Byla T-319-487/2010

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Jolanta Čepukėnienė, sekretoriaujant Živilei Vološinienei, dalyvaujant prokurorui Mantui Januškevičiui, Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo atstovui Eduardui Cypcynui, gynėjai advokatei Loretai Guižauskienei, nuteistajam R. D., teismo posėdyje išnagrinėjo Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo teikimą dėl laisvės atėmimo bausmės ir pataisos įstaigos rūšies nustatymo nuteistajam R. D., a.k. ( - )

2Išnagrinėjusi nuteistojo asmens bylą, išklausiusi Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo atstovo, nuteistojo, gynėjo paaiškinimą ir prokuroro išvadą,

Nustatė

4R. D. nuteistas Augsburgo apylinkės teismo 2001-12-10 nuosprendžiu pagal baudžiamojo kodekso 249 str. 1 d., 233 str. 1 d., 224 str. 1 d., 25 str. 2 d. laisvės atėmimu 1 metams 10 mėn. Bausmės atlikimas paskirtas lygtinai. 2008-06-24 Regensburgo žemės teismo baudžiamųjų bylų bausmės vykdymo skyriaus nutartimi 2001-12-10 Augsburgo apylinkės teismo paskirta laisvės atėmimo bausmė lygtinai atšaukiama. Iš paskirtos atlikti 1 metų 10 mėn. laisvės atėmimo bausmės išskaičiuota 180 suėmimo dienų.

5Taip pat R. D. Niurnbergo - Fiurto žemės teismo 2007-02-02 nuosprendžiu nuteistas pagal Vokietijos Narkotinių medžiagų įstatymo 1 str. 1 pastr., sutinkamai su priedu I, 3 str. 1 pastr., Nr. 1, 30a str. 1 pastr., 25 str. 2 pastr., 51 str. 3 pastr., 2 sak., 1 pastr. 1 sak., 4 pastr. 2 sak., 52 pastr., 53 str., 73a str. - dėl neteisėtos prekybos narkotinėmis medžiagomis veikiant grupuotėje (10 epizodų, iš jų 2 epiz. su grupiniu neteisėtu narkotinių medžiagų įvežimu) laisvės atėmimu 15 metų. Aukščiausiojo federacijos teismo 2008-03-18 nutartimi 2007-02-02 nuosprendis pakeistas, atšaukiant sprendimą dėl idealiąja sutaptimi grupiniu būdu įvykdyto narkotinių medžiagų įvežimo nemažais kiekiais.

6Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo atstovas prašo R. D. nustatyti laisvės atėmimo bausmę pagal atitinkamus Lietuvos Republikos baudžiamojo kodekso straipsnius, kadangi jis pagal 1983 m. Europos nuteistųjų asmenų perdavimo Konvenciją perduotas iš Vokietijos atlikti bausmę Lietuvos Respublikoje.

7Nuteistasis R. D. prašo visas veikas, už kurias jis nuteistas laikyti apysunkėmis ir atitinkamai kvalifikuoti pagal LR įstatymus, taip pat taikyti švelnesnį bausmių apėmimo būdą. Prašo atsižvelgti į tai, kad jis dėl narkotinių medžiagų įvežimo buvo išteisintas Aukščiausiojo teismo nutartimi

8Nuteistojo gynėja prašo R. D. nustatyti laisvės atėmimo bausmę pagal atitinkamus Lietuvos Republikos baudžiamojo kodekso straipsnius, t.y. pagal LR BK 180 str. 1 d., 260 str. 2 d., ir sumažinti jam paskirtą bausmę iki maksimalios LR BK 260 str. 2 d. numatytos bausmės – 10 metų laisvės atėmimo.

9Prokuroras prašo teikimą tenkinti ir paskirtas bausmes suderinti su LR BK 180 str. 1 d., 138 str. 1 d., 260 str. 2 d.

10Teikimas tenkintinas.

11Pagal 1983 m. Europos konvenciją dėl nuteistųjų asmenų perdavimo R. D. perduotas iš Vokietijos atlikti bausmę Lietuvos Respublikoje. Vadovaujantis Europos nuteistųjų asmenų perdavimo Konvencijos 9 str. 3 d., nuteistajam nustatytinas laisvės atėmimo bausmės laikas ir įkalinimo įstaigos rūšis pagal LR BK atitinkamą straipsnį.

12Nuteistojo R. D. veika, Augsburgo apylinkės teismo 2001-12-10 nuosprendžiu kvalifikuota pagal Vokietijos Baudžiamojo kodekso 249 str. 1 d., 233 str. 1 d., 224 str. 1 d. kaip plėšimas grupiniu būdu padarytas idealiąja sutaptimi su pavojingu kūno sužalojimu, atsižvelgiant į faktiškai padarytą nusikalstamą veiką (kartu su kitais asmenimis sudavė smūgius nukentėjusiajam ir atėmė jo turtą), atitinka LR BK 180 str. 1 d., kurios sankcija nustato laisvės atėmimo iki šešerių metų bausmę.

13Nuteistojo R. D. veika Niurnbergo - Fiurto žemės teismo 2007-02-02 nuosprendžiu, pakeistu Aukščiausiojo federacijos teismo 2008-03-18 nutartimi, kvalifikuota pagal Vokietijos Narkotinių medžiagų įstatymo 1 str. 1 pastr., sutinkamai su priedu I, 3 str. 1 pastr., Nr. 1, 30a str. 1 pastr., 25 str. 2 pastr., 51 str. 3 pastr., 2 sak., 1 pastr. 1 sak., 4 pastr. 2 sak., 52 pastr., 53 str., 73a str. kaip neteisėtas disponavimas narkotinėmis medžiagomis veikiant grupuotėje, atsižvelgiant į faktiškai padarytą nusikalstamą veiką, atitinka LR BK 260 str. 3 d., kurios sankcijoje numatyta laisvės atėmimo bausmė nuo dešimties iki penkiolikos metų, kadangi narkotinių medžiagų kiekis, kuriuo buvo disponuota kiekviename iš dešimties R. D. inkriminuotų epizodų, nuosprendyje įvardijamas kaip daug arba labai daug kartų viršytas nemažas kiekis, pagal LR įstatymus atitinka labai didelio kiekio sąvoką.

14Europos Konvencijos dėl nuteistųjų asmenų perdavimo 10 str. nustatyta, kad suderinant bausmę su valstybės, kurioje asmuo atliks bausmę, įstatymais, bausmė negali būti nei pasunkinta, nei pailginta jos trukmė ir negali būti viršytas valstybės, kurioje atliekama bausmė, įstatymuose numatytas bausmės maksimumas.

15R. D. Augsburgo apylinkės teismo 2001-12-10 nuosprendžiu pagal Vokietijos Baudžiamojo kodekso 249 str. 1 d., 233 str. 1 d., 224 str. 1 d. paskirta 1 metų 10 mėnesių laisvės atėmimo bausmė yra LR BK 180 str. 1 d. sankcijos ribose ir neviršija maksimalaus bausmės termino, todėl Augsburgo apylinkės teismo 2001-12-10 nuosprendžiu pagal Vokietijos Baudžiamojo kodekso 249 str. 1 d., 233 str. 1 d., 224 str. 1 d. paskirtą bausmę suderinant su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso nuostatomis, paliktina 1 metų 10 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Į bausmės laiką, vadovaujantis LR BK 66 str., įskaitytinas 180 dienų laikotarpis, išbūtas suėmime.

16R. D. Niurnbergo - Fiurto žemės teismo 2007-02-02 nuosprendžiu pagal Vokietijos Narkotinių medžiagų įstatymo 1 str. 1 pastr., sutinkamai su priedu I, 3 str. 1 pastr., Nr. 1, 30a str. 1 pastr., 25 str. 2 pastr., 51 str. 3 pastr., 2 sak., 1 pastr. 1 sak., 4 pastr. 2 sak., 52 pastr., 53 str., 73a str. paskirta 15 metų laisvės atėmimo bausmė yra LR BK 260 str. 3 d. sankcijos ribose, todėl Niurnbergo - Fiurto žemės teismo 2007-02-02 nuosprendžiu paskirtą bausmę derinant su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso nuostatomis, paliktina 15 metų laisvės atėmimo bausmė.

17Kadangi R. D. buvo sulaikytas 2004-12-31 ir nuo to laiko iki Niurnbergo - Fiurto žemės teismo 2007-02-02 nuosprendžio priėmimo nebuvo paleistas į laisvę, bausmės pradžią nustatytina skaičiuoti nuo 2004-12-31.

18Augsburgo apylinkės teismo 2001-12-10 nuosprendžiu ir Niurnbergo - Fiurto žemės teismo 2007-02-02 nuosprendžiu paskirtos bausmės tarpusavyje subendrintinos bausmių apėmimo būdu LR BK 63 str. 2 d., 5 d. 2 p., kadangi nusikaltimai, numatyti LR BK 180 str. 1 d. ir 260 str. 3 d., yra priskirti skirtingoms nusikalstamų veikų kategorijoms ir skiriasi pagal pavojingumą.

19Laisvės atėmimo bausmę nustatytina atlikti pataisos namuose (LR BK 50 str.).

20Vadovaudamasis LR 1983 m. Europos nuteistųjų asmenų perdavimo Konvencija, LR BK 50 str., LR BPK 362 str. 3 d., 365 str., LR BVK 71 str.,

Nutarė

22Suderinti nuteistajam R. D. Augsburgo apylinkės teismo 2001-12-10 nuosprendžiu pagal Vokietijos Baudžiamojo kodekso 249 str. 1 d., 233 str. 1 d., 224 str. 1 d. paskirtą 1 metų 10 mėnesių laisvės atėmimo bausmę su LR BK 180 str. 1 d. ir palikti paskirtą 1 (vienerių) metų 10 (dešimties) mėnesių bausmę.

23Suderinti nuteistajam R. D. Niurnbergo - Fiurto žemės teismo 2007-02-02 nuosprendžiu, pakeistu Aukščiausiojo federacijos teismo 2008-03-18 nutartimi, pagal Vokietijos Narkotinių medžiagų įstatymo 1 str. 1 pastr., sutinkamai su priedu I, 3 str. 1 pastr., Nr. 1, 30a str. 1 pastr., 25 str. 2 pastr., 51 str. 3 pastr., 2 sak., 1 pastr. 1 sak., 4 pastr. 2 sak., 52 pastr., 53 str., 73a str. paskirtą 15 metų laisvės atėmimo bausmę su LR BK 260 str. 3 d. ir palikti paskirtą 15 (penkiolikos) metų laisvės atėmimo bausmę.

24Vadovaujantis LR BK 63 str. 2 d., 5 d. 2 p., Augsburgo apylinkės teismo 2001-12-10 nuosprendžiu ir Niurnbergo - Fiurto žemės teismo 2007-02-02 nuosprendžiais paskirtas ir su LR BK suderintas bausmes subendrinti tarpusavyje bausmių apėmimo būdu ir galutinę subendrintą bausmę paskirti laisvės atėmimą 15 (penkiolikai) metų, bausmę nustatant atlikti pataisos namuose.

25Vadovaujantis LR BK 66 str., į bausmės laiką įskaičiuoti Augsburgo apylinkės teismo 2001-12-10 nuosprendžiu įskaičiuotą suėmimo laiką – 180 dienų.

26Bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2004-12-31.

27Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Jolanta... 2. Išnagrinėjusi nuteistojo asmens bylą, išklausiusi Lukiškių tardymo... 4. R. D. nuteistas Augsburgo apylinkės teismo 2001-12-10 nuosprendžiu pagal... 5. Taip pat R. D. Niurnbergo - Fiurto žemės teismo 2007-02-02 nuosprendžiu... 6. Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo atstovas prašo R. D. nustatyti... 7. Nuteistasis R. D. prašo visas veikas, už kurias jis nuteistas laikyti... 8. Nuteistojo gynėja prašo R. D. nustatyti laisvės atėmimo bausmę pagal... 9. Prokuroras prašo teikimą tenkinti ir paskirtas bausmes suderinti su LR BK 180... 10. Teikimas tenkintinas.... 11. Pagal 1983 m. Europos konvenciją dėl nuteistųjų asmenų perdavimo R. D.... 12. Nuteistojo R. D. veika, Augsburgo apylinkės teismo 2001-12-10 nuosprendžiu... 13. Nuteistojo R. D. veika Niurnbergo - Fiurto žemės teismo 2007-02-02... 14. Europos Konvencijos dėl nuteistųjų asmenų perdavimo 10 str. nustatyta, kad... 15. R. D. Augsburgo apylinkės teismo 2001-12-10 nuosprendžiu pagal Vokietijos... 16. R. D. Niurnbergo - Fiurto žemės teismo 2007-02-02 nuosprendžiu pagal... 17. Kadangi R. D. buvo sulaikytas 2004-12-31 ir nuo to laiko iki Niurnbergo -... 18. Augsburgo apylinkės teismo 2001-12-10 nuosprendžiu ir Niurnbergo - Fiurto... 19. Laisvės atėmimo bausmę nustatytina atlikti pataisos namuose (LR BK 50 str.).... 20. Vadovaudamasis LR 1983 m. Europos nuteistųjų asmenų perdavimo Konvencija, LR... 22. Suderinti nuteistajam R. D. Augsburgo apylinkės teismo 2001-12-10... 23. Suderinti nuteistajam R. D. Niurnbergo - Fiurto žemės teismo 2007-02-02... 24. Vadovaujantis LR BK 63 str. 2 d., 5 d. 2 p., Augsburgo apylinkės teismo... 25. Vadovaujantis LR BK 66 str., į bausmės laiką įskaičiuoti Augsburgo... 26. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2004-12-31.... 27. Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui,...