Byla 2-12086-727/2012
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Natalija Daškovienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske A/S Lietuvos filialą, ieškinį atsakovui M. L. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo M. L. 4200Lt negrąžinto kredito, 46,67 Lt palūkanų, 4353,44 Lt delspinigių, 10 Lt kortelės administravimo mokesčio, 11 proc. metines sutartines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 986 Lt atstovavimo išlaidų bei 257 Lt žyminio mokesčio. Nurodė, kad 2006-08-30 ieškovas, kurio buvęs pavadinimas AB „Sampo“ bankas, sudarė su atsakovu Kredito limito be periodinių mokėjimų sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 4200 Lt kreditas, nustatant kredito limito laikotarpį nuo 2006.08.30 iki 2007.08.31. Atsakovas nevykdė įsipareigojimų pagal sutartį, liko skolingas ieškovui 4200Lt negrąžinto kredito, 46,67 Lt palūkanų, 10Lt kreditinės kortelės administravimo mokesčio. Už delsimo atsiskaityti laikotarpį nuo 2009-09-30 iki 2012-05-15 atsakovui priskaičiuotą 4353,44 Lt delspinigių (b.l. 1-2).

3Atsakovui ieškovo ieškinys su priedais ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka viešo paskelbimo būdu (b.l.28-29). Atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas su atsakovu, kurio buvęs pavadinimas AB „Sampo“ bankas, 2006-08-30 sudarė Kredito limito be periodinių mokėjimų sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 4200 Lt kreditas, nustatant kredito limito laikotarpį nuo 2006.08.30 iki 2007.08.31 (b.l. 3-7). Atsakovas sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdė, t.y. negrąžino 4200 Lt kredito, nesumokėjo palūkanų, kurios, ieškovo paskaičiavimu, sudaro 46,67 Lt, taip pat 10 Lt kortelės administravimo mokesčio (b.l. 1-2, 8). Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas susidariusį įsiskolinimą ieškovui sumokėjo, nėra, ir šalys tokių įrodymų į bylą nepateikė (CPK 176 –179 str.).

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. CK 6.213 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. Remiantis CK 6.873 straipsnio 1 dalimi ir 6.874 straipsnio 1 dalies nuostatomis, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka.

8Remiantis tuo, kas išdėstyta, bei vadovaujantis paminėtomis teisės normomis, ieškovui priteistina iš atsakovo 4200Lt negrąžinto kredito, 46,67 Lt palūkanų, 10 Lt kortelės administravimo mokesčio (CK 6.38 str., 6.6 str., 6.63 str. 1 d. 1 p., 6.210 str. 1 d., 6.245 str., 6.249 str. 1 d., 6.251 str. 1 d.).

9Ieškovas prašo priteisti 4353,44 Lt delspinigių, paskaičiuotų už laikotarpį nuo 2009-09-30 iki 2012-05-15 (b.l. 1, 8). Pagal sudarytos Sutarties bendrosios dalies 14 punktą, paskolos gavėjas moka paskolos davėjui 30 % metinių delspinigių už sutarties nevykdymą nuo bendros uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną (b.l. 5). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005) sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. CK 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius.

10Įvertinus aplinkybes, kad atsakovas yra vartotojas ir sutartis su juo sudaryta prisijungimo būdu, kad ieškovas ilgą laiką nesikreipė dėl skolos priteisimo ir kad apskaičiuota delspinigių suma viršija suteikto kredito sumą, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli. Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes, vadovaujantis LR CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo sąžiningumo principais bei atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki 630 Lt.

11Visa iš atsakovo priteistina skolos suma sudaro 4886,67 Lt.

12CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo arba šalių nustatyto dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo. Šalių pasirašytos Sutarties bendrosios dalies 25p. numatyta 11 procentų dydžio metinių palūkanų norma (b.l. 5). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir vadovaujantis paminėtomis įstatyminėmis nuostatomis, iš atsakovo priteistinos 11 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (4886,67 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-06-25 (b.l. 1)) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

13Ieškovas patyrė 1243 Lt bylinėjimosi išlaidų: 257 Lt žyminio mokesčio bei 986 Lt atstovavimo išlaidų (b.l. 13, 23-24). Patenkinus ieškinį iš dalies, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 709,31 Lt bylinėjimosi išlaidų proporcingai patenkintai reikalavimų daliai (CPK 93 str.2d., b.l. 3).

14Vadovaudamasis CPK 262, 279, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

15Ieškovo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske A/S Lietuvos filialą, ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo M. L., a.k. ( - ) 4200 Lt (keturis tūkstančius du šimtus Lt) skolą, 46,67 Lt (keturiasdešimt šešis Lt 67 ct) palūkanų, 630 Lt ( šešis šimtus trisdešimt Lt) delspinigių, 11 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos (4886,67 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-06-25) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 709,31 Lt ( septynis šimtus devynis Lt 31 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske A/S Lietuvos filialą, į.k. 301694694, buv. Saltoniškių g. 2, Vilniuje, naudai.

17Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti LR CPK 287 str. 2 d. reikalavimus.

18Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai