Byla 2-13463-864/2011

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja R. M., sekretoriaujant D. Ž., dalyvaujant ieškovės J. J. automobilių remonto įmonės atstovams J. J. ir advokatui J. S., atsakovės notarės O. Ž. atstovui advokatui D. S., atsakovės UAB „Silda“ atstovui advokatui M. B.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės J. J. automobilių remonto įmonės, į.k. 173163152, buveinė – Bajorų k., Rokiškio r. (toliau – ieškovė), ieškinį atsakovams notarei O. Ž., buveinė – Konstitucijos pr. 15, Vilnius, ir UAB „Silda“, į.k. 133995173, buveinė Skuodo g. 2B, Kaunas (toliau – atsakovės), dėl vekselio ir vykdomojo įrašo panaikinimo,

Nustatė

3Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti negaliojančiais 2010 m. rugpjūčio 11 d. ieškovės išduotą paprastąjį vekselį (toliau – vekselis) ir notarės 2011 m. vasario 22 d. vykdomąjį įrašą (toliau – vykdomasis įrašas) . Ieškinyje nurodyta, kad tarp ieškovės ir UAB „Silda“ 2007 m.gegužės 15 d. sudarytos sutarties (toliau – Sutartis) pagrindu atsakovė perdavė neatlygintinai ieškovei 13 776,02 Lt vertės dažymo įrangą, su sąlyga, kad pastaroji iki sutarties galiojimo pabaigos nupirks iš UAB „Silda“ ne mažiau kaip 540 litrų dažų. Ieškovė savo reikalavimus įvykdė tinkamai, tačiau UAB „Silda“ primygtinai išreikalavo ieškovės vadovą pasirašyti paprastąjį vekselį 14 317,14 Lt sumai. Ieškovės vadovas nesuprato vekselio reikšmės ir jį pasirašė, todėl, laikytina, kad toks vekselis yra negaliojantis dėl šalies suklydimo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - LR CK) 1.90 str.). Notarė neturėjo teisės išduoti vykdomąjį įrašą, kadangi jai vekselis, kurio mokėjimo terminas yra 2011 m. sausio 31 d., pateiktas tik 2011 m. vasario 22 d., tuo tarpu vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiką po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Vadinasi, toks vykdomasis įrašas negali būti laikomas galiojančiu (b.l.1-3).

4Atsakovė UAB „Silda“ prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, nurodydama, jog ieškovė per sutarties galiojimo laikotarpį nupirko iš atsakovės tik 128,75 litrų Cromax dažų, todėl ieškovei atsirado prievolė sumokėti gautų dažymų kainą. Šalys, siekdamos įforminti ieškovės prievolės faktą, susitarė dėl vekselio išdavimo. Atsakovės nuomone, ieškovė nepateikė jokių įrodymų, jog UAB „Silda“ apgaule ar kitokiais nesąžiningais veiksmais privertė ieškovės atstovą pasirašyti vekselį, kuriuo buvo įforminta, neva, neteisėta prievolė. Atsakovės teigimu, vekselio pateikimas yra siejamas ne su vekselio pateikimu notarei, o su vekselio turėtojo pareiga informuoti su vekseliu siejamus asmenis, kad vekselis nėra apmokėtas, todėl ieškovės teiginiai dėl vykdomojo įrašo panaikinimo nėra pagrįsti (b.l.101-103).

5N. O. Ž. atsiliepimu į ieškinį nesutiko su ieškinio reikalavimais, teigdama, kad ieškovė sumokėjo dalį vekselyje nurodytos sumos, tokiu būdu pripažindama vekselį. Atsakovės nuomone, teisės aktai nenumato notaro pareigos tikrinti vekselio pateikimo apmokėjimui fakto, be to, aplinkybę, kad vekselio turėtojas, nesilaikė įstatyme nustatytų terminų, turi įrodyti būtent vekselio davėjas. Kadangi ieškovė nepateikė įrodymų, jog UAB „Silda“ nesilaikė vekselio pateikimo apmokėjimui terminų, laikytina, kad vekselis pateiktas laiku. Vadinasi, ir vykdomasis įrašas išduotas teisėtai (b.l.119-121).

6Teismo posėdžio metu ieškovės atstovai palaikė ieškinio reikalavimus procesiniame dokumente nurodytais motyvais. Atstovai akcentavo, kad buvo pažeisti vekselio pateikimo terminai, o nepateikus vekselio laiku prarandama reikalavimo teisė vekselio davėjui. Ieškovės nuomone, vekselis visiškai nesusijęs su sutartiniais įsipareigojimas pagal minėtą sutartį, tačiau pripažino, kad vekselio pasirašymo metu įmonė buvo skolinga atsakovei 3000 Lt. Ieškovės teigimu, ji nupirko iš atsakovės sutartyje nustatytą kiekį produkcijos, tačiau įmonės vadovas neskaitė sutarties, kad joje įvardinta būtent Chromax dažai. Ieškovė, pasirašydama vekselį, manė, kad tai yra suderinimo aktas pagal šalių sudarytą sutartį. Pabrėžė, kad vekselyje turi būti nurodyta jo paskirtis (b.l. 134-138, 139-140).

7Atsakovės UAB „Silda“ atstovas prašė ieškinį atmesti, teigdamas, kad ieškovei nenupirkus sutarto kiekio Chromax dažų, jai buvo pateiktas vekselis, tikslu įformint piniginės prievolės faktą. Atsakovės nuomone, ieškovė yra juridinis asmuo, todėl turi rūpestingai prisiimti įsipareigojimus. Ieškovė, teigianti, kad jai įstatymu nustatytais terminais nebuvo pateiktas apmokėjimui vekselis, pati turi pareigą šią aplinkybę įrodyti teisme. Atsakovė apie pareigą apmokėti vekselį informavo ieškovę raštu ir žodžiu (b.l. 138, 140).

8Atsakovės notarės O. Ž. atstovas taip pat prašė ieškinį atmesti, nurodydamas, kad ieškovei ir jos vadovui taikytini rūpestingų subjektų kriterijai, todėl ieškovė negali remtis aplinkybe, kad vekselis pasirašytas suklydus (b.l. 138-139, 140).

9Ieškinys netenkintinas.

10Iš šalių atstovų paaiškinimų bei rašytinės bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovė ir atsakovė UAB „Silda“ 2007 m. gegužės 15 d. sudarė Sutartį , kurios pagrindu UAB „Silda“ perdavė ieškovei 13 776,02 Lt vertės remontinių dažų pirminį komplektą, taip pat, dažymo įrangą, su sąlyga, kad pastaroji iki sutarties galiojimo pabaigos nupirks iš UAB „Silda“ ne mažiau kaip 540 litrų Cromax dažų, tuo tarpu ieškovei neįvykdžius šios pareigos iki sutarties termino pabaigos – 2010 m. gegužės 16 d., jai kiltų pareiga sumokėti UAB „Silda“ remontinių dažų pirminio komplekto kainą (b.l.12-13). Ieškovės parteiktuose mokėjimo dokumentuose esantys duomenys patvirtina apie ieškovės sutarties galiojimo metu atsakovei UAB „Silda“ atliktus mokėjimus už dažus (b.l.17-92). UAB „Silda“ pateiktoje pažymoje nurodyta, kad nuo 2007 m. gegužės 16 d. iki 2010 m. gegužės 15 d. ieškovė nupirko iš viso 128,75 litrų Cromax dažų (b.l.105). Ieškovės vadovas 2010 m. rugpjūčio 11 d. pasirašė Paprastąjį vekselį, kurio įsipareigojo 2011 m. sausio 31 d. sumokėti UAB „Silda“ 14 317,14 Lt sumą (b.l.10). Atsakovė notarė O. Ž. minėto vekselio pagrindu 2011 m. vasario 22 d. išdavė vykdomąjį įrašą 11 617,14 Lt sumai (b.l.11).

11Dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu ir panaikinimo.

12Ieškovės teigimu, jos vadovas, pasirašydamas vekselį, manė, kad tai yra suderinimo aktas pagal Sutartį, tačiau minėtas asmuo, žinodamas vekselio sukuriamas pareigas, tokio dokumento nebūtų pasirašęs. Ieškovei nebuvo pagrindo prisiimti pareigas pagal vekselį, kadangi ji buvo pilnai atsiskaičiusi su UAB „Silda“ pagal Sutartį.

13Nagrinėjamu atveju Sutartimi ieškovė įsipareigojo iki 2010 m. gegužės 16 d. nupirkti iš UAB „Silda“ 540 litrų būtent Cromax dažų (Sutarties 2.2 p., 3.1 p., 3.3 p., b.l. 12). Ieškovė pateikė mokėjimo dokumentus, iš kurių turinio matyti, kad iš UAB „Silda“ buvo nupirktas tam tikras kiekis dažų, tačiau, Cromax dažų tebuvo nupirkta tik 128,75 litro (b.l. 14-91). Tokias aplinkybes patvirtina ir atsakovės UAB „Silda“ patekta pažyma apie ieškovės nupirktą Cromax dažų kiekį (b.l. 105). Byloje nesant duomenų, kad ieškovė būtų nupirkusi iš atsakovės 540 litrų Cromax dažų, darytina išvada, kad J. J. automobilių remonto įmonė neįvykdė Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 000031-0 numatytos pareigos. Tokiu atveju ieškovei atsirado prievolė sumokėti atsakovei UAB „Silda“ remontinių dažų pirminio komplekto kainą, sudarančią 13 776,02 Lt (Sutarties 3.3 p., b.l. 12). Vadinasi, ieškovės teiginys, kad ji vekselio pasirašymo metu buvo įvykdžiusi visas savo pareigas pagal Sutartį, yra neteisingas.

14LR Paprastųjų ir įsakomųjų vekselių įstatymo 3 straipsnyje nurodyti visi privalomieji vekselio rekvizitai: žodžiai “įsakomasis vekselis” tekste ta kalba, kuria vekselis išrašytas; besąlyginis įsakymas sumokėti įrašytą sumą; turinčio sumokėti asmens (mokėtojo) pavadinimas ar vardas, pavardė; mokėjimo terminas; mokėjimo vieta; pavadinimas ar vardas, pavardė asmens, kuriam arba kurio įsakymu turi būti sumokėta; vekselio išrašymo vieta ir data; išrašančio vekselį asmens (vekselio davėjo) parašas. Akivaizdu, kad, skirtingai nei teigia ieškovė, įstatymas nenumato būtinybės vekselyje nurodyti jo paskirtį.

15Sutinkamai su LR CK 1.90 straipsnio 1 ir 2 dalimis, dėl šalies suklydimo sudarytas sandoris pripažįstamas negaliojančiu. Suklydimu laikoma klaidinga prielaida apie egzistavusius esminius sandorio faktus sandorio sudarymo metu. Pasak ieškovės, įmonės vadovas, pasirašydamas vekselį, manė, kad tai yra suderinimo aktas pagal Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 000031-0.

16Pabrėžtina, kad ieškovė yra juridinis asmuo, o J. J. yra šios įmonės vadovas, užsiimantys veikla nuo 1994 metų (b.l. 136), todėl, teismo nuomone, minėtiems subjektams taikytini rūpestingo ir apdairaus asmens kriterijai: J. J., veikdamas kaip J. J. automobilių remonto įmonės vadovas, prieš pasirašydamas vekselį, turėjo pareigą susipažinti su minėto dokumento pobūdžiu ir jo sąlygomis. Be to, J. J., nesuprasdamas vekselio paskirties, prieš jį pasirašydamas, galėjo pasikonsultuoti su specialistais, kadangi posėdyje jis patvirtino, kad vekselis jam buvo atsiųstas elektroniniu paštu ir , jį pasirašęs, grąžino atsakovei paštu (b.l. 135-136). Šiuo atveju, ieškovė ir jos vadovas, kaip rūpestingumo ir apdairumo kriterijus atitinkantys asmenys, negali remtis aplinkybe, kad įmonės vadovas turėjo pagrindą klaidingai manyti apie tariamą suderinimo aktą vekselio pasirašymo metu.

17Teismui nustačius, kad vekselio pasirašymo metu ieškovė turėjo prievolę sumokėti atsakovei UAB „Silda“ remontinių dažų pirminio komplekto kainą bei, kad ieškovė negali remtis vekselio pasirašymo suklydimu pagal LR CK 1.90 straipsnį, konstatuotina, kad 2011 m. sausio 31 d. vekseliu įforminta ieškovės piniginė prievolė yra teisėta, todėl minėtas vekselis negali būti pripažinti negaliojančiu ir panaikintas.

18Dėl vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiu ir panaikinimo.

19Ieškovės teigimu, vykdomasis įrašas išduotas, pažeidžiant jo pateikimo terminus, todėl toks vykdomasis dokumentas turi būti panaikintas.

20Vadovaujantis LR Paprastųjų ir įsakomųjų vekselių įstatymo 40 straipsnio 1 dalimi, vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiką po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Vadinasi, UAB „Silda“ turėjo pareigą pateikti ieškovei vekselį apmokėjimui nuo 2011 m. sausio 31 d. iki 2011 m. vasario 2 d. imtinai.

21Byloje yra 2011 m. vasario 15 d. atsakovės UAB „Silda“ prašymas notarei, kuriame atsakovė patvirtina, jog UAB „Silda“ ieškovei pateikė apmokėti vekselį jo mokėjimo dieną, t.y. 2011 m. sausio 31 d., o 2011 m. vasario 7 d. ieškovė informuota raštu dėl vekselio neapmokėjimo, tačiau ieškovė atsisakė vekselį apmokėti (b.l. 122-124).

22Lietuvos Apeliacinis teismas 2009 m. spalio 16 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-513/2009 pažymėjo, kad vekselis apmokėjimui gali būti pateiktas ir žodžiu. Tuo tarpu, sutinkamai su LR Paprastųjų ir įsakomųjų vekselių įstatymo 48 straipsnio 2 dalimi, pareiga įrodyti, jog vekselis pateiktas apmokėjimui nesilaikant terminų, tenka asmeniui, kuris remiasi ginče su vekselio turėtoju. Šiuo atveju vekselio turėtojas yra UAB „Silda“, vadinasi, ieškovė, ginčydama vekselio pateikimo apmokėjimui terminus, pati turi pareigą įrodyti aplinkybę, priešingu atveju, laikytina, kad vekselis pateiktas apmokėjimui laikantis įstatyme nustatytų terminų.

23Kadangi ieškovė nepateikė teismui jokių įrodymų, kad vekselis pateiktas apmokėjimui vėliau nei 2011 m. vasario 2 d., preziumuotina, kad UAB „Silda“ pateikė jį apmokėjimui nuo 2011 m. sausio 31 d. iki 2011 m. vasario 2 d. imtinai.

24Ieškovė teigė, kad, notarė, neturėdama duomenų apie vekselio pateikimo apmokėjimui terminus, neturėjo teisės išduoti vykdomąjį įrašą.

25Notarų vykdomųjų įrašų, daromų pagal notarų užprotestuotus arba neprotestuotinus įsakomuosius ir paprastuosius vekselius, atlikimą reglamentuoja 1999 m. rugsėjo 13 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 988 patvirtinta Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarka (toliau – Tvarka). Šios Tvarkos 6 punkte nustatyta, kad notaras, priimdamas vekselio turėtojo ar jo įgalioto asmens rašytinį prašymą išieškoti pinigus iš skolininko, patikrina: ar vekselį pateikiantis asmuo yra teisėtas jo turėtojas ar jo įgaliotas asmuo; ar vekselis sudarytas pagal įstatymo reikalavimus; ar vekselis užprotestuotas pagal Vekselių ir čekių protestavimo taisykles arba vekselio turėtojas yra atleistas nuo pareigos įforminti protestą. Notaras, priėmęs prašymą, pareikalauja, kad vekselio turėtojas pateiktų įrodymus, ar pranešta visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas, arba nevizuotas, ir nurodo, kuriam laikui atidedamas notarinis veiksmas (ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų); vykdomasis įrašas išduodamas pasibaigus notarinio veiksmo atidėjimo laikui, tik įvykdžius nurodytą reikalavimą pateikti įrodymus, jog pranešta visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims (Tvarkos 8 punktas) (LAT 2008-11-19 nutartis c.b. Nr. 3K-3-477/2008). Teismo nuomone, įstatymams numatant galimybę pateikti vekselį apmokėti žodžiu ir vekselio turėtojui tokiu būdu informavus vekselio davėją, notarės reikalavimas pateikti rašytinius vekselio pateikimo apmokėjimui įrodymus prieštarautų teisingumo ir protingumo principams. Tokiu atveju laikytina, kad UAB „Silda“ prašymas notarei dėl vykdomojo įrašo išdavimo savaime prilyginamas pagrindui notarei manyti, kad ieškovei buvo pateiktas apmokėjimui vekselis. Vadinasi, galima daryti išvadą, kad notarė, išduodama atsakovei vykdomąjį įrašą, nepažeidė Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos taisyklių.

26Teismui konstatavus, kad vekselis pateiktas apmokėjimui laiku bei, jog vykdomasis įrašas išduotas, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, pripažintina, kad vykdomojo įrašo pripažinti negaliojančiu ir jį panaikinti nėra pagrindo.

27Kadangi teismas pripažino, jog pagrindų pripažinti vekselį ir vykdomąjį įrašą negaliojančiais ir juo panaikinti nėra, ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas.

28Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (LR CPK 93 str. 1 d.).

29Atsakovė UAB „Silda“ patyrė 2662 Lt atstovavimo išlaidų, todėl iš ieškovės priteistina 2662 Lt bylinėjimosi išlaidų suma.

30Atsakovė notarė O. Ž. įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė, todėl jų atlyginimo klausimas nesprendžiamas.

31Teismas, siųsdamas šalims procesinius dokumentus, patyrė 12 Lt pašto išlaidų, todėl iš atsakovės į valstybės biudžetą priteistina 12 Lt pašto išlaidų suma (LR CPK 96 str. 2 d.).

32Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 307 str.,

Nutarė

33Ieškinį atmesti.

34Priteisti iš ieškovės J. J. automobilių remonto įmonės, į.k. 173163152, buveinė – Bajorų k., Rokiškio r., atsakovės UAB „Silda“, į.k. 133995173, buveinė Skuodo g. 2B, Kaunas, naudai 2662 Lt (dviejų tūkstančių šešių šimtų šešiasdešimt dviejų Lt 00 ct) bylinėjimosi išlaidas.

35Priteisti iš ieškovės J. J. automobilių remonto įmonės, į.k. 173163152, buveinė – Bajorų k., Rokiškio r., valstybės naudai 12 Lt (dvylikos Lt 00 ct) pašto išlaidas (Vilniaus apskrities VMI sąskaita Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, mokesčio kodas 5660).

36Sprendimą per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos skundžiamas, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja R. M., sekretoriaujant D. Ž.,... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės J.... 3. Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti negaliojančiais 2010 m.... 4. Atsakovė UAB „Silda“ prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą,... 5. N. O. Ž. atsiliepimu į ieškinį nesutiko su ieškinio reikalavimais,... 6. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovai palaikė ieškinio reikalavimus... 7. Atsakovės UAB „Silda“ atstovas prašė ieškinį atmesti, teigdamas, kad... 8. Atsakovės notarės O. Ž. atstovas taip pat prašė ieškinį atmesti,... 9. Ieškinys netenkintinas.... 10. Iš šalių atstovų paaiškinimų bei rašytinės bylos medžiagos nustatyta,... 11. Dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu ir panaikinimo.... 12. Ieškovės teigimu, jos vadovas, pasirašydamas vekselį, manė, kad tai yra... 13. Nagrinėjamu atveju Sutartimi ieškovė įsipareigojo iki 2010 m. gegužės 16... 14. LR Paprastųjų ir įsakomųjų vekselių įstatymo 3 straipsnyje nurodyti visi... 15. Sutinkamai su LR CK 1.90 straipsnio 1 ir 2 dalimis, dėl šalies suklydimo... 16. Pabrėžtina, kad ieškovė yra juridinis asmuo, o J. J. yra šios įmonės... 17. Teismui nustačius, kad vekselio pasirašymo metu ieškovė turėjo prievolę... 18. Dėl vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiu ir panaikinimo.... 19. Ieškovės teigimu, vykdomasis įrašas išduotas, pažeidžiant jo pateikimo... 20. Vadovaujantis LR Paprastųjų ir įsakomųjų vekselių įstatymo 40 straipsnio... 21. Byloje yra 2011 m. vasario 15 d. atsakovės UAB „Silda“ prašymas notarei,... 22. Lietuvos Apeliacinis teismas 2009 m. spalio 16 d. nutartyje civilinėje byloje... 23. Kadangi ieškovė nepateikė teismui jokių įrodymų, kad vekselis pateiktas... 24. Ieškovė teigė, kad, notarė, neturėdama duomenų apie vekselio pateikimo... 25. Notarų vykdomųjų įrašų, daromų pagal notarų užprotestuotus arba... 26. Teismui konstatavus, kad vekselis pateiktas apmokėjimui laiku bei, jog... 27. Kadangi teismas pripažino, jog pagrindų pripažinti vekselį ir vykdomąjį... 28. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 29. Atsakovė UAB „Silda“ patyrė 2662 Lt atstovavimo išlaidų, todėl iš... 30. Atsakovė notarė O. Ž. įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas... 31. Teismas, siųsdamas šalims procesinius dokumentus, patyrė 12 Lt pašto... 32. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 307 str.,... 33. Ieškinį atmesti.... 34. Priteisti iš ieškovės J. J. automobilių remonto įmonės, į.k. 173163152,... 35. Priteisti iš ieškovės J. J. automobilių remonto įmonės, į.k. 173163152,... 36. Sprendimą per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos skundžiamas,...