Byla A2.3.-120-655/2009

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Ainora Kornelija Macevičienė, sekretoriaujant Tomai Petkevičiūtei, dalyvaujant Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūros atstovui P. Baltusevičiui , dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui A. K. , viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi A. K. , a.k. ( - ) gim. ( - ), gyv. ( - ), dirbančio ( - ), administracinio teisės pažeidimo bylą,

Nustatė

22008-12-02 administracinio teisės pažeidimo protokole Nr. 14.1-585 nurodyta, kad planinio patikrinimo metu nustatyta, jog UAB „Balta linija“, esanti Vytenio g. 50-501 , Vilniuje, yra elektros ir elektroninės įrangos importuotoja. Bendrovė importuoja ir į LR vidaus rinką išleidžia kompiuterinio tinklo įrangą, tačiau nėra užsiregistravusi į gamintojų ir importuotojų sąvadą pagal Gamintojų ir importuotojų registravimosi taisyklėse nurodytus reikalavimus. Kadangi A. K. yra pastarosios bendrovės direktorius jis privalo vykdyti aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimus, tačiau jis minėtuose teisės aktuose jam nustatytų pareigų neįvykdė ir tokiu būdu pažeidė LR Aplinkos ministro 2005-11-17 įsakymo Nr. D1-555 „Dėl gamintojų ir importuotojų registravimosi taisyklių patvirtinimo“ 3.3.1. p., t.y. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 518 str. 7 d.

3Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, atvykęs į teismo posėdį, savo kaltę dėl padaryto administracinio teisės pažeidimo pripažino visiškai, nuoširdžiai gailėjosi, paaiškino, kad šis pažeidimas buvo padarytas per atsitiktinę klaidą. Nurodė, jog 2008-12-23 bendrovė pažeidimą pašalino ir įsiregistravo Elektros ir elektroninės įrangos gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade. Teismo posėdžio metu pareikė registravimo sąvade pažymėjimą, patvirtinantį nustatyto pažeidimo pašalinimą.

4Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūros atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad iki bylos nagrinėjimo teisme pažeidimas yra pašalintas.

5Pažeidėjas baustinas.

6A. K. atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad jis prisipažino padaręs administracinį teisės pažeidimą ir nuoširdžiai gailisi. Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

7Skirdamas nuobaudą, teismas atsižvelgia į tai, jog pažeidėjas savo kaltę pripažino ir nuoširdžiai gailisi, administracine tvarka nebaustas, neteistas, pažeidimas pašalintas, todėl vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais darytina išvadą, jog jo atžvilgiu taikytinas LR ATPK 301 str. ir skirtina mažesnė nuobauda, negu numatyta LR ATPK 51 18 str. 7 d. sankcijoje.

8Vadovaudamasis LR ATPK 301, 51 19 , 286-287 str. str. teismas,

Nutarė

9A. K. , a.k. ( - )pripažinti kaltu, padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 5118 str. 7 d. ir nubausti jį 1000 Lt (vienas tūkstantis litų) baudą.

10Išaiškinti pažeidėjui, kad bauda turi būti sumokėta ne vėliau, kaip per 40 dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo dienos. Bauda mokama banke, į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT 237300010002458204, esančią AB bankas „Hansabankas“. Įmokos kodas 6600. Mokėjimo kvitą būtina nedelsiant pristatyti į Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

11Nutarimas per 10 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai