Byla e2-715-985/2018
Dėl bendravimo su nepilnamečiais vaikais nustatymo ir atsakovės priešieškinį ieškovui dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams padidinimo, institucijos teikiančios išvadas Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius ir Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos ir socialinės paramos skyrius, sprendė šalių pateiktos taikos sutarties tvirtinimo klausimą

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Ingrida Navickienė, rašytinio proceso tvarka nagrinėdama civilinę bylą pagal ieškovo N. B. ieškinį atsakovei A. K. dėl bendravimo su nepilnamečiais vaikais nustatymo ir atsakovės priešieškinį ieškovui dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams padidinimo, institucijos teikiančios išvadas Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius ir Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos ir socialinės paramos skyrius, sprendė šalių pateiktos taikos sutarties tvirtinimo klausimą.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas ieškiniu teismo prašė nustatyti bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarką; priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovė priešieškiniu prašė pakeisti Širvintų rajono apylinkės teismo 2011 m. liepos 13 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-565-522/2011 priteistą išlaikymą iš N. B., K. B. ir T. B. išlaikymui nuo 57,92 Eur iki 180 Eur per mėnesį kiekvienam iki jų pilnametystės, priteistas išlaikymo sumas indeksuojant vyriausybės nustatyta tvarka, atsakovei nustatant uzufrukto teisę valdyti priteistas sumas atsižvelgiant į vaikų poreikius; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

52018 m. balandžio 9 d. gauta šalių taikos sutartis, kurią prašo patvirtinti rašytinio proceso tvarka ir civilinę bylą nutraukti.

6Prašymas tenkintinas.

7Taikos sutartimi sutarties šalys aptarė ir taikiai išsprendė byloje iškeltų reikalavimų tenkinimo klausimus, susitarė dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

8Taikos sutarties sąlygos neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešam interesui, nepažeidžia šalių, jų sūnaus ar trečiųjų asmens teisių ir interesų. Šalims žinomos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės, todėl taikos sutartis tvirtintina, byla nutrauktina (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 42 straipsnio 1 dalis, 2 dalis, 140 straipsnio 3 dalis, 294 straipsnis, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsniu, 96 straipsniu, 140 straipsnio 3 dalimi, 290-291 straipsniais, 293 straipsnio 5 punktu,

Nutarė

10patvirtinti ieškovo N. B., asmens kodas ( - ) ir atsakovės A. K., asmens kodas ( - ) sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

 1. Šalys susitaria pakeisti Širvintų rajono apylinkės teismo 2011 m. liepos 13 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-656-522/2011 priteistą išlaikymą K. B., gimusios ( - ) ir T. B., gimusio ( - ), išlaikymui tokia tvarka:
  1. Nuo teismo sprendimo, kuriuo ši sutartis patvirtina, įsiteisėjimo dienos 12 ( dvylika) mėnesių N. B. kiekvieno iš nepilnamečių vaikų išlaikymui skirti po 100 ( vieną šimtą) eurų.
  2. Praėjus 12 ( dvylikai ) mėnesių nuo sprendimo, kuriuo ši sutartis patvirtina, įsiteisėjimo N. B. kiekvieno iš nepilnamečių vaikų išlaikymui skirti po 130 ( vieną šimtą trisdešimt) eurų iki kiekvieno iš jų pilnametystės.
  1. Šalys susitaria, kad išlaikymo lėšų tvarkytoja uzufrukto teise ir toliau bus A. K..
 2. Šalys sutaria nustatyti N. B. ir nepilnamečių dukters Kamilės bei sūnaus Tomo bendravimo tvarką:

  11

  1. Šalių susitarimu nustatomas pereinamasis laikotarpis 12 ( dvylika) mėnesių nuo teismo
sprendimo, kuriuo ši sutartis patvirtinta, įsiteisėjimo dienos, kurio metu N. B. su vaikais bendrauja du kartus per mėnesį - pirmąjį ir trečiąjį mėnesio šeštadienį- nuo 14 valandos iki 16 valandos vaikų gyvenamojoje vietoje.
  1. Po pereinamojo laikotarpio N. B. su vaikais bendrauja du kartus per mėnesį- pirmąjį ir trečiąjį mėnesio šeštadienius nuo 14 valandos iki 18 valandos, su teise vaikus išsivežti iš jų gyvenamosios vietos, tačiau informuodamas atsakovę A. K. apie vaikų būvimo vietą ir nustatytu laiku parveždamas vaikus į jų gyvenamą vietą.

