Byla 2-9233-775/2011
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė, spręsdama ieškovų A. D. ir G. D. ieškinio priėmimo klausimą atsakovėms R. V. ir V. P., tretiesiems asmenims O. B., V. G., Kauno m. savivaldybės administracijai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR Aplinkos ministerijos, VĮ Registrų centro Kauno filialui dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo ir

Nustatė

2Ieškovai kreipėsi į teimą prašydami įpareigoti atsakoves per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius – nugriauti statomą dvibutį gyvenamąjį namą, esantį Kaune, Savanorių pr. 127 ir sutvarkyti statybvietę, o jei šio įpareigojimo atsakovės teismo nustatytu terminu neįvykdys – leisti ieškovams nugriauti savavališkai statomą dvibutį namą ir sutvarkyti statybvietę, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovių.

3Ieškinys atsisakytinas priimti.

4Iš ieškinio, prie jo pateiktų rašytinių įrodymų ir apžiūrai prijungtos civilinės bylos Nr. A2-8452-451/2011 (dėl proceso atnaujinimo civ. byloje pagal pareiškėjų V. P. ir R. V. pareiškimą dėl teismo leidimo atlikti savavališkos statybos konservavimo darbus) matyti, jog 2011 02 17 atsakovėms buvo surašytas savavališkos statybos aktas, kuriame konstatuota, jog dvibučio gyvenamojo, esančio Savanorių per. 127B, Kaune, namo dalis tarp ašių A ir C prie 1 ašies pastatyta ne projekte numatytoje vietoje (civ. bylos Nr. A2-8452-451/2011 l. 10-11), todėl 2011 02 17 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos reikalavime atsakovės buvo įpareigotos ne vėliau kaip iki 2011 08 17 savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius – savavališkai pastatytą dvibučio gyvenamojo namo dalį tarp ašių A ir C prie 1 ašies nugriauti ir sutvarkyti statybvietę, Savanorių pr. 127 B, Kaune (civ. bylos Nr. A2-8452-451/2011 l. 12).

5LR Statybos įstatymo 27 str. numato, jog statybos valstybinę priežiūrą atlieka Valstybinė Teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos. Pareigūnas, atliekantis statybos valstybinę priežiūrą pagal šio Įstatymo jam priskirtą kompetenciją, nustatęs, kad statinys pastatytas ar statomas savavališkai, nedelsdamas surašo savavališkos statybos aktą ir pareikalauja iš statytojo savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius, šiuo atveju nugriauti dalį statinio ir sutvarkyti statybvietę (LR statybos įstatymo 28 str.). Jeigu asmuo per nustatytą reikalavimo įvykdymo terminą nurodyto reikalavimo neįvykdo ar negauna statybą leidžiančio dokumento, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos dėl įpareigojimo vykdyti reikalavimą ne vėliau kaip per mėnesį nuo įpareigojimo termino pabaigos kreipiasi į teismą (reglamento „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtą išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 19 p.). Į teismą dėl savavališkai pastatyto ar statomo statinio nugriovimo ar išardymo taip pat gali kreiptis asmenys, kurių teisės ir teisėti interesai dėl savavališkos statybos yra pažeidžiami (LR statybos įstatymo 28 str. 6 p.). Sistemiškai aiškinant šią įstatymo nuostatą, minėti asmenys gali kreiptis į teismą dėl statinio nugriovimo, taip pat tik pasibaigus užsakovui nustatytam reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminui, nes dar yra galimybė išspręsti ginčą nesikreipiant į teismą.

6Šiuo atveju, atsakovėms pašalinti savavališkos statybos padarinius yra nustatytas terminas iki 2011 08 17, todėl nepaisant to, kad, kaip nurodo ieškovai, atsakovės jau kartą kreipėsi su prašymu dėl namo projekto keitimo, tačiau projektui pritarta nebuvo, laikytina, jog atsakovės dar turi įstatymo nustatytą galimybę pašalinti savavališkos statybos padarinius iki 2011 08 17, todėl konstatuotina, jog ieškovai kreipėsi į teismą neišlaukę atsakovėms nustatyto termino savavališkos statybos padariniams pašalinti, t.y. atsakovės dar turi teisę naudotis joms suteikta ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarka.

7Taip pat pažymėtina, jog ieškovai nurodo, jog statomas gyvenamasis namas ir šalia esantys kaimynų namai stovi greta vienas kito, ant šlaito, o vykdomos statybos gali sukelti šlaito nestabilumą, be to, trečiasis aukštas užstoja šviesą gretimam namui, todėl prašo įpareigoti atsakoves nugriauti visą statomą dvibutį gyvenamąjį namą. Kaip matyti iš 2011 02 19 valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos rašto, atsakovės dvibutį gyvenamajį namą adresu Savanorių pr. 127B stato pagal 2006 m. parengtą projektą ir 2006 11 10 išduotą statybos leidimą. 2001 02 17 savavališkos statybos padarinių šalinimo aktas joms surašytas tik dėl dalies pastato nugriovimo, tačiau iš ieškinio matyti, jog ieškovų nuomone, visas statomas gyvenamasis namas yra savavališka statyba ir turi būti nugriautas. Tokiu atveju, kai nustatoma, jog statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai, savavališkos statybos padariniai yra šalinami LR Statybos įstatymo 28-1 str. nustatyta tvarka, t.y. tik tada, kai nustatoma, jog statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai, kai nustatytu terminu nepašalinami savavališkos statybos padariniai, statybos inspekcija arba kiti asmenys, kurių teisės ir teisėti interesai yra pažeidžiami, kreipiasi į teismą.

8Kadangi atsakovės dar turi galimybę pagal statybos inspekcijos reikalavimą iki 2011 08 11 šalinti savavališkos statybos padarinius dėl dalies pastato nugriovimo, o dėl viso pastato nugriovimo savavališkos statybos padarinių šalinimo aktas joms net nebuvo surašytas, nėra nustatyta, jog statybos leidimas joms išduotas neteisėtai, laikytina, jog ieškovai nepasinaudojo išankstine bylos nagrinėjimo tvarka ( CPK137 str. 2d. 3p.), kuria dar galima pasinaudoti.

9Ieškinys remiantis nurodytais pagrindais ir išdėstytais motyvais atsisakytinas priimti. Atsisakymas priimti ieškinį nekliudo vėl kreiptis į teismą su ieškiniu, pasinaudojus išankstine bylos sprendimo ne teisme tvarka.

10Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 137 str. 2 d. 3 p.,

Nutarė

11Ieškovų A. D. ir G. D. ieškinį su priedais atsisakyti priimti ir grąžinti ieškovams.

12Dėl šios nutarties per 7 d. nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti duodamas atskirasis skundas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai