Byla eI-1646-423/2018
Dėl nutarimų skirti juridiniam asmeniui ekonomines sankcijas panaikinimo

1Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėja Asta Urbonienė, sekretoriaujant Ritai Kinderienei, dalyvaujant pareiškėjo UAB „S. M.“ atstovui advokatui L. M., atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento atstovei V. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „S. M.“ skundą dėl nutarimų skirti juridiniam asmeniui ekonomines sankcijas panaikinimo.

2Teismas

Nustatė

3Pareiškėjas UAB „S. M.“ kreipėsi į teismą ir skundu prašo: panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2017-12-07 nutarimą „Dėl sankcijos skyrimo juridinio asmens padaryto aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo byloje Nr. JA-RSA-5/JA-AB-21“ ir bylą dėl ekonominės sankcijos skyrimo nutraukti; Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2017-12-07 nutarimą „Dėl sankcijos skyrimo juridinio asmens padaryto aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo byloje Nr. JA-RSA-4/JA-AB-20“ ir bylą dėl ekonominės sankcijos skyrimo nutraukti.

4Pareiškėjas skunde nurodė ir teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas paaiškino, kad ginčijami nutarimai yra nepagrįsti, neteisėti, todėl naikintini. Ginčijamais nutarimais pareiškėjui paskirtos ekonominės sankcijos – atitinkamai 4500 Eur ir 5500 Eur baudos. 2017-12-07 nutarime Nr. JA-RSA-5/JA-AB-21 nurodyta, jog UAB “S. M.” neįvykdė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Departamentas) 2017-03-24 pakartotinio privalomojo nurodymo Nr. RSP-16 iki 2017-03-31 sudaryti laidavimo draudimo sutartį ar įsigyti banko garantiją, užtikrinančią suderintame atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių finansavimą ir pažeidė Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo (toliau – ir Kontrolės įstatymas) 54 straipsnio 2 dalį, numatančią, kad fiziniai ir juridiniai asmenys privalo sudaryti visas sąlygas, būtinas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams aplinkos apsaugos valstybinei kontrolei vykdyti, ir paklusti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų teisėtiems reikalavimams. Tuo tarpu UAB “S. M.” vadovas A. S. už 2017-03-24 privalomojo nurodymo Nr. RSP-16 nevykdymą jau yra patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal Administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) 317 straipsnio 2 dalį ir nubaustas administracine nuobauda. Šiuo atveju už 2017-03-24 privalomojo nurodymo Nr. RSP-16 nevykdymą UAB “S. M.” negali būti traukiama administracinėn atsakomybėn, kadangi tai reikštų, jog įmonė už tą patį pažeidimą baudžiama du kartus. Departamentas 2017-12-07 nutarime Nr. JA-RSA-5/JA-AB-21 konstatavo, kad konstitucinis non bis in idem principas, draudžiantis antrą kartą bausti tą patį asmenį už tą patį pažeidimą, nedraudžia už tą pačią veiką bausti skirtingus asmenis, kad šiuo atveju juridinis asmuo UAB “S. M.” ir jo vadovas nėra tapatūs asmenys, todėl įmonei skirta 4500 Eur ekonominė sankcija.

5Departamento 2017-12-07 nutarime Nr. JA-RSA-4/JA-AB-20 nurodyta, jog UAB “S. M.” neįvykdė 2016-11-30 privalomojo nurodymo Nr. 48 ir 2016-12-12 pakartotinai duoto privalomojo nurodymo Nr. 48 iki 2017-01-30 pašalinti atliekas, neleistinai sandėliuojamas gamybinės veiklos teritorijoje ( - )zonose Nr. 11 ir Nr. 17, ir 893 tonas mišrių statybinių ir griovimo atliekų, sandėliuojamų schemoje nenurodytoje vietoje, iš neteisėtai sandėliuojamos vietos ir pažeidė Kontrolės įstatymo 54 straipsnio 2 dalies reikalavimus. UAB “S. M.” vadovas A. S. už 2016-12-12 privalomojo nurodymo Nr. 48 ir 2016-11-30 privalomojo nurodymo Nr. 48 nevykdymą yra patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal ANK 317 straipsnio 1 ir 2 dalis ir nubaustas administracine nuobauda. Šiuo atveju UAB “S. M.” taip pat už 2016-12-12 privalomojo nurodymo Nr. 48 ir 2016-11-30 privalomojo nurodymo Nr. 48 nevykdymą negali būti traukiamas administracinėn atsakomybėn, kadangi tai reikštų, jog įmonė už tą patį pažeidimą baudžiama du kartus. Departamentas 2017-12-07 nutarime Nr. JA-RSA-4/JA-AB-20 taip pat konstatavo, kad konstitucinis non bis in idem principas, draudžiantis antrą kartą bausti tą patį asmenį už tą patį pažeidimą, nedraudžia už tą pačią veiką bausti skirtingus asmenis, kad šiuo atveju juridinis asmuo UAB “S. M.” ir jo vadovas nėra tapatūs asmenys, todėl įmonei skirta 5500 Eur ekonominė sankcija.

6Atstovas pažymėjo, jog teisės doktrinoje ir teismų jurisprudencijoje pripažįstama, kad teisės aktuose įtvirtintos ekonominės sankcijos iš esmės yra administracinės nuobaudos, todėl ekonominių sankcijų taikymas prilygsta administracinės atsakomybės taikymui. Šiuo atveju Departamentas 2017-12-07 nutarimais Nr. JA-RSA-5/JA-AB-21 ir Nr. JA-RSA-4/JA-AB-20 pritaikė UAB “S. M.” administracinę atsakomybę (ekonomines sankcijas) atitinkamai už 2017-03-24 privalomojo nurodymo Nr. RSP-16 ir už 2016-12-12 privalomojo nurodymo Nr. 48 bei 2016-11-30 privalomojo nurodymo Nr. 48 nevykdymą, nors dėl tų pačių privalomųjų nurodymų nevykdymo jau buvo taikyta administracinė atsakomybė UAB “S. M.” vadovui A. S..

7Skundžiami nutarimai yra neteisėti, kadangi buvo pažeistas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 5 dalyje įtvirtintas konstitucinis non bis in idem principas, numatantis, kad niekas negali būti baudžiamas už tą patį nusikaltimą antrą kartą, taip pat pažeista ANK 2 straipsnio 5 dalis, numatanti, kad niekam negali būti antrą kartą skiriama administracinė nuobauda už tą pačią veiką. Pareiškėjas teigia, jog šiuo atveju tiek taikant ANK 317 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtintą sankciją įmonės vadovui, tiek taikant Aplinkos apsaugos įstatymo 126 straipsnyje nurodytas ekonomines sankcijas įmonei, teisės pažeidimo subjektas yra tas pats – juridinis asmuo. Skirtumas tik tas, kad vienu atveju sankcija (administracinės atsakomybės paskirtį įgyvendinanti priemonė) yra taikoma juridinio asmens vadovui, o kitu – pačiam juridiniam asmeniui. Tačiau net ir skiriant sankciją juridinio asmens vadovui, galima vienareikšmiškai teigti, kad baudžiamas vis tiek yra pats juridinis asmuo, nes tik jis, o ne juridinio asmens vadovas, padarė teisės pažeidimą.

8Vertinant ANK 317 straipsnio ir Aplinkos apsaugos įstatymo 126 straipsnio tarpusavio santykį, darytina išvada, kad juridiniam asmeniui padarius šiose teisės normose nurodytus pažeidimus, aplinkos apsaugos institucija turi teisę taikyti sankcijas tik pagal vieną iš šių teisės normų – arba pagal ANK 317 straipsnį, arba pagal Aplinkos apsaugos įstatymo 126 straipsnį.

9Taigi, ginčijamais nutarimais, UAB “S. M.” pritaikius ekonomines sankcijas už privalomųjų nurodymų nevykdymą, kai už šių privalomųjų nurodymų nevykdymą pagal ANK 317 straispnį jau buvo nubausta įmonė pritaikant sankciją jos vadovui, šiurkščiai buvo pažeistas fundamentalus non bis in idem (draudimas antrą kartą bausti už tą pačią nusikalstamą veiką) principas ir ginčijami nutarimai yra nepagrįsti bei naikintini. Prašė skundą tenkinti.

10Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas su skundu nesutinka, atsiliepime nurodė ir Departamento atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad ginčijami nutarimai yra teisėti, pareiškėjui pagrįstai paskirtos ekonominės sankcijos - atitinkamai 4500 Eur ir 5500 Eur. Įmonei 2017-03-24 pakartotinai buvo duotas privalomasis nurodymas Nr. RSP-16 iki 2017-03-31 sudaryti laidavimo draudimo sutartį ar įsigyti banko garantiją, užtikrinančią suderintame atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių finansavimą. Privalomojo nurodymo Nr. RSP-16 reikalavimo įmonė neįvykdė - laidavimo draudimo sutarties ar banko garantijos įmonė neįsigijo. Taigi, įmonė nuo 2013-07-30 iki 2017-03-31 vykdė ūkinę veiklą: laikė 96,711 t naudotų padangų atliekų neturėdama banko garantijos ar laidavimo sutarties. Departamentas už nustatytus pažeidimus, numatytus Kontrolės įstatymo 54 straipsnio 2 dalyje, 2017-12-07 nutarimu Nr. JA-RSA-5/JA-AB-21 įmonei skyrė 4500 Eur ekonominę sankciją pagal Aplinkos apsaugos įstatymo 126 straipsnio 2 ir 4 dalis. Taip pat pareiškėjas neįvykdė Departamento 2016-11-30 privalomojo nurodymo Nr. 48 bei 2016-12-12 pakartotinai įmonei duoto privalomojo nurodymo Nr. 48 pašalinti atliekas, neleistinai sandėliuojamas gamybinės veiklos teritorijoje ( - )Nr. 11 ir Nr. 17, ir 893 tonas mišrių statybinių ir griovimo atliekų, sandėliuojamų schemoje nenurodytoje vietoje, iš neteisėtai sandėliuojamos vietos. Už nustatytus pažeidimus, numatytus Kontrolės įstatymo 54 straipsnio 2 dalyje, 2017-12-07 nutarimu Nr. JA-RSA-4/JA-AB-20 įmonei skirta 5500 Eur ekonominė sankcija pagal Aplinkos apsaugos įstatymo 126 straipsnio 3 ir 6 dalis.

11Atsakovo nuomone, priimant skundžiamus 2017-12-07 nutarimus Nr. JA-RSA-4/JA-AB-20 ir Nr. JA-RSA-5/JA-AB-21 nebuvo pažeistas non bis in idem (draudimas antrą kartą bausti už tą pačią nusikalstamą veiką) principas. Atsakovas nesutinka su UAB „S. M.” argumentu, kad tiek taikant ANK 317 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtintą sankciją įmonės vadovui, tiek taikant Aplinkos apsaugos įstatymo 126 straipsnyje nurodytas ekonomines sankcijas įmonei, teisės pažeidimo subjektas yra tas pats - juridinis asmuo, ir tokiu būdu yra pažeidžiamas minėtas principas bendrovės atžvilgiu.

12Atstovė pažymėjo, jog iš LVAT praktikos matyti, kad šis principas siejamas su draudimu du kartus už tą patį pažeidimą skirti sankcijas tam pačiam asmeniui, tačiau nėra draudžiama pripažinti asmenį padarius kito įstatymo pažeidimą. Nagrinėjamu atveju Departamentas ekonominių sankcijų pagal Aplinkos apsaugos įstatymo 126 straipsnio nuostatas UAB „S. M.“ vadovui neskyrė, nes šiame įstatyme fizinių asmenų atsakomybė nenumatyta. UAB „S. M.” vadovas A. S. (kaip fizinis asmuo) už minėtų privalomųjų nurodymų nevykdymą yra patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal ANK 317 straipsnio 1 ir 2 dalis ir nubaustas administracinėmis nuobaudomis. Šiuo atveju juridinis asmuo UAB „S. M.“ ir juridinio asmens vadovas (A. S.) nėra tapatūs asmenys, todėl non bis in idem principas nebuvo pažeistas. Prašė skundą atmesti.

13Skundas netenkintinas.

14Byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2017-12-07 nutarimo „Dėl sankcijos skyrimo juridinio asmens padaryto aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo byloje Nr. JA-RSA-5/JA-AB-21“ ir 2017-12-07 nutarimo „Dėl sankcijos skyrimo juridinio asmens padaryto aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo byloje Nr. JA-RSA-4/JA-AB-20“, kuriais atitinkamai pareiškėjui paskirtos ekonominės 4500 Eur ir 5500 Eur sankcijos, pagrįstumo ir teisėtumo. Byloje nėra ginčo dėl faktinių aplinkybių ir nustatytų Kontrolės įstatymo ar Aplinkos apsaugos įstatymo pažeidimų, tačiau pareiškėjas teigia, jog atsakovas, priimdamas ginčijamus nutarimus, pažeidė non bis in idem (draudimas antrą kartą bausti už tą pačią nusikalstamą veiką) principą.

15Byloje esantys duomenys neginčijamai patvirtina, kad Departamento specialistas 2017-10-24 surašė RUAB „S. M.“ Juridinio asmens padaryto aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo protokolą už tai, kad įmonė neįvykdė 2017-03-24 pakartotinai įmonei duoto privalomojo nurodymo Nr. RSP-16 iki 2017-03-31 sudaryti laidavimo draudimo sutartį ar įsigyti banko garantiją, užtikrinančią suderintame atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių finansavimą. RUAB „S. M.“ priima ir apdoroja nepavojingąsias atliekas, įmonei 2007-12-21 išduotas ir paskutinį kartą 2013-09-24 koreguotas TIPK leidimas Nr. 5/25. Tikrinimo metu (2017-04-20 patikrinimo aktas Nr. RSP-38) pagal įmonės atliekų tvarkymo apskaitos duomenis nustatyta, kad įmonė laiko 96,711 t naudotų padangų atliekų neturėdama banko garantijos ar laidavimo sutarties. Įmonė nevykdo TIPK leidimo sąlygos (8 p.) pateikti naują Garantą ar pratęstą Garantiją (pratęsti laidavimo draudimo sutartį ir pagal ją išduotą naują laidavimo raštą) ne vėliau kaip 6 savaitės iki draudimo poliso ar laidavimo rašto galiojimo pabaigos. „BTA Insurange Company“ filialo Lietuvoje Laidavimo draudimo raštas SĮLD Nr. 064876 galiojo iki 2013-07-29. Įmonei 2017-03-24 pakartotinai buvo duotas privalomasis nurodymas Nr. RSP-16 iki 2017-03-31 sudaryti laidavimo draudimo sutartį ar įsigyti banko garantiją, užtikrinančią suderintame atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių finansavimą. Privalomojo nurodymo Nr. RSP-16 reikalavimo įmonė neįvykdė - laidavimo draudimo sutarties ar banko garantijos įmonė neįsigijo ir įmonė nuo 2013-07-30 iki 2017-03-31 vykdė ūkinę veiklą: laikė 96,711 t naudotų padangų atliekų neturėdama banko garantijos ar laidavimo sutarties. Departamentas už nustatytus pažeidimus, numatytus Kontrolės įstatymo 54 straipsnio 2 dalyje, 2017-12-07 nutarimu Nr. JA-RSA-5/JA-AB-21 pagal Aplinkos apsaugos įstatymo 126 straipsnio 2 ir 4 dalis skyrė RUAB „S. M.“ 4500 Eur ekonominę sankciją.

16Bylos duomenys taip pat patvirtina, kad Departamento pareigūnas 2017-10-24 surašė Juridinio asmens padaryto aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų protokolą Nr. JA-RSA-4 už tai, kad UAB „S. M.“ iki 2017-01-30 neįvykdė Departamento 2016-11-30 duoto privalomojo nurodymo Nr. 48 reikalavimų, kuris buvo duotas vadovaujantis Kontrolės įstatymo 18 straipsnio 2 punktu, trunkamojo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimo atveju ir kuriame buvo nustatytas terminas (iki 2017-01-30) jį nutraukti (18 straipsnio 3 punktu, kai nustatomas terminas pašalinti aplinkos apsaugos įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimo priežastis), iki 2017-01-30 neįvykdė Departamento 2016-12-12 pakartotinai įmonei duoto privalomojo nurodymo Nr. 48 pašalinti atliekas, neleistinai sandėliuojamas gamybinės veiklos teritorijoje ( - ) Nr. 11 ir Nr. 17 (pagal Schemą), ir 893 tonas mišrių statybinių ir griovimo atliekų, sandėliuojamų schemoje nenurodytoje vietoje, iš neteisėtai sandėliuojamos vietos. Departamentas 2017-12-07 nutarimu Nr. JA-RSA-4/JA-AB-20 už nustatytus pažeidimus, numatytus Kontrolės įstatymo 54 straipsnio 2 dalyje, pagal Aplinkos apsaugos įstatymo 126 straipsnio 3 ir 6 dalis skyrė UAB „S. M.“ 5500 Eur ekonominę sankciją.

17Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad pavojingas atliekas naudojanti ar šalinanti įmonė bei įmonė, naudojanti ar šalinanti nepavojingas atliekas, kurių sąrašą nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, turi būti sudariusi laidavimo draudimo sutartį ar turėti banko garantiją, užtikrinančią atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių finansavimą įmonės bankroto ar kitu atveju, kai įmonė privalo nutraukti atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą ir neturi sukaupusi tam reikalingų lėšų. Dokumentai, patvirtinantys laidavimo draudimo sutarties sudarymą ar banko garantijos suteikimą, pateikiami kartu su atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planu Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.

18Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Aplinkos ministro 2003-09-25 įsakymu Nr. 469 (2015-04-13 redakcija) (toliau - Aprašas) 18 punktas taip pat numato, jog įmonė, naudojanti ar šalinanti pavojingąsias atliekas, naudojanti ar šalinanti nepavojingas atliekas, kurios yra įtrauktos į Nepavojingų atliekų, kurias naudojanti ar šalinanti įmonė turi būti sudariusi laidavimo draudimo sutartį ar turėti banko garantiją, sąrašą, patvirtintą Aplinkos ministro 2005-03-02 įsakymu Nr. Dl-122, turi būti sudariusi laidavimo draudimo sutartį ar turėti banko garantiją.

19Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 126 straipsnyje numatyta juridinių asmenų atsakomybė už aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno duoto privalomojo nurodymo neįvykdymą laiku ar aiškiai aplaidų reikalavimų įvykdymą.

20Pareiškėjas ginčijamus 2017-12-07 nutarimus Nr. JA-RSA-4/JA-AB-20 ir Nr. JA-RSA-5/JA-AB-21 prašo panaikinti tik dėl to, kad, pritaikius ekonomines sankcijas už privalomųjų nurodymų nevykdymą, kai už šių privalomųjų nurodymų nevykdymą pagal ANK 317 straipsnį jau buvo nubausta įmonė pritaikant sankciją jos vadovui, šiurkščiai buvo pažeistas fundamentalus non bis in idem (draudimas antrą kartą bausti už tą pačią nusikalstamą veiką) principas. Kaip jau minėta, byloje nėra ginčo dėl faktinių aplinkybių ir nustatytų Kontrolės įstatymo pažeidimų.

21Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad niekas negali būti baudžiamas už tą patį nusikaltimą antrą kartą. Kaip ne kartą oficialios konstitucinės justicijos nuostatose yra išaiškinęs Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, minėtoje nuostatoje atsispindi teisės principas non bis in idem, reiškiantis, kad asmuo negali būti baudžiamas antrą kartą už tą patį teisės pažeidimą (Konstitucinio Teismo 2009-06-08 nutarimas). Šis konstitucinis principas taikytinas ir kitų padarytų teisės pažeidimų atžvilgiu. Pagal minėtą praktiką draudimas antrą kartą bausti už tą patį teisės pažeidimą, nereiškia, kad už teisės pažeidimą asmeniui apskritai negali būti taikomos skirtingos teisinės atsakomybės rūšys, t.y. nedraudžiama taikyti asmeniui kitų atsakomybės rūšių, kurių pagrindinė paskirtis nėra baudimas (pvz. - civilinė atsakomybė), taip pat nedraudžia už tą pačią veiką bausti skirtingus asmenis ar bausti tą patį asmenį už skirtingas veikas (žr. LVAT 2011-08-01 nutartį administracinėje byloje Nr. A858-2651/2011, 2011-11-18 nutartį administracinėje byloje Nr. A143-2619/2011).

22Teismas, spręsdamas, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas non bis in idem principas, atsižvelgia į šias aplinkybes: 1) ar asmuo buvo „baudžiamas“, t. y. ar konkrečia atsakomybės forma pirmiausia buvo siekiama nubausti pažeidimą padariusį asmenį; 2) ar asmuo baudžiamas už tą patį pažeidimą (pažeidimo, arba neteisėtos veikos tapatumas); 3) ar pakartotinai baudžiamas asmuo yra tas pats (asmens tapatumas). Be to, asmens ir neteisėtos veikos tapatumo kriterijai negali būti taikomi formaliai: sprendžiant, ar konkrečiu atveju asmuo ir neteisėta veika buvo tapatūs, turi būti įvertinamos visos reikšmingos bylos aplinkybės (LVAT 2005-03-23 sprendimas administracinėje byloje Nr. A15-39/2005). Pabrėžtina, kad juridinis asmuo, kaip dirbtinai sukurtas teisės subjektas, pats negali padaryti įstatyme uždraustos veikos, todėl jis visuomet atsako už savo atstovo ar darbuotojo (fizinio asmens) padarytą pažeidimą. Situacija, kai už tą patį teisės pažeidimą atsakomybėn patraukiamas fizinis ir juridinis asmuo, pati savaime non bis in idem principo nepažeidžia, tačiau byloje nustačius neteisėtos veikos, už kurios padarymą buvo taikytos sankcijos formaliai skirtingiems asmenims, tapatumo faktą, būtina patikrinti, ar atsakomybėn traukiamas fizinis ir juridinis asmenys realiai nėra tapatūs, t. y. ar skiriant nuobaudą juridiniam asmeniui šios nuobaudos pasekmės neteks tam pačiam asmeniui, kuris už tą patį pažeidimą jau buvo nubaustas kaip fizinis asmuo. Bausmės, administracinės nuobaudos ar ekonominės sankcijos paskirtis sietina su pažeidėjo nubaudimu bei bendrąja ir specialiąja prevencija. Tiek nubaudimo elementas, tiek ir specialioji prevencija yra nukreipti į pažeidėjo valią, todėl svarbu nustatyti, ar įmonės vadovo A. S. ir įmonės valia yra vieninga. Už tą pačią veiką patraukti atsakomybėn fizinis ir juridinis asmuo turi turėti skirtingas ir savarankiškas valias. Kita svarbi teisinė aplinkybė sietina su paskirtos ekonominės sankcijos (baudos) poveikiu traukiamų atsakomybėn fizinio asmens ir juridinio asmens nuosavybei. Siekiant išvengti non bis in idem principo pažeidimo, turi būti konstatuota, kad turtinių sankcijų taikymo neigiami padariniai nepaveikia ir negali paveikti vieno ir to paties asmens nuosavybės. Priešingu atveju asmuo, pakartotinai patiriantis neigiamo pobūdžio turtinius padarinius, būtų pripažintas baudžiamu antrą kartą. Abi nurodytos sąlygos (skirtingos traukiamų atsakomybėn fizinio ir juridinio asmens valios egzistavimas, taip pat turtinio pobūdžio sankcijos poveikis skirtingų subjektų nuosavybei) yra būtinos. Nustačius patrauktų atsakomybėn fizinio ir juridinio asmenų valios tapatumą arba nustačius, kad dvigubo nubaudimo atvejais neigiami teisiniai sankcijų taikymo padariniai tenka vienam asmeniui, privalu konstatuoti non bis in idem principo pažeidimą, ir tokia situacija turi būti taisoma panaikinant vieną iš paskirtų sankcijų.

23Aplinkos apsaugos įstatymo specialiosios dalies VIII skyriaus „Juridinių asmenų atsakomybė už aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus“ straipsniuose yra tiesiogiai nurodytas juridinio asmens atsakomybės taikymas ir taikymo sąlygos. Pagal Aplinkos apsaugos įstatymo 35 straipsnį subjektai, kuriems taikoma juridinių asmenų atsakomybė yra juridiniai asmenys, įskaitant užsienio valstybių juridinius asmenis ir kitas organizacijas, taip pat šių juridinių asmenų ir organizacijų padalinius. Pagal ANK 2 straipsnio 1 dalies nuostatas pagal šį kodeksą atsako fizinis asmuo, jeigu jo padaryta veika, už kurią šiame kodekse yra numatyta tam tikra sankcija, buvo uždrausta tos veikos padarymo metu galiojusiame teisės akte. ANK 591 straipsnio 8 punkte nustatyta, kad administracinių nusižengimų teisena negali būti pradėta, o pradėtoji turi būti nutraukta, kai dėl to paties fakto administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui yra priimtas teismo ar ne teismo tvarka institucijos (pareigūno) nutarimas skirti administracinę nuobaudą arba yra įvykdytas administracinis nurodymas, arba nepanaikintas nutarimas nutraukti administracinio nusižengimo teiseną, arba dėl to nusižengimo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Sprendžiant, ar asmuo yra antrą kartą traukiamas atsakomybėn už tą pačią veiką, kaip jau minėta, turi būti vertinamos konkrečios veikos, dėl kurios vyksta procesas, faktinės aplinkybės. Non bis in idem principas pažeidžiamas tada, kai nustatoma, kad asmuo antrą kartą baudžiamas už identiškus arba iš esmės tuos pačius teisiškai reikšmingus faktus (tą patį poelgį).

24Bylos duomenys – 2017-04-20 administracinio nusižengimo protokolas Nr. AM-KAUANP-96196629-17, Kauno apylinkės teismo 2017-07-11 nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. Al1-1733-738/2017, Kauno apygardos teismo 2017-09-18 nutarimas administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-538-634/2017 - patvirtina, kad UAB „S. M.” vadovas A. S., kaip fizinis asmuo, už 2017-03-24 pakartotino privalomojo nurodymo Nr. RSP-16 nevykdymą yra patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal ANK 317 straipsnio 2 dalį ir nubaustas administracine nuobauda. Taip pat 2017-03-24 administracinio nusižengimo protokolas Nr. AM-KAUANP-91976967-17, Kauno apygardos teismas 2017-06-29 nutarimas administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-447-319/2017 – patvirtina, kad UAB „S. M.” vadovas A. S., kaip fizinis asmuo, už 2016-12-12 privalomojo nurodymo Nr. 48 ir 2016-11-30 privalomojo nurodymo Nr. 48 nevykdymą yra patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal ANK 317 straipsnio 1 ir 2 dalis ir nubaustas administracine nuobauda.

25Vertinant UAB „S. M.” skundo motyvą, kad tiek taikant ANK 317 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtintą sankciją įmonės vadovui, tiek taikant Aplinkos apsaugos įstatymo 126 straipsnyje nurodytas ekonomines sankcijas įmonei, teisės pažeidimo subjektas yra tas pats - juridinis asmuo, ir tokiu būdu yra pažeidžiamas non bis in idem principas bendrovės atžvilgiu, pažymėtina, jog šis principas siejamas su draudimu du kartus už tą patį pažeidimą skirti sankcijas tam pačiam asmeniui (LVAT 2011-11-18 nutartis administracinėje byloje Nr. A143-2619/2011), tačiau nėra draudžiama pripažinti asmenį padarius kito įstatymo pažeidimą. Šiuo atveju Departamentas ekonominę sankciją pagal Aplinkos apsaugos įstatymo 126 straipsnio nuostatas skyrė juridiniam asmeniui UAB „S. M.“, bet ne fiziniam asmeniui – įmonės vadovui. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog šiame įstatyme fizinių asmenų atsakomybė nėra numatyta. Taip pat pažymėtina, jog pagal Aplinkos apsaugos įstatymo VIII skyriaus nuostatas juridinių asmenų atsakomybė taikoma juridiniams asmenims, o pagal ANK 2 straipsnio 1 dalies nuostatas atsako fiziniai asmenys.

26Nagrinėjau atveju negali būti konstatuotas nei įmonės vadovo bei įmonės valios sutapimas, nei padarinių abiejų pažeidimų atžvilgiu sutapimas – A. S. pritaikyta atsakomybė už ANK 317 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytus pažeidimus, tuo tarpu įmonei – už Kontrolės įstatymo 54 straipsnio 2 dalyje numatytus pažeidimus, už kuriuos atsakomybė numatyta Aplinkos apsaugos įstatymo 126 straipsnio 2, 3, 4, 6 dalyse, o padariniai taip pat yra skirtingi abiems asmenims: vadovui skirtos administracinės nuobaudos – 300 Eur ir 600 Eur litų baudos, o įmonei – ekonominės 4500 Eur ir 5500 Eur sankcijos.

27Atsižvelgiant į bylos faktines aplinkybes ir ginčo situacijos teisinį reglamentavimą, UAB „S. M.” taikant ekonomines sankcijas pagal Aplinkos apsaugos įstatymo 126 straipsnį non bis in idem principas pažeistas nebuvo. Departamento 2017-12-07 nutarimai Nr. JA-RSA-5/JA-AB-21 ir Nr. JA-RSA-4/JA-AB-20 yra pagrįsti ir teisėti, naikinti jų nėra jokio teisinio pagrindo, skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 86 – 87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsniu, teisėja

Nutarė

29Skundą atmesti kaip nepagrįstą.

30Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėja Asta... 2. Teismas... 3. Pareiškėjas UAB „S. M.“ kreipėsi į teismą ir skundu prašo: panaikinti... 4. Pareiškėjas skunde nurodė ir teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas... 5. Departamento 2017-12-07 nutarime Nr. JA-RSA-4/JA-AB-20 nurodyta, jog UAB “S.... 6. Atstovas pažymėjo, jog teisės doktrinoje ir teismų jurisprudencijoje... 7. Skundžiami nutarimai yra neteisėti, kadangi buvo pažeistas Lietuvos... 8. Vertinant ANK 317 straipsnio ir Aplinkos apsaugos įstatymo 126 straipsnio... 9. Taigi, ginčijamais nutarimais, UAB “S. M.” pritaikius ekonomines sankcijas... 10. Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos... 11. Atsakovo nuomone, priimant skundžiamus 2017-12-07 nutarimus Nr.... 12. Atstovė pažymėjo, jog iš LVAT praktikos matyti, kad šis principas siejamas... 13. Skundas netenkintinas.... 14. Byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno... 15. Byloje esantys duomenys neginčijamai patvirtina, kad Departamento specialistas... 16. Bylos duomenys taip pat patvirtina, kad Departamento pareigūnas 2017-10-24... 17. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje... 18. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir... 19. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 126 straipsnyje numatyta... 20. Pareiškėjas ginčijamus 2017-12-07 nutarimus Nr. JA-RSA-4/JA-AB-20 ir Nr.... 21. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad... 22. Teismas, spręsdamas, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas non bis in idem... 23. Aplinkos apsaugos įstatymo specialiosios dalies VIII skyriaus „Juridinių... 24. Bylos duomenys – 2017-04-20 administracinio nusižengimo protokolas Nr.... 25. Vertinant UAB „S. M.” skundo motyvą, kad tiek taikant ANK 317 straipsnio 1... 26. Nagrinėjau atveju negali būti konstatuotas nei įmonės vadovo bei įmonės... 27. Atsižvelgiant į bylos faktines aplinkybes ir ginčo situacijos teisinį... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 86... 29. Skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 30. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...