Byla 2-7835-566/2012
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB „TEO LT” ieškinį atsakovui A. B. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodo, kad tarp ieškovo ir atsakovo 2009-10-02 buvo sudarytas interneto paslaugos užsakymas Nr. 27207919 ir viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų užsakymas Nr. 27207919. Sudarytų paslaugų užsakymų ir šių užsakymų priedus sudarančių taisyklių pagrindu ir tvarka ieškovas įsipareigojo teikti atsakovui interneto bei viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugas, o atsakovas įsipareigojo atsiskaityti už ieškovo teikiamas paslaugas. Atsakovui savo įsipareigojimų nevykdant, ieškovas 2011-07-23 vienašališkai nutraukė tarp šalių sudarytus užsakymus/sutartis. Atsakovas už laikotarpį nuo 2011-02-01 iki 2011-07-23 likos skolingas ieškovui 1506,96 Lt (įskaitant nuolaidas). Prašo priteisti iš atsakovo 1506,96 Lt skolos, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 1-2).

3Atsakovui, kurio buvimo vieta pateikus ieškinį tapo nežinoma, ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str. nustatyta tvarka (įteikta 2012-05-18), t.y. viešo paskelbimo būdu (b.l. 32). Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 str. 4 d., esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2009-10-14 sudarė viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų užsakymą Nr. 27207919 ir interneto paslaugų užsakymą Nr. 27207919, kurių pagrindu ieškovas teikė atsakovui užsakymuose numatytas paslaugas, o atsakovas įsipareigojo užsakytomis paslaugomis naudotis ne trumpiau kaip iki 2011-10-20 ir už suteiktas paslaugas atsiskaityti (b.l. 12-13). Minėtų užsakymų 7 p. nustatyta, kad pateikdamas užsakymą abonentas pareiškia, kad yra susipažinęs su užsakymo pateikimo ieškovui dieną galiojančiomis ieškovo interneto svetainėje, klientų aptarnavimo centruose ar kitais ieškovo nurodytais būdais viešai skelbiamomis užsakomos paslaugos teikimo sutarties ir taisyklių nuostatomis, paslaugos teikimo sąlygomis bei tarifais, su jais sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Taigi, viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikimo taisyklės ir interneto paslaugų teikimo taisyklės, galiojančios minėtų paslaugų užsakymų pateikimo dieną ir viešai paskelbtos, pagal užsakymų 7 p. yra neatsiejama sudarytų užsakymų/sutarčių dalis. Atsakovas savo įsipareigojimus vykdė netinkamai, pagal ieškovo pateiktas PVM sąskaitas-faktūras (b.l. 5-11) pilnai neatsiskaitė, todėl ieškovas nuo 2011-07-23 vienašališkai nutraukė minėtų paslaugų teikimą atsakovui. Pažymėtina, kad atsakovas vienašališko paslaugų užsakymų/sutarčių nutraukimo neginčija. Atsakovas už suteiktas paslaugas už laikotarpį nuo 2010-02-01 iki 2010-07-23 liko skolingas ieškovui 1506,96 Lt (b.l. 4, 11). Duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovu atsiskaitė, byloje nepateikta.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Pagal CK 6.59 str. draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 str.), taip pat į tai, jog atsakovas savo prievolės neginčija (CPK 12 str.), vadovaujantis CK 6.38 str. 1 d., 6.72 str., 6.189 str. 1 d., 6.256 str. 1 d., 6.258 str. 1 d., 6.716 str. 1 d., 6.720 str. 3 d., ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 1506,96 Lt skolos.

8Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo priteistina 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 1506,96 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-04-10 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

9Vadovaujantis CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d. ir 98 str., ieškovui iš atsakovo priteistina 300,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 50,00 Lt žyminis mokestis (b.l. 3) ir 250,00 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti (b.l. 16).

10Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279 str., 285-288 str., 307 str., teismas

Nutarė

11Ieškinį tenkinti.

12Priteisti ieškovui AB „TEO LT“, į.k. 121215434, iš atsakovo A. B., a.k. ( - ), 1506,96 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus šešis litus 96 ct) skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 1506,96 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-04-10 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 300,00 Lt (tris šimtus litų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

13Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

14Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

15Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai