Byla T-167-843/2012
Dėl nuteistojo M. K., a.k. (duomenys neskelbtini) lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Aušra Valinskienė, sekretoriaujant Laurai Vaicekauskaitei, dalyvaujant prokurorei Eglei Grigaitytei, Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo atstovui Vitalijui Šilkiniui, nuteistajam M. K., gynėjai advokatei Liudmilai Karvelienei, vertėjai Natalijai Reut, teismo posėdyje išnagrinėjusi Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo teikimą dėl nuteistojo M. K., a.k. ( - ) lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos,

Nustatė

2M. K. Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 22 d. nuosprendžiu (įsiteisėjo 2007 m. spalio 31 d.) nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 129 straipsnio 1 dalį 10 metų laisvės atėmimo bausme, ją atliekant pataisos namuose. Bausmės pradžia skaičiuojama nuo 2007 m. vasario 20 d., bausmės pabaiga – 2017 m. vasario 20 d.

3Lukiškių tardymo izoliatorius – kalėjimas pateikė teikimą dėl M. K. lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – ir BVK) 157 straipsnio 3 dalies 2 punktu.

4Laisvės atėmimo vietos atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo administracija tarpininkauja dėl nuteistojo M. K. lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos.

5Nuteistasis M. K. prašė teikimą tenkinti. Nurodė, kad bausmės atlikimo metu padarė atitinkamas išvadas, dėl padaryto nusikaltimo gailisi, palaiko ryšius su vaikais, kurie jam atleido. Rašo laiškus ir skambinasi telefonu. Vaikai neatvyksta susitikti su juo, nes jam sunku bendrauti. Jauniausias vaikas šiuo metu yra internate. Būdamas laisvėje gyventų su vaikais ( - ), dirbtų kaimyno įmonėje.

6Prokurorė prašė teikimo netenkinti atsižvelgus į nusikalstamos veikos, už kurią yra nuteistas M. K., sunkumą.

7Nuteistojo gynėja prašė teikimą tenkinti.

8Teikimas netenkintinas.

9Susipažinus su teismui pateikta medžiaga nustatyta, kad nuteistasis M. K. Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 22 d. nuosprendžiu skirtą 10 metų laisvės atėmimo bausmę atlieka Lukiškių tardymo izoliatoriuje – kalėjime, kur 2007 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu buvo paliktas atlikti ūkio darbus. Šiuo metu (nuo 2009 m. sausio 20 d.) bausmę atlieka lengvojoje grupėje, yra atlikęs daugiau nei 1/2 jam skirtos laisvės atėmimo bausmės (bausmės pradžia yra 2007 m. vasario 20 d., bausmės pabaiga yra 2017 m. vasario 20 d., nutarties priėmimo dienai likęs neatliktos bausmės laikas yra 4 metai 9 mėnesiai ir 25 dienos). BVK 158 straipsnyje reglamentuotų aplinkybių, kurioms esant lygtinis paleidimas iš laisvės atėmimo vietos netaikomas, nenustatyta. Taigi, visos formaliai būtinos BVK 157 straipsnio 3 dalies 2 punkto taikymo sąlygos yra, tačiau sprendžiant lygtinio paleidimo šiuo pagrindu klausimą būtina įvertinti ir kitas teisiškai reikšmingas aplinkybes, o būtent padarytos nusikalstamos veikos pobūdį bei pavojingumą, nuteistojo požiūrį į padarytą nusikalstamą veiką, nuteistojo asmenybę charakterizuojančius duomenis, jo elgesį bausmės atlikimo metu, galimybes adaptuotis laisvėje, neatliktos bausmės dalį ir panašiai. Tik įvertinus visumą šių aplinkybių galima spręsti, ar nuteistąjį įmanoma toliau taisyti neizoliuotą nuo visuomenės, bet prižiūrimą (BVK 157 straipsnio 1 dalis), ar taip bus įgyvendinta bausmės paskirtis (BK 41 straipsnio 2 dalis).

10Iš teismui pateiktos medžiagos ir nuteistojo M. K. paaiškinimų nustatyta, M. K., kaip minėta, bausmę atlieka lengvojoje grupėje. Bausmės atlikimo laikotarpiu baustas nebuvo, aštuonis kartus skatintas. Aktyviai dalyvauja socialinės reabilitacijos programose, lanko bendruosius nuteistųjų susirinkimus. Dirba, motyvacija darbui aukšta. Charakterizuojamas iš esmės teigiamai. Anksčiau neteistas. Palaiko tam tikrus ryšius su artimaisiais, turi konkrečių įsidarbinimo planų ateičiai. Teismas įvertino visas šias aplinkybes, tačiau tuo pačiu atsižvelgia ir į tai, kad M. K. yra nuteistas už smurtinio pobūdžio nusikalstamą veiką, kuri priskiriama prie labai sunkių nusikaltimų. M. K. padarytas nusikaltimas nebuvo atsitiktinio pobūdžio, jis nužudė žmoną ne atsitiktiniais vienkartiniais veiksmais, bet smurtą jos atžvilgiu periodiškai naudojęs visą dieną. Teismo posėdžio metu M. K. teigė, kad gailisi dėl padaryto nusikaltimo, socialinės reabilitacijos skyriaus pateiktoje charakteristikoje taip pat nurodyta, kad nuteistasis labai gailisi dėl padaryto nusikaltimo ir pripažįsta savo kaltę, nusikaltimą vertina neigiamai, ateityje pasižada elgtis dorai, tačiau teismas atsižvelgia į tai, kad šiuo metu nuteistasis M. K. yra atlikęs tik kiek daugiau nei pusę jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės, neatliktoji dalis yra 4 metai 9 mėnesiai ir 25 dienos. BK 41 straipsnio 2 dalyje yra reglamentuota bausmės paskirtis, tame tarpe ir siekis nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį bei užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Teismas, įvertinęs visumą išdėstytų aplinkybių, mano, kad šiuo metu M. K. dar nėra galima toliau taisyti neizoliuotą nuo visuomenės, nors ir prižiūrimą, nes taip nebus užtikrintas bausmės paskirties įgyvendinimas, todėl M. K. lygtinis paleidimas šiuo metu dar nėra galimas.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 157 straipsniu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 360 straipsnio 2 dalimi, 362 straipsnio 2 dalimi, 364 straipsnio 3 dalimi, teismas

Nutarė

12Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo teikimo dėl nuteistojo M. K. lygtinio paleidimo netenkinti.

13Nutartis per 5 dienas nuo jos priėmimo dienos (suimtam nuteistajam šis terminas skaičiuojamas nuo nutarties nuorašo įteikimo jam dienos) gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai