Byla 2-17991-475/2011
Dėl dalies išmokėtų sumų priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė, sekretoriaujant Ievai Einorytei, dalyvaujant atsakovei L. Š., atsakovės atstovei advokatei Kristinai Mikolaitei, nedalyvaujant ieškovo AAS Gjensidige Baltic Lietuvos filialo atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AAS „Gjensidige Baltic“ ieškinį atsakovei L. Š. dėl dalies išmokėtų sumų priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą ieškiniu (b.l. 3-4) ir prašė priteisti iš atsakovės L. Š. 6.187,98 Lt išmokėtą draudimo sumą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2008 08 28 tarp AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialo ir L. Š. buvo sudaryta Įprastinė transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis Nr. SGB 0113654 (toliau – Sutartis), kuria buvo apdrausta transporto priemonės MERCEDES BENZ ML55, valst. Nr. BNP892, valdytojų civilinė atsakomybė. 2008 11 19 įvyko eismo įvykis, kurio metu K. Š., vairuodamas automobilį MERCEDES BENZ ML55, valst. Nr. BNP892, susidūrė su automobiliais AUDI 100AVANT, valst. Nr. SVT857, ir TOYOTA AVENSIS, valst. Nr. BZZ033, bei juos apgadino. Eismo įvykio kaltininku pripažintas K. Š.. Ieškovas atlygino 6.187,98 Lt dydžio nuostolius. Sudarant sutartį su atsakove buvo sutarta, kad draudžiamą transporto priemonę nevairuos asmenys jaunesni nei 30 metų amžiaus ir su mažesniu nei 7 metų vairavimo stažu. Eismo įvykio metu atsakovei priklausančią transporto priemonę MERCEDES BENZ ML55, valst. Nr. BNP892, vairavo K. Š., gim. 1987 03 24, kuris buvo jaunesnis nei 30 metų amžiaus. Prieš perduodama draudimo sutartyje nurodytą transporto priemonę vairuoti kitam asmeniui, kuris neatitinka sutartyje numatytų sąlygų, atsakovė privalėjo pranešti apie tai draudikui raštu. Atsakovė, pažeisdama Sutarties sąlygas, perdavė vairuoti transporto priemonę eismo įvykio kaltininkui bei nustatyta tvarka nepranešė apie padidėjusią draudimo riziką draudikui. Ieškovas įgijo atgręžtinio reikalavimo teisę į atsakovę reikalauti grąžinti iki 50 proc. dėl draudiminio įvykio išmokėto išmokos. Ieškovas kreipėsi į atsakovę prašydamas atlyginti žalą, tačiau atsakovė nesumokėjo.

3Ieškovo AAS „Gjensidige Baltic“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, teismo šaukimas įteiktas tinkamai, ieškovas prašė bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant (b.l. 62), todėl byla nagrinėtina jam nedalyvaujant.

4Atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti (b.l. 58-60). Nurodė, kad 2008 08 28 sudarė civilinės atsakomybės sutartį su ieškovu, kuria buvo apdraustas jai priklausantis automobilis MERSEDES BENZ, valst. Nr. BNP892. Apie 2008 11 19 įvykusį eismo įvykį žinojo. MERSEDES BENZ, valst. Nr. BNP892, automobilį iš pradžių vairavo pati, po to pasidarius blogai su sveikata, Kaišiadoryse prie automobilio vairo sėdo sūnus. Eismo įvykio metu automobilį vairavo sūnus, jo metu buvo apgadinti ieškinyje nurodyti automobiliai, eismo įvykio kaltininku buvo pripažintas jos sūnus K. Š.. Prašo taikyti ieškinio senatį ieškinio reikalavimams.

5Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad atsakovė nesutinka su ieškiniu, tačiau pripažįsta faktą, kad eismo įvykio metu, įvykusio 2008 11 19, automobilį vairavo atsakovės sūnus K. Š.. Automobilis sūnui buvo perduotas vairuoti labai trumpam laikui dėl pablogėjusios atsakovės sveikatos, nes tą dieną būtinai reikėjo nuvažiuoti į Vilnių įsigyti baldus, tada ir įvyko minėtas eismo įvykis. Pati atsakovė, perduodama automobilį sūnui, bandė susisiekti su savo draudimo agentu, norėdama pasiteirauti, kaip tokiu atveju reikėtų įforminti šį perdavimo asmeniui, turinčiam kitokią draudimo riziką, faktą, tačiau tuo metu draudimo brokeris neatsiliepė. Eismo įvykio metu buvo apgadinti du automobiliai, kaltas dėl šio eismo įvykio buvo pripažintas atsakovės sūnus K. Š.. Ieškovas transporto priemonės savininkui P. V. 1629,22 Lt žalą atlygino 2009 01 08, kitos transporto priemonės savininkui buvo sumokėta už atliktus darbus ir šis pavedimas autoservisui buvo atliktas 2009 01 14, todėl ieškovas reikalavimo teisę į atsakovę įgijo nuo 2009 01 15, tačiau į teismą kreipėsi tik 2011 09 15. Draudimo regresinė reikalavimo teisė atsirado nuo tada, kai draudimas atlygino dviem automobiliams padarytą žalą. Nurodė, kad vienerių metų senaties terminas atsakovės atžvilgiu yra praleistas, todėl prašė teismo taikyti ieškinio senatį ir ieškinį tuo pagrindu atmesti. Atkreipė dėmesį, kad Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties 1.6 punkte yra nurodyti jau negaliojančių taisyklių punktai, kuriais remiantis, atsakovei buvo žinoma, kad jeigu sutarties galiojimo metu padidėja sutarties punktuose nurodyta rizika (t.y. perdavė vairuoti jaunesniam asmeniui), draudikas gali reikalauti, kad draudėjas grąžintų iki 50 procentų dėl draudiminio įvykio išmokėtos išmokos. Nurodė, kad pats ieškovas, pateikdamas atsakovei sutartį su jau negaliojančiais taisyklių punktais, nebuvo visiškai sąžiningas. Jeigu teismas netaikytų ieškinio senaties, prašė atsižvelgti į tai, kad atsakovė dėl sveikatos problemų trumpam laikui perdavė savo automobilį vairuoti savo sūnui, prašė priteistiną sumą sumažinti iki 10 procentų dydžio, nes draudimo rizika padidėjo tik 10 procentų, ir išdėstyti dalimis, atsižvelgiant į atsakovės turtinę padėtį, gaunamas mažas pajamas.

6Ieškinys atmestinas.

7Nustatyta, kad 2008 08 28 tarp ieškovo ir atsakovės buvo sudaryta Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties Nr. SGB 0113654 (toliau – Draudimo sutartis), kuria buvo apdrausta transporto priemonės valdytojo civilinė atsakomybė valdant automobilį MERCEDES BENZ ML55, valst. Nr. BNP892, identifikavimo Nr. 4JGAB74E71A251702 (b.l. 14-15). 2008 11 19 valdant minėtą automobilį K. Š., buvo padarytas eismo įvykis, dėl kurio kaltu buvo pripažintas K. Š. (b.l. 28). Šio eismo įvykio metu buvo apgadinti P. V. priklausantis automobilis Audi 100 Avant, valst. Nr. SVT857 (b.l. 7-27), ir S. K. priklausantis automobilis Toyota Avensis, valst. Nr. BZZ033 (b.l. 30-53). Ieškovas eismo įvykio metu patyrusiems žalą asmenims išmokėjo 12.375,96 Lt: 1.629,22 Lt P. V. ir 10.746,74 Lt S. K. pagal UAB „Jarr Autoservisas“ pateiktą PVM sąskaitą - faktūrą (b.l. 14, 29). 2009 05 28 ieškovas kreipėsi į atsakovę su pretenzija, prašydamas atlyginti ieškovui 50 procentų išmokėtos sumos (b.l. 13). Atsakovė nei per pretenzijoje nurodytą 7 kalendorinių dienų terminą nei iki dabar ieškovo prašomos sumos nesumokėjo.

8Byloje keliamas ginčas dėl Draudimo sutarties sąlygų nesilaikymo ir dėl to kylančios draudėjo atsakomybės (CK 6.245 str.). Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės dalį jo išmokėtos draudiminės išmokos, t.y. reiškia reikalavimą regreso teise.

9Ieškovas teigia, kad atsakovė, perduodama vairuoti apdraustą transporto priemonę eismo įvykio kaltininkui bei nepranešusi apie tai draudikui, pažeidė draudimo sutarties, sudarytos tarp šalių, sąlygas ir dėl to įgijo atgręžtinio reikalavimo teisę į atsakovę. Atsakovė mano, jog ieškinys nepagrįstas, kadangi ji perdavė transporto priemonę savo sūnui tik trumpam laiko tarpui ir esant būtinybei, t.y. staigiai pablogėjus sveikatai.

10Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 22 str. 2 d. nustatyta, kad jei draudėjas nevykdė ar netinkamai vykdė draudimo sutartyje nustatytas pareigas, draudikas turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų išmokėtą sumą ar jos dalį. Draudiko reikalaujamos grąžinti sumos dydis nustatomas atsižvelgiant į nustatytų pareigų pažeidimą, priežastinį ryšį su eismo įvykiu, dėl pažeidimo ar pareigų nevykdymo atsiradusios žalos dydį, kitas reikšmingas aplinkybes ir į Vyriausybės nustatytą Žalos nustatymo ir išmokų mokėjimo tvarką.

112008 m. vasario 13 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 122 patvirtintų Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių 62.2 p. taip pat nustatyta, kad jeigu draudėjas nevykdė ar netinkamai vykdė draudimo sutartyje nustatytas pareigas, atsakingas draudikas turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų išmokėtos sumos dalį: iki 50 procentų išmokėtos draudimo išmokos, - jeigu draudimo sutarties galiojimo metu padidėjus sutartyje numatytai draudimo rizikai (pasikeitus aplinkybėms, turinčioms įtakos draudimo įmokos apskaičiavimui ar padidinimui) draudėjas ar jo atstovas apie tai neinformavo atsakingo draudiko draudimo sutartyje nustatyta tvarka.

12Iš prie ieškinio pateiktos Draudimo sutarties 1.5.1.3. p. matyti, kad draudimo įmoka buvo sumažinta 10 proc. atsižvelgiantį į transporto priemonės valdytojo amžių ir nustatyta, jog transporto priemonės perdavimas vairuoti asmeniui, kurio amžius yra mažesnis už 30 metų bei asmeniui, kurio vairavimo stažas yra mažesnis už 7 metus, laikomas draudimo rizikos padidėjimu (b.l. 14).

13Minėtos sutarties 2.2.3. p. nurodyta, jog draudėjas įsipareigoja raštu informuoti draudiką apie draudimo rizikos padidėjimą ne vėliau, nei ši rizika padidėja dėl draudėjo ar apdraustojo veiksmų, visais kitai atvejais – tuoj pat, kai draudėjas ar apdraustasis apie tokius pasikeitimus sužinojo, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo to momento, kurį draudėjas ar apdraustasis sužinojo ar turėjo sužinoti apie padidėjusią draudimo riziką ir už draudimo rizikos padidėjimą sumokėti draudikui jo apskaičiuotą papildomą draudimo įmoką. Draudėjui nustatytais terminais nepranešus draudikui apie rizikos padidėjimą, draudikas įgyja teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų iki 50 proc. draudimo išmokos dalį (Draudimo sutarties 1.6 p.).

14Atsakovė ir jos atstovė ieškovo reikalavimui prašo taikyti vienerių metų ieškinio senaties terminą (b.l. 75-76). Šis prašymas pagrįstas, todėl tenkintinas. CK 1.125 str. 7 d. nustatyta, kad sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas taikomas iš draudimo teisinių santykių atsirandantiems reikalavimams. Draudikas, prašydamas priteisti iš draudėjo nuostolius (dalį išmokėtos draudiminės išmokos), kuriuos draudikas patyrė dėl to, kad draudėjas laiku nepranešė draudikui apie galiojant draudimo sutarčiai iš esmės pasikeitusias joje numatytas aplinkybes, dėl kurių padidėjo draudiminė rizika, reikalavimą kildina būtent iš Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo teisinių santykių. Tai suponuoja, kad šiems reikalavimams taikytinas sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 straipsnio 7 dalis). Tokios nuostatos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartys: 2005 10 24 nutartis civilinėje byloje 3K-3-503/2005, 2008 02 11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-76/2008, 2009 09 30 nutartis civilinėje byloje 3K-3-382/2009). Pagal CK 1.127 straipsnio 4 dalį, iš regresinių prievolių atsirandančių reikalavimų ieškinio senaties terminas prasideda nuo pagrindinės prievolės įvykdymo momento (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugpjūčio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-438/2006, 2010 m. vasario 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-78/2010). Iš bylos medžiagos nustatyta, kad draudimo išmokas ieškovas išmokėjo 2009 m. sausio 8 d., (b.l. 16) ir 2009 m. sausio 14 d. (b.l. 29), t.y. prievolę atlyginti žalą abiem autoįvykio metu nukentėjusių transporto priemonių savininkams galutinai įvykdė 2009 m. sausio 14 d., o ieškinį pateikė – 2011 m. rugsėjo 15 d. (b.l. 3), taigi praleido nustatytą vienerių metų terminą ieškiniui pareikšti. Kadangi atsakovė prašo taikyti ieškinio senatį, ieškovas ieškinio senaties termino atnaujinti neprašė, todėl ieškinys atmestinas (CK 1.131 straipsnio 1 d.).

15Ieškinį atmetus iš ieškovo valstybei priteistinos turėtos bylinėjimosi išlaidos – 7,27 Lt išlaidų, susijusių su teismo procesinių dokumentų įteikimu, 310,00 Lt už antrinę teisinę pagalbą atsakovei (b.l. 72) (CPK 88 str. 1 d. 3, 6 p, 96 str.).

16Vadovaudamasis CPK 259, 263, 264, 265, 268, 270, 284 str., teismas

Nutarė

17Ieškinį atmesti.

18Priteisti iš ieškovo AAS „Gjensidige Baltic“, Lietuvos Respublikoje veikiančio per AAS Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialą, į.k. 300633222, buveinė T. Ševčenkos g. 21/ Vytenio g. 12, Vilniuje, valstybei bylinėjimosi išlaidas – 7,27 Lt (septynių litų, 27 ct) išlaidas, susijusias su teismo procesinių dokumentų įteikimu, 310,00 Lt (trijų šimtų dešimties litų, 00 ct) už antrinę teisinę pagalbą atsakovei. Bylinėjimosi išlaidos turi būti įmokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5630 (už antrinę teisinę pagalbą), įmokos kodas 5660 (už išlaidas, susijusias su teismo procesinių dokumentų įteikimu).

19Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą

Ryšiai