Byla e2-3265-329/2017
Dėl turtinės žalos atlyginimo priteisimo, trečiasis asmuo G. S

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė, sekretoriaujant E. V., dalyvaujant vertėjai L. B., ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ atstovei advokato padėjėjai I. V., atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės butų ūkis“ atstovui K. L. P,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės butų ūkis“ dėl turtinės žalos atlyginimo priteisimo, trečiasis asmuo G. S..

3Teismas nustatė :

4Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 1607,51 Eur turtinės žalos atlyginimo, 84,03 Eur kompensacinių palūkanų, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas (e. b. 1. 1–5).

5Ieškovė ieškinyje nurodė ir jos atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad 2016 m. balandžio 29 d. buvo aplietas trečiajam asmeniui G. S. priklausantis butas, esantis ( - ). Minėtas butas ieškovės buvo apdraustas Būsto draudimu. Ieškovės atstovas žalų ekspertas vertintojas A. Č. nustatė, kad buvo sulietos patalpos 3-1 lubos ir sienos, patalpos 3-2 lubos, sienos ir grindys. Vadovaujantis draudimo sutartimi, įvykis buvo pripažintas draudžiamuoju. Apskaičiuojant nuostolį ir mokant draudimo išmoką ieškovė vadovavosi Būsto draudimo taisyklėmis Nr. 067 (2015 m. rugsėjo 29 d. redakcija, galioja nuo 2015 m. spalio 1 d.). Ieškovė apskaičiavo, kad turto remonto kaina sudaro 1607,51 Eur ir kompensavo atsiradusią žalą trečiajam asmeniui G. S., išmokėdama tokio dydžio draudimo išmoką. Buvo nustatyta, kad ieškovės apdraustas turtas buvo sulietas dėl vandens prasiskverbimo per namo sienas. Pastato, esančio adresu ( - ), administratoriumi paskirta atsakovė, todėl ji privalėjo prižiūrėti jos administruojamo pastato bendrąsias konstrukcijas - namo sienas, organizuoti jų remontą. Atsakovė yra atsakinga už viso pastato priežiūrą (eksploatavimą) ir turi pareigą atlikti daugiabučio namo techninės priežiūros pagrindinius darbus. Ieškovė siuntė pretenziją atsakovei, ragindama atlyginti žalą, tačiau turtinė žala iki šiol nėra atlyginta, todėl prašo priteisti iš atsakovės ieškovei 1607,51 Eur turtinės žalos atlyginimo, 84,03 Eur kompensacinių palūkanų, 6 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė reikalavimą grindžia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1015 straipsniu, 6.263 straipsniu, 6.261 straipsniu.

6Atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės butų ūkis“ pateiktame atsiliepime (e. b. 1. 63–64) bei jos atstovas teismo posėdyje nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, kadangi iš buto savininko G. S., gyvenančio ( - ), atsakovė apie 2016 m. balandžio 29 d. įvykį, kurio metu buvo sugadinta nurodyto buto grindys, lubų ir sienų apdaila, jokio pranešimo negavo, buto savininkas administratoriaus apie tai nei žodžiu, nei raštu neinformavo, nesikreipė ir į avarinę tarnybą, informaciją apie šį įvykį jis pateikė tik ieškovei akcinei bendrovei „Lietuvos draudimas“. Nurodė, kad gavusi ieškovės 2016 m. gegužės 9 d. raštą dėl išmokos išieškojimo, atsakovės specialistų komisija, dalyvaujant buto savininkui G. S., 2016 m. gegužės 17 d. apžiūrėjo butą dėl galimai padarytos žalos priežasčių ir dydžio nustatymo. Buto savininkas G. S. komisijai aprodė buto patalpas. Savininko teigimu 2016 m. balandžio 29 d. jokio įvykio nebuvo. Jo tvirtinimu maždaug prieš tris savaites butą buvo apliejusi kaimynė iš viršutinio aukšto, tačiau dėl buto apliejimo ar avarijos likvidavimo į administratoriaus avarinę tarnybą buto savininkas G. S. nesikreipė. Apžiūrėjus buto patalpas komisija nustatė, kad kambaryje ir koridoriuje atsiklijavę lubų ir sienų tapetai, vietomis iškilnotos grindys. Komisija padarė išvadą, kad atsiklijavę tapetai galėjo būti nuo nekokybiškai atlikto buto remonto; bute labai drėgna, langai be orlaidžių, miegamojo patalpoje nėra lango, kambariuose nėra vėdinimo, todėl formuojasi pelėsis; drėgmė į butą gali patekti ir pro pastato sienas, tačiau buto savininkas G. S. apie drėkstančias buto sienas administratorių nei žodžiu ar raštu neinformavo. Atsakovės atstovas nurodė, kad apie pastato inžinierinių tinklų avarijas ar gedimus iki įvykio, t. y. iki 2016 m. balandžio 29 d., administratorius informacijos neturi, kasmetinės apžiūros metu pastato išorinių sienų pažeidimai nenustatyti. Mano, kad vanduo ant 3-ojo buto išorinių sienų kaupėsi dėl to, kad bute gyvenantys asmenys neužtikrino tinkamo buto patalpų vėdinimo. Atstovas taip pat nurodė, kad 2013 m. vasario mėnesį ( - )name administratorius organizavo gyventojų apklausą dėl namo dalyvavimo Marijampolės savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, kurios metu būtų sutvarkytos pastato sienos, stogas, pakeista inžinierinė įranga. Apklausos biuleteniai buvo išdalinti visiems namo gyventojams, tačiau 3-ojo buto savininkas G. S. apklausoje nedalyvavo ir užpildyto biuletenio administratoriui negrąžino. Prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

7Trečiasis asmuo G. S. į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai jam įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 130 straipsnyje numatyta tvarka (e. b. 1. 75-76, 118–118, 173).

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad butas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso trečiajam asmeniui G. S. (e. b. 1. 6).

10Minėto buto savininkas trečiasis asmuo G. S. su ieškove sudarė Būsto draudimo sutartį laikotarpiui nuo 2015 m. lapkričio 24 d. 00:00 vai. iki 2016 m. lapkričio 23 d. 24:00 vai. (e. b.

  1. 39-14).

11Draudžiamuoju laikotarpiu 2016 m. balandžio 29 d. įvykio metu buvo aplietas butas, esantis ( - ). Ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas” atstovas žalų ekspertas vertintojas A. Č. 2016 m. gegužės 2 d. apžiūrėjo butą, nustatė, kad buvo sulietos patalpos 3-1 lubos ir sienos, patalpos 3-2 lubos, sienos ir grindys, atsilupę tapetai, deformuotas grindų laminuoto medžio plaušo lentelės, surašė turto sugadinimo, sunaikinimo aktą (e. b. 1. 48–50). Vadovaujantis Būsto draudimu sutartimi, ieškovė įvykį pripažino draudžiamuoju. 2016 m. gegužės 3 d. ieškovė sudarė turto remonto sąmatą žalos byloje Nr. 1709547 ir apskaičiavo, kad turto remonto kaina sudaro 1607,51 Eur (e. b. 1. 43). Apskaičiuojant nuostolį ir mokant draudimo išmoką ieškovė vadovavosi Būsto draudimo taisyklėmis Nr. 067 (2015 m. rugsėjo 29 d. redakcija, galioja nuo 2015 m.

12spalio 1 d., toliau - Taisyklės). Pagal Taisyklių nuostatas nuostolio dydis buvo nustatytas, vadovaujantis 2016 m. gegužės 2 d. surašytu turto sunaikinimo, sugadinimo aktu ir įvykio apžiūros metu darytomis nuotraukomis žalos byloje Nr. 1709547 (e. b. l. 7–23, 27–38, 42, 52, 55–56). Ieškovė kompensavo atsiradusią žalą, išmokėdama 1607,51 Eur dydžio draudimo išmoką (e. b. 1. 44).

13CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų išmokų iš atsakingo už padarytą žalą asmens, jeigu draudimo sutartis nenumato ko kito. To paties straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, nustatančių draudėjo ir už žalą atsakingo asmens santykius. Vadinasi, žalos padarymo draudėjo turtui atveju draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal deliktinę civilinę atsakomybę reglamentuojančias CK šeštosios knygos III dalies XXII skyriaus normas.

14Atlikus tyrimą žalos byloje Nr. 1709547 buvo nustatyta, kad ieškovės apdraustas turtas buvo sulietas dėl vandens prasiskverbimo per išorines namo sienas, tai užfiksuota 2016 m. gegužės 2 d. turto sugadinimo, sunaikinimo akte (e. b. 1. 48-50).

15Byloje nėra ginčo, kad atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės butų ūkis“ yra namo ( - ), bendrojo naudojimo objektų (inžinerinių tinklų) administratorė ir yra atsakinga už jų priežiūrą.

16Administratorius veikia pagal savivaldybės patvirtintus nuostatus, turtą jis administruoja CK 4.240 straipsnio, nustatančio paprastojo administravimo turinį, pagrindu, jo veiklai mutatis mutandis taikomos CK ketvirtosios knygos XIV skyriaus „Kito asmens turto administravimas“ normos (CK 4.84 straipsnio 2, 3, 6 dalys). Turto paprastojo administravimo atveju administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus turtui išsaugoti arba jo naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti (CK 4.239 straipsnis). Pagal Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 (nutarimo redakcija, galiojanti nuo 2015 m. rugpjūčio 5 d.), reglamentavimą, pagrindinis administratoriaus uždavinys - organizuoti daugiabučio namo techninę priežiūrą, įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo naudojimu ir priežiūra. Privalomieji reikalavimai nustatyti Statybos įstatyme, draudiminio įvykio metu galiojusiame aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 31d. įsakymo Nr. D1-1067 redakcija) patvirtintame STR 1.12.05:2010 (negalioja nuo 2017 m. sausio 1 d.). Šis norminis aktas buvo privalomas gyvenamųjų namų naudotojams, techniniams prižiūrėtojams, savivaldybių administracijoms, vykdančioms statinių naudojimo priežiūrą. Žalos padarymo metu galiojusios STR 1.12.05:2010 redakcijos 24 punktas nustatė, kad gyvenamojo namo techninis prižiūrėtojas, vadovaudamasis šiuo Reglamentu ir jame nurodytais teisės aktais, vykdo organizacines ir technines priemones gyvenamojo namo būklei palaikyti, kad būtų užtikrinti esminiai statinio reikalavimai per ekonomiškai pagrįstą gyvenamojo namo naudojimo trukmę. Gyvenamojo namo, jo dalių būklė ir jos atitikimas privalomųjų reikalavimų visumai įvertinami atliekant apžiūras, stebėjimus ir tyrinėjimus (9 punktas). Nuolatinių stebėjimų metu vizualiai tikrinamos gyvenamojo namo pagrindinės konstrukcijos, bendrojo naudojimo inžinerinė įranga, fiksuojami pastebėti defektai, avarijų ar griūties pavojai ir numatomos priemonės jiems pašalinti, tikrinama gaisrinės saugos įrenginių ir priemonių būklė, bendrojo naudojimo patalpų ir aplinkos sanitarinė būklė (Reglamento 12 punktas). Daugiabučių namų techninės priežiūros pagrindinių darbų sąrašas buvo pateiktas šio Reglamento priede, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-11-18 įsakymu „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 1 d. įsakymo Nr.351 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių ( gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ pakeitimo“.

17Todėl teismas, remdamasis minėtais norminiais aktais, kurie žalos padarymo metu nustatė gyvenamojo namo administratoriaus pareigas, atmeta kaip nepagrįstus atsakovės argumentus, jog ji nėra atsakinga už žalą, padarytą trečiojo asmens G. S. turtui, nes šis neva neinformavo atsakovės apie drėkstančias buto sienas, nedalyvavo 2013 m. vasario mėnesį atsakovės organizuotoje ( - ) namo gyventojų apklausoje dėl namo dalyvavimo Marijampolės savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje. Atsakovė turėjo pareigą prižiūrėti jos administruojamo pastato bendrąsias konstrukcijas - namo sienas, nuolat stebėti namo bendrojo naudojimo objektų būklę, organizuoti jų remontą. Atsakovė yra atsakinga už viso pastato priežiūrą (eksploatavimą) ir privalėjo atlikti daugiabučio namo techninės priežiūros pagrindinius darbus.

18Ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės butų ūkis“ sutartiniai santykiai nesieja, todėl atsakovei kyla deliktinė atsakomybė. Deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais (CK 6.245 straipsnio 4 dalis). CK 6.263 straipsnyje numatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos; žalą, padarytą asmeniui, turtui, < >privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo, į kurį žalą atlyginęs asmuo turi regreso teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, nes atsakovė netinkamai vykdė savo pareigą prižiūrėti faktinę pastato, adresu ( - ), bendrojo naudojimo objektų sistemą, todėl ji yra atsakinga už ieškovės apdraustam turtui minėto namo 3-ame bute draudiminiu laikotarpiu 2016 m. balandžio 29 d. padarytą ieškinyje nurodyto dydžio turtinę žalą. Išmokėjusi pagal būsto draudimo sutartį draudimo išmoką dėl turto sugadinimo, ieškovė įgijo teisę reikalauti priteisti šią sumą iš atsakovės (CK 6.101 straipsnio 4 dalies 4 punktas, 6.114 straipsnio 5 punktas, 6.1015 straipsnio 1 ir 2 dalys). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2008 m. gegužės 29 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-299/2008 nurodė, kad žala (nuostoliai) civilinės atsakomybės atveju gali būti turto sugadinimas. Ją patvirtina turtui pataisyti reikalingos lėšos, kurios gali būti išlaidos, jeigu remontas jau atliktas, arba būsimo remonto kaštai (sąnaudos), jeigu remontas dar neatliktas. Taigi, byloje pateikta lokalinė sąmata yra tinkamas rašytinis įrodymas padarytos žalos dydžiui nustatyti.

19Ieškovės ieškinys pagrįstas pateiktais byloje rašytiniais įrodymais: Būsto draudimo liudijimo kopija, patvirtinančia, kad žalos padarymo metu butas ( - ), draudėjo (buto savininko) G. S. buvo apdraustas (e. b. 1. 39–41); 2016 m. gegužės 2 d. Turto sunaikinimo, sugadinimo akte užfiksuoti turto pažeidimai (e. b. 1. 48–50); lokalinėje sąmatoje remonto darbų ir išlaidų kaina nurodyta 1607,51 Eur (e. b. 1. 43). Įvykio apžiūros vietos nuotraukose matyti buto lubų ir sienų apliejimo žymės (e. b. 1. 7–23, 27–38, 42, 52, 55–56); 2016 m. gegužės 4 d. mokėjimo nurodymas patvirtina 1607,51 Eur draudimo išmokos mokėjimą draudėjui (e. b. 1. 51); Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, kad butas ( - ), nuosavybės teise priklauso G. S. (e. b. 1. 6).

20Atsakovė nepateikė reikšmingų įrodymų, kurie paneigtų ieškovės reikalavimo teisę ir nenuginčijo ieškovė pateiktų įrodymų, kuriais ieškovė grindė savo reikalavimus(CPK 187 straipsnis).

21Atsakovės pateiktas 2016 m. gegužės 17 d. patikrinimo aktas be kita ko taip pat patvirtina, kad atsakovės sudaryta komisija žalos faktui patikrinti taip pat konstatavo, kad kambaryje ir koridoriuje atsiklijavę lubų ir sienų tapetai, vietomis iškilnotos grindys, drėgmė į butą gali patekti ir pro pastato sienas (e. b. 1. 76).

22Teismo posėdyje apklaustas liudytojas N. A., asmens kodas ( - ) taip pat patvirtino ieškovės nurodytas aplinkybes, paaiškinęs, kad jis su žmona S. A. apie tris metus gyvena žmonos giminaičiui G. S. nuosavybės teise priklausančiame bute adresu, ( - ) . Butas yra pirmame aukšte, lauko siena sutrūkusi, plyšys sienoje piršto storio, vėjuotu laiku pro plyšį pučia, į butą eina šaltis, lietingu oru pastoviai sunkiasi drėgmė, arčiau sienos neįmanoma sėdėti, nuo nepatogumų dėl sienos defekto jie bando apsisaugoti klijuodami tapetus. Liudytojas nurodė, kad 2016 m. balandžio 29 d. dėl lauko sienoje esančio plyšio šį butą prasisunkė vanduo, atsiklijavo tapetai, deformavosi grindų laminatas. Liudytojas paneigė atsakovo argumentą, neva 2016 m. balandžio 29 d. jų butą užpylė kaimynė iš viršutinio aukšto, nurodydamas, kad kaimynė buvo užliejusi jų butą, bet tai buvo prieš keletą metų ir užlieta buvo vonia, bet ne kambarys, taip pat 2016 m. pradžioje irgi buvo užliejimas, trūkus vamzdžiui, tačiau tai įvyko irgi tik vonios patalpoje, o ne kambaryje.

23Taigi, atsakovė privalo atlyginti atsiradusią 1607,51 Eur žalą, kadangi neprižiūrėjusi daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), bendrosios konstrukcijos – sienų – ir iki avarijos neorganizavusi namo sienų remonto atsakovė elgėsi nerūpestingai, atsakovė privalėjo prižiūrėti jos administruojamo pastato bendrąsias konstrukcijas, organizuoti jos remontą. Dėl vandens prasiskverbimo per išorines namo sienas ieškovės apdraustam turtui atsirado žalos, kuri yra tiesioginis atsakovės pareigų netinkamo vykdymo rezultatas.

24Įstatymų leidėjas įtvirtino prezumpciją, kad, praleidus piniginės prievolės įvykdymo terminą, kreditorius nuostolius negautų pajamų pavidalu patiria visada, todėl skolininkas, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais kreditoriaus patirtais nuostoliais (CK 6.261 straipsnis). Tokias įstatyme nustatytas palūkanas turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių prievolės nevykdymo padarinių. Šiuo atžvilgiu palūkanos yra aprioriniai nuostoliai, nes nereikalaujama įrodyti nei jų patyrimo (atsiradimo) fakto, nei realios atsiradimo ateityje rizikos. CK 6.37 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kai palūkanų dydį nustato įstatymai, šalys gali raštu susitarti ir dėl didesnių palūkanų, jeigu toks susitarimas neprieštarauja įstatymams ir sąžiningumo bei protingumo principams. Šalių susitarimo dėl palūkanų dydžio nebuvimas yra pagrindas taikyti įstatymų nustatytą palūkanų dydį. Kompensuojamosios palūkanos gali būti mokamos ir esant deliktinei civilinei atsakomybei, atlyginančios nukentėjusiojo turtinius praradimus dėl laiku negaunamo žalos atlyginimo. Kompensuojamosios palūkanos pradedamos skaičiuoti, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.261 straipsnis). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad skolininko prievolė kreditoriui mokėti kompensacinę funkciją atliekančias palūkanas tampa vykdytina tik po pareikalavimo ją įvykdyti.

25Nagrinėjamu atveju ieškovė CK 6.1015 straipsnyje numatyta regreso tvarka 2015 m. gegužės 9 d. pranešimu Nr. kreipėsi į atsakovę, kad ši per 15 dienų pervestų į ieškovės sąskaitą 1607,51 Eur žalai atlyginti (e. b. l. 47). Atsakovė į reikalavimą nereagavo, žalos ieškovei neatlygino, todėl remiantis CK 6.261 straipsniu bei kasacinio teismo formuojama praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003; 2003 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003; 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K- 3-434/2005; 2013 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-124/2013), ieškovės reikalavimas priteisti kompensacines palūkanas pagrįstas ir tenkintinas : iš atsakovės priteistina ieškovei 84,03 Eur (1607,51 Eur x 6 proc. metinės palūkanos : 365 dienų = 0,2642422 Eur x 318 pradelstų dienų skaičius) kompensacinių palūkanų, skaičiuojamų nuo pareikalavimo įvykdyti prievolę iki ieškinio pareiškimo teismui dienos, t. y. nuo 2016 m. gegužės 25 d. iki 2017 m. balandžio 10 d.

26Atsakovė privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas (procesines palūkanas) už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovės ieškovei priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 1691,54 Eur (1607,51 Eur + 84,03 Eur) sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. balandžio 14 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

27Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

28Ieškovė pateikė duomenis apie jos turėtas bylinėjimosi išlaidas: 38 Eur sumokėtą žyminį mokestį (e. b. 1. 51), 70,08 Eur išlaidų advokatui už ieškinio surašymą (e. b. 1. 53–54, 79–80) ir 13,68 Eur kitų būtinų ir pagrįstų išlaidų – kelionės išlaidų atstovauti ieškovę teisme (e. b. 1. 103–108), prašo jas priteisti iš atsakovės.

29Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovės priteisiamos ieškovei iš viso 121,76 Eur turėtų bylinėjimosi išlaidų, pagrįstų rašytiniais įrodymais (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 ir 9 punktai, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis).

30Valstybei iš atsakovės priteisiamos 5,42 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 79 straipsnis, 96 straipsnio 2 dalis).

31Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 straipsniu, 265 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

32Ieškinį tenkinti visiškai.

33Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės butų ūkis“, įmonės kodas 151005356,

34buveinės

35adresas

36Šaulių

37g.

384,

39Marijampolė,

40atsiskaitomoji

41sąskaita

42Nr. ( - ) akcinėje bendrovėje DNB bankas, ieškovei akcinei bendrovei „Lietuvos draudimas, įmonės kodas 110051834, buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 12, Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita Nr.( - ) banke „Swedbank“, AB, 1607,51 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus septynis eurus 51 et) turtinės žalos atlyginimo, 84,03 Eur (aštuoniasdešimt keturis eurus 03 et) kompensacinių palūkanų, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (1691,54 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. balandžio 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 121,76 Eur (vieną šimtą dvidešimt vieną eurą 76 et) ieškovės turėtų bylinėjimosi išlaidų.

43Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės butų ūkis“, įmonės kodas 151005356,

44buveinės

45adresas

46Šaulių

47g.

484,

49Marijampolė,

50atsiskaitomoji

51sąskaita

52Nr. ( - ) akcinėje bendrovėje DNB bankas, valstybei 5,42 Eur (penkis eurus 42 et) teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų byloje įteikimu.

53Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė,... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas nustatė :... 4. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 1607,51 Eur turtinės žalos... 5. Ieškovė ieškinyje nurodė ir jos atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad... 6. Atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės butų ūkis“... 7. Trečiasis asmuo G. S. į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo į ieškinį... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad butas, esantis ( - ), nuosavybės teise... 10. Minėto buto savininkas trečiasis asmuo G. S. su ieškove sudarė Būsto... 11. Draudžiamuoju laikotarpiu 2016 m. balandžio 29 d. įvykio metu buvo aplietas... 12. spalio 1 d., toliau - Taisyklės). Pagal Taisyklių nuostatas nuostolio dydis... 13. CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad draudikui, išmokėjusiam draudimo... 14. Atlikus tyrimą žalos byloje Nr. 1709547 buvo nustatyta, kad ieškovės... 15. Byloje nėra ginčo, kad atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės... 16. Administratorius veikia pagal savivaldybės patvirtintus nuostatus, turtą jis... 17. Todėl teismas, remdamasis minėtais norminiais aktais, kurie žalos padarymo... 18. Ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ ir atsakovės... 19. Ieškovės ieškinys pagrįstas pateiktais byloje rašytiniais įrodymais:... 20. Atsakovė nepateikė reikšmingų įrodymų, kurie paneigtų ieškovės... 21. Atsakovės pateiktas 2016 m. gegužės 17 d. patikrinimo aktas be kita ko taip... 22. Teismo posėdyje apklaustas liudytojas N. A., asmens kodas ( - ) taip pat... 23. Taigi, atsakovė privalo atlyginti atsiradusią 1607,51 Eur žalą, kadangi... 24. Įstatymų leidėjas įtvirtino prezumpciją, kad, praleidus piniginės... 25. Nagrinėjamu atveju ieškovė CK 6.1015 straipsnyje numatyta regreso tvarka... 26. Atsakovė privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas (procesines... 27. Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas... 28. Ieškovė pateikė duomenis apie jos turėtas bylinėjimosi išlaidas: 38 Eur... 29. Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovės priteisiamos ieškovei iš viso... 30. Valstybei iš atsakovės priteisiamos 5,42 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidos,... 31. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 32. Ieškinį tenkinti visiškai.... 33. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės butų... 34. buveinės... 35. adresas... 36. Šaulių... 37. g.... 38. 4,... 39. Marijampolė,... 40. atsiskaitomoji... 41. sąskaita... 42. Nr. ( - ) akcinėje bendrovėje DNB bankas, ieškovei akcinei bendrovei... 43. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės butų... 44. buveinės... 45. adresas... 46. Šaulių... 47. g.... 48. 4,... 49. Marijampolė,... 50. atsiskaitomoji... 51. sąskaita... 52. Nr. ( - ) akcinėje bendrovėje DNB bankas, valstybei 5,42 Eur (penkis eurus... 53. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...