Byla 2-597-566/2013
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Viršuliškių būstas” ieškinį atsakovams S. A. ir L. A. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodo, kad jis 2012-09-27 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1852 yra paskirtas gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi. Nurodo, kad atsakovams bendrosios nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ). Taigi, atsakovai turi pareigą išlaikyti bendrąją dalinę nuosavybę bei mokėti visus su tuo susijusius mokesčius. Atsakovai savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl pagal ieškovo pateiktas sąskaitas už suteiktas paslaugas laikotarpiu nuo 2011-06-01 iki 2012-09-30 liko skolingi ieškovui 1332,98 Lt. Prašo teismo priteisti iš atsakovų solidariai 1332,98 Lt skolos, 5 proc. metines procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas (b.l. 1-3).

3Atsakovams ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 1 d. ir 3 d. nustatyta tvarka (įteikta 2012-12-03), įteikiant asmeniškai (b.l. 33-34). Atsakovai atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 str. 4 d., esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Bylos medžiaga nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-01-16 įsakymo Nr. 30-35 pagrindu ieškovas iki 2012-12-31 buvo paskirtas daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-27 įsakymu Nr. 30-1852 terminas pratęstas iki 2013-12-31. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovams bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ) (b.l. 9-10). Iš ieškovo pateiktos Skolų valdymo ataskaitos matyti, kad už laikotarpį nuo 2011-06-01 iki 2012-09-30 už komunalines, eksploatacines, administravimo ir kitas paslaugas atsakovams susidarė 1332,98 Lt skola (b.l. 13). Duomenų apie tai, kad atsakovai su ieškovu atsiskaitė, byloje nepateikta.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. 1 d. nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Pagal CK 4.82 str. 3 d., butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Remiantis CK 4.84 str. 4 d., administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje. Konstatuotina, kad atsakovai pažeisdami savo prievolę su ieškovu neatsiskaitė. CK 6.59 str. draudžia vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Įvertinus tai, kad nagrinėjamu atveju atsakovų prievolė sietina su nuosavybės teise į butą, kuris atsakovams priklauso bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise (b.l. 9-10), konstatuotina solidarioji atsakovų prievolė (CPK 284 str., CK 6.6 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovai su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 str.), taip pat į tai, jog atsakovai savo prievolės neginčija (CPK 12 str.), vadovaujantis CK 4.82 str. 3 d., 4.84 str. 4 d., 6.38 str. 1 d., ieškovo naudai iš atsakovų solidariai priteistina 1332,98 Lt skolos.

8Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovų solidariai priteistina 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 1332,98 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-11-27 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

9Vadovaujantis CPK 88 str. 1 d. 6 p. ir 9 p., 93 str. 1 d. bei 98 str., ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 259,30 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 72,00 Lt žyminis mokestis (b.l. 4) ir 181,50 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti (b.l. 4-7) ir 8,80 Lt už GRT ir NTR išrašus (b.l. 9-12).

10Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovų nepriteistinos, kadangi neviršija 10,00 Lt dydžio (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

11Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279 str., 285-288 str., 307 str., teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti.

13Priteisti ieškovui UAB „Viršuliškių būstas“, į.k. 121446576, iš atsakovų S. A., a.k. ( - ), ir L. A., a.k. ( - ), solidariai 1332,98 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus trisdešimt du litus 98 ct) skolos ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 1332,98 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-11-27 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei lygiomis dalimis 259,30 Lt (du šimtus penkiasdešimt devynis litus 30 ct) bylinėjimosi išlaidų.

14Išaiškinti atsakovams, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jie turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

15Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

16Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai