Byla T-612-537/2018
Dėl T. P. skirtos laisvės apribojimo bausmės pakeitimo į areštą

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėjas Raimundas Krušinys, sekretoriaujant M. D., dalyvaujant Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus (toliau – Probacijos skyrius) atstovui I. Z., prokurorui G. Š., nuteistajam T. P.,

2teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo Probacijos tarnybos teikimą dėl T. P. skirtos laisvės apribojimo bausmės pakeitimo į areštą.

3Teismas

Nustatė

42018-05-29 Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmai baudžiamuoju įsakymu nuteisė nepilnametį T. P., asmens kodas ( - ) gyvenantį ( - ), pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 187 straipsnio 3 dalį ir paskyrė 6 mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant nuo 22.30 val. iki 06.00 val. neišeiti iš namų, jeigu tai nesusiję su mokymusi ar darbu. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta 4 mėnesių laisvės apribojimo bausmė, įpareigojant nuo 22.30 val. iki 06.00 val. neišeiti iš namų, jeigu tai nesusiję su mokymusi ar darbu. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 2 punktu, 9 dalimi, paskirta bausmė apėmimo būdu subendrinta su 2018-04-18 Marijampolės apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme ir paskirta galutinė 2 metų laisvės apribojimo bausmė, įpareigojant per 6 mėnesius nuo šio teismo įsakymo vykdymo pradžios pradėti mokytis ar dirbti bei per visą bausmės laiką nuo 22.30 val. iki 06.00 val. neišeiti iš namų, jeigu tai nesusiję su darbu ar mokslu. Bausmės pabaiga – 2020-05-17.

52018-09-14 Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmuose gautas Probacijos skyriaus teikimas, kuriuo prašoma T. P.2018-05-29 Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų baudžiamuoju įsakymu paskirtą 2 metų laisvės apribojimo bausmę pakeisti į areštą. Teikime nurodyta, kad T. P. bausmės atlikimo metu nevykdo laivės apribojimo bausmės sąlygų, t. y.: 1) 2018-06-27 gautas pranešimas iš Marijampolės AVPK K. R. PK, kuriame nurodyta, jog nuteistasis buvo pastebėtas 2018-06-24, apie 00.00 val., S. D. g., K. R., esančiame parke, t. y., nevykdė teismo paskirto įpareigojimo būti namuose nuo 22.30 val. iki 6 val. Bendraujant su asmeniu, pareigūnai pajuto alkoholio kvapą, todėl jam buvo pareikšta, jog bus pristatytas į policijos komisariatą nustatyti blaivumą. Vedant nuteistąjį į automobilį, jis pradėjo priešintis, dėl ko buvo panaudotos spec. priemonės bei koviniai veiksmai. Nuteistajam nustatytas 2,03 promilės girtumas ir surašytas administracinio nusižengimo protokolas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 485 straipsnio 2 dalį; 2) 2018-09-04 individualiame priežiūros plane nustatytu metu nuteistasis neatvyko atsiskaityti už paskirtų pareigų vykdymą. 2018-09-11 atvykęs į Probacijos skyrių objektyvių priežasčių dėl neatvykimo nepateikė; 3) 2018-09-07, 01.25 val., nerastas namuose; 4) 2018-09-03, 23.30 val., Skvero g. 23, K. R., pasirodė neblaivus (nustatytas 2,10 promilės girtumas), dėl to surašytas administracinio nusižengimo protokolas pagal ANK 485 straipsnio 2 dalį. Iš to matyti, kad nuteistasis nevykdė teismo paskirto įpareigojimo būti namuose nuo 22.30 val. iki 6 val. T. P. nuo 2018-09-03 niekur nedirba, darbo biržoje neregistruotas.

6Teismo posėdžio metu Probacijos skyriaus atstovas palaikė teikimą jame nurodytais motyvais. Be to, pateikė tyrėjos 2018-09-13 nutarimą skirti įtariamajam T. P. kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nes jis įtariamas 2018-09-01, apie 23 val. 50 min., būdamas neblaivus, vairavęs transporto priemonę, kai jo kraujyje nustatyta didesnė, nei 1, 5 promilės etilo alkoholio koncentracija ( veika, numatyta BK 281straipsnio 7 dalyje )

7Prokuroras siūlė teikimą tenkinti.

8Nuteistasis pripažino, jog nevykdė teismo skirtų įpareigojimų. Negalėjo paaiškinti, kodėl taip elgėsi. Aiškino, jog laiką leisdavo su draugais, todėl ir užsibūdavo ilgiau, nei teismas leidęs. Pasekmės jam buvo žinomos.

9Teikimas tenkinamas.

10Asmenys, nuteisti laisvės apribojimo bausme, privalo vykdyti teismo nustatytus įpareigojimus (BK 48 straipsnio 3 dalies 2 punktas). Jeigu asmuo vengia atlikti laisvės apribojimo bausmę, ši bausmė jam keičiama areštu pagal BK 49 ir 65 straipsniuose nustatytas taisykles (BK 48 straipsnio 10 dalis). Vengimu atlikti laisvės apribojimo bausmę laikytinas nuteistajam nustatytų draudimų pažeidimas ar nesilaikymas, įpareigojimų nevykdymas, netinkamas draudimų ar įpareigojimų laikymasis ar vykdymas, pareigos atsiskaityti, kaip vykdomi draudimai ir įpareigojimai, nevykdymas arba netinkamas vykdymas, atsiskaitymo nustatyta tvarka pažeidimai ir pan., išskyrus atvejus, kai tai daroma dėl objektyvių arba kitų svarbių priežasčių.

11Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2018-06-27 Probacijos skyriuje T. P. pasirašytinai supažindintas su bausmės vykdymo tvarka ir sąlygomis, išaiškinta atsakomybė už teismo paskirtų įpareigojimų nevykdymą, sudarytas individualus priežiūros planas (b. l. 6–11). Iš administracinių nusižengimų registro išrašo apie asmeniui registruotus administracinius nusižengimus (pažeidimus) ir priimtus sprendimus už 1 metus matyti, kad nuteistasis du kartus baustas administracine tvarka ir jam paskirtos nuobaudos. T. P. laisvės apribojimo bausmė metu padarė šiuos nusižengimus: 1) 2018-06-24, apie 00.00 val., S. D. g., K. R., nustatytas 2,03 promilės girtumas; 3) 2018-09-03, 23.30 val., Skvero g. 23, K. R., pasirodė neblaivus (nustatytas 2.10 promilės girtumas) (b. l. 19). Be to, asmuo 2018-06-24, apie 00.00 val., ir 2018-09-03, 23.30 val., nevykdė teismo paskirto įpareigojimo būti namuose nuo 22.30 val. iki 6 val. 2018-09-04 individualiame priežiūros plane nustatytu metu nuteistasis neatvyko atsiskaityti už paskirtų pareigų vykdymą. 2018-09-11 atvykęs į Probacijos skyrių objektyvių priežasčių dėl neatvykimo nepateikė (b. l. 10–11). Nuteistasis nuo 2018-09-03 niekur nedirba, darbo biržoje neregistruotas (b. l. 21). Taigi, T. P. mažiau nei per tris mėnesius nuo rašytinio supažindinimo su bausmės vykdymo tvarka ir sąlygomis (supažindintas 2018-06-07) įvykdė eilę probacijos sąlygų pažeidimų. Be to, T. P. įtariamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 281 straipsnio 7 dalyje, t. y., 2018-09-01, apie 23 val. 50 min., būdamas neblaivus, vairavęs transporto priemonę, kai jo kraujyje nustatyta didesnė, nei 1, 5 promilės etilo alkoholio koncentracija.

12Teismas mano, jog nuteistasis turėjo suprasti jam nustatytų įpareigojimų reikšmę bei jų nesilaikymo pasekmes, tuo labiau, kad jis buvo įspėtas, išaiškintos galimos pažeidimų pasekmės. Nuteistojo elgesys rodo, kad į paskirtą bausmę (laisvės apribojimą) ir jo elgesio kontrolę jis rimtai nežiūri, yra neigiamai nusistatęs prieš teismo paskirtus įpareigojimus.

13Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog nagrinėjamu atveju yra pagrindas nuteistajam T. P. paskirtą 2 metų laisvės apribojimo bausmę pakeisti į areštą, santykiu 1 arešto diena – 2 laisvės apribojimo dienos (BK 65 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis).

14Vadovaujantis BK 49 straipsniu, už nusikaltimą nustatoma nuo 15 iki 90 parų arešto, o už baudžiamąjį nusižengimą – nuo 10 iki 45 parų. Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 90 straipsnio 4 dalimi, nepilnamečiui gali būti skiriama nuo 5 iki 45 parų arešto. K. T. P. nusikalto būdamas nepilnametis, jam skiriamos 45 paros arešto.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 48 straipsniu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 353, 362, 364 straipsniais, teismas

Nutarė

16Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus teikimą tenkinti.

17N. T. P., asmens kodas ( - ) 2018-05-29 Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų baudžiamuoju įsakymu paskirtą 2 (dvejų) metų laisvės apribojimo bausmę pakeisti 45 (keturiasdešimt penkių) parų arešto bausme, šią bausmę atliekant areštinėje.

18Bausmės pradžią skaičiuoti nuo asmens faktinio sulaikymo dienos.

19Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai