Byla 2-114-808/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo teisėja Gražina Žukauskienė, susipažinusi su civiline byla pagal ieškovo Lindorff Oy, veikiančio per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, ieškinį atsakovui J. L. (J. L.) dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo pagal 2007-02-14 Vartojimo kredito sutartį Nr. 07-014942-GV - 12 712,93 Lt negrąžinto vartojimo kredito, 189 Lt nesumokėtų palūkanų, 10 579,58 Lt delspinigių, 8,5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo 12 712,93 Lt nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; pagal 2008-03-15 Vartojimo kredito sutartį Nr. 08-026991-GV – 6 489,33 Lt negrąžinto vartojimo kredito, 151,65 Lt nesumokėtų palūkanų, 5 445,60 Lt delspinigių, 13,25 procentų dydžio metines palūkanas nuo 6 489,33 Lt nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė kad 2007-02-14 tarp atsakovo ir pirminio kreditoriaus AB „Hansabankas“ buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 07-014942-GV dėl 20 000 Lt kredito suteikimo bei 2008-03-15 Vartojimo kredito sutartis Nr. 08-026991-GV dėl 7 500 Lt kredito suteikimo. Atsakovas kreditavimo sutartimis prisiimtus įsipareigojimus vykdė netinkamai, mokėtinų įmokų laiku nemokėjo, todėl ieškovas vienašališkai sutartis nutraukė nuo 2009-01-28. Ieškovas reiškiamą reikalavimo teisę į atsakovą įgijo remiantis pradinio kreditoriaus ir ieškovo 2009-01-29 sudaryta sutartimi dėl reikalavimo teisių perleidimo. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį arba paruošiamųjų procesinių dokumentų, prašo priimti sprendimą už akių.

3Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 142 straipsnio nuostatomis, atsakovui buvo išsiųsti ieškinio ir pranešimo dėl atsiliepimų pateikimo nuorašai, kurie jam buvo įteikti tinkamai. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies, priimant sprendimą už akių.

5CPK 142 straipsnio 4 dalis numato, kad tais atvejais, kai atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovui apie bylos nagrinėjimą teisme, galimybę pateikti atsiliepimą į ieškinį ir jo nepateikimo procesines pasekmes pranešta tinkamai viešo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje būdu, tačiau atsakovas J. L. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškinyje Lindorff Oy, veikiantis per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, išreiškė prašymą dėl sprendimo už akių priėmimo, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį. Išdėstytų aplinkybių pagrindu pripažintina, jog yra visi įstatymo numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

6Priimant sprendimą už akių, atliktinas formalus byloje pateiktų įrodymų vertinimas, išdėstytini sutrumpinti motyvai (CPK 285 str. 2 d., 286 str. 1 d.).

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų – 2007-02-14 tarp pirminio kreditoriaus AB „Hansabankas“ ir atsakovo J. L. sudarytos Vartojimo kredito sutarties Nr. 07-014942-GV, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 20 000 Lt vartojimo kreditą, o atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą ir mokėti 8,50 procentų metines palūkanas nuo kredito sumos (b. l. 6 - 8), 2008-03-15 tarp pirminio kreditoriaus AB „Hansabankas“ ir atsakovo J. L. sudarytos Vartojimo kredito sutarties Nr. 08-026991-GV, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 7 500 Lt vartojimo kreditą, o atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą ir mokėti 13,25 procentų metines palūkanas nuo kredito sumos (b. l. 10 - 13), 2009-01-08 pranešimų atsakovui apie įsiskolinimus (b. l. 5, 9), 2009-01-30 Reikalavimo teisių į 2009-01-29 skolų portfelį perleidimo patvirtinimų Nr.5, pagal kuriuos ieškovas iš pirminio kreditoriaus įgijo visas ir neribotas reikalavimo ir su tuo susijusias teises į atsakovo J. L. 12 949,24 Lt dydžio skolą pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 07-014942-GV ir į 6 653,33 Lt dydžio skolą pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 08-026991-GV (b. l. 14 – 15, 16 – 17) – ir ieškinyje išdėstytų aplinkybių bei pareikštų reikalavimų matyti, kad pirminis kreditorius AB „Hansabankas“ savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai, suteikė atsakovui J. L. sutartyse nustatytų dydžių kreditus, tačiau atsakovas J. L. kredito sutartimis prisiimtus įsipareigojimus vykdė netinkamai, t. y. nesilaikė kredito sutartyse sutartų skolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafikų; nors buvo raginamas vykdyti prievolę, su ieškovu neatsiskaitė, todėl 12 712,93 Lt negrąžinto vartojimo kredito, 189 Lt nesumokėtų palūkanų ir 8,5 procentų dydžio metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo 12 712,93 Lt nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 07-014942-GV bei 6 489,33 Lt negrąžinto vartojimo kredito, 151,65 Lt nesumokėtų palūkanų ir 13,25 procentų dydžio metinių palūkanų nuo 6 489,33 Lt nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 08-026991-GV, iš atsakovo priteistina teisminiu keliu reikalavimo teisę į atsakovą perėmusiam ieškovui (CK 6.4, 6.37, 6.38, 6.205, 6.872 - 6.874, 6.881, 6.886 straipsniai).

8Nustačius, kad atsakovas sutartines prievoles tinkamai neįvykdė, jam, vadovaujantis CK 6.256 straipsnio 1 ir 2 dalimis, bei sudarytų sutarčių sąlygomis, kyla pareiga sumokėti ieškovui netesybas. To pagrindu ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 10 579,58 Lt delspinigių pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 07-014942-GV ir 5 445,60 Lt delspinigių pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 08-026991-GV, laikotarpiu nuo sutarties nutraukimo dienos (2009-01-28) iki ieškinio parengimo teismui dienos (2011-04-28).

9Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005 ir kt.), netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris Vartojimo paskolos sutartis su ieškovu sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, pagal kurias jis yra priverstas priimti jam primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, įvertinant tai, kad vartotojui sudarant Sutartis nėra išaiškinamos visos sąlygos, todėl jis negali visapusiškai įvertinti riziką ir Sutarčių neįvykdymo pasekmes, ieškovui nepateikus jokių įrodymų dėl jo patirtų nuostolių dydžio, pripažintina, kad ieškovo prašomos priteisti netesybos (delspinigiai), kurios yra beveik tokio pat dydžio kaip pagrindinės skolos, yra aiškiai per didelės, todėl laikytinos baudinėmis (CK 1.5 straipsnis). CK 6.73 straipsnio 2 dalis ir 6.258 straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). CK 6.73 straipsnio 2 dalis suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, kad 0,1 procento dydžio delspinigių norma yra neprotingai didelė ir nesąžininga, todėl remiantis CK 6.258 straipsnio 3 dalimi ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, prašomos priteisti netesybos (delspinigiai) mažintinos per pusę, t. y. iki 0,5 procentų nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ieškovo reikalavimai dėl delspinigių priteisimo tenkintini iš dalies, priteisiant iš atsakovo ieškovui 5 289,79 Lt delspinigių pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 07-014942-GV ir 2 722,80 Lt delspinigių pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 08-026991-GV. Priteistino dydžio delspinigiai laikytini pagrįstais ir pakankamais atlyginti ieškovo turėtus nuostolius dėl sutarčių sąlygų nevykdymo (CK 6.73 str. 2 d.).

10Patenkinus ieškinį iš dalies, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (77,47 proc.), iš atsakovo ieškovui priteistina 826,60 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str. 1 d., b. l. 4).

11Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) teisme išlaidos sudaro mažesnę, nei 10 Lt sumą (4,76 Lt), todėl vadovaujantis CPK 92 straipsniu ir 96 straipsnio 6 dalimi bei teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

12Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 197, 246, 259, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

13priimti sprendimą už akių.

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo J. L. (J. L., asmens kodas ( - ) ieškovui Lindorff Oy, veikiančiam per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą (įmonės kodas 111882842) pagal 2007-02-14 Vartojimo kredito sutartį Nr. 07-014942-GV: 12 712,93 Lt (dvylika tūkstančių septynis šimtus dvylika litų 93 ct) negrąžinto vartojimo kredito, 189 Lt (vieną šimtą aštuoniasdešimt devynis litus) palūkanų, 5 289,79 Lt (penkis tūkstančius du šimtus aštuoniasdešimt devynis litus 79 ct) delspinigių, 8,5 procentų dydžio metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo 12 712,93 Lt (dvylikos tūkstančių septynių šimtų dvylikos litų 93 ct) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2011-05-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Priteisti iš atsakovo J. L. (J. L., asmens kodas ( - ) ieškovui Lindorff Oy, veikiančiam per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą (įmonės kodas 111882842) pagal 2008-03-15 Vartojimo kredito sutartį Nr.08-026991-GV: 6 489,33 Lt (šešis tūkstančius keturis šimtus aštuoniasdešimt devynis litus 33 ct) negrąžinto vartojimo kredito, 151,65 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt vieną litą 65 ct) palūkanų, 2 722,80 Lt (du tūkstančius septynis šimtus dvidešimt du litus 80 ct) delspinigių, 13,25 procentų dydžio metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo 6 489,33 Lt (šešių tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt devynių litų 33 ct) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2011-05-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 826,60 Lt (aštuonis šimtus dvidešimt šešis litus 60 ct) bylinėjimosi išlaidų.

17Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

18A. J. L. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus miesto 4 apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas Lindorff Oy, veikiantis per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 4 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai