Byla 2-12775-430/2012
Dėl delspinigių priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,

2sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,

3dalyvaujant ieškovo VšĮ „Senolių namai“ atstovams Vaclovui Motiejūnui ir Renatai Motiejūnei,

4atsakovo UAB „Sostena“ atstovams advokatui Ugniui Pėdnyčiai ir advokato padėjėjai Vilijai Badaraitei,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo VšĮ „Senolių namai“ ieškinį atsakovui UAB „Sostena“ dėl delspinigių priteisimo ir,

Nustatė

6ieškovas kreipėsi į teismą Civilinio proceso kodekso 425 straipsnio nustatyta tvarka ir prašė priteisti iš atsakovo UAB „Sostena“ 8714,16 Lt delspinigių už pradelstą sutarties įvykdymo terminą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo ieškinio padavimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad ieškovas su atsakovu, kaip viešojo pirkimo-pardavimo laimėtoju, 2011-06-03 sudarė Transporto priemonės viešojo pirkimo sutartį Nr. 6 (toliau - sutartis). Pagal sutartį atsakovas įsipareigojo per 5 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos, t.y. iki 2011-11-03, pristatyti ieškovui specialią 8 vietų transporto priemonę, pritaikytą vežti judėjimo negalią turinčius asmenis vežimėliuose – RENAULT Master. Transporto priemonė ieškovui buvo pristatyta tik 2012-01-20, t.y. pradelsus 78 dienas. Remiantis sutartimi, ieškovas atsakovui paskaičiavo 0,1 proc. dydžio delspinigius, kas sudaro 8714,16 Lt.

72012-05-30 priimtas preliminarus teismo sprendimas, kuriuo ieškovui VšĮ „Senolių namai“ iš atsakovo UAB „Sostena“ priteista 8714,16 Lt delspinigių už pradelstą sutarties įvykdymo terminą, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (8714,16 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-05-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 131,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

82012-06-25 gauti atsakovo prieštaravimai. Nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, ieškinys yra nepagrįstas, be to ieškovas savo reikalavimo sumokėti delspinigius yra atsisakęs - 2012-03-23 mokėjimo pavedimu ieškovas sumokėjo visą prekės kainą, nesumažindamas jos delspinigių suma, kaip to reikalavo sutartis, todėl ieškovas neturi teisinio pagrindo reikšti ieškinį. Atsakovas, dar iki pasibaigiant prekės pristatymo terminui, tiek žodžiu, tiek raštu informavo ieškovą apie „Renault Master“ gamybos linijoje sutrikusį elektroninių komponentų tiekimą iš Japonijos tiekėjo. Atsakovo 2012-02-03 rašte pakartotinai buvo nurodoma, jog automobilis pristatytas vėliau nei sutartyje numatytais terminais dėl elektronikos komponentų tiekimo sutrikimų. Atsakovas nepasirašė ieškovo teiktų tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktų ir niekada kitu būdu nepripažino ieškovo reikalavimo sumokėti delspinigius pagrįstumo. Ieškovas pripažino, kad reikalavimas priteisti delspinigius yra nepagrįstas, nes sumokėjo atsakovui visą automobilio kainą, jos nesumažindamas delspinigių suma, kaip tai numatyta sutartyje. Atsakovas, dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių, objektyviai negalėjo pristatyti automobilio sutartu laiku dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. 2011 metų kovo, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais Japonijoje vyko stiprūs žemės drebėjimai, dėl kurių buvo padaryta didelė žala asmenims ir turtui, sutriko pramonės ir gamybos veikla. Iš Renault atstovų Lenkijoje 2011-04-06 elektroniniu paštu gautas pranešimas patvirtina, kad 2011 kovo mėn. Japonijoje įvykęs žemės drebėjimas paveikė Renault Master veiklą. Prekė buvo pristatyta ieškovui pavėluotai, nesant atsakovo kaltės. Atsakovas elgėsi rūpestingai ir atsargiai. Todėl, nesant atsakovo kaltės, negali būti taikoma sutartinė atsakomybė – skaičiuojami delspinigiai. Atsakovas pažymėjo, kad ieškovo reikalaujamos netesybos yra neprotingai didelės, todėl turėtų būti mažinamos. Ieškovas reikalauja nuostolių atlyginimo, jų realiai nepatyręs. Nesant realių nuostolių, visos ieškovo prašomos netesybų sumos atliktų baudinę funkciją. Teismo prašo 2012-05-30 preliminarų teismo sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti, jeigu teismas nuspręstų, jog yra pagrindas skaičiuoti delspinigius, atsakovas prašo taikyti daliai delspinigių praleistą ieškinio senaties terminą – atmesti ieškinio reikalavimą dėl 1899,27 Lt delspinigių, priteisti iš ieškovo atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

92012-08-02 gautas ieškovo atsiliepimas į prieštaravimus, kuriame nurodyta, kad atsakovo prievolė tinkamai nebuvo įvykdyta. Ieškovas niekada neatsisakė savo teisės į delspinigius ir atsakovo nuo šios prievolės neatleido, todėl atsakovo prievolė sumokėti netesybas nėra pasibaigusi. Iki rašytinio atsakymo į 2011-10-07 paklausimą dėl automobilio pristatymo termino, ieškovas nebuvo gavęs jokio žodinio pranešimo iš atsakovo, kad prekė bus vėluojama pristatyti. 2012-02-03 rašte atsakovas delspinigių neginčijo, tik nurodė, kad nori geranoriškai spręsti netesybų klausimą ir prašė sumažinti delspinigių dydį, todėl šiuo raštu atsakovas pripažino, jog netesybas turi sumokėti. Atsakovas tik 2012-04-06 rašte nurodė nenugalimos jėgos aplinkybes, sutrukdžiusias atsakovui laiku pristatyti prekę. Ieškovas sumokėjo visą sutarties kainą, tačiau tai nereiškia, kad delspinigių atsisakė. Atsakovas negali remtis nenugalimos jėgos aplinkybe, kadangi jis nesilaikė sutarties nuostatų, t.y. jis laiku ir tinkamai nepranešė ieškovui apie tokias aplinkybes. Ieškovas pažymėjo, kad viešasis pirkimas prasidėjo 2011-04-20, pasiūlymai pateikti 2011-05-09, o pirkimo sutartis sudaryta 2011-06-03, t.y. praėjus beveik 3 mėnesiams po gamtos stichijos Japonijoje. Atsakovas, teikdamas pasiūlymą pirkimui 2011-05-09, į visas šias aplinkybes atsižvelgė, jas įvertino. Vėlesni žemės drebėjimai Japonijoje realiai nepadarė jokios žalos Japonijos pramonei. Kadangi atsakovas nepristatė prekės laiku dėl savo kaltės, ieškovas turėjo teisę skaičiuoti delspinigius. Ieškovas, nesulaukęs automobilio planuotu laiku, patyrė nemažai nuostolių ir turėjo pakeisti kitus planus. Ieškovas pasirinko ne nuostolių atlyginimo, o netesybų išieškojimą, todėl neturi pareigos įrodinėti nuostolių. Prievolė įvykdyta, bet ji įvykdyta netinkamai. Teismo prašo 2012-05-30 preliminarų teismo sprendimą palikti nepakeistą.

10Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai palaikė ieškinį ir atsiliepimą į prieštaravimus juose išdėstytais motyvais. Papildomai nurodė, kad automobilis buvo naudojamas ne tik neįgaliems asmenims, bet ir įstaigoms poreikiams. Aplinkybe dėl nenugalimos jėgos, atsakovas ikiteisminio proceso metu nesirėmė. Automobilio įsigijimo sutarties sąlygas atsakovas turėjo galimybę keisti, tačiau į ieškovą dėl to nesikreipė.

11Teismo posėdžio metu atsakovo atstovai palaikė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo juose išdėstytais motyvais. Papildomai nurodė, kad atsakovas pastoviai dalyvauja viešuosiuose pirkimuose. Su sutarties sąlygomis atsakovas buvo susipažinęs, tačiau jo manymu, sutarties sąlygų nebūtų galima pakeisti. Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo akto nepasirašė dėl to, kad ieškovas reikalavo sumokėti pinigais, o atsakovas būtų sutikęs suteikti paslaugas, pavyzdžiui, tepalų keitimas ir pan.

12Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistu.

13Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas su atsakovu, kaip viešojo pirkimo-pardavimo laimėtoju, 2011-06-03 sudarė Transporto priemonės viešojo pirkimo sutartį Nr. 6 (toliau - sutartis) (b.l. 8-15). Pagal sutarties 1.2. punktą, atsakovas įsipareigojo per 5 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos, t.y. iki 2011-11-03, pristatyti ieškovui specialią 8 vietų transporto priemonę, pritaikytą vežti judėjimo negalią turinčius asmenis vežimėliuose – RENAULT Master (b.l. 8). Iš prekės priėmimo-perdavimo akto matyti, kad transporto priemonė ieškovui buvo pristatyta tik 2012-01-20, t.y. pradelsus 78 dienas (b.l. 19).

14Taigi, tarp šalių buvo sudaryta abipusiškai naudinga, sutarties šalių poreikius atitinkanti sutartis, o jos sąlygos nustatytos suderinus abiejų šalių interesus (CK 6.154, 6.156, 6.162 straipsniai).

15Byloje kilo ginčas dėl netesybų priteisimo.

16Viena iš aplinkybių, kurios pagrindu atsakovas prašo panaikinti preliminarų teismo sprendimą atsakovas nurodo force majeure buvimą, dėl ko jis negalėjo sutartyje nustatytu terminu pristatyti automobilio RENAULT Master.

17Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintos Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklės. Minėtų taisyklių 2 d. numatyti pagrindai atleisti nuo atsakomybės, t.y. šalis nėra finansiškai atsakinga už kokių nors įsipareigojimų nevykdymą, jeigu ji sugeba įrodyti, kad: 2.1. nesugebėjo įvykdyti įsipareigojimų dėl nepriklausančios nuo jos kliūties; 2.2. negalima tikėtis, jog sutarties sudarymo metu ji galėjo numatyti tą kliūtį ir jos poveikį gebėjimui vykdyti įsipareigojimus; 2.3. ji negalėjo išvengti ar nugalėti kliūties ar bent jos poveikio. Įsipareigojimų įvykdymo kliūtis, be kitų, gali sukelti ir stichinės nelaimės: smarkios audros, ciklonai, žemės drebėjimai, jūrų ar upių potvyniai, žaibai (taisyklių 3.3 p.). Byloje nagrinėjamu atveju atsakovas sutartinių įsipareigojimų kliūtimi nurodo 2011 metų kovo, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais Japonijoje vykusius stiprius žemės drebėjimus, kurie priskirtini prie įsipareigojimo įvykdymo kliūčių.

18Teismų praktikoje pripažįstama, kad nenugalimos jėgos aplinkybes kvalifikuoja tokie požymiai: 1) aplinkybių nebuvo sudarant sutartį ir jų atsiradimo nebuvo galima protingai numatyti; 2) dėl susidariusių aplinkybių sutarties objektyviai negalima įvykdyti; 3) šalis, neįvykdžiusi sutarties, tų aplinkybių negalėjo kontroliuoti ar negalėjo užkirsti joms kelio; 4) šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių ar jų padarinių atsiradimo rizikos. Nesant šių kriterijų visumos, faktinės aplinkybės negali būti pripažintos nenugalima jėga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-931/2003).

19Nenugalimos jėgos atveju šalies atleidimas nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą reiškia, kad sutartinių prievolių nevykdymas yra pateisinamas ir negali sutartį pažeidusiai šaliai sukelti įprastinių sutarties nevykdymo padarinių, nustatytų CK 6.205–6.216 straipsniuose, jam negali būti taikoma sutartinė civilinė atsakomybė (CK šeštosios knygos XXII skyrius), atitinkamai apribojama kreditoriaus (nukentėjusiosios sutarties šalies) teisė į sutarties nevykdymu pažeistų teisių gynimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-04-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-273/2006, 2012-06-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-268/2012).

20Byloje nagrinėjamu atveju šalys Transporto priemonės viešojo pirkimo sutartį Nr. 6 pasirašė 2011-06-03, atsakovas įsipareigojo automobilį pristatyti iki 2011-11-03 (b.l.8-15). Automobilis pristatytas 2012-01-20. Atsakovas sutartinių įsipareigojimų kliūtimi nurodo 2011 metų kovo, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais Japonijoje vykusius stiprius žemės drebėjimus. 2011 metų kovo mėnesio 11 d. rytinėje Tohoku regiono pakrantėje, Ramiojo vandenyno pakrantėje, įvyko 9 balų žemės drebėjimas ir cunamis, tačiau jo pasekmės 2011-06-03 Sutarties pasirašymo metu atsakovui buvo žinomos, kadangi tai yra vieša informacija (http://lt.wikipedija.org), o, be to, pats atsakovas į bylą pateikė Lenkijos partnerių 2011-04-06 raštą, kuriame nurodyta, kad įvykiai Japonijoje paveikė tiesioginius tiekėjus, o gamintojai susidūrė su rimtais sunkumais tiekimo grandyje (b.l. 60). Taigi, jau prieš 2 mėnesius iki Sutarties pasirašymo atsakovui buvo žinomos nurodytos aplinkybės.

212011-03-11 žemės drebėjimas įvyko rytinėje Tohoku regiono pakrantėje, 2011 metų rugpjūčio ir rugsėjo mėnesių žemės drebėjimai įvyko šiaurės rytinėje pakrantėje (b.l. 48,53,54). Pažymėtina, kad pagal atsakovo pateiktus internetinio tinklalapio Delfi duomenis nebuvo gauta pranešimų apie 2011 metų rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais vykusių žemės drebėjimų padarytą žalą (b.l. 53,54). Pagal į bylą pateiktą tinklalapio Delfi išrašą „Renault“ grupės pardavimai 2011 metais buvo rekordiniai (b.l. 92). Taigi, atsakovui nepateikus įrodymų, kad 2011 metų rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais Japonijoje įvykę žemės drebėjimai turėjo kokios nors įtakos elektroninių komponentų tiekimui iš Japonijos, kad žemės drebėjimai vyko tame regione, kur yra tiekėjo gamyklos, t.y. šiaurės rytinėje pakrantėje, teismas atsakovo argumentus apie force majore aplinkybių buvimo minėtu laikotarpiu atmeta kaip neįrodytus (CPK 178 str.).

22Pažymėtina ir tai, kad atsakovas force majore aplinkybe pradėjo gintis jau po sutartinių santykių pasibaigimo, tik tada, kai ieškovas pradėjo reikalauti delspinigių sumokėjimo (2012-04-06 atsakymas (b.l.31)). Tuo tarpu sutarties galiojimo metu, atsakovas 2011-10-11 rašte Dėl sutarties vykdymo eigos, nors ir buvo nurodęs, kad RENAULT Master gamybos linijoje buvo sutrikęs elektroninių komponentų tiekimas iš Japonijos tiekėjo, tačiau tiekimo sutrikimo priežasčių nebuvo nurodęs ir force majore aplinkybių neįvardijo (b.l. 17).

23Konstatuotina, kad sudarant sutartį atsakovui buvo žinomos aplinkybės apie 2011-03-11 įvykusį žemės drebėjimą, apie elektronikos komponentų tiekimo trukdžius atsakovas buvo informuotas prieš 2 mėnesius, taigi, pasirašant sutartį, buvo galima protingai numatyti pasekmes ir padarinių atsiradimo riziką. Atsižvelgiant į išdėstytą, laikytina, kad atsakovas nepagrįstai remiasi force majore aplinkybėmis ir jam turi būti taikoma sutartinė civilinė atsakomybė, priešingu atveju, būtų apribojama kreditoriaus (šiuo atveju ieškovo) teisė į sutarties nevykdymu pažeistų teisių gynimą.

24Atsakovas prieštaravimuose dėl preliminaraus sprendimo nurodo, kad reikalaujamos netesybos yra neprotingai didelės, todėl turėtų būti mažinamos, o ieškovas reikalauja nuostolių atlyginimo, nors jų realiai nėra nepatyręs.

25Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai šaliai gali būti taikomos netesybos, kurios yra įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Pagal formuojamą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, šalims susitarus dėl tam tikro dydžio netesybų, sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jų ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-409/2010). Ankstesnėje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje buvo teigiama, kad 0,1 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną praleistą paskolos grąžinimo dieną (36,5 proc. per metus) yra aiškiai per dideli, todėl mažintini iki 0,02 proc. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-03-06 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-173/2006.). Vėlesnėse, t.y. nuo 2007 metų priimtose kasacine tvarka išnagrinėtose bylose Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formavo praktiką, kad sutartinių netesybų mažinimas nereiškia jų priteisimo konkrečiu 0,02 proc. tarifu ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Priklausomai nuo konkrečios bylos faktinių aplinkybių, tas pats netesybų dydis vienu atveju gali būti pripažįstamas tinkamu, kitu – aiškiai per dideliu, todėl negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB bankas „Snoras“ v. UAB „Šilna“, bylos Nr. 3K-3-386/2010).

26Mažinant šalių nustatytas netesybas turi būti keičiama šalių sudaryta sutartis (CK 6.223 str.). CK 6.228 straipsnio 1 dalyje išdėstyti pagrindai, kuriems esant svarstoma, ar reikia pakeisti sutartį. Byloje nagrinėjamu atveju tiek ieškovas, tiek atsakovas vykdo profesionalią specializuotą veiklą, turi verslo ir derybų patirties. Kaip paaiškino teismo posėdžio metu apklaustas liudytojas A. L., atsakovas pastoviai dalyvauja viešojo pirkimo konkursuose ir ne kartą yra pasirašę viešojo pirkimo sutartis. Į ieškovą dėl sutarties nuostatų keitimo nesikreipė, kas leidžia daryti išvadą, kad atsakovui, kaip viešojo pirkimo konkurso laimėtojui pirkimo sutarties sąlygos, su kuriomis turėjo galimybę susipažinti iš anksto, buvo priimtinos. Akcentuotina ir tai, kad transporto priemonę iš tiekėjų atsakovas užsakė dar prieš 2011-06-03 transporto priemonės pirkimo sutarties pasirašymą, kas tik patvirtina, kad dar iki sutartinių laikotarpiu atsakovas laikė sutarties sąlygas priimtinomis. Be to, atsakovas, yra juridinis asmuo, vykdantis specializuotą veiklą ir turintis ilgametės patirties, byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų ekonomiškai silpnas, neturintis derybų patirties, o sutartis būtų sudaryta, pažeidžiant protingus sąžiningo verslo praktikos reikalavimus.

27Pažymėtina ir tai, kad atsakovas priėmė ieškovo siųstą PVM sąskaitą faktūrą dėl delspinigių, jos negrąžino, o, kaip patvirtino teismo posėdžio metu liudininkas A. L. vykdė derybas dėl ginčo sumos apmokėjimo darbai, prekėmis, paslaugomis.

28Atmestini atsakovo argumentai, kad ieškovui nepatyrus nuostolių, negali būti skaičiuojami delspinigiai, pažeidus prievolės įvykdymo terminą. Aiškindamas ir taikydamas netesybas reglamentuojančias materialiosios teisės normas, kasacinis teismas yra nurodęs, kad šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie pripažįstami minimaliais nuostoliais. Sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą. Sutartinės netesybos yra nuostoliai, todėl kai jos nustatytos sutartimi, kreditoriui nereikia įrodinėti nuostolių dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.).

29Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas laiko, kad nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo keisti viešojo pirkimo konkurso būdu pasirašytą sutartį ir mažinti delspinigius.

30Atsakovas prieštaravimuose dėl preliminaraus sprendimo prašo taikyti daliai delspinigių praleistą ieškinio senaties terminą – atmesti ieškinio reikalavimą dėl 1899,27 Lt delspinigių.

31Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 str.). CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte nurodyta, kad sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, šaliai reikalaujant taikyti ieškinio senatį, teismas inter alia turi nustatyti, kada prasidėjo ieškinio senaties termino eiga. Teisė reikalauti delspinigių atsiranda nuo to momento, kai skolininkas praleidžia terminą atsiskaityti, o kreditoriaus teisių pažeidimas, kai prašoma priteisti delspinigius, o pagrindė skola vis dar nesumokėta, yra tęstinis, t. y. prasideda kiekvieną kitą pažeidimo dieną (CK 1.127 str. 5 d.). Byloje nagrinėjamu atveju transporto priemonė turėjo būti pristatyta 2011-11-03, todėl delspinigių skaičiavimo pradžia laikytina 2011-11-04. Ieškovas delspinigius paskaičiavo laikotarpiu nuo 2011-11-04 iki 2012-01-20, t.y. už 76 dienas po 111,72 Lt už vieną dieną (b.l.4). Ieškinys teisme gautas 2012-05-24. Taigi, taikyti ieškinio senatį teisinio pagrindo nėra. Atsakovas, prieštaravimuose dėl preliminaraus sprendimo dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000-06-05 nutartimi civilinėje byloje Nr.3K-3-643/2000. Pažymėtina, kad materialinės teisės normos taikomos tos, kurios galiojo materialiojo teisinio santykio atsiradimo metu, todėl šioje byloje 1964 metų Civilinis kodekso nuostatos, reglamentuojančios ieškinio senatį, dėl kurių minėtoje nutartyje pasisako Lietuvos Aukščiausiojo Teismas, šioje byloje netaikytinos.

32Įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, teismas konstatuoja, kad atsakovo prieštaravimai dėl teismo priimto preliminaraus sprendimo atmestini kaip nepagrįsti, pagrindo keisti ar panaikinti preliminarų sprendimą nenustatyta, todėl preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistu (CPK 430 str. 6 d. 1 p.)

33CPK 430 str. 7 d. numatyta, kad galutiniu sprendimu teismas išsprendžia žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp šalių klausimą. Šioje byloje ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad būtų patyręs papildomas išlaidas be tų, kurios buvo priteistos 2012-05-30 preliminariu sprendimu.

34Pažymėtina, kad išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteisiamos dėl to, kad yra mažesnės negu LR Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 nustatyta minimali 10,00 Lt suma.

35Vadovaudamasis LR CPK 430 str. 6 d., 7 d., 8 d., 262 str. 1 d., 270 str., 370 str. teismas

Nutarė

36preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

37Galutinis sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,... 2. sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo VšĮ „Senolių namai“ atstovams Vaclovui Motiejūnui... 4. atsakovo UAB „Sostena“ atstovams advokatui Ugniui Pėdnyčiai ir advokato... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo VšĮ... 6. ieškovas kreipėsi į teismą Civilinio proceso kodekso 425 straipsnio... 7. 2012-05-30 priimtas preliminarus teismo sprendimas, kuriuo ieškovui VšĮ... 8. 2012-06-25 gauti atsakovo prieštaravimai. Nurodė, kad su ieškiniu nesutinka,... 9. 2012-08-02 gautas ieškovo atsiliepimas į prieštaravimus, kuriame nurodyta,... 10. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai palaikė ieškinį ir atsiliepimą į... 11. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovai palaikė prieštaravimus dėl... 12. Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistu.... 13. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas su... 14. Taigi, tarp šalių buvo sudaryta abipusiškai naudinga, sutarties šalių... 15. Byloje kilo ginčas dėl netesybų priteisimo.... 16. Viena iš aplinkybių, kurios pagrindu atsakovas prašo panaikinti preliminarų... 17. Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintos Atleidimo nuo... 18. Teismų praktikoje pripažįstama, kad nenugalimos jėgos aplinkybes... 19. Nenugalimos jėgos atveju šalies atleidimas nuo atsakomybės už sutarties... 20. Byloje nagrinėjamu atveju šalys Transporto priemonės viešojo pirkimo... 21. 2011-03-11 žemės drebėjimas įvyko rytinėje Tohoku regiono pakrantėje,... 22. Pažymėtina ir tai, kad atsakovas force majore aplinkybe pradėjo gintis jau... 23. Konstatuotina, kad sudarant sutartį atsakovui buvo žinomos aplinkybės apie... 24. Atsakovas prieštaravimuose dėl preliminaraus sprendimo nurodo, kad... 25. Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai... 26. Mažinant šalių nustatytas netesybas turi būti keičiama šalių sudaryta... 27. Pažymėtina ir tai, kad atsakovas priėmė ieškovo siųstą PVM sąskaitą... 28. Atmestini atsakovo argumentai, kad ieškovui nepatyrus nuostolių, negali būti... 29. Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas laiko, kad nagrinėjamoje byloje nėra... 30. Atsakovas prieštaravimuose dėl preliminaraus sprendimo prašo taikyti daliai... 31. Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per... 32. Įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, teismas konstatuoja, kad... 33. CPK 430 str. 7 d. numatyta, kad galutiniu sprendimu teismas išsprendžia... 34. Pažymėtina, kad išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu,... 35. Vadovaudamasis LR CPK 430 str. 6 d., 7 d., 8 d., 262 str. 1 d., 270 str., 370... 36. preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.... 37. Galutinis sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...