamai apmokėti ieškovo jam pateiktas PVM sąskaitas faktūras, už parduotas statybines medžiagas. Kadangi atsakovas tinkamai nevykdė savo prisiimtų sutartinių prievolių, tai vadovaujantis LR CK 6.1 str., 6.4 str., 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.305 str., 6.344 str. ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 11910, 45 Lt skolą yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

12LR CK 6.71 str. 1 d. numato, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Atsakovas sutarties 8.2. p. įsipareigojo mokėti ieškovui 0,03 procento dydžio palūkanų nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną (b.l.21). Kadangi atsakovas savo sutartinių prievolių tinkamai nevykdė, tai ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 515,81 Lt delspinigių (b.l.46) už apmokėjimo termino praleidimą yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

13LR CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 1 d., palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai. Pagal Lietuvos Respublikos 2003 m. gruodžio 9 d. „Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo" Nr. IX-1873 3 straipsnio 3 dalį - kreditorius turi teisę į palūkanas už pavėluotus mokėjimus, jeigu: 1) jis įvykdė sutartyje ar įstatymuose jam nustatytas prievoles ir 2) jis laiku negavo jam priklausančios sumos, išskyrus atvejus, kai apmokėti pavėluota ne dėl skolininko kaltės. Pagal šį įstatymą galioja palūkanų norma, kuri taikoma apskaičiuojant palūkanų dydį už pavėluotus mokėjimus - tai vieno mėnesio VILIBOR (vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, kuriomis bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšų litais kitiems bankams) palūkanų norma, padidinta 7 procentiniais punktais, galiojusi tų metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Atsakovo pareiga mokėti procesines palūkanas atsiranda nuo bylos iškėlimo teisme dienos (šiuo atveju pirmas 2009 metų pusmetis), todėl taikytina paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš pirmojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną, t.y. 2008-12-31 vieno mėnesio VILIBOR palūkanų norma siekė 8,21 % ((b.l.21), Lietuvos Banko duomenų bazės duomenys www.lb.lt). Palūkanų normą padidinus 7 procentiniais punktais atsakovo mokėtina procesinių palūkanų suma gaunasi 15,21 % per metus nuo priteistos sumos. Kadangi atsakovas laiku neatsiskaitė su ieškovu pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 15,21 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą (12426,26 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2009-02-24) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos yra pagrįstas, todėl tenkintinas

14Remiantis LR CPK 93 str. 1 d. – šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos - 187,00 Lt žyminis mokestis (b. l.4,44) ir 1249,50 Lt už advokato teisinę pagalbą (b. l. 23,49) (LR CPK 79 str., 93 str., 98 str.).

15Vadovaudamasis LR CPK 262, 424, 427, 428 str. teismas,

Nutarė

16Ieškinį patenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovo AB „Morena“, į/k 221513780, ieškovo UAB „Balex Metal“, į. k. 300012532, naudai 11910,45 Lt skolos, 515,81 Lt delspinigių, 15,21 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą (12426,26 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2009-02-24) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas - 187,00 Lt žyminio mokesčio ir 1249,50 Lt išlaidų už advokato teisinę pagalbą.

18Įpareigoti atsakovą per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos įvykdyti preliminarųjį sprendimą arba per dvidešimt dienų nuo įteikimo dienos pateikti teismui motyvuotus prieštaravimus. Jei atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi preliminarų sprendimą panaikina ir bylą nutraukia.

19Jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

20Preliminarus sprendimas nei kasacine, nei apeliacine tvarka neskundžiamas.

21Preliminaraus sprendimo nuorašą kartu su ieškinio ir jo priedų nuorašais ne vėliau kaip kitą darbo dieną po preliminaraus sprendimo priėmimo išsiųsti atsakovui.

22Ieškovui preliminaraus sprendimo nuorašą išsiųsti per tris dienas po šio sprendimo įsiteisėjimo.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Margarita Stambrauskaitė,... 2. Ieškovas UAB „Balex Metal“ kreipėsi su ieškiniu į teismą prašydamas... 3. Ieškovas nurodo, kad su atsakovu 2008 m. liepos 5 d. sudarė pirkimo-pardavimo... 4. Ieškovas remdamasis sutarties 8.2. punktu, pagal kurį atsakovas įsipareigojo... 5. Ieškovas, remdamasis LR CK 6.37 str. bei 2003 m. gruodžio 9 d. „Mokėjimų,... 6. Ieškovas prašo bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.... 7. Pagal LR CPK 424 str. 1 d., ieškinys, kurio dalykas yra piniginiai... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas su atsakovu... 10. LR CK 6.38 str. įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos... 11. Todėl vadovaujantis aukščiau išdėstytu, darytina išvada, kad ieškovas... 12. LR CK 6.71 str. 1 d. numato, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar... 13. LR CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 14. Remiantis LR CPK 93 str. 1 d. – šaliai, kurios naudai yra priimtas... 15. Vadovaudamasis LR CPK 262, 424, 427, 428 str. teismas,... 16. Ieškinį patenkinti visiškai.... 17. Priteisti iš atsakovo AB „Morena“, į/k 221513780, ieškovo UAB „Balex... 18. Įpareigoti atsakovą per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo... 19. Jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos... 20. Preliminarus sprendimas nei kasacine, nei apeliacine tvarka neskundžiamas.... 21. Preliminaraus sprendimo nuorašą kartu su ieškinio ir jo priedų nuorašais... 22. Ieškovui preliminaraus sprendimo nuorašą išsiųsti per tris dienas po šio...