   12

  2. Bendru susitarimu šalys gali pakeisti pagal grafiką nustatyto bendravimo laiko datą.
  3. Jeigu pagal grafiką nustatytu laiku dėl svarbių priežasčių bendravimas su vaikais nėra galimas (dėl jų ligos, tėvo ligos ar pan.), šalių bendru susitarimu bendravimo diena ar savaitgalis gali būti perkeltas į kitą sekantį savaitgalį ir pan. Šalys įsipareigoja apie priežastis, dėl kurių bendravimas nustatytu laiku negalimas, informuoti viena kita ne vėliau kaip diena prieš nustatytą bendravimo datą iki tos dienos 20 valandos. Nustatyto bendravimo dieną ar savaitgalį perkėlus, toliau vaikų ir tėvo bendravimas vyksta pagal nustatytą grafiką.
  4. Šalims yra žinoma, kad kilus ginčui dėl bendravimo su nepilnamečiais vaikais tvarkos ir sąlygų, kiekviena iš šalių gali bendravimo tvarką keisti teismo sprendimu, ar ginčą spręsti vaikų teisių institucijoje.

   13

 1. Šalys pripažįsta, kad po šios abipusių nuolaidų būdu sudarytos taikos sutarties įvykdymo visi nesutarimai dėl ginčo dalyko bus užbaigti ir įsipareigoja dėl to nereikšti viena kitai jokių pretenzijų ateityje.
 2. Vadovaudamosi LR CPK 140 straipsnio 3 dalimi ir 87 straipsnio 2 dalimi, šalys prašo teismo patvirtinti šią taikos sutartį.
 3. Šalys patvirtina, kad joms yra išaiškintos ir žinomos taikos sutarties sudarymo pasekmės, numatytos LR CPK 294 str. 2 d. (draudimas šalims dar kartą kreiptis į teismą dėl to paties dalyko tuo pačiu pagrindu) ir LR CK 6.985 str. (teismo patvirtinta taikos sutartis įgyja res judicata galią t. y. šalys netenka teisės kitoje byloje ginčyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytų faktų bei teisinių santykių ir reikšti tų pačių reikalavimų tuo pačiu pagrindu ir tai, kad teismo patvirtinta taikos sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas).
 4. Šalys taip pat patvirtina, kad joms yra žinomos, jog išlaikymo ir bendravimo su nepilnamečiu vaiku santykiai yra tęstinio pobūdžio, todėl pasikeitus tam tikroms aplinkybėms ar paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios gali sudaryti pagrindą peržiūrėti teismo sprendimą, kiekvienas suinteresuotas asmuo gali kreiptis į teismą ir prašyti pakeisti teismo sprendimu (nutartimi) nustatytą išlaikymą ar bendravimo tvarką.

  14

 5. Šalys susitaria, kad teismo turėtas išlaidas valstybei dėl procesinių dokumentų siuntimo įsipareigoja padengti abi lygiomis dalimis.

  15

 6. Šalys susitaria, kad kiekvienos iš šalių išlaidos, advokato pagalbai apmokėti bei visos kitos jų turėtos, su šios civilinės bylos vedimu susijusios išlaidos tenka atitinkamai kiekvienai šaliai ir viena iš kitos šių išlaidų atlyginimo nereikalauja ir ateityje nereikalaus.
 7. Sutarties šalys pareiškia, kad šią sutartį perskaitė, jos turinį, prasmę ir teisines pasekmes suprato ir, kaip atitinkančiųjų valią, ją pasirašo.

16Civilinę bylą Nr. e2-715-985/2018 nutraukti.

17Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai