Byla 2-8383-752/2011
Dėl skolos už patiektą šilumos energiją ir suteiktas paslaugas, delspinigių priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė, rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“ ieškinį atsakovei V. P. dėl skolos už patiektą šilumos energiją ir suteiktas paslaugas, delspinigių priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“ kreipėsi į teismą, prašydamas jam priteisti iš atsakovės V. P. 2371,75 Lt skolos, 16,24 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 75,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

3Ieškinyje nurodyta, kad UAB „LITESKO“ filialas „Marijampolės šiluma“ (toliau - ieškovas) tiekia šilumos energiją butui, esančiam adresu ( - ),, (toliau - butas) bei vykdo daugiabučio namo, esančio adresu ( - ), (toliau - daugiabutis namas) šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą (toliau - paslaugos). Remiantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu Butas yra atsakovės nuosavybė.

4Ieškovas, vadovaudamasis Civilinio kodekso 1.71 str., kai abiejų šalių valia - tiekti ir vartoti šilumos energiją - realizuota konkliudentiniais veiksmais, Civilinio kodekso 6.384 str. 1 p., Ūkio ministro 2003-07-10 įsakymu Nr. 4-289 patvirtintomis Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinėmis sąlygomis, tiekė į atsakovui priklausantį butą šilumą ir suteikė šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugas, tačiau atsakovas savo prievolės laiku ir tinkamai atsiskaityti nevykdė, todėl už patiektą šilumos energiją ir suteiktas šilumos bei karšto vandens sistemos priežiūros paslaugas laikotarpiu nuo 2008-12-01 iki 2010-12-01 susidarė 2371,75 Lt įsiskolinimas.

5Pagal Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų 48 punktą, Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarčių standartinių sąlygų 41 p., atsakovas sąskaitas už patiektą šilumos energiją privalėjo apmokėti iki sąskaitos pateikimo mėnesio paskutinės dienos. Tačiau atsakovas šios savo pareigos nustatytu terminu nevykdė, todėl vadovaujantis 1995-01-25 LR Vyriausybės nutarimu Nr.124 „Dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos“, jis privalo sumokėti 16,24 Lt delspinigių, skaičiuojant po 0,04 % nuo priklausančios mokėti sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

6Apie atsakovo prievolės įvykdymui praleistą terminą ir jos neįvykdymo atveju galimas pasekmes atsakovas įspėtas - siųstas rašytinis reikalavimas įsiskolinimą padengti gražiuoju, atsakovas skolos neginčijo, tačiau jokių veiksmų grąžinti ar mažinti įsiskolinimą nesiėmė, nors 2010-08-23 buvo pateikusi prašymą leisti išmokėti skolą dalimis, tačiau įmokų nurodytais terminais ieškovas negavo.

7Ieškovas sumokėjo 3 Lt už Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, todėl turėjo 3 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu. Iš viso bylinėjimosi išlaidos ieškinio pateikimo dieną sudaro 75 Lt (žyminis mokestis 72 Lt, NTR centrinio duomenų banko išrašas 3 Lt) (b.l. 3-4).

8Atsakovei adresuoti procesiniai dokumentai, kuriuose nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti jai asmeniškai 2011 m. balandžio 8 d. LR CPK 123 str. 1 d. nustatyta tvarka.

9Atsakovė per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms priimtinas teismo sprendimas už akių, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą. (CPK 142 str. 4 d., 285, 286 str.).

10Ieškinys tenkintinas.

11Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovas grindžia rašytiniais įrodymais: mokesčių paskaičiavimo pažyma (b.l. 5-8); UAB „Litesko“ 2010-08-11 raštu „Dėl skolos už suteiktas paslaugas“ (b.l. 9); nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu (b.l. 10-11); suderinimu dėl skolos grąžinimo (b.l. 12); UAB „Litesko“ 2010-08-26 raštu „Dėl skolos už suteiktas paslaugas apmokėjimo pagal grafiką“ (b.l. 13).

12Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą bei atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškovo ieškinį - jokių prieštaravimų dėl ieškinyje iškeltų reikalavimų ar įrodymų, patvirtinančių, kad įsiskolinimas apmokėtas, darytina išvada, kad pasitvirtinus minėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas tenkinti ieškovo reikalavimus.

13Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl priteistina iš atsakovės ieškovui 2371,75 Lt skolos (CK 5.1 str., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.383 str. 1 d., 6.388 str., 6.589 str.). Įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.258 str. 1 d.). Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CPK 6.71 str. 1 d.). Delspinigių dydis ir jų skaičiavimo tvarka yra nustatyta 1995 m. sausio 25 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 124 „Dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos”, todėl taip pat priteistina iš atsakovės ieškovui 16,24 Lt delspinigių.

14Atsakovei nustatytu terminu neatsiskaitant su ieškovu ir nevykdant prievolių, atsakovei ieškovo prašymu kyla pareiga mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl prievolės neįvykdymo teisinės pasekmės - 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme, 2011-04-04, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteistinos iš atsakovės ieškovui (CK 6.37 str. 2 d., 6.38 str., 6.210 str. 2 d., 6.256 str.).

15Visiškai patenkinus ieškinį ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos – 72,00 Lt žyminio mokesčio, 3,00 Lt pagrįstų išlaidų už duomenis iš VĮ “Registrų centras“ priteistinos iš atsakovės (b.l. 10-11, 14, 15) (CPK 79 str., 80 str., 88 str. 1 d. 8 p., 93 str. 1 d., 96 str., 98 str.). Iš atsakovės taip pat priteistinos valstybei procesinių dokumentų įteikimo paštu išlaidos – 1,82 Lt (CPK 96 str.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str. 1 d., teismas

Nutarė

17Ieškinį patenkinti visiškai.

18Priteisti iš atsakovės V. P., gim. ( - ), gyv. ( - ),, ieškovo UAB „Litesko“ filialui „Marijampolės šiluma“, įmonės kodas 110818317, buveinė - Gamyklų g. 8, Marijampolė, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT43 7044 0600 0530 2799, AB SEB bankas, banko kodas 70440, naudai, 2371,75 Lt (du tūkstančius tris šimtus septyniasdešimt vieną litą 75 ct) skolos, 16,24 Lt (šešiolika litų 24 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (2384,99 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-04-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 75,00 Lt (septyniasdešimt penkis litus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

19Priteisti valstybei iš atsakovės V. P., gim. ( - ), gyv. ( - ), 1,82 Lt (vienas litas 82 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu paštu. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

20Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos CPK 287 str. 2 d., 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė, rašytinio proceso... 2. Ieškovas UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“ kreipėsi į... 3. Ieškinyje nurodyta, kad UAB „LITESKO“ filialas „Marijampolės šiluma“... 4. Ieškovas, vadovaudamasis Civilinio kodekso 1.71 str., kai abiejų šalių... 5. Pagal Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais... 6. Apie atsakovo prievolės įvykdymui praleistą terminą ir jos neįvykdymo... 7. Ieškovas sumokėjo 3 Lt už Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų... 8. Atsakovei adresuoti procesiniai dokumentai, kuriuose nustatytas 14 dienų... 9. Atsakovė per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį.... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovas... 12. Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą bei atsakovei... 13. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 14. Atsakovei nustatytu terminu neatsiskaitant su ieškovu ir nevykdant prievolių,... 15. Visiškai patenkinus ieškinį ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos –... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str.... 17. Ieškinį patenkinti visiškai.... 18. Priteisti iš atsakovės V. P., gim. ( - ), gyv. ( - ),, ieškovo UAB... 19. Priteisti valstybei iš atsakovės V. P., gim. ( - ), gyv. ( - ), 1,82 Lt... 20. Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 21. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...