Byla II-195-816/2012
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2012-05-21 nutarimo Nr. VR-14.1-96, priėmimo klausimą

1Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo teisėja Jovita Einikienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio vidurinės mokyklos skundo dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2012-05-21 nutarimo Nr. VR-14.1-96, priėmimo klausimą,

Nustatė

2Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio vidurinės mokykla, atstovaujama direktorės G. J., pateikė skundą dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2012-05-21 nutarimo Nr. VR-14.1-96, kuriuo prašo panaikinti skundžiamą nutarimą, sustabdyti skundžiamo nutarimo vykdymą, kol bus išnagrinėta byla.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Pirma, vadovaujantis Administracinių teisės pažeidimo kodekso (toliau – ATPK) 292 straipsniu skundas dėl organų (pareigūnų) nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose paduodamas per nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmusį organą (pareigūną), kuris per tris dienas, jeigu įstatymuose nenustatytas kitoks terminas, skundą kartu su byla pasiunčia atitinkamam apylinkės teismui. Be to, apskųsti nutarimą gali: asmuo, dėl kurio atitinkamas nutarimas priimtas, institucija, kurios pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, taip pat nukentėjusysis (ar atstovai) (ATPK 291 straipsnis).

5Iš pateikto skundo ir prie jo pridėtų dokumentų matyti, kad skundžiamas yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2012-05-21 nutarimas Nr. VR-14.1-96, kuriuo I. Š. patraukta administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 516 straipsnio 2 dalį ir nubausta 2 300 Lt bauda. Pateiktas skundas paduotas ne per skundžiamą nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmusį organą, o tiesiogiai apylinkės teismui. Be to, skundas paduotas asmens, kuriam įstatymu nesuteikta teisė apskųsti priimtą nutarimą.

6Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes konstatuojama, kad skundas apylinkės teismui paduotas nesilaikant skundo padavimo tvarkos, taip pat, ji pateikė asmuo, kuriam nesuteikta teisė apskųsti priimtą nutarimą, todėl Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio vidurinės mokyklos skundą dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2012-05-21 nutarimo Nr. VR-14.1-96, atsisakytina priimti.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekso 291 – 292 straipsniais, teismas

Nutarė

8atsisakyti priimti Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio vidurinės mokyklos skundą dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2012-05-21 nutarimo Nr. VR-14.1-96.

9Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai