Byla A2.13.-2681-497/2012
Dėl M. Š. , gim. (duomenys neskelbtini), paskutinė žinoma gyvenamoji vieta (duomenys neskelbtini), Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-05-30 nutarimu (administracinėje byloje Nr. A2.9.-2487-497/2011) skirto administracinio arešto vykdymo

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas A. C. , išnagrinėjęs Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato Vilkpėdės policijos nuovados teikimą dėl M. Š. , gim. ( - ), paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-05-30 nutarimu (administracinėje byloje Nr. A2.9.-2487-497/2011) skirto administracinio arešto vykdymo,

Nustatė

2M. Š. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-05-30 nutarimu už ATPK 178 str. 3 d. numatytą pažeidimą nubaustas 5 (penkių) parų administraciniu areštu, nutarimo vykdymas perduotas Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato Vilkpėdės policijos nuovadai priverstinai vykdyti.

3Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato Vilkpėdės policijos nuovados pareigūnai, suėjus administracinio arešto vykdymo senaties terminui, grąžino neįvykdytą 2011-05-30 nutarimą dėl M. Š. skirtos 5 (penkių) parų administracinio arešto bei nurodė, kad Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinėje yra ribotas vietų skaičius, todėl įvykdyti teismo nutarimą ir asmenį uždaryti į areštinę nebuvo galimybės.

4Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-05-30 nutarimo vykdymas nutrauktinas.

5ATPK 308 str. 2 d. numatyta, kad nutarimo dėl administracinio arešto vykdymo senatis – vieneri metai. Įstatymo leidėjas imperatyviai reglamentavo šios rūšies administracinės nuobaudos vykdymo senaties terminą, nenumatydamas, kad asmeniui vengiant atlikti jam skirtą administracinį areštą, nutarimo vykdymo senaties termino eiga sustoja. Todėl šioje situacijoje teisės spragos konstatavimas, o tuo pačiu ir teisės ar įstatymo analogijos taikymas yra negalimi. Pažymėtina, kad nutarimo skirti administracinį areštą vykdymo, o tuo pačiu ir senaties eigos pradžia yra numatyti ATPK 304 str. 1 d. Šiuo atveju įstatymo analogijos pagrindu taikant BK 96 str. 3 d. nuostatas, būtų pabloginta patraukto administracinėn atsakomybėn asmens teisinė padėtis, o tokia situacija baudžiamojo pobūdžio bylose, kurioms priskirtinos ir administracinių teisės pažeidimų bylos, yra negalima, ji prieštarautų konstituciniam teisinės valstybės principui (LVAT 2009-03-23 nutartis administracinėje byloje Nr. N-502-4706/2009).

6Remiantis tuo, kas išdėstyta, ir atsižvelgiant į tai, kad nuo teismo 2011-05-30 priimto nutarimo, kuriuo M. Š. paskirtas 5 (penkių) parų administracinis areštas, praėjo vieneri metai, administracinis areštas M. Š. įvykdytas nebuvo, teismo 2011-05-30 priimto nutarimo vykdymas (administracinėje byloje Nr. A2.9.-2487-497/2011), nutrauktinas.

7Remiantis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis ATPK 308 str. 2 d., teismas

Nutarė

8Nutraukti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-05-30 (administracinėje byloje Nr. A2.9.-2487-497/2011) nutarimo dėl M. Š. , a.k. ( - ) paskirto 5 (penkių) parų administracinio arešto vykdymą.

9Nutarimas per 10 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai