Byla 2-9244-638/2011
Dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Diana Labokaitė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Snoro lizingo“ ieškinį atsakovui M. K. dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašė priteisti jam iš atsakovo 539,64 Lt skolos, 491,40 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 67 Lt žyminio mokesčio ir kitas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog 2004-07-22 šalys sudarė išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartį Nr. ( - ). Atsakovui buvo perduotas valdyti ir naudotis: mobilaus ryšio telefonas Nokia 6230 su sąlyga, kad įvykdžius visas prievoles pagal sutartį, ši prekė pereis atsakovui nuosavybės teise. Atsakovas įsipareigojo mokėti sutarčių mokėjimų grafikuose nurodytas eilines įmokas ir kitus mokėjimus. Laiku nesumokėjęs eilinės įmokos ar kito mokėjimo, atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui delspinigius: 0,5 proc. nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Savo prievolės atsakovas tinkamai neįvykdė. (b. l. 3-4)

3Atsakovui įstatymo nustatyta tvarka ieškinio, jo priedų nuorašai ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2011-06-27 pagal CPK 130 str. viešo paskelbimo spaudoje būdu (b. l. 25). Atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovas ieškinyje yra nurodęs, kad prašo priimti sprendimą už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių dėl atsakovo, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Ieškovo pateikta medžiaga: išperkamosios nuomos kredito sutartis Nr. ( - ) (b. l. 5-6), prekės perdavimo-priėmimo aktas (b. l. 7), mokėjimų grafikas (b. l. 8), pretenzija (b. l. 9), paraginimai (b. l. 10-11), pažyma (b. l. 12), delspinigių skaičiavimo lentelė (b. l. 13) – patvirtina ieškinio dalyką ir pagrindą.

6Nustatyta, jog 2004-07-22 šalys sudarė išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartį Nr. ( - ). Atsakovui buvo perduotas valdyti ir naudotis: mobilaus ryšio telefonas Nokia 6230 su sąlyga, kad įvykdžius visas prievoles pagal sutartį, šios prekės pereis atsakovui nuosavybės teise (b.l. 5-7). Atsakovas įsipareigojo mokėti sutarčių mokėjimų grafikuose nurodytas eilines įmokas ir kitus mokėjimus (b.l. 8). Savo prievolės atsakovas tinkamai neįvykdė ir 2011-03-28 liko skolingas ieškovui 539,64 Lt likusių mokėjimų skolos, nepateikė įrodymų, jog atsiskaitė, todėl ši suma priteistina ieškovui iš atsakovo (CK 6.38 str., 6.200 str. 1 d., 6.205 str., 6.73 str. 1 d.).

7Reikalavimas priteisti delspinigius tenkintinas iš dalies. Šalių sudarytoje sutartyje yra numatytos netesybos – delspinigiai 0,5 proc. už nesumokėtą skolos dalį už kiekvieną dieną. Už uždelstą atsiskaityti laiką susidarė 491,40 Lt delspinigių (b.l. 13). Atsakovas neprašė taikyti ieškinio senaties termino delspinigiams (kuris yra sutrumpintas ir kuris yra 6 mėnesiai (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.), todėl teismas neturi pagrindo tokį terminą pritaikyti.

8Tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartyje 3K-7-304/2007 yra pasisakęs, kad „Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos CK 6.73 str. 2 d. tvarka ir pagrindais. Šios normos nuostatos dėl netesybų ir nuostolių santykio netesybų mažinimui reikšmingos tuo, kad teismas netesybas gali sumažinti tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Dėl to šalių susitarimuose, taip pat ir preliminarioje sutartyje, numatytos netesybos gali būti didesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo vykdymo. Jei sutartimi sulygtos netesybos viršija kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, teismas turi teisę, vertindamas sutartimi sulygtų netesybų dydį, mažinti prašomas priteisti netesybas, taikydamas ne CK 6.73 str. 1 d., bet CK 6.73 str. 2 d., jei nustatomi šios normos taikymo pagrindai. Tokiu būdu teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Pažymėtina, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 str. 3 d.). Dėl to kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vieningą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-03-05 nutartis byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007 ir kt.).“

9Pagal galiojančio CK nuostatas netesybos yra įskaitinės, t.y. jos įskaitomos į nuostolių atlyginimą, jei šalys savo sutartimi nenustatė alternatyvių ar išimtinių netesybų. Iš sutarties Nr. ( - ) matyti, kad ieškovas, esant sutartyje numatytoms aplinkybėms, sau pasiliko teisę reikalauti, kad atsakovas sumokėtų ne tik visas pagal sutartį mokėtinas įmokas ir delspinigius, bet ir išlaidas, susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu bei skolos administravimu, todėl laikytina, kad šalys susitarė dėl įskaitinių netesybų. Dėl sutarties įvykdymo termino praleidimo minimaliais kreditoriaus nuostoliais, įtvirtintais įstatyme, laikytinos CK 6.210 str. 1 d. nustatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas.

10Remiantis sutartimi ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 0,5 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus už kiekvieną pradelstą dieną, o tai sudaro 182,5 proc. metinių palūkanų. Konstatuotina, kad ieškovo prašomi jo naudai priteisti delspinigiai yra neprotingai dideli, t.y. ženkliai didesni, nei nurodyto įstatyminio dydžio minimalūs kreditoriaus patirti nuostoliai. Sprendžiant ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į tai, kad ieškovas prašomų priteisti delspinigių dydžio nepagrindė jokiomis aplinkybėmis ir įrodymais, kurie patvirtintų, kad dėl netinkamo sutarties vykdymo ieškovas patyrė prašomų priteisti delspinigių dydžio nuostolių, ieškovas savo reikalavimą grindžia tik sutartyje įtvirtinta sąlyga. Be to, atsižvelgiama į sutarčių, tapačių tarp šios bylos šalių sudarytai sutarčiai, sudarymo aplinkybes, t.y. į tai, kaip plačiai visuomenine prasme yra siūlomos ir prieinamos greitųjų kreditų paslaugos, kokius reikalavimus sutarties kontrahentams kelia greituosius kreditus teikiančios įmonės, kokiu būdu yra tikrinamas pastarųjų mokumas ir patikimumas, į siūloma paslauga pasinaudojančių asmenų galimybę išsamiai susipažinti su sutarties sąlygomis ir t.t. Teismas taip pat atsižvelgia į sutarties sudarymo aplinkybes ir atsakovo galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų.

11Konstatavus, kad šalių sutartyje nurodytas 0,5 procento delspinigių, mokėtinų už kiekvieną praleistą sutarties vykdymo dieną, dydis yra aiškiai per didelis, ieškovo prašomi priteisti 0,5 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną mažintini iki 0,05 procento dydžio (t.y. iki 18,25 procento dydžio metinių palūkanų), sumažinant prašomą priteisti 491,40 Lt delspinigių sumą iki 49,14 Lt delspinigių (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Likusioje dalyje dėl 442,26 Lt delspinigių priteisimo ieškinys atmestinas.

12Kadangi atsakovas neatsiskaitė laiku, iš jo ieškovui priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (588,78 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-04-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

13Iš dalies patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovės priteistinas visas byloje sumokėtas žyminis mokestis (67 Lt), kadangi nuo tenkintų ieškinio reikalavimų sumos turi būti sumokėtas minimalus įstatymo nustatytas žyminis mokestis (b. l. 14) bei 209,86 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu atsakovui viešo paskelbimo spaudoje būdu, kadangi šis procesinių dokumentų įteikimo būdas yra reikšmingas civilinės bylos proceso eigai (b. l. 29-30) (CPK 93 str. 1 d.).

14Valstybei iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 7 Lt pašto išlaidų (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., 142 str. 4 d., 279 str. 2 d., 285–287 str., teismas

Nutarė

16ieškinį patenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo M. K., a. k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovui UAB „Snoro lizingas“, į. k. 124926897, buveinė Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius, a. s. Nr. ( - ), AB bankas „Snoras“, banko kodas 00758, 539,64 Lt (penkis šimtus trisdešimt devynis litus 64 ct) likusių mokėjimų skolos, 49,14 Lt (keturiasdešimt devynis litus 14 ct) delspinigių, 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (588,78 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-04-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 67 Lt (šešiasdešimt septynis litus) žyminio mokesčio, 209,86 Lt (du šimtus devynis litus 86 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu atsakovui viešo paskelbimo spaudoje būdu.

18Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

19Priteisti iš atsakovo M. K., a. k. ( - ) gyv. ( - ), valstybei 7 Lt (septynis litus) pašto išlaidų sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

20Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, gali skųsti sprendimą apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Diana Labokaitė rašytinio proceso... 2. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti jam iš atsakovo 539,64 Lt skolos, 491,40... 3. Atsakovui įstatymo nustatyta tvarka ieškinio, jo priedų nuorašai ir teismo... 4. Ieškinys tenkintinas.... 5. Ieškovo pateikta medžiaga: išperkamosios nuomos kredito sutartis Nr. ( - )... 6. Nustatyta, jog 2004-07-22 šalys sudarė išperkamosios nuomos (vartojimo... 7. Reikalavimas priteisti delspinigius tenkintinas iš dalies. Šalių sudarytoje... 8. Tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartyje 3K-7-304/2007 yra... 9. Pagal galiojančio CK nuostatas netesybos yra įskaitinės, t.y. jos... 10. Remiantis sutartimi ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 0,5 proc. dydžio... 11. Konstatavus, kad šalių sutartyje nurodytas 0,5 procento delspinigių,... 12. Kadangi atsakovas neatsiskaitė laiku, iš jo ieškovui priteistinos 5 proc.... 13. Iš dalies patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovės priteistinas visas... 14. Valstybei iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 7 Lt... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 str. 1 d., 96... 16. ieškinį patenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovo M. K., a. k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovui UAB „Snoro... 18. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 19. Priteisti iš atsakovo M. K., a. k. ( - ) gyv. ( - ), valstybei 7 Lt (septynis... 20. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 21. Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, gali skųsti sprendimą...