Byla 2-14472-752/2011
Dėl antstolio Raimundo Stanislausko veiksmų

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė, sekretoriaujant Jolitai Kazlauskaitei, dalyvaujant pareiškėjams A. K., J. K., UAB „Kančo studija“ atstovui A. K., A. K., J. K., UAB „Kančo studija“ atstovui advokatui Egidijui Milašiui, antstoliui Raimundui Stanislauskui, suinteresuotojo asmens UAB „Kauno verslo rūmai“ atstovei advokato padėjėjai Ievai Gulbinaitei, teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų UAB „Kančo studija“, A. K., J. K. skundą dėl antstolio Raimundo Stanislausko veiksmų, ir

Nustatė

2Pareiškėjai UAB „Kančo studija“, A. K., J. K. 2011-07-07 kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio Raimundo Stanislausko veiksmų, nurodydami, kad antstolis Raimundas Stanislauskas vykdomojoje byloje Nr. 0070/11/00739 vykdo Kauno apygardos teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 2-2545-254/2011 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuria buvo nutarta ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno verslo rūmai“ reikalavimų užtikrinimui areštuoti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kančo studija“, atsakovui A. K., atsakovei J. K. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, uždraudžiant atsakovams areštuotu turtu disponuoti, įkeisti jį, išnuomoti ar kitaip apsunkinti jo teisinę padėtį, leisti areštuotu turtu naudotis, o materialaus turto nesant ar esant nepakankamai, trūkstamai sumai areštuoti atsakovų pinigines lėšas, esančias bankų atsiskaitomosiose sąskaitose.

3Pareiškėjų nuomone, antstolio pradėti vykdymo veiksmai – patvarkymai priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti bei reikalavimai pateikti duomenis apie turtą – pripažintini neteisėtais. Nurodė, kad Šią nutartį antstolio Raimundo Stanislausko kontora gavo 2011-06-22 kartu su UAB KAUNO VERSLO RŪMAI prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (2011-06-20). Antstolis Raimundas Stanislauskas 2011-06-22 priėmė patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. 1183,1184,1885 vykdomojoje byloje Nr. 0070/11/00739) ir jo tris egzempliorius kartu su: patvarkymu dėl reikalavimo pateikti duomenis apie turtą Nr. 1183 (2011-06-22) išsiuntė atsakovei J. K.; patvarkymu dėl reikalavimo pareikti duomenis apie turtą Nr. 1184 išsiuntė atsakovei A. K.; patvarkymu dėl reikalavimo pareikti duomenis apie turtą Nr. 1185 (2011-06-22) išsiuntė atsakovei UAB „Kančo studija“.

4Šiais patvarkymais antstolis kiekvieno iš atsakovų, remdamasis CPK 645 str., pareikalavo iki 2011-06-30 raštu pateikti duomenis jam apie turimą turtą, jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose.

5UAB „Kančo studija“, reagavusi į antstolio R.Stanislausko patvarkymą reikalavimo pateikti duomenis apie turtą Nr. 2011-06-30 antstoliui pateikė šiuos dokumentus:

6Statinio civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo Serija PPCA Nr. 00000090 nuorašą; UAB „Kančo studija“ ilgalaikio turto ataskaitą pagal grupes (2011-06-30 būklei); Vilniaus apygardos teismo nutartį civilinėje byloje Nr. B2-4517-392/2011; Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Laikinosios sostinės projektai“ raštą Nr. 5/2011 (2011-06-14) „Dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo ir darbotvarkės“ civilinėje byloje Nr. B2-7-392/2011; UAB „Kančo studija“ kreditorinį reikalavimą (2011-03-08) Bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Laikinosios sostinės projektai“; Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Laikinosios sostinės projektai“ kvietimą pateikti kreditorinį reikalavimą Nr. 8B/2011 (2011-02-04) civilinėje byloje Nr. B2-6845-392/2011;

7Šie UAB „Kančo studija“ pateikti duomenys patvirtino aplinkybes, kad atsakovas UAB „Kančo studija“ turi šį turtą: turtines teises (CK 1.112 str. 1 d.); t.y. prievolinę teisę gauti 2000000 Lt draudimo išmoką iš draudiko UAB „If P&C Insurance AS“ ir teisę atgauti 487816 Lt kreditorinį reikalavimą, numatytą LR įmonių bankroto įstatymo 3 str.; įvairaus ilgalaikio kilnojamojo, nekilnojamojo, materialaus turto už 768625,93 Lt; t.y. iš viso įvairaus turto už 3246441,90 Lt.

8UAB „Kančo studija“ 2011 m. liepos 4 d. iš antstolio Raimundo Stanislausko gavo patvarkymą dėl reikalavimo pateikti duomenis apie turtą Nr. 1350 (2011-07-01) kuriuo iš skolininko UAB „Kančo studija“ vadovo pareikalavo iki 2011-07-07 raštu pateikti duomenis antstoliui - AB „Kančo studija“ turto balansą, kreditorinius ir debitorinius reikalavimus, kasoje esantį lėšų likutį.

9Kadangi CPK 510 str. 1 d. ir 643 str. 5 p. numato skolininko ar asmens, kurio teisės pažeidžiamos (pareiškėjo) teisę apskusti antstolio veiksmus, visi pareiškėjai pasinaudojo šia teise ir skundžia visus antstolio Raimundo Stanislausko vykdomojoje byloje Nr. 0070/11/00739 atliktus veiksmus nuo 2011 m. birželio 22 d. žemiau nurodytais pagrindais ir motyvais.

10LR teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos (toliau - Sprendimų vykdymų instrukcija) 3 p. 2 d. nuostata nurodo kad, išieškotojas, pateikdamas vykdomąjį dokumentą antstoliui, pateikia prašymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, kuriame aptariamas vykdymo išlaidų apmokėjimas. Tačiau UAB Kauno Verslo Rūmai 2011-06-20 prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neaptartas vykdymo išlaidų apmokėjimas - kada ir kokias išlaidas apmokės išieškotojas UAB KAUNO VERSLO RŪMAI. Pažymėtina, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos 7 p. nustato, kai laikinosios apsaugos priemonės taikomos šalies iniciatyva, kaip šiuo atveju ir buvo, vykdymo išlaidas apmoka ši šalis arba šiuo atveju - ieškovas UAB „KAUNO VERSLO RŪMAI“. Nežiūrint šios akivaizdaus dokumento trūkumo, antstolis Raimundas Stanislauskas 2011-06-22 priėmė vykdyti UAB „KAUNO VERSLO RŪMAI“ 2011-06-20 prašymą, nepareikalavo iš išieškotojo UAB „KAUNO VERSLO RŪMAI“ vykdymo išlaidų apmokėjimo aptarimo ir tokiu būdu pats pažeidė Sprendimų vykdymų instrukcijos 3 p. 2 d. nuostatą.

11Antstolis R.Stanislauskas priėmęs vykdymui iš UAB „KAUNO VERSLO RŪMAI“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių (2011-06-20) su akivaizdžiais prašymo trūkumais, nepagrįstai priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti ir taip pažeidė CPK 651 str. 2 d. 7 p. nuostatą, nes spręsdamas ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus, nepatikrino ar nėra kitokių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdymui.

12Tokiu atveju antstolio Raimundo Stanislausko patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. 1183,1184 ir 1185 (2011-06-22) yra nepagrįstas kaip pažeidžiantis pareiškėjų UAB „Kančo studija“, A. K. ir J. K. teises, bei prieštaraujantis imperatyvioms Sprendimų vykdymų instrukcijos 3 p. 2 d. ir CPK 651 str. 2 d. 7 p. nuostatoms, todėl yra panaikintinas.

13Atkreiptinas dėmesys į aplinkybę, kad apygardos teismo 2011-06-14 nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių civilinėje byloje Nr.2-2545-254/2011 nutarta pirma areštuoti atsakovams UAB „Kančo studija“, A. K. ir J. K. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą. Tik nesant materialaus turto ar esant jo nepakankamai, teismo nutartyje nurodyta areštuoti atsakovų pinigines lėšas, esančias bankų atsiskaitomosiose sąskaitose.

14Patvarkymais dėl reikalavimo pareikti duomenis apie turtą Nr. 1183, 1184 ir 1185 (2011-06-22) antstolis R.Sanislauskas išsiuntė atsakovams J. K., A. K. ir UAB „Kančo studija“ pateikti iki 2011-06-30 duomenis antstoliui apie turimą turtą, jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Kadangi vykdymo byla Nr. 0070/11/00739 buvo pradėta nepagrįstai dėl šio skundo pirmojoje ir antrojoje motyvų dalyse nurodytų pagrindų, šie patvarkymai dėl reikalavimo pareikti duomenis apie turtą Nr. 1183, 1184 ir1185 (2011-06-22) jau nurodytais analogiškais pagrindais pripažintini nepagrįstais ir panaikintini.

15Tačiau nežiūrint šių patvarkymų nepagrįstumo vertinimo, UAB „Kančo studija“ antstoliui pateikė prašomus duomenis apie įmonės turimą turtą. Pažymėtina, kad šie dokumentai patvirtino UAB „Kančo studija“ turint kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, kuriam pagal teismo 2011-06-4 nutartį gali būti taikytinos laikinosios apsaugos priemonės už 3246441,90 Lt. Ši turto vertė yra 2,79 karto didesnė, negu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių apimties mastas. Pagal Kauno apygardos teismo 2011-06-14 nutartį, pirmiausia turi būti areštuojamas atsakovų nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, duomenys apie jį antstoliui Raimundui Stanislauskui pateikti. Ieškovas (išieškotojas) UAB KAUNO VERSLO RŪMAI jokių prašymų antstoliui dėl areštuotino turto ar vykdymo eigos nepateikė (CPK 639 str. 7 p.) ar kokių nors kitų veiksmų neatliko. Tačiau nežiūrint šių aplinkybių, antstolis Raimundas Stanislauskas iki šiol jokių turto arešto veiksmų, numatytų CPK 675 - 681 str., neatliko, turto neaprašė, neįvertino ir neareštavo, taip pat iki šiol nepateikė jokių savo patvarkymų dėl turto sudėties, kainos, arešto apimties ar kitų aplinkybių, susijusių su UAB „Kančo studija“ nurodytu areštuotinu turtu.

16Tokiu būdu antstolis neatlieka savo funkcijų, numatytų CPK 675 - 681 str., taip pat pažeidžia CPK 634 str. 2 d. nuostatą savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas (nutartis - šiuo atveju) būtų kuo greičiau ir realiau įvykdytas, nepadeda šalims (o ne vienai šaliai - išieškotojui) ginti savo teises bei įstatymų saugomus interesus, nors atsakovas (skolininkas) UAB „Kančo studija" savo pareigą pateikti informaciją apie turimą turtą visiškai įvykdė (CPK 645 str. 1 d.).

174) Tačiau nežiūrint trečiojoje skundo motyvų dalyje išdėstytų argumentų, antstolis R.Stanislauskas 2011-07-01 išsiuntė UAB „Kančo studija“ patvarkymą dėl reikalavimo pateikti duomenis apie turtą, kuriuo iš UAB „Kančo studija“ vadovo pareikalavo iki 2011-07-07 raštu pateikti duomenis antstoliui - UAB „Kančo studija“ turto balansą, kreditorinius ir debitorinius reikalavimus, kasoje esantį lėšų likutį.

18Toks antstolio patvarkymas prieštarauja faktinėms vykdomosios bylos Nr. 0070/11/00739 aplinkybėms, CPK 645 str. 1 d., kadangi visi reikalingi duomenys apie turto sudėtį, jo kainą, buvimo vietą atsižvelgiant į teismo 2011-06-14 nutarties sąlygas ir turto arešto apimtį antstoliui yra jau pateikti. Antstolis privalo bent dalį jam pateikto atsakovo UAB „Kančo studija" kilnojamojo ir nekilnojamojo turto areštuoti ir negali areštuoti dar daugiau turto, pvz. kasos lėšų likučio, nes to nėra nurodyta teismo 2011-06-14 nutartyje, nes tokiu būdu pažeistų CPK 675 str. 2 d. nuostatas.

19Be to, šis antstolio R.Stanislausko patvarkymas prieštarauja CK 1.5 str. 1 d. numatytiems sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams, nes duomenis apie savo turtą atsakovas UAB „Kančo studija“ pateikė pakankamus ir išsamius, pateikė vieną didelės apimties kreditorinį reikalavimą, todėl yra nepagrįstas ir neteisėtas antstolio reikalavimas pateikti papildomus duomenis apie turtą, nurodytus patvarkyme dėl reikalavimo pateikti duomenis apie turtą Nr. 1350 (2011-07-01).

20Šis antstolio patvarkymas kaip prieštaraujantis faktinėms bylos aplinkybėms, CPK 645 str. 1 d. ir 675 str. 2 d. nuostatoms, taip pat CK 1.5 str. 1 d. numatytiems sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams, pripažintinas nepagrįstu ir panaikintinas.

21Remdamiesi aukščiau išdėstytais teiginiais, pareiškėjai prašė:

22pripažinti, kad antstolis Raimundas Stanislauskas neteisėtai priėmė vykdyti Kauno apygardos teismo 2011-06-14 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-2545-254/2011 ir vykdomąją bylą Nr. 0070/11/00739 nutraukti;

23panaikinti antstolio Raimundo Stanislausko patvarkymus priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr.1183,1184 ir 1185 (2011-06-22);

24panaikinti antstolio Raimundo Stanislausko patvarkymus dėl reikalavimo pateikti duomenis apie turtą Nr. 1183, 1184 ir 1185 (2011-06-22);

25panaikinti antstolio Raimundo Stanislausko patvarkymą dėl reikalavimo pateikti duomenis apie turtą (2011-07-01) Nr. 1350.

26Teismo posėdyje pareiškėjai ir jų atstovas skundo argumentus palaikė, prašė jį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad vykdomojoje byloje nefiksuojami visi antstolio atlikti veiksmai, todėl neaiški vykdymo veiksmų apimtis. Atlikti vykdymo veiksmai neatitinka 1318 Lt sumos, pervestos UAB „Kauno verslo rūmų“ buhalterės. Tai traktuotina kaip nepagrįstai sumokėta suma už neatliktus darbus. Be to, išieškotojui tinkamai neužpildžius prašymo, nepagrįstai pradėta vykdomoji byla.

27Pareiškėjų buvo prašoma pateikti duomenis apie turtą, pareiškėjai juos pateikė. Nekilnojamojo ir kilnojamojo turto buvo už 768 625 Lt. Tačiau nežiūrint to, antstolis turto sudėties nesiaiškino, arešto netaikė. Turto buvo pakankamai, kad būtų įvykdyta teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Tačiau antstolis to nedarė, o gavęs nepagrįstai didelį apmokėjimą už neatliktus darbus, pradėjo reikalauti visai kitokio turto, negu apibrėžė jo vykdoma nutartis. Antstolis reikalavo Kančo studijos balanso, ieškojo Studijos kreditorių ir debitorių. Tuo metu kai antstolis pradėjo vykdyti veiksmus, 2010 balanso dar nebuvo. Be to, antstolis balansą galėjo gauti iš juridinių asmenų registro. Tik 2011-10-26, praėjus 4 mėn. po vykdymo pradžios, antstolis pagaliau areštavo dalį garažo. Todėl mano, jog antstolis nesąžiningai ieškojo kito turto, kad patenkintų „Kauno verslo rūmų“ interesus, sužlugdytų pareiškėjus. Antstolis turi veikti vienodai visų asmenų atžvilgiu, tačiau jis viršijo įgaliojimų apimtį, veikė ne kaip nepriklausomas teisingumo vykdytojas, o kaip „Kauno verslo rūmų“ atstovas. Tuo pažeidė pareiškėjų interesus. Jo veiksmai turi būti pripažinti neteisėtais ir nutraukti.

28Antstolis Raimundas Stanislauskas su pareiškėjų skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsiliepime nurodė, kad suinteresuotas asmuo UAB Kauno verslo rūmai jam pateikė vykdyti 2011-06-14 Kauno apygardos teismo nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-2545-254/2011 (toliau atsiliepime - 2011-06-14 Kauno apygardos teismo nutartis), dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pareiškėjų atžvilgiu. Minėta nutartimi buvo pritaikytos sekančios laikinosios apsaugos priemonės - pareiškėjams nuosavybės teise priklausančio kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, o jo nesant ar esant nepakankamai, piniginių lėšų, areštas 1 161 521,19 Lt sumai, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti, įkeisti jį, išnuomoti ar kitaip apsunkinti jo teisinę padėtį, leisti areštuotu turtu naudotis, o areštavus UAB „Kančo studija“ pinigines lėšas, leisti iš jų mokėti privalomus mokėjimus socialinio draudimo fondo biudžetui, sveikatos draudimo fondo biudžetui, valstybės ir savivaldybių biudžetams, atsiskaityti su ieškovu (šioje byloje - suinteresuotu asmeniu) UAB Kauno verslo rūmai.

29Gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, nepažeisdamas vykdymo procesą reglamentuojančių įstatyminių nuostatų, nedelsdamas patikrino ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Jokių objektyvių kliūčių, trukdančių 2011-06-14 Kauno apygardos teismo nutartį priimti ir vykdymo veiksmams pradėti nenustatė, todėl teisėtai ir pagrįstai 2011-06-22 priėmė patvarkymą Nr. 1185 priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti.

30Nesutinka su pareiškėjų skundo motyvu, jog neturėjo teisės priimti vykdyti 2011-06-14 Kauno apygardos teismo nutarties, kadangi suinteresuoto asmens UAB Kauno verslo rūmai pateiktame prašyme priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti nebuvo aptartas vykdymo išlaidų apmokėjimo klausimas. Sis prašymo trūkumas yra neesminis ir objektyviai nesudaro kliūčių priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą bei, juo labiau, nepažeidžia nei skolininko, nei išieškotojo interesų. Savo esme toks trūkumas laikytinas mažareikšmiu, atsižvelgiant į tai, kad vykdymo išlaidų apmokėjimo klausimas buvo aptartas žodžiu su suinteresuoto asmens UAB Kauno verslo rūmai atstove l.e.p. direktore D. K., išieškotojui išsiųsta PVM sąskaita-faktūra Nr. 163 ir vykdymo išlaidos išieškotojo (šioje byloje - suinteresuoto asmens) UAB Kauno verslo rūmai buvo apmokėtos, kaip tą numato 2005-10-27 Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos (toliau atsiliepime - Sprendimų vykdymo instrukcija) 7 p.

31Be to, pareiškėjų nurodomos trūkumas negali būti traktuojamas ir kaip kliūtis pateiktam vykdyti vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti LR CPK 651 str. 2 d. 7 p. „kitos kliūtys vykdomajam dokumentui priimti“ prasme. Kitos kliūtys, vykdomajam dokumentui priimti, susijusios su vykdymo išlaidų apmokėjimu, yra įvardintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 36 p., kuriame yra nurodyta, jog, jei išieškotojas, pateikdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą, bendrųjų vykdymo išlaidų neapmoka, antstolis atsisako priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, išskyrus instrukcijoje numatytus atvejus. Jokių kitų kliūčių vykdomajam dokumentui priimti, susijusių su vykdymo išlaidų apmokėjimu ar šio apmokėjimo tvarkos nurodymu, Sprendimų vykdymo instrukcijoje nurodyta nėra. Tokiu būdu, yra nepagrįstas pareiškėjų argumentas, kad ir prašymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti turinio trūkumas, t.y. nenurodymas prašyme vykdymo išlaidų apmokėjimo tvarkos, yra laikytinas kliūtimi, kliudančia priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Taip pat yra nepagrįstas ir kitas pareiškėjų skundo argumentas, jog 2011-06-22 surašyti patvarkymai dėl reikalavimo pateikti duomenis apie turtą Nr. 1183, Nr. 1184, Nr. 1185 yra neteisėti, kadangi, pasak pareiškėjų, patvarkymų neteisėtumą lemia pats pirminis neteisėtas veiksmas, t.y. neteisėtas priėmimas vykdomąjį dokumentą vykdyti. Kaip jau buvo nurodyta, 2011-06-14 Kauno apygardos teismo nutartį vykdyti jis priėmė nepažeisdamas procesinių teisės normų, todėl pareiškėjų reikalavimas dėl 2011-06-22 patvarkymų dėl reikalavimo pateikti duomenis apie turtą Nr. 1183, Nr. 1184, Nr. 1185 panaikinimo, kaip ir visi kiti skundo reikalavimai, turi būti atmesti, kaip nepagrįsti.

32LR CPK 654 str. nustato antstolio veiksmus, kurių jis gali imtis priėmęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, t. y. kviestis skolininką, išaiškinti jam jo teises ir pareigas, išklausyti pasiūlymus dėl vykdomojo dokumento įvykdymo, įteikti skolininkui raginimą įvykdyti sprendimą, užklausti reikiamus asmenis dėl skolininko turto ir atlikti kitus parengiamuosius veiksmus, reikalingus operatyviam ir efektyviam išieškojimui (šiuo atveju, nutarties, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, įvykdymui). Vienas tokių veiksmų yra skolininko užklausimas apie jam priklausantį turtą. LR CPK 645 str. nustato, kad skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose.

33Laikydamasis 2011-06-14 Kauno apygardos teismo nutartimi nustatyto eiliškumo, priėmęs 2011-06-14 Kauno apygardos teismo nutartį vykdyti, pirmiausiai jis priėmė patvarkymus, pagal kuriuos skolininkai (šioje byloje - pareiškėjai), turėjo pateikti duomenis apie nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą. Pareiškėjas UAB „Kančo studija“ buvo pateikęs duomenis apie turimą įvairų ilgalaikį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį bei nematerialų turtą, kurio suma 768 625,93 Lt, ir apie jo turimas turtines teises bendrai 2 487 816 Lt sumai.

34Pareiškėjai skunde nurodo, jog jis neturėjo teisės 2011-07-01 patvarkymu Nr. 1350 papildomai pareikalauti iš pareiškėjo UAB „Kančo studija“ pateikti UAB „Kančo studija“ balansą, kreditorinius ir debitorinius reikalavimus, kasoje esantį lėšų likutį, kadangi UAB „Kančo studija“ antstoliui nurodyto turto aiškiai pakako įvykdyti 2011-06-14 Kauno apygardos teismo nutartį.

35Pareiškėjų teiginys dėl pakankamo turto masto įvykdyti 2011-06-14 Kauno apygardos teismo nutartį, yra visiškai nepagrįstas. Pareiškėjui UAB „Kančo studija“ nuosavybės teise priklausančio kilnojamojo ir nekilnojamojo turto įvykdyti 2011-06-14 Kauno apygardos teismo nutartį nepakako, o aprašyti turtinių teisių jis neturėjo teisės, kadangi jų areštas nebuvo nurodytas vykdyti pateiktoje teismo nutartyje.

36LR CPK 634 str. 2 d įpareigoja antstolį savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas bei aktyviai šalims padėti ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. Todėl su tikslu tinkamai įvykdyti įstatymo nustatytas pareigas, jis turėjo pilną teisę atlikti išsamią pareiškėjo turto paiešką - užsiklausti apie jo turimą turtą, konkrečiai paprašant pateikti UAB „Kančo studija“ balansą, kreditorinius ir debitorinius reikalavimus, kasoje esantį lėšų likutį. Esant nurodytoms aplinkybėms nėra pagrindo konstatuoti, kad 2011-07-01 patvarkymas Nr. 1350 dėl reikalavimo pateikti duomenis apie turtą yra neteisėtas. Atsižvelgiant į tai prašė pareiškėjų UAB „Kančo studija“, A. K. bei J. K. skundą atmesti.

37Teismo posėdyje antstolis palaikė atsiliepime išdėstytus nesutikimo su pareiškėjų skundu motyvus. Paaiškino, kad jo manymu, pareiškėjai tik vilkina procesą. 2011-06-22 buvo prašoma visų pareiškėjų pateikti duomenis apie turimą turtą, nes vykdydamas sprendimą jis turi teisę reikalauti duomenų apie visą turtą. Tačiau pareiškėjai pateikė nepilnus duomenis apie turtą. Visas turtas kurį pateikė pareiškėjai, yra areštuotas antstolio R. Budreikos, todėl areštuoti dar kartą tą patį turtą nebuvo tikslinga, o turtinių teisių negalėjo areštuoti, nes nutartyje tai nenurodyta. Papildomų duomenų apie kreditorinius ir debitorinius reikalavimus, kasoje esančias lėšas reikalavo, nes turto nebuvo pakankamai, norėjo susidaryti bendrą vaizdą. Jų nebūtų areštavęs, gal tik būtų siūlęs išieškotojui kreiptis į teismą dėl arešto masto pakeitimo.

38Jis taip pat tikrino registro duomenų bazėje ar pareiškėjai turi turto, tačiau užklausimų nespausdino, nes taupė lėšas. Duomenys apie domėjimąsi neprivalo būti segami į bylą, nes to įstatymas nereglamentuoja. Apie pareiškėjų banko sąskaitas taip pat buvo užklausta, pagal 2011-06-22 kompiuterines užklausas.

39Vykdomoji byla neužbaigta, kiek iš viso bus vykdymo išlaidų dar neaišku, todėl negalima sakyti, kad UAB Kauno verslo rūmai jam pervesta pinigų suma per didelė. Sumą paskaičiavo preliminariai, nes jam buvo aišku, kad bylą reiks vykdyti ilgai. Vykdymo išlaidos turto arešto vykdomosiose bylose yra skaičiuojamos pagal valandas.

40Suinteresuotojo asmens „Kauno verslo rūmai“ atstovė su prašymu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, jog palaiko atsiliepime išdėstytus teisinius argumentus.

41Atsiliepime dėl skundo argumento, kad antstolis Raimundas Stanislauskas neturėjo teisės priimti vykdyti jam pateiktos 2011-06-14 Kauno apygardos teismo nutarties, kadangi suinteresuoto asmens UAB Kauno verslo rūmai pateiktame prašyme priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti nebuvo aptartas vykdymo išlaidų apmokėjimo klausimas, taip pat dėl pareiškėjų argumento, kad antstolio Raimundo Stanislausko patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti yra pažeidžiantis jų teises, pažymėjo, kad jog pareiškėjų teiginys dėl jų teisių priimtu patvarkymu priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti pažeidimo toliau skunde taip ir nėra atskleidžiamas ir detalizuojamas - pareiškėjai nenurodo, kokios konkrečiai jų teisės buvo ar yra pažeidžiamos. Tai suponuoja išvadą, jog objektyviai jokios pareiškėjų teisės ar interesai dėl priimtos vykdyti 2011-06-14 Kauno apygardos nutarties iš viso nebuvo pažeisti, o toks pareiškėjų teiginys yra hipotetinis ir formuluotas nesąžiningai, suinteresuoto asmens UAB Kauno verslo rūmai manymu, turint tikslą vilkinti vykdymo procesą.

42Antra, suinteresuotas asmuo UAB Kauno verslo rūmai pripažįsta, jog pateikiant prašymą vykdyti 2011-06-14 Kauno apygardos teismo nutartį jame raštu nebuvo aptarę vykdymo išlaidų apmokėjimo klausimo, t.y. kada ir kokias vykdymo išlaidas apmokės, tačiau negali sutikti su pareiškėjų pozicija, jog toks vykdymo išlaidų apmokėjimo rašytinis neaptarimas sąlygoja atlikto antstolio Raimundo Stanislausko veiksmo - vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti, o taip pat ir kitų vėliau atliktų vykdymo veiksmų neteisėtumą.

43Pabrėžtina, jog mokėtinų vykdymo išlaidų tvarka suinteresuotų asmenų UAB Kauno verslo rūmai atstovės l.e.p. direktorės D. K. bei antstolio Raimundo Stanislausko buvo suderinta pateikus vykdyti 2011-06-14 Kauno apygardos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Pateikus šią nutartį vykdymo išlaidos buvo apmokėtos taip, kaip tą numato 2005-10-27 Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos (toliau atsiliepime - Sprendimų vykdymo instrukcija) 7 p., t.y. jas apmokėjo teismo nutartį vykdymui pateikęs išieškotojas (šioje byloje - suinteresuotas asmuo) UAB Kauno verslo rūmai pagal antstolio Raimundo Stanislausko pateiktą 2011-06-30 PVM sąskaitą faktūrą serija ARS Nr. 163. Todėl vien formalus ir neesminis prašymo turinio trūkumas, t.y. šabloniškas Sprendimų vykdymo instrukcijos 7 p. nuostatos neperkėlimas į išieškotojo antstoliui pateikiamą prašymą dėl nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo, nors vėliau vykdymo išlaidos nustatyta tvarka ir yra apmokėtos, objektyviai negali būti laikomas kliūtimi LR CPK 651 str. 2 d. 7 p. prasme, sąlygojančia pateikto vykdyti vykdomojo dokumento atsisakymą priimti vykdyti.

44Atkreiptinas dėmesys, jog įstatymo leidėjas yra aiškiai įvardijęs poįstatyminiame akte - Sprendimų vykdymo instrukcijoje, konkrečią kliūtį, trukdančią priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti bei susijusią su vykdymo išlaidų apmokėjimu. Ši kliūtis yra įvardinta Sprendimų vykdymo instrukcijos 36 p., kuriame yra nurodyta, jog, jei išieškotojas, pateikdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą, bendrųjų vykdymo išlaidų neapmoka, antstolis atsisako priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, išskyrus instrukcijoje numatytus atvejus. Jokių kitų kliūčių vykdomajam dokumentui priimti, susijusių su vykdymo išlaidų apmokėjimu ar šio apmokėjimo tvarkos nurodymu, Sprendimų vykdymo instrukcijoje nurodyta nėra. Taigi vertinant įstatyminį reglamentavimą, darytina išvada, jog pažeidimas antstolio procesiniuose veiksmuose priimant vykdomąjį dokumentą vykdyti egzistuotų tik tada, kai vykdomasis dokumentas būtų priimtas vykdyti išieškotojui neapmokėjus būtinųjų vykdymo išlaidų. Šiuo atveju, pareiškėjų nurodoma aplinkybė, jog ir prašymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti turinio trūkumas, t.y. nenurodymas prašyme vykdymo išlaidų apmokėjimo tvarkos, taip pat yra laikytinas kliūtimi, kliudančia priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, yra nepagrįsta ir neatitinkanti teisinio reglamentavimo.

45Aukščiau nurodytų argumentų kontekste suinteresuotas asmuo UAB Kauno verslo rūmai mano, jog antstolis Raimundas Stanislauskas, gavęs vykdyti 2011-06-14 Kauno apygardos teismo nutartį, atliko visus privalomus procesinius veiksmus, nepadarydamas jokių pažeidimų, t.y. patikrino visas galimas kliūtis šiam vykdomajam dokumentui priimti (LR CPK 651 str. 2 d.), įskaitant ir reikalingumą, kad būtų apmokėtos būtinosios vykdymo išlaidos ir tik nustatęs, jog jokių akivaizdžių kliūčių nėra, priėmė patvarkymą pateiktą vykdomąjį dokumentą priimti vykdyti. Šie argumentai paneigia pareiškėjų skunde išdėstytą poziciją, kas lemia, jog pareiškėjų skundas turi būti atmestas.

46Dėl pareiškėju argumento, kad antstolio Raimundo Stanislausko 2011-06-22 patvarkymai Nr. 1183, Nr. 1184 , Nr. 1185 bei 2011-07-01 patvarkymas Nr. 1350 pateikti duomenis apie turtą yra neteisėti, nurodė, kad pareiškėjai, ginčydami antstolio Raimundo Stanislausko patvarkymus Nr. 1183, Nr. 1184 ir Nr. 1185 (2011-06-22) pateikti duomenis apie turtą, nurodo vienintelį motyvą - pasak pareiškėjų, kadangi vykdomoji byla buvo pradėta nepagrįstai, todėl ir eigoje surašyti antstolio Raimundo Stanislausko patvarkymai pateikti duomenis apie turtą yra neteisėti.

47Tačiau jokių akivaizdžių kliūčių priimti vykdyti pateiktą 2011-06-14 Kauno apygardos teismo nutartį objektyviai nebuvo, todėl antstolis pagrįstai priėmė jam pateiktą vykdomąjį dokumentą vykdyti, o vėliau pagrįstai 2011-06-22 patvarkymais Nr. 1183, Nr. 1184, Nr. 1185 bei 2011-07-01 patvarkymu Nr. 1350 pareikalavo iš pareiškėjų informacijos apie turtą, kadangi jis tokius veiksmus, kaip pirminius vykdymo veiksmus, privalėjo atlikti pagal LR CPK 654 str.

48Pareiškėjų nurodomas motyvas, jog antstolis Raimundas Stanislauskas nepagrįstai priėmė 2011-07-01 patvarkymą Nr. 1350 pateikti duomenis apie turtą, kuriuo iš UAB „Kančo studija“ vadovo buvo pareikalauta iki 2011-07-07 raštu pateikti duomenis antstoliui - UAB „Kančo studija“ balansą, kreditorinius ir debitorinius reikalavimus, kasoje esantį lėšų likutį, kadangi antstolis Raimundas Stanislauskas jau buvo pareikalavęs iš UAB „Kančo studija“ pateikti duomenis apie turtą ankstesniu (2011-06-22) patvarkymu ir bendrovė informaciją apie įmonės turimą turtą antstoliui pateikė (buvo pateikta Statinio civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo nuorašas, draudimo suma - 200 000 Lt; UAB „Kančo studija“ ilgalaikio turto ataskaita pagal grupes, turto vertė - 768 625,93 Lt; bei dokumentai, patvirtinantys teisę atgauti 487 816 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą iš bankrutuojančios UAB „Laikinosios sostinės projektai“), o šio turto užteko 2011-06-14 Kauno apygardos teismo nutarčiai įvykdyti, yra nepagrįstas.

49Pirma, yra pabrėžtina, jog 2011-06-14 Kauno apygardos teismo nutartimi, kuri buvo pateikta vykdyti antstoliui Raimundui Stanislauskui, pareiškėjų atžvilgiu buvo pritaikytas areštas 1 161 521,19 Lt sumai areštuojant jiems nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o materialaus turto nesant ar esant nepakankamai, trūkstamai sumai areštuoti pinigines lėšas, esančias atsiskaitomosiose banko sąskaitose. Šia nutartimi turtinių teisių, priklausančių atsakovui, areštas taikytas nebuvo.

50Pareiškėjas UAB „Kančo studija“, vykdydamas pirmąjį antstolio patvarkymą (2011-06-22 Nr. 1185) pateikti duomenis apie turtą, be duomenų apie kilnojamąjį, nekilnojamąjį, nematerialų turtą pateikė duomenis ir apie turtines teises - teisę gauti draudimo išmoką, teisę atgauti kreditorinį reikalavimą. Kaip jau buvo minėta, turtinės teisės 2011-06-14 Kauno apygardos teismo nutartimi areštuotos nebuvo, todėl antstoliui Raimundui Stanislauskui nustačius, jog kilnojamojo ir nekilnojamojo turto įvykdyti 2011-06-14 Kauno apygardos teismo nutarčiai nepakanka, jis su tikslu atlikti išsamią skolininkui priklausančio turto paiešką, pagrįstai priėmė 2011-07-01 patvarkymą Nr. 1350 bei juo pareikalavo iš UAB „Kančo studija“ pateikti papildomus duomenis - UAB „Kančo studija“ balansą, kreditorinius ir debitorinius reikalavimus, kasoje esantį lėšų likutį. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad pagal 2011-06-22 antstolio patvarkymą Nr. 1185 pareiškėjo UAB „Kančo studija“ nurodytas turtas (Statinio civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo nuorašas, draudimo suma - 200 000 Lt; UAB „Kančo studija“ ilgalaikio turto ataskaita pagal grupes, turto vertė - 768 625,93 Lt; bei dokumentai, patvirtinantys teisę atgauti 487 816 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą iš bankrutuojančios UAB „Laikinosios sostinės projektai“) jau yra areštuotas BUAB „Fugetė“ naudai, vykdant 2011-03-02 Kauno apygardos teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 2-2016-259/2011.

51Be atsiliepime išdėstytų motyvų, suinteresuoto asmens UAB „KAUNO VERSLO RŪMAI“ atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad antstolis 2011-07-01 patvarkymą Nr.1350 pateikti duomenis apie turtą surašė pagrįstai ir teisėtai, nepažeisdamas procesinių teisės normų, ir šalių interesų. Vykdymo išlaidos yra apmokėtos, jų nenurodymas prašyme formalus, nesudaro pagrindo naikinti antstolio veiksmus. Vykdymo išlaidas apmokėjo buhalterė D. J.. Antstolis turėjo teisę pareikalauti iš pareiškėjų duomenų apie visą jų turtą, nes antstolis turi pareigą, kad teismo sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas. Antstoliui pateiktos informacijos apie Kančo studijos turtą ir turtines teises nepakako, nes turtinėms teisėms areštas negalėjo būti taikomas, todėl jis turėjo teisę prašyti papildomos informacijos užtikrindamas realų teismo sprendimą. Antstolis tinkamai vykdė savo pareigas, UAB „Verslo rūmai“ pretenzijų jam neturi.

52Skundas tenkintinas iš dalies.

53Iš vykdomosios bylos Nr. 0070/11/00739 medžiagos nustatyta, kad antstoliui Raimundui Stainislauskui buvo pateikta vykdyti Kauno apygardos teismo 2011-06-14 nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 2-2545-254/2011, kuria ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno verslo rūmai“ 1 161 521,19 Lt (vieno milijono vieno šimto šešiasdešimt vieno tūkstančio penkių šimtų dvidešimt vieno lito, 19 ct) reikalavimų užtikrinimui areštuotos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kančo studija“, atsakovui A. K., atsakovei J. K. nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, uždraudžiant atsakovams areštuotu turtu disponuoti, įkeisti jį, išnuomoti ar kitaip apsunkinti jo teisinę padėtį, leisti areštuotu turtu naudotis, o materialaus turto nesant ar esant nepakankamai, trūkstamai sumai areštuotinos atsakovų piniginės lėšos, esančios bankų atsiskaitomosiose sąskaitose (b.l. 29-30).

54Suinteresuotas asmuo (ieškovas) UAB „KAUNO VERSLO RŪMAI“ 2011-06-20 kreipėsi į antstolį Raimundą Stanislauskį su prašymu priimti vykdymui Kauno apygardos teismo 2011-06-14 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „Kančo studija“ (b.l. 26).

55Antstolis Raimundas Stanislauskis patikrinęs ir patvirtinęs, kad nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, 2011-06-22 patvarkymu Nr. 1183, 1184, 1185 priėmė vykdyti pateiktą Kauno apygardos teismo 2011-06-14 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „Kančo studija“, A. K., J. K..

56Antstolis 2011-06-23 išsiuntė tris patvarkymus dėl reikalavimo iki 2011-06-30 raštu pateikti duomenis apie turtą: 2011-06-22 patvarkymą Nr. 1183 išsiuntė skolininkei J. K.; 2011-06-22 patvarkymą Nr. 1184 išsiuntė skolininkui A. K.; 2011-06-22 patvarkymą Nr. 1185 išsiuntė skolininkei UAB „Kančo studija“ (b.l. 22-25).

57UAB „Kančo studija“ vykdydama antstolio patvarkymą dėl reikalavimo pateikti duomenis apie turtą, 2011-06-30 antstoliui pateikė šiuos dokumentus:

58Statinio civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo Serija PPCA Nr. 00000090 nuorašą; UAB „Kančo studija“ ilgalaikio turto ataskaitą pagal grupes (2011-06-30 būklei); Vilniaus apygardos teismo nutartį civilinėje byloje Nr. B2-4517-392/2011; bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Laikinosios sostinės projektai“ raštą Nr. 5/2011 (2011-06-14) „Dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo ir darbotvarkės“ civilinėje byloje Nr. B2-7-392/2011; UAB „Kančo studija“ kreditorinį reikalavimą (2011-03-08) bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Laikinosios sostinės projektai“; bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Laikinosios sostinės projektai“ kvietimą pateikti kreditorinį reikalavimą Nr. 8B/2011 (2011-02-04) civilinėje byloje Nr. B2-6845-392/2011 (b.l. 9-21).

59Antstolis 2011-07-01 išsiuntė skolininkui UAB „Kančo studija“ patvarkymą dėl reikalavimo iki 2011-07-07 pateikti duomenis apie turtą Nr. 1350, kuriame nurodė antstoliui pateikti UAB „Kančo studija“ turto balansą, kreditorinius ir debitorinius reikalavimus, kasoje, esančių lėšų likutį (b.l. 8).

60Antstolis 2011-10-26 Turto aprašu aprašė skolininkei J. K. priklausančią ½ dalį garažo (bokso), esančio 2-14472-752/2011 (b.l. 132-133).

61Dėl vykdymo išlaidų apmokėjimo pateikiant vykdomąjį dokumentą.

62LR teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos (toliau - Sprendimų vykdymų instrukcija) 3 p. 2 d. nuostata nurodo kad, išieškotojas, pateikdamas vykdomąjį dokumentą antstoliui, pateikia prašymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, kuriame aptariamas vykdymo išlaidų apmokėjimas. Sprendimų vykdymo instrukcijos 7 p. nustato, kai laikinosios apsaugos priemonės taikomos šalies iniciatyva, vykdymo išlaidas apmoka ši šalis.

63Suinteresuoto asmens UAB „KAUNO VERSLO RŪMAI“ pateiktame antstoliui prašyme priimti vykdyti Kauno apygardos teismo 2011-06-14 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo išlaidų apmokėjimas raštu nėra aptartas.

64Sprendimų vykdymo instrukcijos 28 p. 2 d. numato, kad vykdymo išlaidų apmokėjimas gali būti atidėtas ne ilgiau kaip iki vykdomosios bylos užbaigimo.

65Vykdomojoje byloje esanti 2011-06-30 PVM sąskaita – faktūra Serija ARS-11 Nr. 163 ir 2011-07-22 Kasos pajamų orderis Nr. 912963 patvirtina, kad išieškotojas UAB „KAUNO VERSLO RŪMAI“ 2011-07-22 apmokėjo 1309 Lt būtinų ir papildomų vykdymo išlaidų.

66Atsižvelgiant į sprendimų vykdymo instrukcijoje įtvirtintą antstolio teisę atidėti vykdymo išlaidų apmokėjimą, spręstina, jog suinteresuotam asmeniui UAB „KAUNO VERSLO RŪMAI“ pateikus vykdyti Kauno apygardos teismo 2011-06-14 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir iš karto neapmokėjus vykdymo išlaidų, antstoliui nebuvo pagrindo nustatyti esant akivaizdžias kliūtis vykdomajam dokumentui priimti vykdymui.

67Be to, būtinų ir papildomų vykdymo išlaidų neapmokėjimas iš karto nepažeidė nei pareiškėjų, nei suinteresuoto asmens interesų, kadangi jos skirtos antstolio išlaidų, atsirandančių vykdomojoje byloje atliekant privalomus ir atskirus vykdymo veiksmus, atlyginimui.

68Dėl nurodytų motyvų, atmestini pareiškėjų reikalavimai pripažinti, kad antstolis Raimundas Stanislauskas neteisėtai priėmė vykdyti Kauno apygardos teismo 2011-06-14 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-2545-254/2011 ir šiuo pagrindu vykdomąją bylą Nr. 0070/11/00739 nutraukti bei panaikinti antstolio Raimundo Stanislausko 2011-06-22 patvarkymus priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. 1183, 1184, 1185.

69Dėl antstolio 2011-06-22 reikalavimų pateikti duomenis apie turtą.

70Antstolis vykdymo procese privalo veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intravires), bet koks veikimas viršijant kompetenciją (ultra vires) vertinamas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas. Antstolio veiklos ribas visų pirma apibrėžia antstoliui nustatyta tvarka pateiktas vykdomasis dokumentas, šiuo atveju – 2011-06-14 Kauno apygardos teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 587 str. 1 p.), kurioje teismas aiškiai nurodė taikomų laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo tvarką (CPK 147 str. 5 d. 11 p.).

71Kauno apygardos teismas 2011-06-14 nutartyje, nustatęs teismo sprendimo, kuris ieškovui gali būti palankus, neįvykdymo arba apsunkinto įvykdymo grėsmę, ir nutartimi nustatydamas taikomų laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo eiliškumą, įpareigoja paskirtas laikinąsias apsaugos priemones vykdysiantį antstolį visų pirma realiai įvertinti esamą atsakovų UAB „Kančo studija“, A. K. ir J. K. turtinę padėtį, t.y. nustatyti, ar atsakovai turi kilnojamojo ir/ar nekilnojamojo turto būsimo (galimo) ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti, o jo nesant areštuoti atsakovams priklausančias pinigines lėšas, esančias bankų atsiskaitomosiose sąskaitose (b.l. 29-30).

72Antstolis 2011-06-22 patvarkymu Nr. 1183, 1184, 1185 priėmęs vykdyti pateiktą Kauno apygardos teismo 2011-06-14 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, 2011-06-23 išsiuntė skolininkei J. K. 2011-06-22 patvarkymą Nr. 1183, skolininkui A. K.-06-22 patvarkymą Nr. 1184 ir skolininkei UAB „Kančo studija“ 2011-06-22 patvarkymą Nr. 1185, kuriuose nurodė iki 22011-06-30 antstoliui raštu pateikti duomenis apie turimą turtą, jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose (b.l. 22-25).

73Antstolis, įvertinęs faktiškai susiklosčiusią situaciją, neperžengdamas 2011-06-14 nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nustatytų veiklos ribų – laikinąsias apsaugos priemones taikyti tik realiai įvertinus atsakovo turtinę padėtį, vadovaudamasi atitinkamomis CPK nuostatomis, reglamentuojančiomis antstolio veiklą vykdymo procese, iš esmės tinkamai atliko laikinųjų apsaugos priemonių tikslus bei paskirtį – kaip įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą (CPK 144 str. 1 d.).

74Todėl pagrindo panaikinti antstolio Raimundo Stanislausko 2011-06-22 patvarkymus dėl reikalavimo pateikti duomenis apie turtą Nr. 1183, 1184 ir 1185, nėra.

75Dėl antstolio 2011-07-01 reikalavimo pateikti duomenis apie turtą.

76Skolininkė UAB „Kančo studija“ vykdydama antstolio 2011-06-22 patvarkymą Nr. 1185 dėl reikalavimo pateikti duomenis apie turtą, 2011-06-30 antstoliui pateikė šiuo dokumentus: Statinio civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo Serija PPCA Nr. 00000090 nuorašą; UAB „Kančo studija“ ilgalaikio turto ataskaitą pagal grupes (2011-06-30 būklei); Vilniaus apygardos teismo nutartį civilinėje byloje Nr. B2-4517-392/2011; bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Laikinosios sostinės projektai“ raštą Nr. 5/2011 (2011-06-14) „Dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo ir darbotvarkės“ civilinėje byloje Nr. B2-7-392/2011; UAB „Kančo studija“ kreditorinį reikalavimą (2011-03-08) bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Laikinosios sostinės projektai“; bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Laikinosios sostinės projektai“ kvietimą pateikti kreditorinį reikalavimą Nr. 8B/2011 (2011-02-04) civilinėje byloje Nr. B2-6845-392/2011 (b.l. 9-21).

77Iš šių skolininko pateiktų duomenų matyti, kad UAB „Kančo studija“ ilgalaikio turto likutinė vertė – 768625,93 Lt.

78Kauno apygardos teismo 2010-06-14 nutartimi laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos 1 161 521,19 Lt reikalavimų sumai, areštuojant uždarajai akcinei bendrovei „Kančo studija“, atsakovui A. K., atsakovei J. K. nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, uždraudžiant atsakovams areštuotu turtu disponuoti, įkeisti jį, išnuomoti ar kitaip apsunkinti jo teisinę padėtį, leisti areštuotu turtu naudotis, o materialaus turto nesant ar esant nepakankamai, trūkstamai sumai areštuotinos atsakovų piniginės lėšos, esančios bankų atsiskaitomosiose sąskaitose.

79Kaip jau minėta antstolio veiklos ribas visų pirma apibrėžia antstoliui nustatyta tvarka pateiktas vykdomasis dokumentas, šiuo atveju – 2011-06-14 Kauno apygardos teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 587 str. 1 p.), kurioje teismas aiškiai nurodė taikomų laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo tvarką (CPK 147 str. 5 d. 11 p.).

80Kauno apygardos teismo 2011-06-14 nutartimi laikinosios apsaugos priemonės – areštas atsakovų turtinėms teisėms nebuvo pritaikytas.

81Todėl antstolis veikdamas jam vykdomajame dokumente nustatytose ribose, skolininko UAB „Kančo studija“ kreditorinių reikalavimų, t.y. turtinių teisių, negalėjo areštuoti.

82Kadangi skolininko UAB „Kančo studija“ ilgalaikio turto likutinė vertė sudaro 768625,93 Lt, o laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos 1 161 521,19 Lt reikalavimų sumai, todėl antstolis galėjo reikalauti iš skolininkų papildomų duomenų apie turtą.

83Antstolis 2011-07-01 išsiuntė skolininkui UAB „Kančo studija“ patvarkymą dėl reikalavimo iki 2011-07-07 pateikti duomenis apie turtą Nr. 1350, kuriame nurodė antstoliui pateikti UAB „Kančo studija“ turto balansą, kreditorinius ir debitorinius reikalavimus, kasoje, esančių lėšų likutį (b.l. 8).

84Tačiau pripažintina, jog antstolis priimdamas šį patvarkymą viršijo savo kompetenciją, kadangi pažeidė vykdomajame dokumente nustatytas antstolio veiklos ribas, nes reikalavo duomenų apie kreditorinius ir debitorinius reikalavimus, t.y. turtines teises, kasoje esančių lėšų likutį, kai Kauno apygardos teismo 2011-06-14 nutartyje tai nebuvo numatyta. O reikalavimas dėl UAB „Kančo studija“ turto balanso pateikimo buvo netikslingas, kadangi antstoliui jau buvo pateikta skolininko UAB „Kančo studija“ ilgalaikio turto ataskaita.

85Atsižvelgus į nurodytus motyvus, antstolio Raimundo Stanislausko 2011-07-01 patvarkymas Nr. 1350 dėl reikalavimo pateikti duomenis apie turtą naikintinas.

86Tuo atveju, kai asmens skundas dėl antstolio veiksmų nagrinėjamas ypatingosios teisenos tvarka, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja teismų praktiką taip, kad bylinėjimosi išlaidos, konkrečiai – išlaidos advokato pagalbai apmokėti, iš antstolio priteisiamos, nes, esant antstolio ir skolininko ginčui dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, yra akivaizdus interesų priešingumas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-01-25 nutartis c.b. J. T. v. antstolis R. Vaitkevičius, Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija ir kt. Nr.3K-3-36/2008), ir priešingai, išlaidos advokato pagalbai apmokėti antstoliui priteisiamos iš skundą padavusio asmens (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-20 nutartis c.b. D. S. v. antstolis R. K., E. S. ir kt., Nr. 3K-3-417/2008) (CPK 443 str. 6 d.).

87Pateikta sąskaita – faktūra Serija AdEm Nr. 0047 bei 2011-10-25 pinigų priėmimo kvitas serija LAT Nr. 637503 patvirtina, kad pareiškėjas A. K. patyrė 2712 Lt išlaidų už advokato teisinę pagalbą.

88PVM sąskaita – faktūra Serija APB11 Nr. 174 ir Nr. 180 patvirtina, kad suinteresuotas asmuo UAB „Kauno verslo rūmai“ patyrė 1194,88 Lt išlaidų už advokato teisinę pagalbą.

89Kadangi pareiškėjų skundas tenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos paskirstytos šalims dalimis, laikantis proporcingumo principo. Kadangi iš 4 pareiškėjų reikalavimų patenkintas 1, todėl pareiškėjai turi teisę į 25 proc. bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, o suinteresuotas asmuo UAB „Kauno verslo rūmai“ į 75 proc. bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Todėl įskaičius priešpriešines sumas, iš pareiškėjų priteistina suinteresuoto asmens UAB „Kauno verslo rūmai“ naudai po 72,72 Lt iš kiekvieno išlaidų už advokato teisinę pagalbą.

90Vadovaudamasis LR CPK 290-291 str., 513 str., teismas

Nutarė

91Pareiškėjų skundą patekinti iš dalies.

92Panaikinti antstolio Raimundo Stanislausko 2011-07-01 patvarkymą Nr. 1350 dėl reikalavimo pateikti duomenis apie turtą.

93Likusioje dalyje skundą atmesti.

94Priteisti iš pareiškėjų UAB „Kančo studija“, į.k. 132660784, buveinės adresas Gėlių rato g. 21A, Kaune, A. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ), J. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ), suinteresuoto asmens UAB „Kauno verslo rūmai“, į.k. 300008594, buveinės adresas Rotušės a. 11, Kaunas, naudai po 72,72 Lt (septyniasdešimt du litus 72 ct) iš kiekvieno išlaidų už advokato teisinę pagalbą.

95Nutartis per 7 d. gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno m. apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė, sekretoriaujant... 2. Pareiškėjai UAB „Kančo studija“, A. K., J. K. 2011-07-07 kreipėsi į... 3. Pareiškėjų nuomone, antstolio pradėti vykdymo veiksmai – patvarkymai... 4. Šiais patvarkymais antstolis kiekvieno iš atsakovų, remdamasis CPK 645 str.,... 5. UAB „Kančo studija“, reagavusi į antstolio R.Stanislausko patvarkymą... 6. Statinio civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo Serija PPCA Nr.... 7. Šie UAB „Kančo studija“ pateikti duomenys patvirtino aplinkybes, kad... 8. UAB „Kančo studija“ 2011 m. liepos 4 d. iš antstolio Raimundo... 9. Kadangi CPK 510 str. 1 d. ir 643 str. 5 p. numato skolininko ar asmens, kurio... 10. LR teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų... 11. Antstolis R.Stanislauskas priėmęs vykdymui iš UAB „KAUNO VERSLO RŪMAI“... 12. Tokiu atveju antstolio Raimundo Stanislausko patvarkymas priimti vykdomąjį... 13. Atkreiptinas dėmesys į aplinkybę, kad apygardos teismo 2011-06-14 nutartyje... 14. Patvarkymais dėl reikalavimo pareikti duomenis apie turtą Nr. 1183, 1184 ir... 15. Tačiau nežiūrint šių patvarkymų nepagrįstumo vertinimo, UAB „Kančo... 16. Tokiu būdu antstolis neatlieka savo funkcijų, numatytų CPK 675 - 681 str.,... 17. 4) Tačiau nežiūrint trečiojoje skundo motyvų dalyje išdėstytų... 18. Toks antstolio patvarkymas prieštarauja faktinėms vykdomosios bylos Nr.... 19. Be to, šis antstolio R.Stanislausko patvarkymas prieštarauja CK 1.5 str. 1 d.... 20. Šis antstolio patvarkymas kaip prieštaraujantis faktinėms bylos... 21. Remdamiesi aukščiau išdėstytais teiginiais, pareiškėjai prašė:... 22. pripažinti, kad antstolis Raimundas Stanislauskas neteisėtai priėmė vykdyti... 23. panaikinti antstolio Raimundo Stanislausko patvarkymus priimti vykdomąjį... 24. panaikinti antstolio Raimundo Stanislausko patvarkymus dėl reikalavimo... 25. panaikinti antstolio Raimundo Stanislausko patvarkymą dėl reikalavimo... 26. Teismo posėdyje pareiškėjai ir jų atstovas skundo argumentus palaikė,... 27. Pareiškėjų buvo prašoma pateikti duomenis apie turtą, pareiškėjai juos... 28. Antstolis Raimundas Stanislauskas su pareiškėjų skundu nesutiko ir prašė... 29. Gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, nepažeisdamas vykdymo procesą... 30. Nesutinka su pareiškėjų skundo motyvu, jog neturėjo teisės priimti vykdyti... 31. Be to, pareiškėjų nurodomos trūkumas negali būti traktuojamas ir kaip... 32. LR CPK 654 str. nustato antstolio veiksmus, kurių jis gali imtis priėmęs... 33. Laikydamasis 2011-06-14 Kauno apygardos teismo nutartimi nustatyto eiliškumo,... 34. Pareiškėjai skunde nurodo, jog jis neturėjo teisės 2011-07-01 patvarkymu... 35. Pareiškėjų teiginys dėl pakankamo turto masto įvykdyti 2011-06-14 Kauno... 36. LR CPK 634 str. 2 d įpareigoja antstolį savo iniciatyva imtis visų teisėtų... 37. Teismo posėdyje antstolis palaikė atsiliepime išdėstytus nesutikimo su... 38. Jis taip pat tikrino registro duomenų bazėje ar pareiškėjai turi turto,... 39. Vykdomoji byla neužbaigta, kiek iš viso bus vykdymo išlaidų dar neaišku,... 40. Suinteresuotojo asmens „Kauno verslo rūmai“ atstovė su prašymu nesutiko,... 41. Atsiliepime dėl skundo argumento, kad antstolis Raimundas Stanislauskas... 42. Antra, suinteresuotas asmuo UAB Kauno verslo rūmai pripažįsta, jog... 43. Pabrėžtina, jog mokėtinų vykdymo išlaidų tvarka suinteresuotų asmenų... 44. Atkreiptinas dėmesys, jog įstatymo leidėjas yra aiškiai įvardijęs... 45. Aukščiau nurodytų argumentų kontekste suinteresuotas asmuo UAB Kauno verslo... 46. Dėl pareiškėju argumento, kad antstolio Raimundo Stanislausko 2011-06-22... 47. Tačiau jokių akivaizdžių kliūčių priimti vykdyti pateiktą 2011-06-14... 48. Pareiškėjų nurodomas motyvas, jog antstolis Raimundas Stanislauskas... 49. Pirma, yra pabrėžtina, jog 2011-06-14 Kauno apygardos teismo nutartimi, kuri... 50. Pareiškėjas UAB „Kančo studija“, vykdydamas pirmąjį antstolio... 51. Be atsiliepime išdėstytų motyvų, suinteresuoto asmens UAB „KAUNO VERSLO... 52. Skundas tenkintinas iš dalies. ... 53. Iš vykdomosios bylos Nr. 0070/11/00739 medžiagos nustatyta, kad antstoliui... 54. Suinteresuotas asmuo (ieškovas) UAB „KAUNO VERSLO RŪMAI“ 2011-06-20... 55. Antstolis Raimundas Stanislauskis patikrinęs ir patvirtinęs, kad nėra... 56. Antstolis 2011-06-23 išsiuntė tris patvarkymus dėl reikalavimo iki... 57. UAB „Kančo studija“ vykdydama antstolio patvarkymą dėl reikalavimo... 58. Statinio civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo Serija PPCA Nr.... 59. Antstolis 2011-07-01 išsiuntė skolininkui UAB „Kančo studija“... 60. Antstolis 2011-10-26 Turto aprašu aprašė skolininkei J. K. priklausančią... 61. Dėl vykdymo išlaidų apmokėjimo pateikiant vykdomąjį dokumentą. ... 62. LR teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų... 63. Suinteresuoto asmens UAB „KAUNO VERSLO RŪMAI“ pateiktame antstoliui... 64. Sprendimų vykdymo instrukcijos 28 p. 2 d. numato, kad vykdymo išlaidų... 65. Vykdomojoje byloje esanti 2011-06-30 PVM sąskaita – faktūra Serija ARS-11... 66. Atsižvelgiant į sprendimų vykdymo instrukcijoje įtvirtintą antstolio... 67. Be to, būtinų ir papildomų vykdymo išlaidų neapmokėjimas iš karto... 68. Dėl nurodytų motyvų, atmestini pareiškėjų reikalavimai pripažinti, kad... 69. Dėl antstolio 2011-06-22 reikalavimų pateikti duomenis apie turtą. ... 70. Antstolis vykdymo procese privalo veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus... 71. Kauno apygardos teismas 2011-06-14 nutartyje, nustatęs teismo sprendimo, kuris... 72. Antstolis 2011-06-22 patvarkymu Nr. 1183, 1184, 1185 priėmęs vykdyti... 73. Antstolis, įvertinęs faktiškai susiklosčiusią situaciją, neperžengdamas... 74. Todėl pagrindo panaikinti antstolio Raimundo Stanislausko 2011-06-22... 75. Dėl antstolio 2011-07-01 reikalavimo pateikti duomenis apie turtą. ... 76. Skolininkė UAB „Kančo studija“ vykdydama antstolio 2011-06-22 patvarkymą... 77. Iš šių skolininko pateiktų duomenų matyti, kad UAB „Kančo studija“... 78. Kauno apygardos teismo 2010-06-14 nutartimi laikinosios apsaugos priemonės... 79. Kaip jau minėta antstolio veiklos ribas visų pirma apibrėžia antstoliui... 80. Kauno apygardos teismo 2011-06-14 nutartimi laikinosios apsaugos priemonės –... 81. Todėl antstolis veikdamas jam vykdomajame dokumente nustatytose ribose,... 82. Kadangi skolininko UAB „Kančo studija“ ilgalaikio turto likutinė vertė... 83. Antstolis 2011-07-01 išsiuntė skolininkui UAB „Kančo studija“... 84. Tačiau pripažintina, jog antstolis priimdamas šį patvarkymą viršijo savo... 85. Atsižvelgus į nurodytus motyvus, antstolio Raimundo Stanislausko 2011-07-01... 86. Tuo atveju, kai asmens skundas dėl antstolio veiksmų nagrinėjamas... 87. Pateikta sąskaita – faktūra Serija AdEm Nr. 0047 bei 2011-10-25 pinigų... 88. PVM sąskaita – faktūra Serija APB11 Nr. 174 ir Nr. 180 patvirtina, kad... 89. Kadangi pareiškėjų skundas tenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos... 90. Vadovaudamasis LR CPK 290-291 str., 513 str., teismas... 91. Pareiškėjų skundą patekinti iš dalies.... 92. Panaikinti antstolio Raimundo Stanislausko 2011-07-01 patvarkymą Nr. 1350 dėl... 93. Likusioje dalyje skundą atmesti.... 94. Priteisti iš pareiškėjų UAB „Kančo studija“, į.k. 132660784,... 95. Nutartis per 7 d. gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno m....