Byla 2S-1669-343/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rūtos Palubinskaitės, kolegijos teisėjų Raimondo Buzelio ir Leono Jachimavičiaus, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo K. V. atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 20 d. nutarties, kuria patenkintas ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-2642-292/2011 pagal ieškovės A. V. ieškinį atsakovui K. V. dėl santuokos nutraukimo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, santuokoje įgyto turto padalijimo, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo, ir

Nustatė

2Alytaus rajono apylinkės teismas 2011 m. gegužės 20 d. nutartimi patenkino ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, priteisė iš atsakovo laikiną išlaikymą ieškovės ir atsakovo nepilnametėms dukroms - po 400 Lt per mėnesį. Teismas nurodė, kad nepilnametės dukterys gyvena su ieškove, kuri yra bedarbė, tuo tarpu atsakovo turtinė padėtis gera, jis turi stabilias pajamas, kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, prašoma priteisti laikino išlaikymo suma atitinka proporcingumo principą.

3Atskiruoju skundu ieškovas prašo Alytaus rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 20 d. nutartį pakeisti, priteistą laikino išlaikymo sumą sumažinti iki 300 Lt per mėnesį kiekvienam vaikui. Atsakovas nurodo, jog, skirtingai nei ieškinyje nurodė ieškovė, jo pajamos yra ne 3000 Lt, bet 2000Lt per mėnesį, tuo tarpu ieškovė jau daug metų nedirba. Nepagrįstas ir ieškovės argumentas, jog atsakovas neskiria pinigų vaikų išlaikymui. Skirtingai nei nurodo ieškovė, vaikams išlaikyti būtina suma sudaro ne 1500 Lt, bet 1000 Lt. Atsakovas akcentuoja ir tai, jog jis Rentos iki gyvos galvos sutarties pagrindu išlaiko savo tėvą, skirdamas jam vidutiniškai 400 Lt per mėnesį. Dalis turto, kurį teismas priskyrė atsakovui, priklauso atsakovo tėvui, kita dalis yra bendroji ieškovės ir atsakovo nuosavybė, ieškovė taip pat turi nekilnojamojo turto.

4Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė prašo skundą atmesti ir nurodo, kad atsakovo pajamos žiemą sudaro apie 2000 Lt per mėnesį, tuo tarpu vasarą nuo 2700 iki 3000 Lt. Nepagrįstas atsakovo argumentas, jog ieškovė seniai niekur nedirba, nes bedarbe ji tapo tik prieš mėnesį, kai bankrutavo jos darbdavys, ieškovė yra registruota darbo biržoje. Be to, ieškovė, gyvendama kaime, turėjo itin daug pareigų namų ūkyje, daug dėmesio skyrė dukterų auginimui ir auklėjimui, prižiūrėjo neįgalų atsakovo tėvą. Atsakovo argumentas, jog jis skiria lėšų tėvui išlaikyti, yra deklaratyvus, atsakovo tėvas turi savo pajamų, jam reikalinga labiau fizinio, o ne materialinio pobūdžio pagalba. Jokiais įrodymais nepagrįstas ir atsakovo argumentas, jog jis prisideda prie nepilnamečių dukterų išlaikymo.

5Atskirasis skundas atmestinas.

6Kolegija išnagrinėjo atskirąjį skundą neperžengdama jame nustatytų ribų, patikrino ir nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Kolegija sprendžia, jog Alytaus rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 20 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl paliktina galioti.

7Remiantis CPK 145 str., CK 3.65 str. apibrėžtais laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindais, CK 3.3 str. 1 d. įtvirtintu prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos principu, CK 3.155 str. 2 d., 3.192 str. 1 d. reglamentuojama tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, darytina išvada, jog tėvo atsisakymas teikti išlaikymą nepilnamečiam vaikui negali būti pateisinamas jokiais pagrindais. Dėl nurodytos priežasties su vaikais gyvenančios motinos prašymas priteisti iš vaikų tėvo laikiną išlaikymą, kol teismine tvarka bus išspręstas vaikų išlaikymo klausimas, vertintinas kaip pagrįstas. Atsakovo argumentas, jog jis geranoriškai teikia išlaikymą, iš vienos pusės, nepagrįstas šių išmokų pastovumą patvirtinančiais įrodymais, iš kitos pusės, tik patvirtina tarp šalių kilus ginčą dėl teiktino išlaikymo dydžio. Vertinant klausimą dėl nustatyto išlaikymo dydžio pagrįstumo, atkreiptinas dėmesys į tai, jog nagrinėjamu atveju iš atsakovo priteista laikino išlaikymo suma po 400 Lt per mėnesį kiekvienai dukteriai neviršija orientacinio teismų praktikoje įtvirtinto išlaikymo dydžio, pagal kurį bendra abiejų tėvų teikiamo išlaikymo suma turėtų būti ne mažesnė kaip 800 Lt. Tėvų galimybės teikti konkretaus dydžio išlaikymą vertintinos išnagrinėjus bylą iš esmės, tik išsamaus teisminio nagrinėjimo metu gali ir turi būti atsakyta į klausimą, kokios yra realios atsakovo pajamos, tikroji jo turtinė padėtis. Akcentuotina ir tai, jog atsakovas nurodo išlaikantis savo tėvą ir skiriantis jam po 400 Lt per mėnesį. Iš vienos pusės, šios aplinkybės atsakovas nepagrindžia jokiais prie skundo pridedamais išlaidas patvirtinančiais įrodymais, iš kitos pusės, šis atsakovo argumentas patvirtina atsakovą suvokiant realų išlaidų asmeniui išlaikyti poreikį, teigdamas, jog be tėvo gaunamos pensijos jo išlaikymui papildomai reikalinga 400 Lt suma. Be to, asmens savanoriškai prisiimtas sutartinis turtinis įsipareigojimas negali būti priešpastatomas imperatyviai įstatyminei pareigai išlaikyti vaikus, t.y. nepilnamečių vaikų turintis asmuo, prieš prisiimdamas tokius įsipareigojimus, turi įvertinti savo galimybes, kad nenukentėtų nepilnamečių vaikų interesai. Įvertinus nurodytas aplinkybes bei faktą, kad nustatydamas laikino išlaikymo sumą pirmosios instancijos teismas rėmėsi aukščiau aptartu objektyviu kriterijumi, darytina išvada, jog teismo priteistą laikino išlaikymo sumą mažinti, o kartu ir tenkinti atskirąjį skundą nėra teisinio pagrindo.

8Vadovaudamasis CPK 337 str. 1 p., teismas

Nutarė

9atskirąjį skundą atmesti.

10Alytaus rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

11Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai