Byla 2-10598-430/2012
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo 397-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos ieškinį atsakovams A. O. ir O. P. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2ieškovas ieškinyje nurodė, kad atsakovai gyvena jiems priklausančiame bute adresu ( - ), Vilniuje, jie yra bendrijos nariai. Atsakovai nesumokėjo įsiskolinimo už teikiamas komunalines ir kitas paslaugas. Atsakovų skola 2012-05-01 už komunalines ir kitas paslaugas sudaro 7435,81 Lt, kurią sudaro 3352,69 Lt skola už apšildymą laikotarpiu nuo 2010-09-01 iki 2012-05-01, 329,96 Lt kitos paslaugos, taip pat pagal patikrinimo aktą nesumokėta už 127 kub. sunaudoto karšto vandens sumoje 2393,95 Lt. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovų 7435,81 Lt skolos, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovai, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 123 straipsnio tvarka buvo informuoti apie civilinės bylos iškėlimą ir atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką. Atsakovai atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą teismui nepateikė, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad atsakovai yra buto, esančio ( - ), Vilniuje, savininkai: atsakovui A. O. nuosavybės teise priklauso 5/8 buto, o atsakovei O. P. – 3/8 buto (b.l. 16-). Atsakovai yra 397-osios DNSB nariai (pažyma, b.l. 6). Atsakovų įsiskolinimas 2012-05-01 už komunalines ir kitas paslaugas yra 7435,81 Lt, kurį sudaro 3352,69 Lt skola už apšildymą laikotarpiu nuo 2010-09-01 iki 2012-05-01, 329,96 Lt kitos paslaugos, taip pat pagal patikrinimo aktą nesumokėta už 127 kub. sunaudoto karšto vandens sumoje 2393,95 Lt (b.l. 4-5). Įrodymų apie atsiskaitymą byloje nėra.

7CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.213 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. Atsakovai ieškovui už suteiktas komunalines paslaugas neatsiskaitė, todėl iš jų proporcingai turimo turto daliai priteistina 7435,81 Lt, t.y. iš atsakovo A. O. 4647,38 Lt, iš atsakovės O. P. 2788,43 Lt (CK 4.82 str. 3 d.).

8Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovų priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. gegužės 25 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

9Ieškovo naudai lygiomis dalimis iš atsakovų priteistina 223,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio, b.l. 3), t.y. iš kiekvieno po 111,50 Lt (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

10Kadangi iš atsakovų priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (3,86 Lt), yra mažesnės negu LR Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 nustatyta minimali 10,00 Lt suma, todėl nepriteisiamos.

11Teisėjas, remiantis LR CPK 285-286 str.,

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Priteisti ieškovui 397-osios daugiabučių namų savininkų bendrijai, j.a.k. 124791392, buveinės adresas Rinktinės g. 21-1, Vilniuje, proporcingai turimo turto daliai iš atsakovų 7435,81 Lt, t.y. iš atsakovo A. O., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, 4647,38 Lt (keturis tūkstančius šešis šimtus keturiasdešimt septynis Lt 38 ct), iš atsakovės O. P., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, 2788,43 Lt (du tūkstančius septynis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis Lt 43 ct), 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012-05-25) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Priteisti iš atsakovo A. O., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, 111,50 Lt (vieną šimtą vienuolika Lt 50 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo 397-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos, j.a.k. 124791392, naudai.

15Priteisti iš atsakovės O. P., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, 111,50 Lt (vieną šimtą vienuolika Lt 50 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo 397-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos, j.a.k. 124791392, naudai.

16Išaiškinti atsakovams, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jie turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

17Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai