Byla 2-9026-779/2012
Dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys byloje UAB „Paviljonų vizija“, UAB ‚Santechnita“

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Inga Staknienė, sekretoriaujant Vasarei Žilinskienei, dalyvaujant ieškovės atstovei advokatei Rūtai Goliančik, atsakovui D. B., atsakovo atstovui advokatui Arūnui Koskui, trečiųjų asmenų atstovams A. Š., M. I., žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės IF P&C Insurance AS, veikiančios per IF P&C Insurance AS Lietuvos filialą, ieškinį atsakovui D. B. dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys byloje UAB „Paviljonų vizija“, UAB ‚Santechnita“, ir

Nustatė

2ieškovė ieškinyje nurodė, kad 2011-04-13 ieškovės apdraustas butas ( - ), priklausantis L. D., buvo aplietas iš aukščiau esančio atsakovui D. B. nuosavybės teise priklausančio buto, esančio ( - ). Draudėja apie įvykį pranešė ieškovei. Ieškovė 2011-04-26 žalos skaičiavimo išvadoje bendrą draudimo išmokos sumą įvertino 750 Lt suma. Siekiant atlyginti draudėjos butui padarytą žalą, ieškovė 2011-04-27 L. D. išmokėjo 510 Lt draudimo išmoką, o UAB „Finanve property“ 240 Lt sumą už žalos administravimą pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. 1-28. Taigi, iš viso ieškovė išmokėjo 750 Lt sumą. 2011-05-10 ieškovė raštu kreipėsi į atsakovą, prašydama atlyginti žalą, remiantis CK 6.280 str., 6.1015 str. ir CK 6.266 straipsnių nuostatomis, tačiau atsakovas D. B. į ieškovės raštą nereagavo.

3Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo D. B. 750 Lt žalos atlyginimo, 50 Lt sumokėto žyminio mokesčio, 605 Lt už atstovavimą, 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Teismo posėdyje ieškovės atstovė ieškinį palaikė ir paaiškino, kad pagal suformuotą Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktiką ieškovui pakanka įrodyti užpylimo šaltinį, dėl kokių priežasčių įvyko užpylimas, ieškovui įrodinėti nereikia. Kadangi užpylimo šaltinis yra atsakovo butas, tai jis, kaip statinio savininkas, atsako be kaltės dėl jam priklausančio statinio trūkumų lemtą žalą. Kadangi atsakovas neįrodė, jog buvo CK 6.270 str. 1 d. numatytos atsakomybės, atleidžiančios jį nuo civilinės atsakomybės, todėl privalo atlyginti žalą.

5Atsakovas D. B. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad iš su ieškiniu pateikto defektinio akto matyti, jog 2011-04-13 daugiabučiame name, esančiame ( - ), buvo pastebėtas vandens pratekėjimas, kuris įvyko dėl nesandaraus karšto vandens uždaromosios armatūros sujungimo su vamzdžiu, t.y. dėl montavimo ir uždaromosios armatūros broko. Statybos rangos darbus statybos rangos sutarties Nr. 10/12/31-K2-B65 pagrindu atsakovo bute, įskaitant vidaus vandentiekio ir kanalizacijos tinklų išvedžiojimą po butą, atliko gyvenamųjų namų statybos bendrija (toliau ir GNSB) „Paviljonų vizija“, kuri atsakinga už atliktų rangos darbų kokybę. Šios aplinkybės svarbios civilinės atsakomybės taikymui nustatant priežastinį ryšį, t.y. dėl kieno konkrečiai veiksmų atsirado žala. Kadangi statybos rangos darbus atliko GNSB „paviljonų vizija“, tai žalos atsiradimą lėmė ne atsakovo rūpestingumo ir atidumo stoka, bet aplinkybės, nepriklausančios nuo atsakovo valios, t.y. kito asmens-statybos rangovo kalti veiksmai, o būtent- netinkamos kokybės rangos darbų atlikimas. Sutinkamai su CK 6.270 str. 1 d., statybos darbai yra susiję su didesniu pavojumi, dėl šios priežasties atsakovo D. B. veiksmuose nėra neteisėtų veiksmų bei priežastinio ryšio su atsiradusia žala ir dėl to atsakovas D. B. nėra tinkama atsakovas byloje. Taip pat nurodė, kad ieškovas nepagrindė ir neįrodė žalos dydžio. Atsakovas prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

6Teismo posėdžio metu papildomai paaiškino, jog atsakovu byloje turi būti UAB „Santechnika“, kuri prisiėmė visas garantijas ir kaltę už sudėtus vamzdžius ir kuri atsakinga už nekokybiškai atliktus santechnikos darbus. Nurodė, kad UAB „Santechnita“ yra didesnio pavojaus šaltinio valdytoja, todėl atsakovas D. B. turi būti atleistas nuo civilinės atsakomybės.

7Trečiasis asmuo GNSB „Paviljonų vizija“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdžio metu atstovas paaiškino, kad ieškinys reiškiamas netinkamam atsakovui, kadangi defektiniame akte nurodyta, jog užpylimas įvyko dėl UAB „Santechnita“ nekokybiškai atliktų santechnikos darbų. Trečiasis asmuo GNSB „Paviljonų vizija“ yra statybų užsakovai, o UAB „Santechnita“ buvo subrangovas. Statybos darbai buvo atliekami 2010-2011 metais, statybos darbų užbaigimo aktas pasirašytas 2010-12-31, po kurio buvo pabaiginėjami darbai dėl vandens pajungimo į butus ir kuriuos atliko UAB „Santechnita“.

8Trečiasis asmuo UAB „Santechnita“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdžio metu atstovas paaiškino, jog dėl trečiojo asmens veiklos buvo padaryta žala, nes UAB ‚Santechnita“ atliko visus santechnikos darbus, kuriuos baigė 2011 m. pradžioje.

9Ieškinys tenkintinas.

10Bylos duomenimis nustatyta, kad 2011-02-07 ieškovė bendrosios civilinės atsakomybės draudimu apdraudė draudėjos L. D. butą, esantį ( - ) (b. l. 23-24). 2011-04-13 ieškovės apdraustas butas buvo aplietas iš aukščiau esančio atsakovui D. B. nuosavybės teise priklausančio buto ( - ), kolektorinės dėžutės, užpilant lubas ir sieną (b.l. 26, 28). 2011-04-14 defektiniame užpylimo akte, pasirašytame draudėjos ir trečiųjų asmenų UAB ‚Paviljonų vizija“ bei UAB „Santechnita“ nurodyta, jog ( - ) buto užpylimas įvyko dėl 65 bute nesandaraus karšto vandens uždaromosios armatūros sujungimo su vamzdžiu (b.l. 26). Ginčo dėl to byloje nėra.

11Ieškovė išmokėjo 510 Lt draudimo išmoką draudėjai L. D. (b.l. 30-31) ir 240 Lt UAB „Finance property“ už žalos administravimą (b.l. 30, 32-33), iš viso 750 Lt bei 2011-05-10 raštu Nr. RG-C/PS/2856 pareikalavo atsakovo D. B. atlyginti padarytą žalą (b.l. 34).

12Atsakovas D. B. nurodo, jog yra netinkamas atsakovas byloje, kadangi ne dėl jo, o dėl trečiojo asmens UAB „Santechnita“ neteisėtų veiksmų, atsirado žala, todėl ieškovė reikalauti žalos atlyginimo turi iš UAB „Santechnita“. Toks atsakovo teiginys yra nepagrįstas.

13CK 6.1015 str. nustato, jog draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtos sumos iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Ieškovė, siekdama civilinės atsakomybės taikymo atsakovui, pagal suformuotą teismų praktiką nagrinėjamoje byloje turi įrodyti, kad draudėjas patyrė žalą ir būtent tokio dydžio, kiek buvo išmokėta draudimo išmokos, taip pat tai, kad tai lėmė dėl atsakovo neveikimo atsiradęs vandens pratekėjimas iš kolektorinės dėžutės, esančios atsakovo bute vonios kambaryje.

14Pagal CK 6.266 straipsnio 1 dalį, žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo CK 6.270 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, tai yra nenugalima jėga arba nukentėjusiojo asmens tyčia ar didelis neatsargumas (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-554/2007). Preziumuojama, kad pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų savininkas (valdytojas) yra asmuo, viešame registre nurodytas kaip jų savininkas (valdytojas). Pagal CK 6.263 str. 1 d. nuostatas, civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatyme ar sutartyje nustatytos pareigos, kai dėl to kyla žala arba tai sudarė sąlygas žalai atsirasti arba padidėti, t.y. tarp neteisėtų veiksmų ir žalos yra priežastinis ryšys. Bylos duomenimis, atsakovas V. B. yra buto ( - ) savininkas, o žala sąlygota nesandaraus karšto vandens uždaromosios armatūros sujungimo su vamzdžiu, esančios atsakovo asmeninėje nuosavybėje, todėl atsakovas šiuo atveju atsako be kaltės (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2009 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-123/2009). Atsakovo V. B. veiksmai (neveikimas) yra neteisėti, kadangi atsakovas, būdamas atsakingas už buto ir jame esančių santechnikos įrenginių, nesančių bendrojoje dalinėje namo nuosavybėje, priežiūrą, nemanė, jog situacija buvo pavojinga, nesiėmė jokių prevencinių priemonių turto saugumui užtikrinti, prižiūrėti, elgtis apdairiai ir stebėti, kad jokie gedimai neatsirastų, o pastebėjus gedimus, nedelsiant pranešti tarnyboms, kad bent kokie defektai, kurie galėtų daryti žalą kitiems asmenims, būtų pašalinti (Vilniaus Apygardos teismo 2011 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-381-302/2011), todėl atmestinas atsakovo teiginys, jog jis neatsakingas už žalą. Aplinkybių, nurodytų CK 6.270 straipsnio 1 dalyje, atsakovas byloje neįrodė. Atmestini kaip nepagrįsti atsakovo ir trečiųjų asmenų atstovų teiginiai, jog už žalą per garantinį statybos rangos darbų terminą ieškovei turi atsakyti UAB „Santechnita“, kadangi teisę reikšti reikalavimą UAB „Santechnita“, kaip subrangovui atlyginti žalą dėl to, jog neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta subrangos sutartis, turi kita šios sutarties šalis. Kiti asmenys gali pareikšti ieškinį rangovui ar subrangovui tuo atveju, jei reikalavimo teisę turtintis asmuo perleido jam savo teisę (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2012 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2012). Ieškovė, nebūdama rangos ar subrangos sutarties šalis, nėra materialiųjų teisinių santykių, iš kurių galėtų kildinti savo reikalavimus UAB „Santechnitai“, tiesioginis subjektas. Be to, kaip pažymėjo Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2008 m. gegužės 29 d. civilinėje byloje Nr. 3K-3-299/2008, atsakovo veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto, ieškovas neprivalo įrodinėti, jis privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad užpylimo židinys yra atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai. Byloje įrodyta, jog užpylimas įvyko iš atsakovo buto.

15Byloje taip pat kilo ginčas dėl žalos dydžio. Ieškovė pateikė į bylą darbų ir išlaidų lokalinę sąmatą, kurios pagrindu apskaičiavo draudimo išmoką (b.l. 84). Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė paaiškino, jog nors lokalinėje sąmatoje buvo paskaičiuota didesnė, nei išmokėta draudimo išmoka, tačiau toks buvo draudiko ir draudėjos susitarimas. Atsakovas, nesutikdamas su ieškovės pateikta lokaline darbų sąmata, taipogi turėjo teisę teikti savo padarytos žalos dydžio paskaičiavimus; manydamas, jog ieškovės pateikta žalos paskaičiavimo išvada (b.l. 30) yra niekinė, prašyti teismo skirti ekspertizę tiksliam žalos dydžio nustatymui, tačiau tokia savo teise atsakovas viso bylos nagrinėjimo metu nepasinaudojo. Pažymėtina, jog pagal bendrą įrodinėjimo pareigą (CPK 178 str.) patirtos žalos dydį turėjo įrodyti ieškovė. Teismo vertinimu, iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog ieškovė žalos dydį pagrindė. Atsižvelgiant į tai, ieškovės paskaičiuota žalos suma priteistina iš atsakovo. Esant nurodytoms aplinkybėms ieškinys tenkintinas visiškai.

16CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo 2012-03-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovės bylinėjimosi išlaidas sudaro 50 Lt žyminis mokestis (b.l. 2, 18), 605 Lt atstovavimo išlaidos (b.l. 4, 35-36, 85), iš viso 655 Lt, todėl jos priteistinos iš atsakovo.

18Be to, nagrinėjant bylą susidarė 28,72 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios buvo apmokėtos teismo lėšomis. Ieškinį patenkinus visiškai, šios išlaidos išieškotinos iš atsakovo į valstybės biudžetą.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88, 92, 93, 96, 259, 269, 270 straipsniais,

Nutarė

20Ieškinį patenkinti visiškai.

21Priteisti iš atsakovo D. B., a.k. ( - ) ieškovės „IF P&C Insurance AS, veikiančios per IF P&C Insurance AS Lietuvos filialą, į.k. 302279548, naudai 750 Lt žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-03-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 655 Lt bylinėjimosi išlaidų.

22Priteisti iš atsakovo D. B., 28,72 Lt pašto išlaidų valstybės naudai (išlaidas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. ( - ), įmokos kodas 5660).

23Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Inga Staknienė, sekretoriaujant... 2. ieškovė ieškinyje nurodė, kad 2011-04-13 ieškovės apdraustas butas ( - ),... 3. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo D. B. 750 Lt žalos atlyginimo, 50 Lt... 4. Teismo posėdyje ieškovės atstovė ieškinį palaikė ir paaiškino, kad... 5. Atsakovas D. B. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad iš su ieškiniu pateikto... 6. Teismo posėdžio metu papildomai paaiškino, jog atsakovu byloje turi būti... 7. Trečiasis asmuo GNSB „Paviljonų vizija“ atsiliepimo į ieškinį... 8. Trečiasis asmuo UAB „Santechnita“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė,... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2011-02-07 ieškovė bendrosios civilinės... 11. Ieškovė išmokėjo 510 Lt draudimo išmoką draudėjai L. D. (b.l. 30-31) ir... 12. Atsakovas D. B. nurodo, jog yra netinkamas atsakovas byloje, kadangi ne dėl... 13. CK 6.1015 str. nustato, jog draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką,... 14. Pagal CK 6.266 straipsnio 1 dalį, žalą, padarytą dėl pastatų, statinių,... 15. Byloje taip pat kilo ginčas dėl žalos dydžio. Ieškovė pateikė į bylą... 16. CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti 5... 17. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 18. Be to, nagrinėjant bylą susidarė 28,72 Lt išlaidų, susijusių su... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88, 92,... 20. Ieškinį patenkinti visiškai.... 21. Priteisti iš atsakovo D. B., a.k. ( - ) ieškovės „IF P&C Insurance AS,... 22. Priteisti iš atsakovo D. B., 28,72 Lt pašto išlaidų valstybės naudai... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...