Byla A2-4787-877/2011
Dėl proceso atnaujinimo, suinteresuoti asmenys UAB „DZO Capital“, antstolis Saulius Užkuraitis, bei Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant Ramunei Beržinskienei, dalyvaujant pareiškėjo BUAB „Aldengas“ atstovui advokato padėjėjui M. B., atsakovo UAB „DZO Capital“ atstovei advokatei M. V., trečiajam asmeniui antstoliui Sauliui Užkuraičiui, trečiojo asmens Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovui J. N., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo BUAB „Aldengas“ prašymą dėl proceso atnaujinimo, suinteresuoti asmenys UAB „DZO Capital“, antstolis Saulius Užkuraitis, bei Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, ir

Nustatė

2Pareiškėjas BUAB „Aldengas“ kreipėsi į teismą su pareiškimu atnaujinti turto perdavimo išieškotojui akto tvirtinimo nagrinėjimą vykdomojoje byloje Nr. ( - ) ir išspręsti klausimą iš esmės- netvirtinti antstolio Sauliaus Užkuraičio 2009-11-19 turto perdavimo išieškotojui akto Civilinio proceso kodekso 366 str. 1 d. 9 p. pagrindu- dėl teismo padarytos teisės normos taikymo klaidos. Pareiškėjas nurodo, kad klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Aldengas“ galutinai buvo išspręstas 2010-10-19 Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi, bankroto administratorius apie teisės pažeidimą sužinojo tik perėmęs įmonės dokumentaciją, todėl mano, kad termino prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti nepraleido.

3Pareiškėjo atstovas advokato padėjėjas M. B. nurodė, kad aplinkybės dėl turto perdavimo išieškotojui kelia pagrįstų abejonių, kadangi tuo metu vykdymo procese buvo ir kitų UAB „Aldengas“ kreditorių, jie buvo dirbtinai išeliminuoti iš vykdymo proceso ir dėl to nukentėjo jų interesai.

4Antstolis Saulius Užkuraitis atsiliepime į pareiškimą prašė prašymą atmesti, nurodė, kad patvirtinus turto perdavimo išieškotojui aktą teisėjo rezoliucija, suinteresuoti asmenys praranda galimybę ją skųsti Civilinio proceso kodekso XXXI skyriuje nustatyta tvarka, tačiau tai netrukdo šio akto kaip sandorio ginčyti Civilinio proceso kodekso 602 straipsnyje numatytais pagrindais ieškinio teisena. Antstolis nurodė, kad tuo metu, kai turtas buvo perduotas išieškotojui, kiti išieškojimai vykdomojoje byloje nebuvo vykdomi.

5Suinteresuotas asmuo BUAB „DZO Capital“ atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad proceso atnaujinimas galimas tik byloje, kuri buvo nagrinėta teisme ir užbaigta įsiteisėjusiu teismo sprendimu ar nutartimi, t.y. negalima atnaujinti proceso, kurio nebuvo. Pareiškėjas turto perdavimo išieškotojui aktą galėjo ginčyti įstatymo nustatytais terminais, paduodamas skundą dėl antstolio veiksmų. Be to, suinteresuoto asmens atstovė mano, kad pareiškimas dėl proceso atnaujinimo paduotas praleidus trijų mėnesių terminą, todėl negali būti nagrinėjamas.

6Suinteresuoto asmens Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas J. N. nurodė, kad šioje byloje procesas negali būti atnaujintas, kadangi pareiškėjui yra iškelta bankroto byla ir visi reikalavimai turėtų būti sprendžiami bankroto byloje. Pareiškėjas Kauno apygardos teisme yra pareiškęs ieškinį dėl šio sandorio pripažinimo negaliojančiu. Be to, šio klausimo išsprendimas tokiu būdu, kokiu prašo pareiškėjas- teisėjo rezoliucijos panaikinimu- neišspręs turto grąžinimo pareiškėjui klausimo.

7Prašymas atmestinas, procesą atnaujinti atsisakytina.

8( - ) straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad išnagrinėjęs teismo posėdyje prašymo atnaujinti procesą klausimą ir nustatęs, kad prašymas paduotas nepraleidus termino, nustatyto CPK 368 straipsnyje, ir pagrįstas CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais, teismas nutartimi atnaujina procesą arba nutartimi procesą atnaujinti atsisako, jeigu konstatuoja, kad yra šioje dalyje nurodyti trūkumai.

9CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. Siekdamas užtikrinti teisinių santykių stabilumą, proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų laikymąsi, užkirsti kelią piktnaudžiavimui procesinėmis teisėmis, įstatymų leidėjas nustatė, kad, skaičiuojant termino kreiptis dėl proceso atnaujinimo pradžią, atsižvelgiama ne tik į pareiškėjo nurodomą sužinojimo momentą, bet įvertinama, kada asmuo objektyviai turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą, veikdamas atitinkamoje situacijoje apdairiai ir rūpestingai. Taigi, pagal šią įstatymo normą, joje nurodyto termino praleidimas yra pagrindas atmesti pareiškėjo prašymą atnaujinti procesą.

10Nustatyta, kad 2009-07-23 antstolio Sauliaus Užkuraičio kontoroje gautas Kauno apygardos teismo 2009-07-21 vykdomasis raštas Nr. 2-2229-264/2009 dėl 1783994 Lt avanso ir negautų pajamų, 10920 Lt bylinėjimosi išlaidų, 6 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo išieškojimo iš skolininko UAB „Aldengas“ išieškotojui West Timber LTD (vykd. bylos Nr. ( - ) l. 2), 2009-07-23 antstolis patvarkymu priėmė šį dokumentą vykdyti. 2009 m. rugsėjo 22 d. Kauno apygardos teismo nutartimi pradinis išieškotojas West Timber LTD pakeistas UAB „DZO Capital“. 2009-11-24 antstolis surašė turto perdavimo išieškotojui aktą, kuris 2009-12-16 buvo patvirtintas Kauno miesto apylinkės teismo teisėjos Mildos Remeikienės rezoliucija (b.l. 3). 2010-04-14 antstolio patvarkymu vykdomoji byla Nr. ( - ) buvo užbaigta (vykd. bylos Nr. ( - ) l. 168).

11Pareiškėjas prašymą dėl proceso atnaujinimo Kauno miesto apylinkės teismui pateikė 2011 m. vasario 1 d. UAB „Aldengas“ bankroto byla iškelta 2010 m. gegužės 31 d. Kauno apygardos teismo nutartimi, tačiau šią nutartį apskundus apeliacine tvarka, nutartis iškelti bankroto bylą įsiteisėjo 2010 m. spalio 19 d. Bankrutuojančios įmonės, kurios bankroto procedūros vykdomos pagal Įmonių bankroto įstatymą, administratoriaus ieškiniams dėl bankrutuojančios įmonės sudarytų sandorių nuginčijimo terminų eiga prasideda nuo dokumentų apie šių sandorių sudarymą gavimo dienos. Pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad bankroto administratorius dokumentus apie sandorius gavo vėliau, negu įsiteisėjo nutartis iškelti bankroto bylą ir jį paskirti administratoriumi, todėl laikytina, kad apie aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą, jis sužinojo nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Pateikdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo teismui 2011 m. vasario 1 d., pareiškėjas nors ir nežymiai, tačiau praleido 3 mėnesių terminą pareiškimui dėl proceso atnaujinimo paduoti. Pažymėtina, kad CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytas trijų mėnesių terminas gali būti atnaujintas (CPK 78 straipsnio 1 dalis) ir dėl jo atnaujinimo turi būti atitinkama tvarka paduotas prašymas. Kadangi tokio prašymo nepareikšta, atnaujinti procesą byloje atsisakytina (CPK 75 straipsnio 1 dalis, 370 straipsnio 3 dalis).

12Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2004 m. lapkričio 24 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-641/2004 išaiškino, kad aplinkybės, jog prašymas atnaujinti procesą paduotas praleidus CPK 368 straipsnio pirmojoje dalyje nustatytą terminą, nustatymas yra pakankamas pagrindas atsisakyti atnaujinti procesą, nepriklausomai nuo to, ar prašymas pagrįstas CPK 366 straipsnio pirmojoje dalyje nustatytais pagrindais.

13Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjas šioje byloje siekė atnaujinti procesą, kuriame teisėjas atliko tik procesinį veiksmą vykdymo procese. Civilinio proceso kodeksas nenumato galimybės atnaujinti procesą bylose, kuriose teisėjas tik atliko procesinį veiksmą vykdymo procese, tvirtindamas turto perdavimo išieškotojui aktą vykdomojoje byloje. Turto pardavimo iš varžytynių aktas, turto perdavimo išieškotojui aktas ir turto perdavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktas yra sandoriai, kuriuos savo rezoliucija arba nutartimi patvirtina teismas. Teismo patvirtinti nurodyti sandoriai tampa galiojančiais ir yra nuosavybės atsiradimo pagrindas. Šie sandoriai gali būti ginčijami ne atnaujinant procesą civilinėje byloje, kurioje buvo tenkintas antstolio vykdymo proceso metu paduotas pareiškimas, o kaip ir bet kurie kiti sandoriai turi būti ginčijami ginčo teisenos tvarka pareiškiant ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu. Analogišką praktiką formuoja ir aukštesnės instancijos teismai (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-03-17 sprendimas apeliacinėje byloje Nr. 2A-268/2009, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009-04-23 nutartis kasacinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-05-19 nutartis kasacinėje byloje Nr. 3K-3-218/2009). Pareiškėjas tokiu būdu savo teises ir gina: iš pareiškėjo atstovo paaiškinimų ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Kauno apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-2081-436/2011 pagal ieškovo BUAB „Aldengas“ ieškinį atsakovui BUAB „DZO Capital“, tretiesiems asmenims antstoliui Sauliui Užkuraičiui, Kauno apskrities VMI dėl 2009-10-05, 2009-11-19 ir 2009-11-24 turto perdavimo išieškotojui aktų pripažinimo negaliojančiais, t.y. ir dėl 2009-11-19 turto perdavimo išieškotojui akto nuginčijimo, dėl kurio prašoma atnaujinti procesą šioje byloje.

14Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290-291, 366-370 str., teismas

Nutarė

15Pareiškėjo BUAB „Aldengas“ prašymą atmesti.

16Atsisakyti atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. P2-29609-192/2009, kurioje teisėjo rezoliucija buvo patvirtintas 2009-11-19 turto perdavimo išieškotojui aktas vykdomojoje byloje Nr. ( - ).

17Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai