Byla 2-9118-886/2012
Dėl skolos, atsiradusios iš vartojimo kredito sutarties, priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui E. B. dėl skolos, atsiradusios iš vartojimo kredito sutarties, priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „4finance“ prašo iš atsakovo E. B. priteisti 825 Lt skolą, 1617 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad pagal 2009-11-27 paskolos sutartį ieškovas suteikė atsakovui 750 Lt paskolą iki 2009-12-27 už 75 Lt paskolos suteikimo mokestį. Atsakovas sutartinių įsipareigojimų nevykdė ir yra skolingas 825 Lt. Atsakovui laiku neatsiskaičius su ieškovu, ieškovas apskaičiavo 1617 Lt delspinigių už 196 dienas, taikydamas 1 proc. delspinigių dydį už kiekvieną uždelstą dieną (paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 10.2 p.).

3Atsakovui teismo procesiniai dokumentai įteikti per darbovietės administraciją (28 b.l.). Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovas ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovas nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovo prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 str. 4 d., 285 str.).

4CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Teismas, atlikęs formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų: vartojimo kredito sutarties (6-11 b.l.), mokėjimo nurodymo (13 b.l.), paaiškinimo dėl delspinigių skaičiavimo (b.l. 14) vertinimą, ir atsakovui nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jo piniginės prievolės ieškovui įvykdymą, įsitikino, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį patenkinti iš dalies (CPK 285 str. 2 d.).

7Paskolos sutartimi paskolos davėjas perduoda paskolos gavėjo nuosavybėn pinigus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) bei mokėti palūkanas (CK 6.870 straipsnio 1 dalis). Ieškovas atsakovui yra perdavęs paskolos sutarties dalyką – pinigus, tačiau atsakovas jų nėra grąžinęs, todėl negrąžinta paskolos suma priteistina iš atsakovo ieškovui.

8Šalys sutartimi gali sulygti dėl netesybų, jei prievolė nebūtų vykdoma ar būtų netinkamai vykdoma (CK 6.258 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.71 straipsnį netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai).

9Paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 10.2 punkte nurodytos netesybos – 1 procentas delspinigių nuo laiku negrąžintos paskolos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

10Civilinių teisinių santykių reguliavimo metodo dispozityvumas lemia, kad asmenys sudarydami civilinius sandorius iš esmės yra laisvi susitarti dėl sudaromo sandorio sąlygų. Teismas, vertindamas šalių sudarytą vartojimo kredito sandorį pažymi, kad jų sudarytas sandoris iš esmės yra sudarytas prisijungimo būdu, nes skolininkas (atsakovas) sudarydamas sandorį yra laisvas apsispręsti ne dėl visų sutarties sąlygų – skolininkas gali apsispręsti dėl paskolos dydžio, o kitos sutarties sąlygos – palūkanų norma, delspinigių dydis ir pan. yra nustatyti kredito bendrovės. Todėl šiuo atveju bylą nagrinėjantis teismas turi ne tik teisę, bet ir pareigą vertinti, ar nėra pagrindo spręsti dėl netesybų dydžio mažinimo. Tuo pačiu teismas pažymi, kad sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos tik CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka ir pagrindais. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta. Sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ (CK 6.258 straipsnio 3 dalis) įstatymo nesukonkretintos. Kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas.

11Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes, vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-7-304/2007). Netesybų dydis turi būti vertinamas atsižvelgiant į kiekvienos individualios bylos aplinkybes. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu.

12Šalių sutartyje nurodyti delspinigiai 1 procentas per dieną atitinka 365 procentus metinių palūkanų. Tokios netesybos yra pripažintinos neprotingai ir neproporcingai per didelėmis, todėl yra pagrindas mažinti sutartyje nurodytų delspinigių dydį.

13Teismas, spręsdamas dėl tinkamo netesybų dydžio pažymi, kad netesybų instituto Lietuvos civilinėje teisėje paskirtis yra kompensacinė, o ne baudinė. Netesybos turi kompensuoti kreditoriaus nuostolius dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo jos vykdymo, tačiau kreditorius negali nepagrįstai turtėti bausdamas skolininką. Ieškovas yra finansines paslaugas teikiantis privatus pelno siekiantis komercinis subjektas, kurio pagrindinė veikla yra teikti paskolas. Ieškovas, laiku neatgavęs atsakovui suteiktos paskolos, neteko galimybės šias lėšas paskolinti kitiems asmenims ir iš to gauti pajamas, todėl priteistinos netesybos ieškovui turi kompensuoti tas pajamas, kurias jis būtų gavęs vėl paskolinęs atsakovo jam laiku grąžintas lėšas.

14Teismas, spręsdamas dėl delspinigių dydžio, atsižvelgia į tai, kad atsakovas net iš dalies nėra įvykdęs savo prievolės atsiskaityti su ieškovu. Šiuo atveju laikytina, kad 0,2 procento delspinigiai atitinka protingumo, sąžiningumo ir proporcingumo kriterijus, abiejų šalių interesų pusiausvyrą ir yra pakankami kompensuoti ieškovo patirtus nuostolius dėl prievolės neįvykdymo. Iš atsakovo priteistina 323,40 Lt suma už ieškinyje nurodytą pradelstas atsiskaityti 196 dienas, taikant 0,2 proc. delspinigių dydį nuo nesumokėtos 825 Lt sumos už kiekvieną dieną (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis).

15Atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jo ieškovui priteistinos CK 6.210 straipsnyje numatytos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis).

16Remiantis išdėstytais motyvais, atsakovo atžvilgiu priimamas sprendimas už akių - ieškinį patenkinti iš dalies ir iš atsakovo ieškovui priteisti: 825 Lt paskolos ir paskolos suteikimo mokesčio, 323,40 Lt delspinigių; procesines 5 procentų dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2012 m. gegužės 2 d. - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Ieškovas sumokėjo 73 Lt žyminio mokesčio (5 b.l.). Patenkinus ieškinį iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistinas 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytas minimalus žyminis mokestis, indeksuotas 82 straipsnio nustatyta tvarka – 70 Lt (CPK 93 straipsnio 1 ir 4 dalys).

18Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

19Ieškinį patenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovo E. B. (asmens kodas ( - ) ieškovui UAB „4finance“ (įmonės kodas 301881644) 825 Lt (aštuonis šimtus dvidešimt penkis Lt) skolos, 323,40 Lt (tris šimtus dvidešimt tris Lt 40 ct) delspinigių, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2012 m. gegužės 2 d. - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 70 Lt (septyniasdešimt Lt) žyminio mokesčio.

21Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, rašytinio... 2. Ieškovas UAB „4finance“ prašo iš atsakovo E. B. priteisti 825 Lt skolą,... 3. Atsakovui teismo procesiniai dokumentai įteikti per darbovietės... 4. CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių,... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Teismas, atlikęs formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų: vartojimo... 7. Paskolos sutartimi paskolos davėjas perduoda paskolos gavėjo nuosavybėn... 8. Šalys sutartimi gali sulygti dėl netesybų, jei prievolė nebūtų vykdoma ar... 9. Paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 10.2 punkte nurodytos netesybos – 1... 10. Civilinių teisinių santykių reguliavimo metodo dispozityvumas lemia, kad... 11. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas,... 12. Šalių sutartyje nurodyti delspinigiai 1 procentas per dieną atitinka 365... 13. Teismas, spręsdamas dėl tinkamo netesybų dydžio pažymi, kad netesybų... 14. Teismas, spręsdamas dėl delspinigių dydžio, atsižvelgia į tai, kad... 15. Atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jo... 16. Remiantis išdėstytais motyvais, atsakovo atžvilgiu priimamas sprendimas už... 17. Ieškovas sumokėjo 73 Lt žyminio mokesčio (5 b.l.). Patenkinus ieškinį iš... 18. Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 286, 287... 19. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovo E. B. (asmens kodas ( - ) ieškovui UAB „4finance“... 21. Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 22. Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo...