Byla 2-8655-528/2012
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė rašytinio proceso būdu, šalims nepranešus, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Snoro lizingas“ ieškinį atsakovei B. E. K. dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 1216,33 Lt pagal sutartį likusių mokėjimų, 605,08 Lt delspinigių, 5% dydžio metines palūkanas už priteistą likusių mokėjimų sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 55,-Lt žyminį mokestį bei kitas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu (b.l.3,4).

3Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu 2012 07 02 (b.l.31). Atsakovė per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 str.). Ieškovas ieškinyje yra nurodęs, jog, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba parengiamasis procesinis dokumentas, prašo priimti sprendimą už akių (b.l.3). Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285, 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų – 2007 10 18 išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutarties Nr.VBF710183RPA su prekės perdavimo – priėmimo aktu ir mokėjimo grafiku, 2009 05 05 ieškovo pretenzijos atsakovei, 2009 01 15, 2009 02 03 ieškovo paraginimų atsakovei, 2012 04 12 ieškovo pažymos Nr.374314, delspinigių skaičiavimo lentelės Nr.1, prie išperkamosios nuomos sutarties Nr.VBF710183RPA – vertinimą bei atsakovei nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą, kadangi atsakovė pagal sutartyje /3.1.-3.10., 8.6. punktai/ numatytas sąlygas privalėjo mokėti mėnesio įmokas už naudojimui perduotą turtą, o laiku to nepadarius, mokėti delspinigius (b.l.5-13). Delspinigiai yra netesybų rūšis, tai yra įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jei prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai (CK 6.71 str.1d.). Skolininkui praleidus prievolės įvykdymo terminą, kreditorius gali reikalauti kartu ir netesybų, ir realiai įvykdyti prievolę (CK 6.73 str. 1d., 6.258 str. 2d.). Šiuo atveju sutarties šalys raštu susitarė dėl 0,5% dydžio delspinigių nuo nesumokėtos paskolos sumos už kiekvieną pradelstą mokėjimo dieną /sutarties 8.6. punktas/, o kadangi terminas grąžinti paskolą ir mokėti palūkanas yra praleistas, tai ieškovo reikalavimas dėl delspinigių už laiku negrąžintą paskolą yra pagrįstas (CK 6.872 str. 1d., 6.881 str. 2d., CPK 185 str.). Teismas turi teisę sumažinti netesybas, jei jos yra aiškiai ar neprotingai didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo (CK 6.73 str., 6.258 str. 3d.). Teismų praktikoje šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, jog kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (LAT nutartys civilinėse bylose Nr.3K-7-304/2007, Nr.3K-7-409/2010). Šiuo atveju sutarties šalys sulygo dėl 0,5% netesybų dydžio, tačiau, atsižvelgiant į pagrindinės skolos sumą ir neatsiskaitymo laiką, prašomų priteisti netesybų dydis nelaikytinas lupikišku, neproporcingai dideliu ar pažeidžiančiu sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą (CPK 185 str.). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, todėl iš skolininkės priteistinos 5% dydžio metinės palūkanos (procesinės palūkanos) už negrąžintą sumą, skaičiuojant bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CPK 6.37 str. 2d., 6.210 str. 1d.). Ieškinys tenkintinas visiškai – iš atsakovės ieškovui priteistina 1216,33 Lt pagal sutartį likusių mokėjimų, 605,08 Lt delspinigiai ir 5% dydžio metinės palūkanos už priteistą likusių mokėjimų sumą 1821,41 Lt nuo bylos iškėlimo teisme 2012 04 24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.2 str., 6.37 str. 1d., 6.38, 6.59, 6.71 str., 6.73 str. 1d., 6.200, 6.205 str., 6.210 str. 1d., 6.256, 6.260, 6.567, 6.568, 6.574 str., 2007 10 18 išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutarties Nr.VBF710183RPA 8.6 punktas, CPK 177, 185 str.).

6Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovui priteistinas 55,-Lt žyminis mokestis, o valstybei iš atsakovės priteistinos 17,38 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 79 str., 80 str. 1d. 1p., 88 str. 1d. 3 p., 93 str. 1d., 96 str., b.l.2,14).

7Vadovaujantis išdėstytu bei CPK 142 str., 4d., 285, 286 str., teismas

Nutarė

8Ieškinį tenkinti visiškai.

9Priteisti iš atsakovės B. E. K.(a.k( - ) gyv. Kaune, ( - )) ieškovui UAB „Snoro lizingas” (įmonės kodas 124926897, buveinė Vilniuje, Lvovo g.25, atsiskaitomoji sąskaita Nr.( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440) 1216,33Lt (vieną tūkstantį du šimtus šešiolika litų 33ct) pagal sutartį likusių mokėjimų, 605,08 Lt (šešių šimtų penkių litų 08ct) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos likusių mokėjimų sumos (1821,41 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2012 04 24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 55,-Lt (penkiasdešimt penkių litų) žyminį mokestį.

10Priteisti iš atsakovės B. E. K. (a.k( - ) gyv. Kaune, ( - )) 17,38Lt (septyniolikos litų 38ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr.( - ), AB Swedbank, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

11Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2,3d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

12Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai