Byla e2-339-302/2017
Dėl atsakovės sprendimų priimtų viešojo pirkimo „Universalių termovizualinio stebėjimo įrenginių pirkimas“ metu teisėtumo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Eurosec OÜ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 24 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovės Eurosec OÜ ieškinį atsakovei Lietuvos kariuomenei dėl atsakovės sprendimų priimtų viešojo pirkimo „Universalių termovizualinio stebėjimo įrenginių pirkimas“ metu teisėtumo,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė Estijos Respublikos įmonė Eurosec OÜ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti atsakovės Lietuvos kariuomenės sprendimą (raštas Nr. LKVP-3-1-IS92(33)) dėl tiekėjo pasiūlymo atmetimo; priteisti ieškovės naudai visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovę Lietuvos kariuomenę sustabdyti riboto konkurso „Universalių termovizualinio stebėjimo įrenginių pirkimas“ procedūras, uždrausti sudaryti viešojo pirkimo sutartį, o jei ji sudaryta – sustabdyti jos vykdymą. Ieškinyje nurodė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali kilti grėsmė teismo sprendimo įvykdymui, be to tai užkirstų kelią ieškovei efektyviai ir veiksmingai ginti savo pažeistas teises, būtų pažeistas viešasis interesas, susijęs su sąžiningu ir teisėtu viešųjų pirkimų vykdymu, neteisėtai sudaryta nauja pirkimo sutartis turėtų būti pripažinta negaliojančia, perkančiai organizacijai patiriant nuostolius dėl naujo viešojo pirkimo organizavimo. Pažymėjo, jog prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones paremtas lygiateisiškumo, skaidrumo, proporcingumo, racionalumo principais.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. lapkričio 24 d. nutartimi ieškovės prašymą atmetė.
 2. Teismas pažymėjo, kad viešųjų pirkimų bylose, net ir esant grėsmei būsimam teismo sprendimui įvykdyti, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas neturi pažeisti viešojo intereso. Šiuo atveju, pirkimo objektas yra specifinis, skirtas Lietuvos kariams, todėl neabejotinai svarbus Lietuvos valstybei. Jeigu iš ieškovės pateiktų duomenų preliminaraus (prima facie) įvertinimo negalima daryti išvados, jog neabejotinai galėjo būti pažeisti viešojo pirkimo esminiai principai, o pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar jos daliai būtinų prekių, paslaugų ar darbų įsigijimą kuo skubiau, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1665/2012). Pirmosios instancijos teismas pripažino, jog laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas sukeltų tam tikras neigiamas finansines pasekmes ieškovei, tačiau jų taikymas padarytų didesnę žalą. Teismas konstatavo, jog ieškovės pateikto prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių argumentai taip pat nesudaro teisinio pagrindo daryti išvadą, kad laikinosios apsaugos priemonės užtikrina šalių pusiausvyrą ir yra proporcingos siekiamiems tikslams. Prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės pažeistų viešąjį interesą ir prieštarautų ekonomiškumo principui, todėl ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestas.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai
 1. Ieškovė Eurosec OÜ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 24 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą patenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Priimdamas skundžiamą nutartį pirmosios instancijos teismas padarė faktinę klaidą –nurodė, jog prašymas uždrausti atsakovei skelbti naują viešąjį pirkimą galimai sukeltų žalą, nors realiai toks prašymas net nebuvo pareikštas. Ši klaida galėjo lemti ieškovės prašymo atmetimą.
  2. Ieškinys yra preliminariai pagrįstas.
  3. Atsakovė savo procesiniuose dokumentuose aiškiai patvirtino, jog nėra jokio reikalo kuo skubiau įsigyti pirkimu perkamas prekes, kas reiškia, jog laikinosios apsaugos priemonės nesukeltų jokių neigiamų pasekmių. Kitų tai paneigiančių argumentų ieškovė nenurodė.
  4. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, viešasis interesas bus ne pažeistas, o apgintas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra proporcingas, efektyvus ir ekonomiškas.
  5. Atsakovė neįrodė, jog šiuo atveju egzistuoja pagrindas taikyti galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo užtikrinimą, kadangi net neįrodė, kokius nuostolius dėl jų taikymo galėtų realiai patirti.
 2. Atsakovė Lietuvos kariuomenė atsiliepime su atskiruoju skundu nesutinka, prašo jį atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Ieškovės ieškinys nėra akivaizdžiai pagrįstas. Pirkimu siekiamos įgyti prekės yra kario ginklo sudedamoji dalis ir perkančioji organizacija pirkimo sąlygose numatė būtent tokias prekių technines specifikacijas, kurios šiuo atveju yra reikalingos, o ieškovės pasiūlymas jų aiškiai neatitinka.
  2. Pirkimo objekto svarba visuomenei yra akivaizdi, o tai, jog perkančioji organizacija nurodė nesant skubos šią prekę įsigyti nereiškia, kad ši aplinkybė negali bet kuriuo metu pasikeisti.
  3. Teismui nusprendus, jog šiuo atveju egzistuoja pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turėtu būti sprendžiamas klausimas dėl atsakovės nuostolių, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo.

4Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).
 2. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų byloje yra pagrįsta ir teisėta.
 3. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog nustačius, kad ieškinys yra tikėtinai (prima facie) pagrįstas, sprendžiama dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio, kurį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas. CPK 4237 straipsnis nustato specialiąsias taisykles, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. CPK 4237 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teismas viešųjų pirkimų bylose be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taip pat gali taikyti viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą, įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, perkančiosios organizacijos priimto sprendimo įgyvendinimo sustabdymą ar su pirkimo laimėtoju sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymo sustabdymą. Pagal CPK 4237 straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso. Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, iš pradžių yra nustatinėjama, ar egzistuoja grėsmė galutiniu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymui, o nustačius šios grėsmės egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos, nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas.
 4. Spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą teismas visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje 2-2232/2013). Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai ieškovui nepalankus teismo sprendimas yra priimtas po teismo nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu priėmimo, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-222/2014; 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2232/2013; 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-713-381/2016 ir kt.).
 5. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė dalyvavo atsakovės Lietuvos kariuomenės vykdomame ribotame viešajame pirkime „Universalių termovizualinio stebėjimo įrenginių pirkimas“ (pirkimo Nr. 172568, CVP IS pirkimo Nr, 269322). Atsakovė 2016 m. spalio 13 d. raštu informavo tiekėją, kad jos pasiūlymas pirkime yra atmestas, nes neatitinka specifikacijos 3.8 punkte keliamo reikalavimo dėl objektyvo kampo. Eurosec OÜ 2016 m. spalio 25 d. pateikė atsakovei pretenziją, kuria prašė panaikinti sprendimą dėl tiekėjo pasiūlymo atmetimo. 2016 m. lapkričio 3 d. atsakovė ieškovės pretenziją atmetė. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Skundžiama nutartimi teismas ieškovės prašymo netenkino.
 6. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, jog išnagrinėjęs aptariamą civilinę bylą iš esmės ir nenustatęs egzistuojant Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų, Vilniaus apygardos teismas 2017 m. sausio 12 d. sprendimu ieškovės Eurosec OÜ ieškinį atmetė. Ir nors minėtas Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 12 d. sprendimas nagrinėjant atskirąjį skundą dar nėra įsiteisėjęs, tačiau bylos duomenys bei aukščiau nurodyta teismų praktika, apeliacinės instancijos teismo nuomone, šiuo atveju sudaro pagrindą abejoti dėl galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo priėmimo šioje byloje. Dėl šios priežasties nėra pagrindo konstatuoti, kad šiuo atveju ieškovė tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimus. Taigi, nesant pirmosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos, įtvirtintos CPK 144 straipsnio 1 dalyje, nėra teisinio pagrindo taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones – stabdyti atsakovės vykdomo viešojo pirkimo procedūras, uždrausti sudaryti viešojo pirkimo sutartį, o jei ji sudaryta – sustabdyti jos vykdymą.
 7. Šios išvados nepaneigia ir apeliantės atskirąjme skunde pateikti argumentai dėl skundžiamoje nutartyje padarytos faktinės klaidos, nurodant, ne tą laikinąją apsaugos priemonę, kurią taikyti prašė ieškovė. Akivaizdu, jog vienoje vietoje nutartyje nurodyta ne ta laikinoji apsaugos priemonė, vertintina kaip apsirikimas, nekeičiantis nutarties esmės bei nedarantis jos neteisėta.
 8. Esant nurodytoms aplinkybėms, kiti atskirajame skunde nurodyti apeliantės argumentai neturi teisinės reikšmės galutiniam sprendžiamo klausimo rezultatui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.
 9. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamą nutartį panaikinti, apeliantė nenurodė ir teismas nenustatė. Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 320, 338 str.).

5Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

6Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai