Byla 2-7807-466/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas, rašytinio proceso tvarka atsakovams už akių išnagrinėjęs ieškovo Nacionalinės kredito unijos ieškinį atsakovams A. Š., A. S. ir D. S. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas Nacionalinė kredito unija prašė teismo priteisti solidariai iš atsakovų A. Š., A. S. ir D. S. 21 813,18 Lt skolą, 15 procentų dydžio sutartines metines palūkanas, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovams Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str., 142 str. nustatyta tvarka buvo įteikta ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo pateikimo tvarką, atsakovai atsiliepimų į ieškinį nepateikė. Byloje yra ieškovo prašymas, atsakovams nepateikus atsiliepimo, priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas Nacionalinė kredito unija ir atsakovė A. Š. sudarė 2010-05-04 Paskolos sutartį Nr. ( - ) ir 2010-12-27 Paskolos sutartį Nr. ( - ), pagal kurias ieškovas suteikė atsakovei kreditus po 10 000,00 Lt. Už kreditus buvo nustatyta 15 procentų dydžio metinė palūkanų norma. Atsakovė taip pat įsipareigojo mokėti ieškovui 0,5 procento dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą mokėjimų dieną. Įsipareigojimų pagal Paskolos sutartis užtikrinimui su atsakovais A. S. ir D. S. buvo sudarytos laidavimo sutartys Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), pagal kurias laiduotojai įsipareigojo įvykdyti A. Š. neįvykdytas ar netinkamai įvykdytas prievoles pagal sutartis.

7Atsakovė tinkamai nevykdė paskolos dalinių grąžinimų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais bei nevykdė kitų įsipareigojimų pagal sutartį ir liko skolinga ieškovui 5 964,77 Lt negrąžintos paskolos, 488,62 Lt palūkanų ir 3 204,21 Lt delspinigių pagal Paskolos sutartį Nr. ( - ) bei 9 338,62 Lt negrąžintos paskolos, 990,54 Lt palūkanų ir 2 096,42 Lt delspinigių pagal Paskolos sutartį Nr. ( - ), iš viso – 21 813,18 Lt. Atsakovai apie susidariusią skolą buvo informuoti 2011-08-23 pranešimais, tačiau nereagavo ir skolos nesumokėjo. 2011-11-16 atsakovams buvo išsiųsti pranešimai dėl paskolos sutarties nutraukimo. Atsakovai savo įsipareigojimų nevykdė, todėl paskolos sutartis buvo nutraukta 2012-01-09.

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 str. 1 d., paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui gautą sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.).

9Vadovaujantis laidavimo sutarčių 8.2 p., laidavimo sutartis galioja iki visiško prievolių pagal Paskolos sutartis įvykdymo. Lietuvos Respublikos CK 6.123 str. 1 d., prievolė pasibaigia, kai tinkamai įvykdoma. A. Š. neįvykdžius savo įsipareigojimų, laiduotojai A. S. ir D. S. privalo atsakyti pagal laidavimo sutartis. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovai A. Š., A. S. ir D. S. būtų visiškai atsiskaitę su ieškovu, todėl iš jų solidariai priteistina 21 813,18 Lt skola ieškovo naudai (CPK 178 str.).

10Paskolos sutarčių specialiojoje dalyje nustatyta 15 procentų dydžio metinė palūkanų norma. Pagal paskolos sutarčių 4.7 p., sutarties nutraukimas nesustabdo delspinigių ir kitų sutartyje nustatytų mokėjimų skaičiavimo, todėl iš atsakovų solidariai priteistinos 15 procentų dydžio sutartinės metinės palūkanos už negrąžintos paskolos likutį (15 303,39 Lt) skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-01-18) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

11Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d., terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kito. Iš atsakovų solidariai priteistinos 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą (21 813,18 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-11-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 3 d.).

12Remiantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str., iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinas 654,00 Lt žyminis mokestis ir 1 210,00 Lt išlaidos advokato teisinei pagalbai, iš viso – 1 864,00 Lt bylinėjimosi išlaidos (po 621,33 Lt iš kiekvieno) ieškovo naudai (CPK 80 str., 88 str. 1 d. 6 p.).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 262 str., 285 – 288 str.,

Nutarė

14ieškinį tenkinti.

15Priteisti solidariai iš atsakovų A. Š., a. k. ( - ), A. S., a. k. ( - ), ir D. S., a. k. ( - ), 21 813,18 Lt skolą, 15 procentų dydžio sutartines metines palūkanas už negrąžintos paskolos likutį (15 303,39 Lt) skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-01-18) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (21 813,18 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-01-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir lygiomis dalimis 1 864,00 Lt bylinėjimosi išlaidas (po 621,33 Lt iš kiekvieno) ieškovo Nacionalinės kredito unijos, į. k. 112041454, naudai.

16Atsakovai, dėl kurių priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime turi būti nurodyta: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, liudijančios neatvykimo į parengiamąjį ar teismo posėdį ir nepranešimo teismui iki posėdžio priežasčių svarbumą arba atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento nepateikimo per nustatytą terminą priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, ir įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, taip pat visi kiti šalies reikalavimai, argumentai ir įrodymai, susiję su šia byla, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data. Teismui pateikiama tiek pareiškimo ir jo priedų kopijų, kiek yra kitų šalių ir trečiųjų asmenų.

17Ieškovas turi teisę per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą už akių apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai