Byla 2-10779-918/2012
Dėl neterminuoto tėvo valdžios apribojimo, nuolatinės globos ir vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Aistė Petrevičienė, sekretoriaujant Ivetai Bartkevičienei, dalyvaujant ieškovo Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui Martynui Kapčiui, trečiajam asmeniui G. K., išvadą teikiančios institucijos Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovei Ramunei Vaiginienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovui A. D., trečiasis asmuo G. K., išvadą teikianti institucija Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius, dėl neterminuoto tėvo valdžios apribojimo, nuolatinės globos ir vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius ieškiniu prašo teismo neterminuotai apriboti tėvų valdžią atsakovui A. D. į dukteris A. D. ir O. D., nustatyti A. D. ir O. D. nuolatinę globą ir gyvenamąją vietą laikinosios globėjos gyvenamojoje vietoje, priteisti iš atsakovo išlaikymą dukroms A. D. ir O. D. kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 200 Lt iki jų pilnametystės (b.l. 3-4). Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė. Ieškovas ieškinyje nurodė ir jo atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad mirus O. ir A. motinai J. D., mergaitės gyvena su tėvu – atsakovu A. D.. Dėl vaikų nepriežiūros ir girtavimo 2010-01-18 atsakovas įrašytas į Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. 2010-01-08 O. ir A. D. nustatyta laikinoji globa, globėja paskirta teta G. K.. 2010 m. liepos mėnesį atsakovas išvyko gyventi pas motiną Girnupių k., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav. 2010-05-26 atsakovui nustatyta atvira plaučių tuberkuliozės forma, paskirtas ilgalaikis gydymas Romainių tuberkuliozės ligoninėje. Atsakovas gydymo nebaigė, iš ligoninės išrašytas už režimo pažeidimus. A. D. įrašytas į Kazlų Rūdos savivaldybės socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Nors atsakovas išreiškia norą dukras auginti pats, tačiau realiai dukromis nesirūpina, nedalyvauja jų auklėjime, neskiria išlaikymo, nesigydo ir dėl to yra pavojingas aplinkiniams.

3Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, nors informuotas tinkamai, neatvykimo priežastys nežinomos. Byla išnagrinėta atsakovui nedalyvaujant.

4Trečiasis asmuo G. K. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Teismo posėdžio metu su ieškiniu sutiko, prašė tenkinti. Paaiškino, kad atsakovas dukromis visiškai nesirūpina, jomis nesidomi, jokio išlaikymo neteikia, per trejus metus su dukromis bendravo 5-6 kartus. Pačios mergaitės norėtų bendrauti su tėvu, tačiau bijo, kad reikės grįžti gyventi pas jį.

5Išvadą teikianti institucija Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą (b.l. 47). Nurodė, kad 2012-06-13 skyriaus darbuotojai bendravo su atsakovu bei jo motina. Pokalbio metu paaiškėjo, kad atsakovas su ieškinio reikalavimais nesutinka, nes nori pats auginti dukras. Ištyrus atsakovo gyvenimo sąlygas nustatyta, kad atsakovo ir jo motinos namuose buitinės sąlygos atitiktų vaikų poreikius, tačiau kiltų problemų sprendžiant vaikų mokymosi klausimą dėl blogo susisiekimo. Be to, atsakovas negalėtų užtikrinti reikiamos priežiūros ir auklėjimo dėl savo sveikatos būklės ir tuo atveju, jei jo gydymas užsitęstų ilgesnį laiką. Teismo posėdžio metu Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovė išvadą palaikė, papildomai nurodė, kad galimybės, kad padėtis pasikeistų ir atsakovas realiai pradėtų rūpintis dukterimis, nėra.

6Ieškinys tenkintinas.

7Nustatyta, kad A. D., a.k. ( - ) ir O. D., a.k. ( - ) motina yra J. D., a.k. ( - ) tėvas A. D., a.k. ( - ) (b.l. 11-12). J. D. mirė 2005-09-10 (b.l. 13). 2009-11-18 Kauno miesto socialinių paslaugų centro sprendimu Nr. 749, A. D. skirtos socialinės priežiūros paslaugos (b.l.5-6). 2010-01-08 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais Nr. A-39 ir A-40 O. D. ir A. D. nustatyta laikinoji globa, globėja paskirta jų teta G. K. (b.l.9-10). 2010-01-08 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-108 atsakovas įrašytas į Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą (b.l. 18 ). 2010-06-16 Kauno miesto socialinių paslaugų centro sprendimu socialinės priežiūros paslaugų teikimas atsakovui nutrauktas, atsakovui išsikėlus gyventi į ( - ) (b.l. 20). 2010-07-29 Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AT-350 atsakovas įrašytas į Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą (b.l. 48). Atsakovui 2010-05-26 nustatyta atvira plaučių tuberkuliozės forma (b.l. 23, 24, 25), iš Romainių tuberkuliozės ligoninės už režimo pažeidimą atsakovas išrašytas nebaigus gydymo (b.l. 26), epidemiologiniu požiūriu jis yra pavojingas aplinkiniams (b.l.67). Su atsakovu 2010-10-11 - 2012-04-12 laikotarpiu bendravo Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Kazlų Rūdos seniūnijos socialiniai darbuotojai, atsakovas skatintas gydytis, intensyviau bendrauti su dukromis (b.l.49-55).

8Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo.

9Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. 6 d. įtvirtinta tėvų pareiga auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Šios pareigos vykdymas neįmanomas be nuolatinio bendravimo su vaiku, rūpinimosi jo materialine ir dvasine gerove. Jeigu tėvai nesirūpina vaikais, su jais nebendrauja, jų materialiai neišlaiko, reiškia, kad jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, o tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams sankciją - tėvų valdžios apribojimą. Tėvų pareiga dorai auklėti, prižiūrėti vaiką, rūpintis jo sveikata, išsimokslinimu, išlaikyti jį, sudaryti palankias sąlygas jo visapusiškam ir harmoningam vystimuisi, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje (CK 3.155 str.). Būtent šių pareigų atsakovas nevykdo.

10CK 3.180 str. 1 d. numato, kad kai tėvai vengia atlikti savo pareigas auklėti vaiką, piktnaudžiauja tėvų valdžia, žiauriai elgiasi su vaiku, daro žalingą įtaką savo amoraliu elgesiu arba nesirūpina vaiku teismas gali priimti sprendimą dėl tėvų valdžios apribojimo. To paties straipsnio antra dalis numato, kad neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai (tėvas ar motina) daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti. Teismų praktikoje pripažįstama, kad tokios priemonės turėtų būti taikomos tik išskirtinėmis aplinkybėmis ir ginant geriausius vaiko interesus, t.y. šių priemonių taikymą teismas pripažįsta išimtiniu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-209/2008). Pažymėtina, kad teismas spręsdamas tėvų valdžios apribojimo klausimą, visų pirma turi atsižvelgti į šeimos santykių teisinio reglamentavimo principą – prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą, įtvirtintą tiek CK 3.3 str. 1 d., tiek Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 str. 1 d. bei Lietuvos Respublikos vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 str. 1 d. 1 p.

11Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, ieškovo atstovo, išvadą teikiančios institucijos atstovo išvados matyti, kad atsakovas yra visiškai nusišalinęs nuo dukterų A. ir O. priežiūros, auklėjimo, bendravimo, išlaikymo. Iš byloje esančių Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus surašytų Vaiko globos (rūpybos) planų dėl vaiko globos (rūpybos) peržiūros matyti, jog atsakovo elgesys nesikeičia, jis gyvena atskirai nuo dukterų, jomis nesidomi, nedirba, nesigydo užkrečiamos ligos (b.l. 27-36, 37). Toks elgesys visiškai nepriimtinas, įrodo atsakovo abejingumą savo kaip tėvo pareigoms. Nors atsakovas ir teigia norintis dukterimis rūpintis (b.l. 56), tačiau jokių aktyvių, realių veiksmų nesiima ir nėra pagrindo tikėtis, kad atsakovo elgesys ateityje pasikeistų. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, akivaizdu, kad atsakovas nevykdo tėvo valdžios, kurios turinys apibrėžtas LR Civilinio kodekso 3.155 straipsnyje. Atsakovas dukterimis nesirūpina, neteikia joms išlaikymo, sąmoningai nebaigia gydytis užkrečiamos ligos, taigi būtent dėl savo kaltės, o ne dėl objektyvių aplinkybių, neatlieka tėvo pareigų - neaugina dukterų A. ir O.. Dėl šių aplinkybių konstatuotina, kad yra pagrindas atsakovui apriboti tėvo valdžią.

12Pažymėtina, kad tėvų valdžios ribojimo būdai – laikinai ar neterminuotai - nėra tolygūs. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas yra gerokai griežtesnė sankcija, o laikinas tėvų valdžios apribojimas suprantamas kaip prevencinė priemonė, skatinanti vaiko tėvus pakeisti gyvenimo būdą ir nustatomas konkrečiam laikui turint vilties, kad tėvai pasitaisys ir vėliau galės tinkamai auklėti savo vaikus. Nors atsakovas paaiškinime dėl ieškinio, skirto išvadą teikiančiai institucijai, nurodė, jog nesutinka, kad jam būtų apribota tėvo valdžia (b.l. 56), tačiau įrodymų, kad jis gali ir realiai siekia rūpintis savo dukterimis nepateikė. Priešingai, byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovas visiškai nesidomi dukterimis, jų auklėjimu, ugdymu, sveikatos priežiūra, neteikia jokio išlaikymo, epidemiologiniu požiūriu yra joms pavojingas. Teismo nuomone, nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad atsakovas yra visiškai nusišalinęs nuo dukterų O. ir A. auginimo ir auklėjimo, tokiu savo elgesiu daro ypatingą žalą dukterims. Duomenų, kad padėtis galėtų pasikeisti, nėra. Teismo pareiga, vadovaujantis įstatymu, ginti vaikų interesus, o šiuo atveju nepilnamečių vaikų interesus geriausiai atitiktų neterminuotas tėvo valdžios apribojimas. Teismas nenustatė duomenų, kad atsakovo elgesys galėtų pasikeisti, todėl vaikų interesais A. D. apribotina tėvo valdžia jo dukterų O. D. ir A. D. atžvilgiu neterminuotai (CK 3.180 str., CPK 178, 185, 186, 197 str.).

13Apribojus atsakovui neterminuotai tėvo valdžią vaiko atžvilgiu, jam sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų, tačiau lieka teisė matytis su vaiku išskyrus tai, kas prieštarautų vaiko interesams (CK 3.180 str. 3 d.). Tėvo valdžios apribojimas gali būti panaikintas, jei įrodoma, kad tėvas pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaiką pats (CK 3.181 str.).

14Dėl nuolatinės globos ir gyvenamosios vietos nustatymo.

15Be tėvų globos likusiam vaikui, kuris esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą nustatoma nuolatinė globa (CK 3.256 str.). CK 3.183 str. 4 d. numato, kad teismas, priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią, tuo pačiu sprendimu skiria vaikui nuolatinę globą ir nustato jo gyvenamąją vietą. O. D. ir A. D. motina mirusi, o tėvui neterminuotai apribota tėvo valdžia, todėl mergaitės į šeimą negali grįžti. CK 3.251 str. numato, kad globa yra nustatoma vaikams, kurie neturi 14 metų, o vaikams sulaukusiems 14 metų nustatoma rūpyba (CK 3.251 str. 1 ir 2 dalys). Atsižvelgiant į tai, O. D. ir A. D. nustatytina nuolatinė globa. Mergaites globoja jų mirusios motinos sesuo G. K., todėl O. D. ir A. D. gyvenamoji vieta nustatoma kartu su globėja G. K. (CPK 407 str., CK 3.251 str. 1 d., 2 d., 3.183 str. 4 d.).

16Dėl išlaikymo priteisimo ir išlaikymo lėšų tvarkytojo paskyrimo.

17Apribojus atsakovui tėvo valdžią neterminuotai, atsakovui išlieka pareiga išlaikyti nepilnametį vaiką (CK 3.195 str.). Tėvų pareiga yra išlaikyti materialiai savo vaikus, išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaiko vystimuisi sąlygas (CK 3.192 str.). Tėvų prievolė išlaikyti vaikus yra turtinė asmeninė, todėl jos negalima perleisti kitiems asmenims, taip pat negalima atsisakyti jos vykdyti. Šios pareigos nevykdymas ar netinkamas vykdymas negali būti pateisinamas bloga turtine padėtimi, kitų šeiminių ryšių susiformavimu, išvykimu ar kitokiomis priežastimis.

18Nustatyta, kad atsakovas pajamų iš darbo teisinių santykių bei nekilnojamojo turto nuosavybės teise neturi (b.l. 74-75, 76-96). Atsižvelgiant į O. D. ir A. D. poreikius teismas iš atsakovo A. D. priteisia išlaikymą jo dukroms po 200 Lt kiekvienai kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2012-05-29 (ieškinio padavimo dienos) iki jų pilnametystės, išlaikymo lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskiriant O. D. ir A. D. laikinąją globėją G. K., išaiškinant, kad išlaikymo lėšos turi būti naudojamos išimtinai vaikų interesams tenkinti (CK 3.196 str. 1 d. 1 p., 3.200 str., 3.202 str. 1 d., 3.275 str.). Išlaikymo suma indeksuojama kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 str.).

19Sprendimas priteisto išlaikymo dalyje vykdomas skubiai (CPK 282 str.).

20Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

21Remiantis CPK 96 str. 1 d., bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei: 142 Lt žyminio mokesčio už neturtinio pobūdžio reikalavimą dėl tėvo valdžios apribojimo, 144 Lt žyminio mokesčio už reikalavimą dėl išlaikymo priteisimo ir 22 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, iš viso 308 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 str., 83 str. 1 d. 2 p., 85 str. 1 d. 3 p., 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 93 str., 96 str.).

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 263 - 265 str., 268 - 270 str., 402 str., 406 str., teismas

Nutarė

23Ieškinį tenkinti.

24Neterminuotai apriboti A. D., a.k. ( - ), tėvo valdžią dukterų O. D., a.k. ( - ) ir A. D., a.k. ( - ) atžvilgiu.

25Nustatyti O. D., a.k. ( - ) ir A. D., a.k. ( - ) nuolatinę globą.

26Nustatyti O. D., a.k. ( - ) ir A. D., a.k. ( - ) gyvenamąją vietą su laikinąja globėja G. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ).

27Priteisti iš A. D., a.k. ( - ), išlaikymą O. D., a.k. ( - ) ir A. D., a.k. ( - ) mokamomis periodinėmis išmokomis kas mėnesį po 200 Lt (du šimtai Lt) kiekvienai nuo 2012-05-29 iki jų pilnametystės. Išlaikymo suma indeksuojama kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

28Sprendimą priteisto išlaikymo dalyje vykdyti skubiai.

29Paskirti G. K., a.k. ( - ) O. D., a.k. ( - ) ir A. D., a.k. ( - )išlaikymo lėšų tvarkytoja.

30Priteisti iš A. D., a.k. ( - ), valstybei 308 Lt (trys šimtai aštuoni Lt) bylinėjimosi išlaidų. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank“ banke, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

31Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Aistė Petrevičienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos... 3. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko,... 4. Trečiasis asmuo G. K. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Teismo posėdžio... 5. Išvadą teikianti institucija Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Nustatyta, kad A. D., a.k. ( - ) ir O. D., a.k. ( - ) motina yra J. D., a.k. (... 8. Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo.... 9. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. 6 d. įtvirtinta tėvų pareiga... 10. CK 3.180 str. 1 d. numato, kad kai tėvai vengia atlikti savo pareigas auklėti... 11. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, ieškovo atstovo, išvadą... 12. Pažymėtina, kad tėvų valdžios ribojimo būdai – laikinai ar... 13. Apribojus atsakovui neterminuotai tėvo valdžią vaiko atžvilgiu, jam... 14. Dėl nuolatinės globos ir gyvenamosios vietos nustatymo.... 15. Be tėvų globos likusiam vaikui, kuris esamomis sąlygomis negali grįžti į... 16. Dėl išlaikymo priteisimo ir išlaikymo lėšų tvarkytojo paskyrimo.... 17. Apribojus atsakovui tėvo valdžią neterminuotai, atsakovui išlieka pareiga... 18. Nustatyta, kad atsakovas pajamų iš darbo teisinių santykių bei... 19. Sprendimas priteisto išlaikymo dalyje vykdomas skubiai (CPK 282 str.).... 20. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 21. Remiantis CPK 96 str. 1 d., bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260... 23. Ieškinį tenkinti.... 24. Neterminuotai apriboti A. D., a.k. ( - ), tėvo valdžią dukterų O. D., a.k.... 25. Nustatyti O. D., a.k. ( - ) ir A. D., a.k. ( - ) nuolatinę globą.... 26. Nustatyti O. D., a.k. ( - ) ir A. D., a.k. ( - ) gyvenamąją vietą su... 27. Priteisti iš A. D., a.k. ( - ), išlaikymą O. D., a.k. ( - ) ir A. D., a.k. (... 28. Sprendimą priteisto išlaikymo dalyje vykdyti skubiai.... 29. Paskirti G. K., a.k. ( - ) O. D., a.k. ( - ) ir A. D., a.k. ( - )išlaikymo... 30. Priteisti iš A. D., a.k. ( - ), valstybei 308 Lt (trys šimtai aštuoni Lt)... 31. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...