Byla 2SP-5520-570/2017
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, teismo sprendimo vykdymo išdėstymo dalimis

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų (skolininkių) A. K. ir U. K. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, teismo sprendimo vykdymo išdėstymo dalimis,

2Teismas

Nustatė

3pareiškėjos kreipėsi į teismą, prašydamos panaikinti 2011-07-13 Marijampolės rajono apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. L2-3114-570/2011 taikytas laikinąsias apsaugos priemones - 177/517 dalies žemės sklypo, esančio ( - ) areštą; nustatyti 6 mėnesių terminą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos dėl 177/517 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) priklausančio pareiškėjoms atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės ir pardavimo, gautas lėšas panaudojant pirmajam įnašui; likusią skolos dalį išdėstyti 4 metams, metinę dalį sumokant kartą per metus iki metų pabaigos. Savo prašyme nurodė, kad 2011-07-13 Marijampolės rajono apylinkės teismo nutartimi kreditorių A. P. ir R. B. reikalavimo užtikrinimui buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštas skolininkės E. K. turtui bendrai 56 000 Lt sumai. 2012-05-11 sprendimu Marijampolės rajono apylinkės teismas priteisė ieškovams A. P. ir R. B. iš skolininkės E. K. 46000 Lt skolos, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą, 345 Lt žyminio mokesčio, 3198 Lt advokato pagalbai apmokėti. Teismas nei minėtu sprendimu, nei vėliau, nesumažino laikinųjų apsaugos priemonių taikymo masto, todėl nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos buvo nepagrįstai suvaržyta daugiau atsakovės E. K. turto. Atsakovei mirus, 2014-11-25 nutartimi buvo pakeistos skolininkės iš E. K. į pareiškėjas. Skolos išieškojimą vykdanti antstolė S. Žukaitienė patvarkymu dėl areštuoto turto vertės areštuotą turtą, t.y. 177/317 dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ) ir namų valdą, susidedančią iš žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) su statiniais, adresu ( - ) įvertino atitinkamai 2160 Eur ir 20300 Eur. Tačiau net ir po įvertinimo, iš kurio matyti, kad aprašyta skolininkių turto iš esmės daugiau, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti, areštas nebuvo panaikintas. Tokiu būdu pareiškėjų turto iš viso yra areštuota už 22460 Eur, kai nutartyje nurodyta areštuoti turto 56000 Lt (16219,2 Eur) sumai. Mano, kad ieškovų reikalavimui užtikrinti pakanka vieno nekilnojamojo turto objekto, t.y. namų valdos, kurios kaina antstolės vertinimu yra 20300 Eur. 177/517 dalis žemės sklypo turėtų būti atlaisvinta nuo suvaržymų. Areštas minėtam turtui turi būti panaikintas dar ir dėl tos priežasties, kad pareiškėjos galėtų parduoti minėtą turtą ir atsiskaityti su kreditoriais. Minėto žemės sklypo bendrasavininkas R.V. K. savo 300/517 dalį pardavė už 20 000 Eur, todėl tikėtina, kad ir jos galėtų turtą realizuoti ir atsiskaityti su kreditoriais. Be to, dėl žemės sklypo arešto skolininkės negalėjo atsidalinti savo žemės sklypo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės. Be pareiškėjų yra dar du žemės sklypo bendraturčiai, iš kurių su vienu susitarimas yra probleminis, o kito nežinomas adresas, todėl atidalijimas galimas tik ilguoju būdu, t.y. per teismą. Patvirtino, kad pareiškėjos dėl sunkios materialinės padėties neturi galimybių atsiskaityti su kreditoriais A. P. ir R. B., kadangi viena iš jų studijuoja Vilniaus dailės akademijoje I kurse, dieninėse studijose ir pajamų neturi, o kita ieško darbo, pajamos iš vykdomos individualios veiklos yra mažos. Gi kreditoriai yra dirbantys, gauna vidutines pajamas. Todėl teismo sprendimo išdėstymas jiems nesukeltų sunkių pasekmių.

4Ieškovai A. P. ir R. B. su prašymu kategoriškai nesutinka (atsiliepimas b.l. 40-46). Atsiliepime nurodė, kad teismas 2011-07-13 nutartimi jų ieškiniui užtikrinti nepritaikė tokios laikinosios apsaugos priemonės, kokią nurodo pareiškėjos, t.y. neareštavo konkretaus turto, o tik turtą bendrai 56 000 Lt sumai, todėl objektyviai negalima panaikinti to, kas net nebuvo areštuota. Dėl pareiškėjų prašymo išdėstyti teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimą nurodė, kad jų 177/517 žemės sklypo dalis įvertinta tik 2160 Eur, o VĮ Registrų centro išduotame pažymėjime – 4030 Eur, todėl pareiškėjų teiginys, jog kitas bendraturtis neva pardavė savo dalį už 20 000 Eur yra nepagrįstas. Be to, pareiškėjos nepateikia jokių įrodymų, kad būtų atsiradęs pirkėjas jų žemės sklypui ir įrodymų, kad apskritai toks sandoris galėtų įvykti, todėl įsitikinę, kad jų toks siekis parduoti žemę yra apsimestinis. Juolab, kad nuo 2014 metų kai jos įstojo į vykdomąją bylą, kreditoriams nėra sumokėję nei cento. Priešingai visais įmanomais būdais trukdo įvykdyti teismo sprendimą, skundžia ir vilkina vykdymo procesą. Pareiškėjų prašymas nustatyti 6 mėn. terminą žemės sklypo atidalijimui iš bendrosios dalinės nuosavybės yra taip pat neįrodytas. Jos nepateikia įrodymų, kad būtų atlikę nors kokį veiksmą atidalijimui atlikti, kaip ir nepateikia įrodymų, kad galėtų atsiskaityti per 4 metus ir tokiu būdu įvykdyti teismo sprendimą. Priešingai, pačios pareiškėjos patvirtina, kad viena iš jų studijuoja ir negauna jokių pajamų, kita – kad planuoja gauti minimalias pajamas. Prašo pareiškėjoms už piktnaudžiavimą procesu pagal CPK 95 str. skirti iki 5000 Eur baudą, nes jos nuo 2014 metų sistemingai nepagrįstais skundais skundžia kiekvieną antstolės veiksmą, suinteresuotiems asmenims ir valstybei yra nesumokėję nei vieno cento, sistemingai kelia įvairius nepagrįstus prašymus, tokiu būdu sudarydamos suinteresuotiems asmenims daug nepatogumų, verčiant juos rašyti atsiliepimus, patirti papildomų išlaidų, vietoj to, kad būtų įvykdyta dar 2012 m. jiems palankus teismo sprendimas.

5Prašymas atmestinas.

6Dėl civilinėje byloje taikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo

7Byloje esančiais rašytiniais įrodymas nustatyta, kad 2011 m. liepos 13 d. Marijampolės rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. L2-3114-570/2011 solidarių kreditorių A. P. ir R. B. kreditoriniam reikalavimui užtikrinti taikė laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo skolininkei E. K., kurios teisių ir pareigų perėmėjos yra pareiškėjos, priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą 56 000 Lt sumai, uždraudžiant skolininkui jį bet kokiu būdu perleisti kitiems asmenims, taip pat įkeisti, tačiau paliekant skolininkui jį saugoti ir naudotis, o nustačius, kad skolininkas tokio turto turi nepakankamai, areštuoti ir jo pinigines lėšas, esančias pas skolininką ir trečiuosius asmenis, taip pat bankų sąskaitose, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su kreditoriais A. P. ir R. B..

82012 m. gegužės 11 d. teismas priėmė sprendimą, kuriuo priteisė ieškovams A. P. ir R. B. iš atsakovės E. K. 46 000 Lt skolos, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos t.y. nuo 2011-07-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 345 Lt žyminio mokesčio, 3198 Lt išlaidų advokatės teisinei pagalbai apmokėti, t.y. tenkino ieškinį bendrai 49543 Lt (14 348, 64 Eur) sumai plius 5 proc. metinių palūkanų nuo 2011-07-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kaip jau buvo minėta, turto buvo areštuota bendrai 56 000 Eur sumai. Teismo sprendimas iki šiol neįvykdytas. Teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktos galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Pareiškėjos yra 2013-02-18 mirusios atsakovės teisių ir pareigų perėmėjos, kurios 2014-11-25 Marijampolės rajono apylinkės teismo nutartimi civ. byloje Nr. 2-5445-301/2014 pakeistos vietoje skolininkės E. K.. Todėl turi reikalavimo teisę dėl civilinėje byloje taikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo/pakeitimo.

10Pagal CPK 150 str. 3 d., jeigu ieškinys patenkinamas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo, išskyrus CPK 147 str. 6 d. numatytą atvejį (kai antstolis aprašu nepatikslina ir nekonkretizuoja skolininko turto). Nagrinėjamu atveju, pačios pareiškėjos nurodė, kad antstolė S.Žukaitienė vykdo vykdomąją bylą Nr. 0076/12/02031 dėl minėtos skolos kreditoriams išieškojimo ir 2017-03-10 patvarkyme nustatė konkretaus areštuoto turto - 177/317 dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ) ir namų valdą, susidedančią iš žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) su statiniais, adresu ( - ) vertę atitinkamai 2160 Eur ir 20300 Eur. Taigi areštuotas turtas yra konkretizuotas ir įvertintas antstolės patvarkymu.

11Pareiškėjos nurodo, kad priimant teismo sprendimą arba šiuo metu turi būti pakeistas laikinųjų apsaugos priemonių mastas, nes priteista mažesnė suma, nei areštuota turto. Pagal CPK 145 str. 1 d. 2 d. teismas gali taikyti kelias laikinąsias apsaugos priemones, bet bendra jų suma (mastas) negali būti didesnis už ieškinio sumą. Šiuo konkrečiu atveju iš skolininkių priteista 49543 Lt (14 348, 64 Eur) plius 5 proc. metinių palūkanų nuo 2011-07-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Turto areštuota už 56000 Lt (16 218, 72 Eur), t.y. 1870,08 Eur daugiau. Tačiau negalima nepastebėti, kad nuo priteistos sumos kas metai susidaro 2477,15 Eur metinių palūkanų ( 5 proc. nuo 14 348, 64 Eur). Tokiu būdu 2011-07-13 iki 2017-07-13) už 6 metus yra susidarę 14 862, 90 Eur palūkanų. Ir areštuoto turto masto netgi nepakanka teismo sprendimui įvykdyti. Todėl nei panaikinti taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, nei pakeisti jų masto nėra jokio teisinio pagrindo, nes tai grubiai pažeistų išieškotojų A. P. ir R. B. teises, neužtikrintų įsiteisėjusio, bet neįvykdyto teismo sprendimo įvykdymo.

12Dėl teismo sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo ir sprendimo vykdymo išdėstymo

13Pareiškėjos prašo nustatyti 6 mėnesių terminą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos dėl 177/517 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) priklausančio pareiškėjoms atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės ir pardavimo, gautas lėšas panaudojant pirmajam įnašui; likusią skolos dalį išdėstyti 4 metams, metinę dalį sumokant kartą per metus iki metų pabaigos.

14Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 7 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta nuostata, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per trumpiausią laiką ir kuo ekonomiškiau. Teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką (CPK 284 straipsnis).

15Pagal formuojamą teismų praktiką nurodytos CPK 284 straipsnio nuostatos įgyvendinimas reiškia nukrypimą nuo bendrosios sprendimo vykdymo tvarkos, teismo sprendimo įvykdymą galima atidėti ar išdėstyti tik išimtiniais atvejais, kai šito reikia dėl tam tikrų socialiai reikšmingų aplinkybių, kai sprendimo įvykdyti iš karto negalima dėl laikinai sunkios skolininko turtinės padėties ar kitų ypač svarbių aplinkybių.

16Sprendžiant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo ar išdėstymo klausimą yra aktualūs lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių principai, kurių taikymas reikalauja atsižvelgti ne tik į skolininko, bet ir į išieškotojo interesus. Jeigu dėl tam tikros sumos priteisimo yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kreditoriaus teisėti lūkesčiai siejami su teismo sprendimo privalomumu, kuris reiškia, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti vykdomas įstatymų nustatyta tvarka (CPK 18 straipsnis). Teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti. Tačiau vien turtinė padėtis negali lemti sprendimo įvykdymo būtino atidėjimo ar išdėstymo. Teismas taip pat turi nustatyti, ar atidėjus (išdėsčius) teismo sprendimo įvykdymą tam tikram laikotarpiui bus užtikrintas tinkamas sprendimo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas, ar nebus pažeisti teisėti išieškotojo interesai (Lietuvos A. T. 2004 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004; 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006; ir kt.) (Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-643-538/2017). Kasacinis teismas, taikydamas CPK 284 straipsnį, yra nurodęs, kad vien turtinė padėtis negali lemti būtino sprendimo įvykdymo išdėstymo; teismas taip pat turi nustatyti ar, išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą tam tikram laikotarpiui, bus užtikrintas tinkamas sprendimo įvykdymas, ar nebus sumenkintas pats teismo sprendimas ir nebus pažeisti teisėti išieškotojo interesai. Tokiu būdu klausimą dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo teismas turi spręsti vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir lygiateisiškumo principais (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. lapkričio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1113/2001; 2011 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011, Kauno apygardos teismo 2017 m. vasario 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-572-638/2017).

17Kaip jau buvo minėta, 2012-05-11 priimtas teismo sprendimas visiškai nevykdomas jau daugiau 5 metai. Skolininkės reikalauja jo vykdymą pratęsti dar 4 metams ir šešiems mėnesiams, nustatant, kad per 6 mėnesius nuo šios nutarties įsiteisėjimo jos atliks areštuoto 177/517 dalies žemės sklypo, esančio ( - ) atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės ir pardavimo veiksmus, o po to likusios skolos mokėjimą išdėstyti 4 metams.

18Kaip matyti iš 2017-07-21 Nekilnojamojo turto registro išrašo (b.l. 9-11), pareiškėjoms priklauso po 177/1034 dalis žemės sklypo, esančio ( - ) Kitos dalys priklauso J. G. firmai „E“ ir I. G. Vadovaujantis LR CK 4.75 str. 1 d., bendrosios dalinės nuosavybės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Nekilnojamojo daikto bendraturčiai turi teisę tarpusavio sutarimu nustatyti tvarką, pagal kurią bus naudojamasi šio daikto konkrečiomis dalimis, atsižvelgdami į savo dalį, turimą bendrosios dalinės nuosavybės teise arba turtą atsidalinti (CK 4.81 str. 1 d.) Jeigu dėl to nesutariama, kilęs ginčas išsprendžiamas teismo (CK 4.74 str. 1 d.).

19Šiuo atveju pareiškėjos nepateikia jokių įrodymų, kad jos ketina atsidalinti turtą iš bendrosios dalinės nuosavybės (nepateikia projektų, kaip turtas būtų atidalintas, kitų bendraturčių sutikimų, leidimų ir kt.) Kaip pačios pareiškėjos pažymi, yra dar du žemės sklypo bendraturčiai, iš kurių su vienu susitarimas gali būti tik ilguoju būdu, t.y. per teismą. Todėl tikėtina, kad per 6 mėnesius atidalijimas gali tapti neįmanomas, juolab, kad negalima prognozuoti, koks būtų priimtas teismo sprendimas.

20Taigi darytina išvada, kad pareiškėjų ketinimai yra deklaratyvūs, nepagrįsti jokiais įrodymais. Kaip ir reikalavimas teismo sprendimo vykdymą išdėstyti dar keturiems metams

21Pareiškėjos prašymą išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą grindžia sunkia turtine padėtimi. Teigia, kad A. K. įstojo į Vilniaus dailės institutą, dieninį skyrių, todėl negauna jokių pajamų, o U. K. šiais metais baigė mokslus Marijampolės kolegijoje, ieško darbo, o pajamos iš individualios veiklos yra mažos. Taigi akivaizdu, jog abi pareiškėjos neturi ir neaišku kada turės pakankamai lėšų teismo sprendimo įvykdymui. Tačiau jos turi turto, kuris yra areštuotas ir iš jo vykdomas išieškojimas.

22Kreditoriai su mokėjimo išdėstymu nesutinka, nes skolininkės ir taip 5 metai nevykdo teismo sprendimo, skundžia visus vykdymo veiksmus (prie atsiliepimo pateikta skundų kopijos), todėl panaikinus laikinąsias apsaugos priemones ir dar padidėjus skolai, tikėtina, jog nevykdys ir šio įsipareigojimo.

23Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, pažymėtina, kad vien įprastai blogos materialinės padėties konstatavimas nesudaro pagrindo taikyti teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo institutą, o pareiškėjų noras išvengti neigiamų priverstinio sprendimo vykdymo pasekmių negali būti priežastis suteikti jiems prioritetą prieš įsiteisėjusiu teismo sprendimu patenkintą ieškovų turtinį interesą.

24Pažymėtina, kad skolininkė ne tik turi įrodyti savo sunkią turtinę padėtį prašymo padavimo metu, bet ir realias galimybes įvykdyti teismo sprendimą per nurodytą terminą. Priešingu atveju, t. y. neįrodžius savo turtinės padėties pagerėjimo iki nustatyto termino, prašymo tenkinimas neatitiktų teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo/atidėjimo instituto tikslų – užtikrinti tinkamą įsiteisėjusio teismo sprendimo įvykdymą. Teismo nuomone, skolininkėms nepateikus duomenų, per kokį terminą jos turės realias galimybes įvykdyti teismo sprendimą, ir kreditoriams nesutinkant, kad sprendimo įvykdymas būtų išdėstytas, skolininkių prašymo tenkinimas pažeistų kreditorės interesus. Todėl nesant kreditorių sutikimo ir skolininkams nepateikus realių paskaičiavimų, per kiek laiko jos realiai galėtų išmokėti skolą, teismas mano, jog skolos grąžinimo atidėjimas (išdėstymas) tik apsunkintų skolininkių veiklą ir neprisidėtų prie išieškotojų interesų apsaugos (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-186/2011; 2014 m. birželio 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-911/2014; 2015 m. liepos 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-978-407/2015, Kauno apygardos teismo 2017 m. sausio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-317-153/2017)

25Dėl CPK 95 str. taikymo

26Išieškotojai A. P. ir R. B. pateikė prašymą nubausti pareiškėjas už piktnaudžiavimą procesu, skiriant joms po 2500 Eur baudą. CPK 95 straipsnio 1 dalis nustato, jog dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. To paties straipsnio 2 dalis nustato, jog teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki penkių tūkstančių eurų baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui.

27Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką, įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (LAT 2005-04-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005; 2010-03-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2010; 2013-03-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2013; kt.). Nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad pareiškėjos, pateikdamos pasiūlymus kaip būtų galima vykdyti teismo sprendimą gera valia, ne vykdymo procese, naudojosi savo procesinėmis teisėmis ne pagal jos paskirtį. Todėl nėra pagrindo taikyti CPK 95 straipsnį ir skirti pareiškėjoms baudą, o išieškotojų prašymas dėl baudos skyrimo atmestinas (CPK 337 straipsnio 2 dalis).

28Kadangi pareiškimas atmestinas, iš pareiškėjų lygiomis dalimis valstybei priteistina po 8,20 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 284 straipsniui, teismas

Nutarė

30Pareiškėjų A. K. ir U. K. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, teismo sprendimo vykdymo išdėstymo dalimis, atmesti.

31Priteisti valstybei iš pareiškėjų lygiomis dalimis po 8,20 Eur (aštuonis eurus, 20 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos pasirinktą sąskaitą, įmokos kodas 5660.

32Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant Marijampolės rajono apylinkės teisme.

1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė, rašytinio... 2. Teismas... 3. pareiškėjos kreipėsi į teismą, prašydamos panaikinti 2011-07-13... 4. Ieškovai A. P. ir R. B. su prašymu kategoriškai nesutinka (atsiliepimas b.l.... 5. Prašymas atmestinas.... 6. Dėl civilinėje byloje taikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo... 7. Byloje esančiais rašytiniais įrodymas nustatyta, kad 2011 m. liepos 13 d.... 8. 2012 m. gegužės 11 d. teismas priėmė sprendimą, kuriuo priteisė... 9. Pareiškėjos yra 2013-02-18 mirusios atsakovės teisių ir pareigų... 10. Pagal CPK 150 str. 3 d., jeigu ieškinys patenkinamas, taikytos laikinosios... 11. Pareiškėjos nurodo, kad priimant teismo sprendimą arba šiuo metu turi būti... 12. Dėl teismo sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo ir sprendimo vykdymo... 13. Pareiškėjos prašo nustatyti 6 mėnesių terminą nuo nutarties... 14. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 7 straipsnio 1... 15. Pagal formuojamą teismų praktiką nurodytos CPK 284 straipsnio nuostatos... 16. Sprendžiant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo ar išdėstymo klausimą yra... 17. Kaip jau buvo minėta, 2012-05-11 priimtas teismo sprendimas visiškai... 18. Kaip matyti iš 2017-07-21 Nekilnojamojo turto registro išrašo (b.l. 9-11),... 19. Šiuo atveju pareiškėjos nepateikia jokių įrodymų, kad jos ketina... 20. Taigi darytina išvada, kad pareiškėjų ketinimai yra deklaratyvūs,... 21. Pareiškėjos prašymą išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą grindžia... 22. Kreditoriai su mokėjimo išdėstymu nesutinka, nes skolininkės ir taip 5... 23. Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, pažymėtina, kad vien... 24. Pažymėtina, kad skolininkė ne tik turi įrodyti savo sunkią turtinę... 25. Dėl CPK 95 str. taikymo... 26. Išieškotojai A. P. ir R. B. pateikė prašymą nubausti pareiškėjas už... 27. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką, įstatyme nustatytos teisės... 28. Kadangi pareiškimas atmestinas, iš pareiškėjų lygiomis dalimis valstybei... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291... 30. Pareiškėjų A. K. ir U. K. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 31. Priteisti valstybei iš pareiškėjų lygiomis dalimis po 8,20 Eur (aštuonis... 32. Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti...