Byla 2-8861-329/2012
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė, sekretoriaujant Rasai Rutienei, dalyvaujant ieškovės bankrutuojančios UAB „Ingero“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ atsakovei Eglei Lilaitei, atsakovės VšĮ „Ekotenisas“ atstovui advokato padėjėjui Ariui Damušiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo preliminaraus teismo sprendimo peržiūrėjimą, priėmus atsakovės prieštaravimus į preliminarų sprendimą ir ieškovės atsiliepimą į atsakovės prieštaravimus civilinėje byloje pagal ieškovės bakrutuojančios UAB „Ingero“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ ieškinį atsakovei VšĮ „Ekotenisas“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovė prašė dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovės 41 129,47 Lt skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka (3-6 b.l.).

3Pateiktame atsiliepime į atsakovės prieštaravimus į preliminarų sprendimą, ieškovė prašė palikti nepakeistą 2012 m. kovo 5 d. Kauno miesto apylinkės teismo preliminarų sprendimą (43-46 b.l.).

4Teismo posėdyje ieškovės atstovė ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti, preliminarų sprendimą palikti nepakeistą. Atstovė paaiškino, kad 2010 01 05 ieškovė su atsakove buvo sudariusios Jungtinės veiklos sutartį, kuria susitarė vykdyti jungtinę veiklą – ieškovei priklausančias patalpas, esančias ( - ), naudoti lauko teniso ir laisvalaikio veiklai vykdyti. Taip pat šioje sutartyje buvo aptartas pelno, gauto iš jungtinės veiklos, padalijimas. Nurodė, kad susipažinus su bankroto administratoriui pateiktais buhalteriniais dokumentais paaiškėjo, kad atsakovė netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus pagal Jungtinės veiklos sutartį, nes yra pilnai neatsiskaičiusi su ieškove. Pagal 2010 05 03 PVM sąskaitą-faktūrą serija ING Nr. 0000106 skolos likutis 33 056,06 Lt, pagal 2010 05 20 PVM sąskaitą-faktūrą serija ING Nr. 0000107 skola 4 945,56 Lt ir pagal 2010 05 21 PVM sąskaitą-faktūrą serija ING Nr. 0000108 skola 3 127,85 Lt, iš viso atsakovė ieškovei skolinga 41 129,47 Lt. Kadangi į raginimą sumokėti skolą atsakovė nereaguoja, todėl prašo teismo priteisti iš jos ieškovės naudai 41 129,47 Lt skolą. Nurodė, kad nesutinka su atsakovės prieštaravimuose išdėstytais argumentais, kadangi jie grindžiami melagingais faktais ir suklastotais įrodymais: po bankroto bylos iškėlimo tarp bankroto administratoriui perduotų dokumentų nebuvo perduota prieštaravimuose minimo 2010 02 22 Priedo prie 2010 01 25 sutarties ir 2010 04 30 rašto dėl įmokų paskirstymo, todėl bankrutuojančios UAB „Ingero“ administratoriui kyla pagrįstų abejonių dėl šių dokumentų tikrumo. Ieškovės administratoriaus įsitikinimu šis 2010 02 22 Priedas prie 2010 01 25 sutarties ir 2010 04 30 raštas dėl įmokų paskirstymo yra suklastoti dokumentai, surašyti atgaline data ir pasirašyti jau po to, kai atsakovei tapo žinoma, kad ieškovė pateikė ieškinį Kauno miesto apylinkės teismui dėl 41.129,47 Lt skolos iš atsakovės priteisimo. Todėl prašo šių atsakovės kartu su prieštaravimais pateiktų dokumentų nelaikyti įrodinėjimo priemonėmis.

5Atsakovė pateiktame prieštaravime į preliminarų sprendimą nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti (29-30b.l.).

6Teismo posėdyje atsakovės atstovas nurodė, kad palaiko prieštaravimuose išdėstytą atsakovės poziciją, prašė panaikinti preliminarų sprendimą ir ieškinį atmesti. Atstovas patvirtino, kad 2010 01 05 tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta Jungtinės veiklos sutartis, kurios pagrindu šalys vykdė jungtinę veiklą - ieškovei priklausančias patalpas ( - ), naudojo lauko tenisui ir laisvalaikio veiklai. Nurodė, kad 2010 01 25 tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta pirkimo- pardavimo sutartis su atpirkimo teise, pagal kurią atsakovė iš ieškovės nupirko teniso kortų dangas bei įrangą už 200 000 Lt, paliekant ieškovei atpirkimo teisę iki 2010 12 31, grąžinant atsakovės sumokėtą kainą. 2010 02 22 šalys susitarė papildyti 2010 01 25 sutartį ir išdėstyti ją nauja redakcija. Šiuo susitarimu ieškovei buvo sudaryta galimybė atpirkimo kainą sumokėti dalimis. Taip pat šalys susitarė, kad atperkamo turto visa kaina turi būti sumokėta iki 2012 12 31, o gavusi visą atpirkimo sumą - 200 000 Lt, atsakovė įsipareigojo perduoti ieškovei atperkamą turtą. Šalys taip pat susitarė, kad ieškovės nurodymu atsakovei tenkanti pelno dalis pagal Jungtinės veiklos sutartį gali būti skirta turto atpirkimui pagal pirkimo-pardavimo sutartį. Remiantis šiuo susitarimu 2010 04 30 raštu ieškovė pareikalavo 50.000 Lt gauto pelno pagal Jungtinės veiklos sutartį užskaityti kaip atpirkimo sumą pagal 2010 01 25 sutartį. Todėl 41 129,47 Lt minėto nurodymo pagrindu ir yra užskaityti kaip dalinis atpirkimo kainos sumokėjimas iki 2010 05 10 tenkančia pelno dalimi pagal Jungtinės veiklos sutartį. Atsakovės atstovas nurodė, kad ieškovė neatpirko turto iki šalių nustatyto termino- 2012 12 31. O 2010 01 25 pirkimo-pardavimo sutarties 2010 02 22 Priedo 2.2 punkte buvo nustatyta, kad jeigu Pardavėjas atpirkimo kainą moka dalimis, tačiau iki Atpirkimo dienos sumoka Pirkėjui mažiau kaip 25 procentus atpirkimo kainos, Pardavėjo sumokėtos įmokų dalys negrąžinamos ir lieka pirkėjo nuosavybėje. Jeigu Pardavėjas iki Atpirkimo dienos sumoka Pirkėjui daugiau kaip 25 procentus atpirkimo kainos, Pardavėjui grąžinama 25 procentų kainos dalį viršijanti dalis, o 25 procentai kainos lieka Pirkėjo nuosavybė. Tai reškia, kad ieškinys dėl skolos priteisimo yra nepagrįstas ir atmestinas, nes pagal Jungtinės veiklos sutartį ieškovei tenkanti pelno dalis (ieškinio suma) iki bankroto bylos iškėlimo jos pačios nurodymu yra užskaityta kaip dalis atpirkimo kainos sumokėjimo pagal 2010 01 25 sutartį ir ši kainos dalis šalių sutartimi yra atsakovės nuosavybė. Todėl nėra jokios atsakovės skolos, o ieškovė pareiškė nepagrįstą ieškinį, neįsigilinusi į jai pateiktus dokumentus po bankroto bylos iškėlimo UAB „Ingero“.

7Nustatyta, kad 2012 03 05 preliminariu sprendimu ieškinys buvo patenkintas ir iš atsakovės VšĮ „Ekotenisas“ buvo priteista 41 129,47 Lt skolos, 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (nuo 41 129,47 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-03-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (21-22 b.l.).

8Atsakovei pateikus prieštaravimus į preliminarų sprendimą (29-30 b.l.), o ieškovei pateikus atsiliepimą į atsakovės prieštaravimus (43-46 b.l.), bylą išnagrinėjus teismo posėdyje LR CPK 430 str. numatyta tvarka, preliminarus sprendimas panaikintinas, ieškinys atmestinas.

9Nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2010 05 10 nutartimi civilinėje byloje Nr.B2-2171-485/2010 iškėlė bankroto bylą UAB "Ingero" ir šios įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą“ (15 b.l.). Administratorius 2011 10 17 įgaliojimu Nr. 10-250 įgaliotu asmeniu bankroto procedūrai vykdyti paskyrė Kęstutį Stankų (16 b.l.).

10Nustatyta, kad 2010 m. sausio 5 d. tarp ieškovės UAB "Ingero“ ir atsakovės VšĮ „Ekotenisas“ buvo sudaryta Jungtinės veiklos sutartis, kuria šalys susitarė vykdyti jungtinę veiklą - ieškovei priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ), naudoti lauko teniso ir laisvalaikio veiklai vykdyti. Šia sutartimi, jos 4 dalyje, taip pat buvo aptarta pelno, gauto iš jungtinės veiklos, padalijimas (7 b.l.).

11Ieškovė nurodo, kad patikrinus bankroto administratoriui ieškovės UAB "Ingero“ perduotus dokumentus, buvo nustatyta, kad atsakovė nėra pilnai atsiskaičiusi su ieškove pagal Jungtinės veiklos sutartį : pagal 2010 05 03 PVM sąskaitą-faktūrą serija ING Nr.0000106 skolos likutis 33 056,06 Lt, pagal 2010 05 20 PVM sąskaitą-faktūrą serija ING Nr.0000107 skola 4 945,56 Lt ir pagal 2010 05 21 PVM sąskaitą-faktūrą serija ING Nr.0000108 skola 3 127,85 Lt. Nurodo, kad atsakovė yra apmokėjusi dalį įsiskolinimo bendrai 20 705,45 Lt sumai pagal 2010 05 03 PVM sąskaitą-faktūrą serija ING Nr.0000106, tačiau pagal esamus buhalterinius dokumentus iki šiol yra likęs 41 129,47 Lt įsiskolinimas, kurį ir prašo priteisti.

12Atsakovė nesutinka su ieškiniu, nurodo, kad ieškovė nepagrįstai reikalauja iš jos 41 129,47 Lt, kadangi ieškovė nevertino kitų tarp ieškovės UAB „Ingero“ ir atsakovės VšĮ „Ekotenisas“ pasirašytų sutarčių, susijusių su Jungtinės veiklos sutartimi, todėl neišsiaiškinusi visų aplinkybių, turtinčių reikšmės Jungtinės veiklos sutarties vykdymui, pareiškė nepagrįstą ieškinį.

13Teismas, išklausęs ieškovės ir atsakovės atstovų paaiškinimus, įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus bei liudytojo A. I. parodymus, naikina preliminarų sprendimą ir atmeta ieškinį, remdamasis tokiais motyvais : ieškovė savo reikalavimus grindžia į bylą pateikta tarp šalių 2010 01 05 pasirašyta Jungtinės veiklos sutartimi (7 b.l.), 2010 05 03 PVM sąskaita-faktūra serija ING Nr.0000106 (8 b.l.), 2010 05 20 PVM sąskaita-faktūra serija ING Nr.0000107 (9 b.l.), 2010 05 21 PVM sąskaita-faktūra serija ING Nr.0000108 (10 b.l.). Atsakovė prieštaravimams į preliminarų sprendimą pagrįsti pateikė į bylą 2010 01 25 tarp šalių pasirašytą pirkimo-pardavimo sutartį su atpirkimo teise, pagal kurią atsakovė iš ieškovės nupirko teniso kortų dangas bei įrangą už 200 000,00 Lt, paliekant ieškovei atpirkimo teisę iki 2010 12 31, grąžinant atsakovės sumokėtą kainą (31-33b.l.). Taip pat atsakovė pateikė 2010 02 22 šalių pasirašytą Priedą prie 2010 01 25 sutarties (34-36 b.l.), kuriame šalys susitarė 2010 01 25 sutartį papildyti ir išdėstyti ją nauja redakcija. Šiuo susitarimu ieškovei buvo sudaryta galimybė Atpirkimo kainą sumokėti dalimis. Taip pat šalys susitarė, kad atperkamo turto visa kaina turi būti sumokėta iki 2012 12 31, o gavusi visą atpirkimo sumą, t.y. 200 000,00 Lt, atsakovė įsipareigojo perduoti ieškovei atperkamą turtą. Sutarties Priedo 2.3 punktu šalys taip pat susitarė, kad ieškovės nurodymu atsakovei tenkanti pelno dalis pagal Jungtinės veiklos sutartį gali būti skirta turto atpirkimui pagal pirkimo-pardavimo sutartį. Taip pat atsakovė pateikė ieškovės UAB „Ingero“ 2010 04 30 raštą dėl įmokų paskirtstymo, kuriuo ieškovė pareikalavo iš atsakovės 50 000,00 Lt gauto pelno pagal Jungtinės veiklos sutartį užskaityti kaip atpirkimo sumą pagal 2010 01 25 sutartį (37 b.l.). Nustatyta, kad minėtu 2010 04 30 ieškovės reikalavimu būtent 41 129,47 Lt suma, gauta iš Jungtinės veiklos, ir buvo užskaityta kaip dalinis atpirkimo kainos sumokėjimas iki 2010 05 10 tenkančia pelno dalimi pagal Jungtinės veiklos sutartį. Ieškovė teigia, kad atsakovės pateikti dokumentai (2010 01 25 pirkimo-pardavimo sutarties Priedas, pasirašytas 2010 02 22, ir 2010 04 30 ieškovės raštas dėl įmokų paskirtstymo) yra suklastoti, pasirašyti atbuline data po to, kai buvo pateiktas teismui ieškinys, todėl prašo šių dokumentų nelaikyti įrodinėjimo priemonėmis, nes minėti dokumentai nebuvo perduoti bankroto administratoriui. Ieškovė savo argumentams dėl dokumentų suklastojimo pagrįsti prašė apklausti liudytoju buvusį UAB „Ingero“ direktorių A. I., kuris teismo posėdyje patvirtino, kad jis tikrai pasirašė su atsakove VšĮ „Ekotenisas“ 2010 01 25 pirkimo-pardavimo sutartį, o taip pat ir šios sutarties Priedą, pasirašytą 2010 02 22, bei 2010 04 30 raštas dėl įmokų paskirtstymo, adresuotą atsakovei, nurodė, kad šie dokumentai tikrai buvo pasirašyti juose nurodytomis datomis, o ne vėliau, juose tikrai yra jo parašai. Liudytojas paaiškino, kad jis buvo vienintelis UAB“Ingero“ akcininkas ir direktorius, prasidėjus ekonominei krizei, bankas nutraukė kreditavimą, sutriko atsiskaitymai su verslo partneriais, todėl 2010 m. pavasarį jis pats kreipėsi į Kauno apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Ingero“. Nurodė, kad visus buhalterinius dokumentus įmonėje tvarkė pagal sutartį samdoma buhalterinės apskaitos įmonė, po bankroto bylos iškėlimo jis bankroto administratoriui perdavė visus įmonės dokumentus, tame tarpe turėjo būti 2010 01 25 pirkimo-pardavimo sutartis, šios sutarties Priedas, pasirašytas 2010 02 22, bei 2010 04 30 raštas dėl įmokų paskirtstymo. Jokių kitų įrodymų, patvirtinančių ieškovės teiginius, jog atsakovės pateikti dokumentai yra suklastoti, ieškovė nepateikė. Todėl teismas konstatuoja, kad atsakovės pateikti rašytiniai įrodymai 2010 01 25 pirkimo-pardavimo sutarties Priedas, pasirašytas 2010 02 22, ir 2010 04 30 ieškovės raštas dėl įmokų paskirtstymo yra tiesiogiai susiję su ieškiniu, ir jais nesivadovauti nėra jokio teisinio pagrindo, šie dokumentai ieškovės nenuginčyti, jie galiojantys, ieškovė neįrodė jų suklastojimo fakto, todėl teismas neturi pagrindo jais abejoti.

14Teismas atmeta kaip nepagrįstą ieškovės argumentą, jog atsakovės VšĮ „Ekotenisas“ pripažinimą savo įsiskolinimo įrodo atsakovės veiksmai, kai ji 2010 05 03 grąžino ieškovei dalį įsiskolinimo 15 205,45 Lt sumai pagal 2010 05 03 kasos pajamų orderį Nr. 0000107, o 2010 08 04 sumokėjo ieškovei 5 500,00 Lt pagal 2010 08 04 kasos pajamų orderį Nr. 0000108, kadangi teismo vertinimu šie nurodyti atsakovės mokėjimai nepaneigia nei 2010 01 25 pirkimo-pardavimo sutarties Priedo, pasirašyto 2010 02 22, nei 2010 04 30 ieškovės rašto dėl įmokų paskirstymo galiojimo. Juk pagal esančius įrodymus (34-37 b.l.) ieškovė iki bankroto bylos iškėlimo (2010 05 10) tik vieną kartą pareikalavo, kad atsakovė 50 000 Lt gauto pelno pagal jungtinės veiklos sutartį užskaitytų kaip atpirkimo sumą pagal 2010 01 25 sutartį. Buvusio įsiskolinimo atsakovė neneigė, todėl ir apmokėjo sąskaitas tokiai sumai, kurią apmokėti privalėjo pagal sutartinius įsipareigojimus. Kadangi ieškovė pagal susitarimą iki šalių nustatyto termino 2012 12 31 nesumokėjo visos atperkamo turto kainos, todėl pagal ieškovės 2010 04 30 reikalavimą 41 129,47 Lt suma, gauta iš Jungtinės veiklos ir užskaityta kaip dalinis atpirkimo kainos sumokėjimas atsakovei, remiantis 2010 02 22 Priedu prie 2010 01 25 pirkimo -pardavimo sutarties pagrįstai laikytina atsakovės nuosavybe.

15Taigi, teismas, remdamasis pirmiau šiame sprendime išvardintomis nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis bei vadovaudamasis įrodymų vertinimo taisyklėmis ir įrodymų tikėtinumo principu, sprendžia, kad ieškovė neįrodė savo reikalavimų pagrįstumo, todėl teismas konstatuoja, kad pagal pareikštą reikalavimą ieškinys negali būti tenkintinas, todėl jis atmestinas – CPK 178 str.

16Taigi, teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, priima galutinį sprendimą – panaikina Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 5 d. preliminarų sprendimą ir ieškinį atmeta (CPK 430 straipsnio 6 dalies 2 punktas).

17Ieškinį atmetus valstybei iš ieškovės nepriteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kadangi ieškovė yra atleista nuo šių išlaidų mokėjimo – CPK 83 str. 1 d. 8 p.

18Ieškinį atmetus, naikintinos 2012 m. kovo 5 d. teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės ( 19-20 b.l.) – LR CPK 150 str. 4 d.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 430 str. 6 d. 2 p., 8 d., 263–270 straipsniais, teismas

Nutarė

20panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 5 d. preliminarų sprendimą civilinėje byloje Nr.2-5682-329/2012.

21Ieškinį atmesti.

22Panaikinti 2011m. kovo 5 d. Kauno miesto apylinkės teismo teisėjos V.Šeškuvienės nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones–areštą atsakovo VšĮ „Ekotenisas“, į.k.302447184, buveinė Draugystės g.10, Kaune, turtui 41 129,47 Lt sumai.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė,... 2. ieškovė prašė dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovės 41... 3. Pateiktame atsiliepime į atsakovės prieštaravimus į preliminarų... 4. Teismo posėdyje ieškovės atstovė ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti,... 5. Atsakovė pateiktame prieštaravime į preliminarų sprendimą nurodė, kad su... 6. Teismo posėdyje atsakovės atstovas nurodė, kad palaiko prieštaravimuose... 7. Nustatyta, kad 2012 03 05 preliminariu sprendimu ieškinys buvo patenkintas ir... 8. Atsakovei pateikus prieštaravimus į preliminarų sprendimą (29-30 b.l.), o... 9. Nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2010 05 10 nutartimi civilinėje byloje... 10. Nustatyta, kad 2010 m. sausio 5 d. tarp ieškovės UAB "Ingero“ ir atsakovės... 11. Ieškovė nurodo, kad patikrinus bankroto administratoriui ieškovės UAB... 12. Atsakovė nesutinka su ieškiniu, nurodo, kad ieškovė nepagrįstai reikalauja... 13. Teismas, išklausęs ieškovės ir atsakovės atstovų paaiškinimus,... 14. Teismas atmeta kaip nepagrįstą ieškovės argumentą, jog atsakovės VšĮ... 15. Taigi, teismas, remdamasis pirmiau šiame sprendime išvardintomis nustatytomis... 16. Taigi, teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, priima galutinį sprendimą... 17. Ieškinį atmetus valstybei iš ieškovės nepriteistinos išlaidos, susijusios... 18. Ieškinį atmetus, naikintinos 2012 m. kovo 5 d. teismo nutartimi taikytos... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 430 str. 6 d. 2 p., 8 d., 263–270... 20. panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 5 d. preliminarų... 21. Ieškinį atmesti.... 22. Panaikinti 2011m. kovo 5 d. Kauno miesto apylinkės teismo teisėjos... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...